اگر در حال برررسی بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی تهران هستید که با چه بیمه های تکمیلی قرارداد دارد، بستری و سرپایی و هر کدام با فرانشیز چند درصد، درست آمده اید:

نوع بیمهبستریسرپائی
بیمه خدمات درمانی ( سلامت)90%70%
ایرانیان90%70%
کارمندی90%70%
سایر اقشار90%70%
روستائی90%70%
روستائی95%70%
تامین اجتماعی94%85%
تامین اجتماعی -مستمربگیری99%85%
تامین اجتماعی -ارجاعی از شهرستان100%0%
تامین اجتماعی -فرانیشز رایگان100%0%
تامین اجتماعی -بیماران خاص100%100%
خدمات درمانی- جانبازان ارتش100%100%
خدمات درمانی- سریازان وظیفه100%90%
خدمات درمانی-  ارتش100%90%
کمیته امداد95%70%
شرکن نفت بازنشستگان100%100%
شرکت نفت شاغلین100%100%
بنیاد پانزده خرداد100%100%
سلامت،بهداشت،درمان صنعت ومعدن نوین100%0
سلامت،بهداشت،درمان صنعت ومعدن نوین95%0
سلامت،بهداشت،درمان صنعت ومعدن نوین90%0
هلیکوپتر سازی100%100%
سازمان زندانها100%100%
مصدومین ترافیکی100%0
بانک ملت100%100%
بانک تجارت100%100%
بانک سپه100%100%
بانک مرکزی100%100%
بانک صنعت ومعدن100%80%
بانک کشاورزی100%100%
بیمه تکمیلی سینا100%0
بیمه تکمیلی میهن100%0
بیمه تکمیلی پارسیان100%0
بیمه تکمیلی کوثر100%0
بیمه تکمیلی sos100%0
مجلس شورای اسلامی100%100%

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *