مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه البرز در رشت و استان گیلان: انزلی، لاهیجان، لنگرود، هشتپر، آستارا

بیمه تکمیلی البرز

در لیست زیر مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه البرز را در رشت و کل استان گیلان: انزلی، لاهیجان، لنگرود، هشتپر، آستارا، رودبار ملاحظه می‌فرمایید. اکثر این مراکز درمانی معرفی‌نامه را به صورت آنلاین صادر می‌نمایند، ولی بهتر است قبل از مراجعه از یکی از شعبات بیمه استعلام بفرمایید. شما می توانید به راحتی از کادر جستجو نام مرکز درمانی، محله یا خیابان خود را درج کنید تا سریع‌تر به اطلاعات محل مورد نظر خود دست یابید:

نوعنام مرکزشهرآدرستلفن
مرکزپزشکي هسته ايمرواريد(دکترفرزاد عباس پور-حسين پورقرباني)رشتچهارراه گلسار-جنب شيريني سراي سهيل- خيابان 76013-32118692
آزمايشگاهدکتر آشتياني رشترشتخيابان بوسار013-32123478
مركز تصوير برداريسپهر رشترشتگلسار - فلکه صابرين - بلوار استاد اردشيري013-32124955
آزمايشگاهدانا رشترشتگلسار- نرسيده به پل بوسار- مجتمع پزشكان دانا013-32126090
آزمايشگاهرازي رشت(آقايان دکترشهباز،هدي،حبيب زاده)رشتخيابان امام خميني - کوچه حسام - پلاک94013-32320714
بيمارستانگلسار رشت(شرکت پزشکي گيلان)رشتگلسار - بلوار سميه - خيابان 142013-33111718-25
دندانپزشکيدكتر زينب اشجعي فردرشتگلسار- روبروي خيابان 93- ساختمان سراي حکيم-سمت چپ طبقه آخر013-33111901
بيمارستانپارس رشت(گروه پزشکي طب زيست بنيان)رشتبلوار قلي پور -بيمارستان جديدالاحداث پارس013-33116887
آزمايشگاهپاتوبيولوژي سينا رشت(دکترپروين ستاري،دکترکريم زادگان)رشتبين چهاراه گلسار و پل بوسار-جنب جامعه داروسازان013-33118586
آزمايشگاهکيميا(دکترفرزانه رضازاده)رشتچهار راه گلسار-خيابان نواب013-33119717
آزمايشگاهپاتوبيولوژي دکتر افراهرشتخيابان انقلاب -شماره 179013-33252225
مركز جراحي محدودفارابي رشت(شرکت کادوس حکيم)رشتخيابان مطهري - قبل از چهارراه برادران013-33334750
دندانپزشکيدکترسيد ياسر خليل اژداديرشترشت- خيابان معلم -نبش ميدان سرگل-ابتداي خيابان شمسي پور013-33501142
درمانگاهتخصصي قلب و عروق نوررشترشت خيابان معلم-بين ميدان مادر و سرگل013-33534441
مرکزپزشکي هسته ايپرتو گستر خزر(گامااسکن گيلان)رشتميدان صابرين-بلوارنماز- کوچه گلها013-33732389
فيزيوتراپيآپادانا (مريم پوراحمدي)رشتبلوارنماز- جنب آزمايشگاه ايران013-33732958
بيمارستانآريا رشت(شرکت پزشکي گيل و ديلم)رشتبلوار انزلي- بيمارستان آريا013-33759790-9
مركز تصوير بردارينگاه رشت(شرکت تصويردرمان سپيد)رشتبلوار شهيد انصاري - بعد از راهنمايي و رانندگي013-3417
دندانپزشکيمختار زربينيلوشانلوشان-خيابان امام، ابتداي خيابان شهيد گودرزوند، جنب بانک رفاه013-34604435
درمانگاهدرمانگاه پارسلوشانلوشان ، خيابان امام خميني روبروي بانک سپه درمانگاه پارس013-34605053
دندانپزشکيآنا پور ايمانيمنجيلمنجيل - خيابان ابوريحان پشت پاساژ جباري013-34641585
آزمايشگاهدکترعلي خوشدوز ماسولهمنجيلخيابان امام خميني- روبروي بانک رفاه013-34643111
بيمارستانشفا لاهيجانلاهيجانخيابان کاشف شرقي - اول ميدان خرمشهر013-42222316-20
فيزيوتراپيارمغان(شاليزه موسي پور)لنگرودانتهاي کوچه دکترطلوعي- روبروي مسجد عليزاده و پارکينگ اسدي013-42538082
دندانپزشکيدکتر سيدمحمدهاشم زمانيبندرانزليخيابان مطهري، کوچه شهيد نژداغي(آرسن)، ساختمان پاستور، طبقه دوم01311111111
آزمايشگاهطبي نيلو(دکترمحمود رضايي جوان)رشتچهارراه گلسار- نبش خيابان نواب01323116062
دندانپزشکيدکترکاظم ارجمنديرودبار گيلانخيابان امام جنب فرمانداري مطب دندانپزشکي دکتر ارجمندي01331624574
دندانپزشکيدکترمحمدرضامرشديرودبار گيلانخليل آباد، کوچه شفا، جنب مطب دکترمينايي، مجتمع پزشکي متخصصان01331624698
آزمايشگاهشفا فومن ( دکتر فيروزه توسرکاني )فومنابتداي خيابان شهدا-کوچه اطبا01331739003
كلينيكدندانپزشکي ارکيدهرشتخيابان لاکاني- نبش صندوق عدالت -طبقه فوقاني بانک صادرات -طبقه اول01332002000
دندانپزشکيدرناز دولت پرسترشتگلسار- بلوارگيلان- نبش کوچه 192- مطب پزشکي آبان01332007022
آزمايشگاهکادوسهرشتميدان جهاد - بلوارفرهنگيان- ابتداي خيابان توحيد -ساختمان توحيد01332015463
آزمايشگاهآزمايشگاه گلسار ( دکتر سيد مسعود مدني )رشتچهارراه گلسار کوي ملک شماره 501332110020
داروخانهاکسير(دکتر کيوان زبردست)رشتچهار راه گلسار، روبروي بانک صادرات-داروخانه اکسير01332110283
آزمايشگاهمهر(حميدرضاايرواني)رشترشت - چهارراه گلسارساختمان بوسارآزمايشگاه مهر01332110719
داروخانهدکتر کياييرشتگلسار، روبروي اداره پست، نبش خيابان80، داروخانه دکترکيايي01332111036
داروخانهدکترمقيميرشتچهارره گلسار-ابتداي خيابان سعدي-جنب پل هوايي01332111222
آزمايشگاهآزمايشگاه درياکار ( دکتر آرش درياکار )رشتخيابان نواب کوچه آبان01332113351
عينک سازيبرتر (شراره پات خرارودي)رشتچهارراه گلسار کوچه عسگري جنب داروخانه آراد ساختمان پزشکان نصر طبقه همکف01332113530
داروخانهدکترکيان يعقوبيرشتچهارراه گلسار، جنب خيابان نواب، داروخانه دکتريعقوبي01332115095
داروخانهشبانه روزي گلساررشتچهارراه گلسار-روبروي جامعه داروسازان01332115453
دندانپزشکيدکتر مهديه السادات نيري گيلانيرشتگلسار-خيابان91جنوبي-انتهاي خيابان نواب-نبش کوچه پمپ بنزين-ساختمان پزشکان احسان-طبقه601332119567
دندانپزشکيدکترسيده ارمغان زمانيرشتگلسار- بلوارنماز- ساختمان پزشکان البرز- ورودي اول- طبقه 3 واحد8.01332121006
فيزيوتراپيفيزيوتراپي آراد ( بابک برکادهي )رشتپل بوسار ابنداي خيابان سعدي مجتمع پزشکي بهارستان01332121280
فيزيوتراپيکوشيار(مريم مينو)رشترشت- خيابان نواب- روبروي داروخانه دکتر کمالي - کوچه اماني - ساختمان ديلان01332124101
داروخانهشبانه روزي البرزرشتچهارراه گلسار- خيابان شهيد نواب صفوي- ساختمان پزشکان مديکو-طبقه همکف01332125358
دندانپزشکيدکتر غلامعلي نجفي پاريزيرشتچهارراه گلسار- پل بوسار- ساختمان پزشکان دانا- طبقه 5 واحد 5301332129838
فيزيوتراپيجوانه(مريم ثقفي)رشتگلباغ نماز- صابرين-ساختمان پزشکان ايرانمهر-طبقه دوم01332129937
مطبزهره حيدرنژادرشتچهارراه گلسار خيابان نواب کوچه اول سمت راست ساختمان پزشکان پارسا01332131511
دندانپزشکيدکتر آناهيتا روحاني جنبه سرائيرشتگلسار بلوار نماز روبوي درمانگاه صابرين ساختمان ايرانمهر01332133472
مطبدکترشيما قاسميرشتميدان صابرين- ايتداي گلباغ نماز- ساختمان پزشکان آتيه- طبقه 7 واحد601332133760
داروخانهروزانه محققرشتميدان صابرين خيابان نواب نبش بن بست گيل ساختمان مهر01332133894
دندانپزشکيليلا دادگررشتگلسار- بلوارسميه- روبروي بيمارستان گلسار- برج کهن- طبقه 401332134110
آزمايشگاهپاتوبيولوژي دي(دکتر مرمر يدک-گرگاني)رشتخيابان امام خميني - چهار راه ميکائيل- روبروي شرکت برق- کوچه استقامت يک01332342525
آزمايشگاهالبرزرشتميدان جهاد- 200 متر به سمت يخسازي - ساختمان پزشکان اوژن01332588190
داروخانهدکتر فخاررشتگلسار، خيابان 86، داروخانه دکترفخار01333111234
دندانپزشکيمريم کاشاني صفاررشترشت- گلسار- خيابان نواب- ساختمان فروردين- طبقه 4- واحد1401333113631
مركز تصوير برداريدکترمعصوميرشتخيابان سعدي-روبروي کلينيک پاستور01333131393
كلينيكمرکزانکولوژي گيلان(دکترعباس رحيمي)رشتگلسار- خيابان نواب-کوچه بهار-ساختمان GOC01333131645
فيزيوتراپيارشا(محمدعلي فتحي)رشتچهارراه گلسار -کوچه بخت پسند01333132726
آزمايشگاهپاتوبيولوژي جم(دکترهادي حاجي زاده فلاح)رشتگلسار-بلوارنماز- بالاتر از درمانگاه صابرين01333133290
آزمايشگاهدکتر فدايي رشت(فدايي-خردمند-بابک)رشتخيابان امام خميني- روبروي خيابان بحرالعلوم- پلاک 26601333223408
داروخانهشبانه روزي دکتر سيف پور(بيستون)رشتخيابان طالقاني، روبروي سه راه معلم، داروخانه شبانه روزي دکترسيف پور(بيستون)01333229140
مركز تصوير برداريدکترامين افضلي(رشت)رشتحاجي آباد- کوچه شهيدقويدل -ساختمان مارليک01333322778
آزمايشگاهدکتر عبداله رهبرنيکوکاررشتچهارراه ميکائيل -جنب داروخانه شبانه روزي01333323059
داروخانهشبانه روزي عباس پوررشتخيابان نامجو چهارراه پورسينا ساختمان اطبا طبقه اول01333325015
فيزيوتراپيتوانبخش(شوکت سيفي)رشتچهارراه پورسينا- اول خيابان حشمت- جنب بانک تجارت- ساختمان مهر15- طبقه اول واحد201333325552
درمانگاهدرمانگاه سلامت (فرامرزرمضاني)رشتچهارراه ميکائيل- ابتداي خيابان حافظ01333327034
عينک سازيعينک چشمک ( رضا گلزاد )رشتچهارراه پورسينا بلوار حافظ بن بست فتح اله زاده طيقه همکف01333329763
عينک سازيپيمان(اپتومتريست عليرضارفعتي فرد)رشتخيابان مطهري- بعدازهليم محمود-با لاتر از بانک کشاورزي- ساختمان خيام- طبقه دوم واحد501333332336
فيزيوتراپياستيره (کيميا اسماعيلي سيگارودي)رشتچهارراه پورسينا- خيابان دکتر حشمت- جنب بانک تجارت -ساختمان مهر15- طبقه دوم- واحد 401333336371
دندانپزشکيمريم رهروتابانرشترشت- نرسيده به فلکه گاز- نبش کوچه سعيد بالاي داروخانه شبانه روزي دکترمظفري- ساختمان پزشکان01333367723
فيزيوتراپيباوقار (سکينه باوقار)رشتبيستون نرسيده به داناي علي کوچه انام ساختمان کوثر01333502929
آزمايشگاهمادر(دکتر حجت اله وفقي)رشتکمربندي شهيدبهشتي -مابين ابتداي حميديان و فلکه يخسازي01333514329
فيزيوتراپيحسام رشترشتحميديان-جنب مسجد الغدير-ساختمان ترنج- طبقه سوم واحد 901333545342
بيمارستانقائم ( عج ) رشت(گيل و آذرايرانيان)رشترشت- بلوار شهيد افتخاري01333565012-19
آزمايشگاهباران(سميه اثني عشري)رشتبلوارنماز- نبش خيابان فرهنگ توحيدي (وروديشهرک شهيدبهشتي) مجتمع باران -طبقه اول01333720901
آزمايشگاهملت ( دکتر قاسم طالع )رشتبلوار شهيد احمدزاده رويروي پارک ملت01333733097
آزمايشگاهانديشه(دکترفاطمه شادمهر)رشتبلوارنماز- ابتداي کوي استادمعين - ساختمان پزشکان انديشه- طيقه اول01333750210
بيمارستانآريا رشت (شرکت نماپرداز گيل)رشتبلوار انزلي01333759790
داروخانهدکتر امام وردي پوررشتميدان امام حسين، شهرک صبا، جنب مسجد امام حسين، داروخانه دکترامام وردي پور01333832377
آزمايشگاهآزمايشگاه دقيق (دکتر سيده فريبا مشيري )رشتخيابان شهدا جنب داروخانه دکتر جيران زاده01333848119
آزمايشگاهزرينرشتخمام- خيابان امام خميني - کوچه دکتر چمساز01334423930
دندانپزشکيسييدجعفر عزيزيرشتمنطقه آزاد انزلي- حاجي بکنده- مجتمع پزشکي پارس- طبقه اول01334477015
دندانپزشکيفرشاد بهاديوندلوشانخيابان امام روبروي بانک رفاه01334601254
دندانپزشکيدکتر ليلاپورنظريرودبار گيلانخليل آباد- کوچه شفا- ساختمان دکتر مينايي01334624836
آزمايشگاهآزمايشگاه پارس فومنرشتفومن -خيابان شهدا- کوچه اطبا- ساختمان کوروش01334720555
دندانپزشکيدکتر نصرالله کوهستانيفومنخيابان شهدا- جنب داروخانه جابربن حيان0133472130
دندانپزشکيمسعودسازگارفومنخيابان شهدا- کوچه پزشکان(اطبا)- ساختمان دکتر ولي زاده01334724788
آزمايشگاهآزمايشگاه صفاري ( دکتر سوسن صفاري )فومنخيابان شهدا جنب داروخانه مقيمي01334738990
آزمايشگاهدکتر مختار محمديان روشنرودسرخيابان انقلاب -روبروي بانک رفاه- بن بست حسين خواه01341628883
آزمايشگاهدکترصادقي آستانه(مهردادصادق خانجاني)آستانه اشرفيهخيابان امام- جنب بانک صادرات01342222950
مرکزپزشکي هسته ايابريشم(پرتوفروزان خاوران)رشتلاهيجان- بلوارشهيد مطهري(استخر)- نرسيده به خيابان نيما- کوچه بهار01342223666
فيزيوتراپيفارابي لاهيجان(آقاي حميد صداقت)لاهيجانلاهيجان- انتهاي کوچه توکلي01342233622
آزمايشگاهاکسير لاهيجان ( دکتر پيام اصفهاني فرد )لاهيجانخيابان 22 آبان - جنب مخابرات - مجتمع پزشکي آپادانا01342235005
آزمايشگاهرازي لاهيجان(دکتراسدي)لاهيجانخيابان انقلاب- کوچه اسدي01342237618
عينک سازيعينک محمود ( محمود حق شناس ليچائي )لاهيجانخيابان انقلاب روبروي ساختمان شکوفه01342237699
داروخانهداروخانه روزانه دکتر طوريلاهيجانخيابان کشاورزي ( شيشه گران ) شهيد بهشتي دهم01342245168
دندانپزشکيکلينيک لبخند لاهيجان(تابش-تقي پور-شعبان پور)لاهيجانلاهيجان- خيابان استقلال (اميرشهيد)-نبش کوچه بابايي01342347233
دندانپزشکيدکتر سحر رادمريخيلاهيجانخيابان شهدا پشت پاساژ خيرخواه ساختمان يوسف طبقه چهارم01342348889
دندانپزشکياميرحسين سرفرازلاهيجانميدان شهدا- جنب موسسه مالي واعتباري ملل01342444324
عينک سازيعينک چشمان (فرهاد وکيل پور لنگرودي )لنگرودخيابان امام خميني ساختمان پارس طبقه سوم01342542855
آزمايشگاهآزمايشگاه دکترمهرداد رحيميلنگرودخيابان امام خميني -روبروي بانک ملت مرکزي پلاک 8401342542860
داروخانهداروخانه روزانه مير نوريلنگرودميدان نماز جنب بانک سپه01342544952
آزمايشگاهآزمايشگاه پاستور (دکتر فهيمه ايرواني نيا )لنگرودخيابان امام کوچه دکتر طلوعي01342549090
داروخانهروزانه مسيحا ( دکتر رضا مسيحاي اکبر )لنگرودخيابان امام جنب هلال احمر01342549200
مرکزپزشکي هسته ايسپهرکيان(پرتوسبزسلامت)لنگرودخيابان شهيد بهشتي -پشت کلانتري 1101342551900
عينک سازيجاويد ( سيد حبيب ميرجاويدکار )رودسرخيابان مدرس خيابان انقلاب جنب زرگري يوسفي01342622597
آزمايشگاهآزمايشگاه مومني ( دکتر مرجان اکبري )رودسرخيابان انقلاب پلاک 301342626992
دندانپزشکيدکتراحسان اله غلامياملشروبروي مسجد اعظم01342722897
فيزيوتراپيحدادي (سيده نسترن خاوري لنگرودي )املشخيابان شهيد منتظري جنب شبکه بهداشت پلاک 55701342728570
عينک سازينگاه(اپتومتريست محدثه امين)املشروبروي بانک کشاورزي-جنب درمانگاه شبانه روزي قائم-انتهاي کوچه01342728680
داروخانهدکتر حامده هشتروديبندرانزليخيابان نواب(کوي واحدي)- روبروي اداره قندوشکر- ساختمان طاها01343514539
داروخانهدکتر عبدل پورآستاراخيابان فارابي، جنب هلال احمر01343810082
آزمايشگاهدکترهاشميتالشخيابان خرمشهر-جنب داروخانه دکتر ارجمندي -ساختمان پزشکان اردلان-طبقه دوم01344220459
آزمايشگاهآزمايشگاه سلامت (دکتر مهين حسن زاده کته سري )رضوان شهرماه کوچه پلاک 2201344239909
مطبمطب شبانه روزي مهربندرانزليغازيان-خيابان طالقاني- روبروي هلال احمر01344421749
آزمايشگاهدکتر عباس ابريشميبندرانزليخيابان مطهري روبروي بانک مسکن -آزمايشگاه دکترابريشمي01344427591
داروخانهشبانه روزي دکتر مير قاسميبندرانزليغازيان، خيابان طالقاني، جنب بيمه البرز01344428550
دندانپزشکيمعصومه نظريبندرانزليغازيان- جنب بيمه البرز- ساختمان دکتر ميرقاسمي01344430981
دندانپزشکيدکترسميه پيرزمان بينبندرانزليخيابان مطهري- کوچه شهيد نژداغي(آرسن)- ساختمان پاستور- طبقه اول01344520279
مطبدکترجلال حسن زاده بازنشينبندرانزليخيابان مطهري ساختمان پاستور01344525655
عينک سازيعينک گلستان(زهرا آمري گلستان )بندرانزليخيابان مطهري، روبروي اداره آموزش و پرورش01344528529
فيزيوتراپيسلامت(محمداسماعيل نجف زاده)بندرانزليخيابان مطهري- بالاتر از چهارراه برق- بعداز داروخانه دکتر خيري- کوچه شهيد احمد شعباني01344528938
آزمايشگاهآزمايشگاه دکترمهين خوجينيانبندرانزليخيابان مطهري-جنب داروخانه دکتر ماشين چي -آزمايشگاه خوجينيان01344540936
داروخانهدکتر صداقت-دکتر عاشوريبندرانزليخيابان مطهري ، کوچه پيشگاه بحري(ارژنگ) ، ساختمان پزشکان کارن01344541082
فيزيوتراپيانزلي(احسان اله يحيي پور)بندرانزليخيابان مطهري - جنب داروخانه دکتر انزان پور-فيزيوتراپي انزلي01344541560
آزمايشگاهدکترگيتي اميدواريبندرانزليخيابان مطهري-روبروي اداره برق-آزمايشگاه دکترگيتي اميدواري01344542082
مطبدکترنفيسه الياسيبندرانزليخ مطهري -پاساژ کوهستاني -طبقه اول01344542565
داروخانهدکتر خوش خلقبندرانزليخيابان مطهري-پاساژدرنا-طبقه همکف01344542833
مركز تصوير برداريدکتروهرام نادريانيبندرانزليخيابان مطهري ، روبروي بانک مسکن ، راديولوژي دکتروهرام نادرياني01344543282
داروخانهشبانه روزي رازي(دکتر روزبه رسولي)بندرانزليخيابان مطهري01344543453
عينک سازيعينک طبي دريا(آقاي مهران حسينعلي زاده)بندرانزليخيابان مطهري، ساختمان فارابي، طبقه سوم01344544074
مركز تصوير برداريسونوگرافي دکترمحمدرضا افرنچهبندرانزليبندر انزلي خيابان مطهري -خ مفتح جنوبي01344544934
آزمايشگاهدکتر ايرج جفروديبندرانزليخيابان مطهري-جنب اداره برق -آزمايشگاه دکترجفرودي01344544966
عينک سازيعينک طبي هانيه (بيژن آزادميرني)بندرانزليخيابان مطهري، ساختمان کاسپين، طبقه 301344545143
داروخانهدکتر شيدا بهنودبندرانزليپشت خيابان سپه، خيابان شهيد مظلوم، نبش کوچه قيصرآبادي01344545566
دندانپزشکيدکتر رومينا محمديبندرانزليخيابان مطهري- ساختمان پزشکان تخت جمشيد- طبقه دوم(طبقه فوقاني آزمايشگاه دکتر عسکري)01344547249
مطبمطب يکتا(دکترعاطفه خوجيني -پريسا يکتا)بندرانزليخيابان مطهري-جنب داروخانه دکترتيمورپور-مطب يکتا01344547316
آزمايشگاهآزمايشگاه وپاتوبيولوژي دکتر کوروش عسکريبندرانزليخيابان مطهري -جنب داروخانه سينا01344548002
درمانگاهشبانه روزي گلسار(دکترسعيدکوهي)بندرانزليخيابان مطهري-روبروي داروخانه شبانه روزي رازي01344548440
مطبدکتر محمدتقي آشوبيبندرانزليخيابان مطهري- ساختمان کاسپين- طبقه سوم01344549531
مطبدکتر حامد پوراسحقبندرانزليخيابان نواب-خيابان شهيد اسماعيل نژاد مقدم(رودکي سابق)-بن بست حافظ101344553777
دندانپزشکيسعيده عزيزيرضوان شهرخيابان امام، نبش خيابان بسيج، مجتمع پرديس، طبقه3، واحد1001344629864
آزمايشگاهدکتر علي بيکيانرشتخيابان انقلاب - ابتداي خيابان شهيد روشن01344660809
آزمايشگاهنور(دکتر مسعود زهرابي)رشتبلوار حميديان نرسيده به جمهوري01344664229
آزمايشگاهدکتر قمري ماسالماسالخيابان شهيد بيژن روشن- کوچه عدالت01344665550
دندانپزشکيدکترفيروز آشامآستاراخيابان فارابي-درمانمگاه فارابي -طبقه چهارم-واحد 2دندانپزشکي فيروز اشام01344811130
مركز تصوير برداريدکتر اسلامي نياآستاراخيابان فارابي-روبروي هلال احمر01344814943
آزمايشگاهدکترسيد حسين احمديآستاراخيابان حکيم نظامي-ساختمان پزشکان سوسنگرد01344816757
آزمايشگاهقائم ( دکتر بابک صدر نوروزي )شفتخيابان وليعصر روبروي اداره آموزش و پرورش0137822010
دندانپزشکيدکترسپهر پرهيزکاررشتچهارراه گلسار- خيابان نواب- روبروي عينک سازي فارابي- ساختمان پارس -طبقه اول09057768200
آزمايشگاهبوعلي(دکترخوشدوز-پيله رودي)رودبار گيلانخليل آباد- کوچه شهيد علي پور31626411
داروخانهپاستور(دکترمژگان حاجي عباسي صومعه سرايي)رشتپل بوسار-روبروي ساختمان دانا -ساختمان پاستور-داروخانه پاستور32112194
مطبمحمد رفيعيرشتگلباغ نماز کوچه نرگس32113789
مركز تصوير برداريدکترپورداوررشتميدان صابرين- ابتداي بلوارنماز- بن بست پيوند- ساختمان سپيد- طبقه دوم32122797
آزمايشگاهآتيه فردا(ريحانه عبداله پور)رشتگلسار-ميدان صابرين- بلوارنماز- مجتمع پزشکان آتيه-طبقه دوم32135064
مركز تصوير برداريMRI مارليک رشت(شرکت گيل پزشک)رشتتقاطع بلوارشهيدانصاري وگلباغ نماز33220833
دندانپزشکيمحدثه حاجي محمدي نجارمقدمرشتخيابان نامجو نرسيده به فلکه گاز نبش کوچه سعيد33367723
آزمايشگاهآزمايشگاه منتظري ( دکتر عادل منتظري فشتالي )رشتبلوار شهيد انصاري روبروي بانک تجارت33721274
دندانپزشکيپارسيان (فرهاد قاسمي نژاد)رشتگلباغ نماز- جنب فروشگاه سناتور- ساختمان گلدن رز- طبقه 633756481
دندانپزشکيدکتر مهسا مجتهديرشتبلوارنماز ساختمان مارليک -طبقه چهارم -واحد 933764791
مطبدکتر کامبيز تنهائيبندرانزليخيابان مطهري-چهارراه برق -جنب آزمايشگاه دکتر اميدواري4220034
مطبدکترسيروس فداييلاهيجانخيابان سردارجنگل -کوچه سوم-مطب دکترسيروس فدايي4223265
دندانپزشکيدکترپيروز وجدانيلاهيجانخيابان شهيدکريمي-کوچه توکلي -روبروي آزمايشگاه دي -طبقه همکف42233888
درمانگاهدرمانگاه شبانه روزي دکترحکيم زاده(دکتراحمدطاهرقاسمي)لاهيجانخيابان سردارجنگل-پلاک42242237242
آزمايشگاهبهار ( دکتر مجيد علي آبادي )لاهيجانخيابان شهيد کريمي کوچه توکلي ساختمان پوريا42249461
داروخانهسينا (دکترشمسي راستاد)بندرانزليخيابان مطهري، کوچه فاطمي، ساختمان تخت جمشيد، داروخانه سينا4229984
بيمارستاندكتر طاهري تالشتالشبلوار وليعصر - خيابان جعفر طيار4233122-182
آزمايشگاهآزمايشگاه پاتوبيولوژي پارس(دکترفروغ نژند)لاهيجانخيابان استقلال -خيابان اميرشهيد-روبروي مخابرات سابق-مجتمع پزشکي مرکزي -آزمايشگاه وپاتوبيولوژي پارس42344600
بيمارستانميلادلاهيجان(پيشگامان درمان شرق گيلان)لاهيجانابتداي جاده لنگرود-جنب سيبک سازي42426671
داروخانهدکتر سهراب فرازمندبندرانزليخيابان مطهري، روبروي اداره برق4247323
آزمايشگاهپارس صومعه صرا(دکتررضاجهانبخش)صومعه سرا-خيابان برشنود- کوچه حسيني پناه44329390
آزمايشگاهآزمايشگاه بهار ( دکتر منصور يوسفي قصابسرائي)صومعه سراخيابان برشنورد کوچه ستايش مجتمع پزشکي بهار44329801
آزمايشگاهدکترکرباسيصومعه سراصومعه سرا- خيابان برشنورد- جنب داروخانه دکتر صميمي44331112
داروخانهدکتر محمدصادق صمتيبندرانزليغازيان، خيابان طالقاني، روبروي پمپ باد44422248
مطبدکتر هادي شفيعي ثابتبندرانزليغازيان -خيابان طالقاني -جنب بانک مسکن44422274
درمانگاهدرمانگاه سلامت (دکترسيدعارف عابدين نجفي )بندرانزليغازيان -طيقه اول داروخانه مير قاسمي44422666
مطبمطب غازيان (دکترشيلارفيعي بصيري)بندرانزليغازيان-روبروي آتش نشاني-درمانگاه شبانه روزي غازيان44422691
دندانپزشکيدکتر سيدرضا ميرفلاحبندرانزليخيابان غازيان-خيابان طالقاني روبروي آتش نشاني44423616
دندانپزشکيسيدمحمد ميرفلاحبندرانزليبندرانزلي- خيابان مطهري چراغ برق روبروي خانه معلم44423616
فيزيوتراپينوين(مژگان رمضاني ساحلي)بندرانزليغازيان -خ طالقاني-ابتداي کوچه سنايي -پ7244423981
داروخانهدکترمازيار عندليب ذوقيبندرانزليغازيان، خيابان طالقاني، روبروي آتش نشاني44425081
آزمايشگاهدکترمعصومه پوريوسفآستاراآستارا -خيابان امام44427591
داروخانهرازي لاهيجان(دکتر ابوالقاسم ايماني)لاهيجانخيابان امام، ابتداي خيابان اميرشهيد44427591
دندانپزشکيدکتر شادي الهاميبندرانزليخيابان مطهري -کوچه آرسن -ساختمان پزشکان44427591
دندانپزشکيدکترسيمين عشقيبندرانزليغازيان روبروي آتش نشاني ساختمان زمرد طبقه اول44428035
دندانپزشکيدکترخشايارجمشيد پوربندرانزليغازيان -خ طالقاني-روبروي بانک ملت -طبقه دوم بالاي آژانس سعيد44436199
داروخانهدکترعلي رستميانبندرانزليغازيان، ميدان گاز، روبروي هلال احمر44438343
داروخانهدکترسيدحامدجلاليبندرانزليخيابان مطهري، روبروي ساختمان پزشکان فارابي44454674
مطبمطب فاطيما (شريفي -محدثي-محمدي-عسگري)بندرانزليخيابان مطهري - روبروي داروخانه دکتر تيمورپور444548501
داروخانهدکترايثارجفروديبندرانزليخيابان مطهري -کوچه آرسن -ساختمان پزشکان پاستور44520948
مطبدکترحميدرضا عطاربندرانزليخيابان مطهري- چها راه برق- ساختمان پزشکان دکتر سودبخش44526400
مطبدکتر فرزانه نادرنژادبندرانزليخيابان مطهري -پشت اداره برق -ساختمان پزشکان سودبخش44527909
داروخانهدکتر نجمه عنايتيبندرانزليخيابان مطهري، بعد ازبازارپرديس، جنب کيوسک پليس11044529052
داروخانهدکترحميدرضاکرباسيبندرانزليخيابان مطهري، جنب شيريني آزاليا، داروخانه دکتر کرباسي44530527
مطبدکتر سيد محمد رسول زمانيبندرانزليخيابان مطهري - جنب آزمايشگاه دکتر خوجينيان - ساختمان آريا44541375
داروخانهدکتر رأفتبندرانزليخيابان مطهري، جنب بانک پسارگاد44542914
دندانپزشکيدکترعماد زحمتکشبندرانزليخيابان شهداي جنوبي -کلينيک لبخند44543200
مطبدکتر حميد پوراسحاق قزوينيبندرانزليخيابان مطهري-جنب آزمايشگاه دکتر عسگري-پ 26544544260
مطبدکترسهيل پاکدل رادبندرانزليخ مطهري -پاساژکوهستاني-طبقه اول44545481
مطبدکتر هادي جعفري بجاربنهبندرانزليخيابان مطهري -نرسيده به چهارراه برق44546302
مركز تصوير برداريدکتر مهدي حسين نيابندرانزليانتهاي خيابان مطهري-روبروي بانک مسکن -راديولوژي وسونوگرافي حسين نيا44547280
مطبمطب پارسيان (دکتررضازارعي)بندرانزليخيابان مطهري - جنب داروخانه رازي-درمانگاه پارسيان44547316
مطبمهرزاد عموئي خانعباسيبندرانزليخ مطهري -ساختمان پزشکان درنا -ط 444548952
مطبدکتر فريدون اسلاميبندرانزليخيابان مطهري-آخرخط -ساختمان طوبي -طبقه اول44552626
مطبدکترغزل فداکار سوقهبندرانزليخيابان مطهري -روبروي اداره برق -جنب بانک پارسيان44555657
فيزيوتراپيرضوانشهر (محمدمحمدنيا)رضوان شهرفاز 3-طبقه همکف44621722
دندانپزشکيدکترحسين عباسقلي زادهآستاراخيابان فارابي -روبروي بيمارستان -طبقه دوم -دندانپزشکي عباسقلي زاده44816400
دندانپزشکيدکتر بيژن حيا دختآستاراآستارا-خيابان حکيم نظامي ساختمان سوسنگرد44826696
درمانگاهدرمانگاه شبانه روزي فارابي پارس آستارا(دکترجمشيد حيدري)آستاراخيابان فارابي -طبقه اول -درمانگاه فارابي44828008
داروخانهدکترعلي صادقي حريريآستاراخيابان حکيم نظامي، داروخانه شبانه روزي دکترحريري44828600
بيمارستانشهيد بهشتي انزليبندرانزليکيلومتر 3 جاده آستارا - کلوير 25-4282003
دندانپزشکيدکتر عليرضا خصوصي ثانيرشتچهار راه گلسار - جنب پل هوايي - ساختمان دي - طبقه دوم7228777

تبلیغات در سایت فکر آزاد؟

اگر مرکز درمانی در هر نقطه از کشور دارید که قصد تبلیغات آن را دارید، می‌توانید در صفحات مرتبط سایت ما آن را به طور کامل معرفی کنید. برای درخواست ثبت سفارش می‌توانید به صفحه زیر مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *