• ارائه دستور روانپزشک یا متخصص اعصاب و روان مبنی بر علت انجام و تعداد جلسات مورد نیاز ماهیانه در طول درمان الزامی
  • فاکتور ارائه شده ممهور به مهر پزشک یا روانشناس باشد.
  • مشاوره ازدواج در تعهد نمی‌باشد
  • مشاوره پزشک قانونی در تعهد نمی‌باشد.
  • مشاوره بیهوشی در تعهد نمی‌باشد.
  • مشاوره تحصیلی در تعهد نمی‌باشد.
  • مشاوره خانواده در تعهد نمی‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *