بیمه تکمیل درمان کمک‌رسان ایران یا SOS یکی از شرکت‌های بیمه‌ای فعال در ایران است که خدمات مختلفی را به بیمه‌گذاران خود ارائه می‌دهد. یکی از این خدمات، ارائه بیمه تکمیلی است. بیمه تکمیلی، بیمه‌ای است که به بیمه‌گذاران کمک می‌کند تا هزینه‌های درمانی خود را کاهش دهند. بیمه کمک رسان ایران، با بسیاری از شرکت‌های بیمه دیگر همکاری می‌کند و به آنها خدمات بیمه تکمیلی ارائه می‌دهد.

برخی از شرکت‌های بیمه‌ای که با بیمه کمک رسان ایران و در واقع قسمت بیمه تکمیلی درمان آن ها زیر مجموعه کمک رسان است، همکاری می‌کنند عبارتند از:
 • بیمه سامان
 • آسماری
 • پاسارگاد
 • حافظ
 • حکمت
 • امید
 • کارآفرین
 • صندوق درمان

هر یک از این شرکت‌های بیمه، خدمات بیمه تکمیلی مختلفی را ارائه می‌دهند. برخی از این خدمات عبارتند از:

 • پوشش هزینه‌های بستری و سرپایی
 • پوشش هزینه‌های دندانپزشکی
 • پوشش هزینه‌های چشم پزشکی
 • پوشش هزینه‌های آزمایشات و تصویربرداری
 • پوشش هزینه‌های داروها
 • پوشش هزینه‌های درمان‌های تخصصی
 • پوشش هزینه‌های زایمان

بیمه کمک رسان ایران، یکی از شرکت‌های بیمه‌ای است که خدمات بیمه تکمیلی باکیفیتی را ارائه می‌دهد. این شرکت، با بسیاری از شرکت‌های بیمه دیگر همکاری می‌کند و به آنها خدمات بیمه تکمیلی ارائه می‌دهد. بیمه کمک رسان ایران، یکی از گزینه‌های خوب برای کسانی است که به دنبال بیمه تکمیلی هستند.

در اینجا چند نکته در مورد انتخاب بیمه تکمیلی آورده شده است:

 • پوشش‌های بیمه‌ای را بررسی کنید: قبل از انتخاب بیمه تکمیلی، حتماً پوشش‌های بیمه‌ای را بررسی کنید تا ببینید آیا برای شما مناسب است یا خیر.
 • قیمت بیمه را مقایسه کنید: قیمت بیمه‌های مختلف را مقایسه کنید تا بهترین گزینه را برای خود انتخاب کنید.
 • سابقه شرکت بیمه را بررسی کنید: قبل از انتخاب بیمه تکمیلی، حتماً سابقه شرکت بیمه را بررسی کنید تا مطمئن شوید که شرکتی معتبر است.

انتخاب بیمه تکمیلی می‌تواند مهم باشد. با بررسی عوامل مختلف و مقایسه بیمه‌های مختلف می‌توانید بیمه‌ای را انتخاب کنید که بهترین گزینه برای شما باشد.

بیمه تکمیلی کمک رسان ایران SOS

تصویربرداری طرف قرارداد بیمه کمک رسان SOS در رشت و گیلان

تصویربرداری طرف قرارداد بیمه‌های تکمیلی سامان، آسماری، پاسارگاد، حافظ، حکمت، ملت، امید، یا صندوق درمان در لیست زیر مراکز تصویربرداری، سونوگرافی، ام ار ای، رادیولوژی، پزشکی هسته‌ای، آنژیوگرافی، آندوسکوپی، رادیوگرافی، دانسیوتومتری طرف قرارداد با بیمه تکمیلی (کمک رسان SOS) را در شهر رشت و استان گیلان ملاحظه می‌فرمایید. اکثر این مراکز درمانی

ادامه مطلب »
بیمه تکمیلی کمک رسان ایران SOS

تصویربرداری طرف قرارداد بیمه SOS در ارومیه و آذربایجان غربی

تصویربرداری طرف قرارداد بیمه‌های تکمیلی سامان، آسماری، پاسارگاد، حافظ، حکمت، ملت، امید، یا صندوق درمان در لیست زیر مراکز تصویربرداری، سونوگرافی، ام ار ای، رادیولوژی، پزشکی هسته‌ای، آنژیوگرافی، آندوسکوپی، رادیوگرافی، دانسیوتومتری طرف قرارداد با بیمه تکمیلی (کمک رسان SOS) را در شهر ارومیه و استان آذربایجان غربی ملاحظه می‌فرمایید. اکثر این مراکز

ادامه مطلب »
بیمه تکمیلی کمک رسان ایران SOS

تصویربرداری طرف قرارداد بیمه کمک رسان SOS در گرگان و گلستان

تصویربرداری طرف قرارداد بیمه‌های تکمیلی سامان، آسماری، پاسارگاد، حافظ، حکمت، ملت، امید، یا صندوق درمان در لیست زیر مراکز تصویربرداری، سونوگرافی، ام ار ای، رادیولوژی، پزشکی هسته‌ای، آنژیوگرافی، آندوسکوپی، رادیوگرافی، دانسیوتومتری طرف قرارداد با بیمه تکمیلی (کمک رسان SOS) را در شهر گرگان و استان گلستان ملاحظه می‌فرمایید. اکثر این مراکز درمانی

ادامه مطلب »
بیمه تکمیلی کمک رسان ایران SOS

تصویربرداری طرف قرارداد بیمه کمک رسان SOS در زنجان

تصویربرداری طرف قرارداد بیمه‌های تکمیلی سامان، آسماری، پاسارگاد، حافظ، حکمت، ملت، امید، یا صندوق درمان در لیست زیر مراکز تصویربرداری، سونوگرافی، ام ار ای، رادیولوژی، پزشکی هسته‌ای، آنژیوگرافی، آندوسکوپی، رادیوگرافی، دانسیوتومتری طرف قرارداد با بیمه تکمیلی (کمک رسان SOS) را در شهر و استان زنجان ملاحظه می‌فرمایید. اکثر این مراکز درمانی معرفی‌نامه

ادامه مطلب »
بیمه تکمیلی کمک رسان ایران SOS

تصویربرداری طرف قرارداد بیمه کمک رسان SOS در قم

تصویربرداری طرف قرارداد بیمه‌های تکمیلی سامان، آسماری، پاسارگاد، حافظ، حکمت، ملت، امید، یا صندوق درمان در لیست زیر مراکز تصویربرداری، سونوگرافی، ام ار ای، رادیولوژی، پزشکی هسته‌ای، آنژیوگرافی، آندوسکوپی، رادیوگرافی، دانسیوتومتری طرف قرارداد با بیمه تکمیلی (کمک رسان SOS) را در شهر و استان قم ملاحظه می‌فرمایید. اکثر این مراکز درمانی معرفی‌نامه

ادامه مطلب »
بیمه تکمیلی کمک رسان ایران SOS

تصویربرداری طرف قرارداد بیمه کمک رسان SOS در همدان

تصویربرداری طرف قرارداد بیمه‌های تکمیلی سامان، آسماری، پاسارگاد، حافظ، حکمت، ملت، امید، یا صندوق درمان در لیست زیر مراکز تصویربرداری، سونوگرافی، ام ار ای، رادیولوژی، پزشکی هسته‌ای، آنژیوگرافی، آندوسکوپی، رادیوگرافی، دانسیوتومتری طرف قرارداد با بیمه تکمیلی (کمک رسان SOS) را در شهر و استان همدان ملاحظه می‌فرمایید. اکثر این مراکز درمانی معرفی‌نامه

ادامه مطلب »
بیمه تکمیلی کمک رسان ایران SOS

تصویربرداری طرف قرارداد بیمه کمک رسان SOS در خرم آباد و لرستان

تصویربرداری طرف قرارداد بیمه‌های تکمیلی سامان، آسماری، پاسارگاد، حافظ، حکمت، ملت، امید، یا صندوق درمان در لیست زیر مراکز تصویربرداری، سونوگرافی، ام ار ای، رادیولوژی، پزشکی هسته‌ای، آنژیوگرافی، آندوسکوپی، رادیوگرافی، دانسیوتومتری طرف قرارداد با بیمه تکمیلی (کمک رسان SOS) را در شهر خرم آباد و استان لرستان ملاحظه می‌فرمایید. اکثر این مراکز

ادامه مطلب »
بیمه تکمیلی کمک رسان ایران SOS

تصویربرداری طرف قرارداد بیمه کمک رسان SOS در یزد

تصویربرداری طرف قرارداد بیمه‌های تکمیلی سامان، آسماری، پاسارگاد، حافظ، حکمت، ملت، امید، یا صندوق درمان در لیست زیر مراکز تصویربرداری، سونوگرافی، ام ار ای، رادیولوژی، پزشکی هسته‌ای، آنژیوگرافی، آندوسکوپی، رادیوگرافی، دانسیوتومتری طرف قرارداد با بیمه تکمیلی (کمک رسان SOS) را در شهر  و استان یزد ملاحظه می‌فرمایید. اکثر این مراکز درمانی معرفی‌نامه

ادامه مطلب »
بیمه تکمیلی کمک رسان ایران SOS

تصویربرداری طرف قرارداد بیمه کمک رسان SOS در اردبیل

تصویربرداری طرف قرارداد بیمه‌های تکمیلی سامان، آسماری، پاسارگاد، حافظ، حکمت، ملت، امید، یا صندوق درمان در لیست زیر مراکز تصویربرداری، سونوگرافی، ام ار ای، رادیولوژی، پزشکی هسته‌ای، آنژیوگرافی، آندوسکوپی، رادیوگرافی، دانسیوتومتری طرف قرارداد با بیمه تکمیلی (کمک رسان SOS) را در شهر و استان اردبیل ملاحظه می‌فرمایید. اکثر این مراکز درمانی معرفی‌نامه

ادامه مطلب »
بیمه تکمیلی کمک رسان ایران SOS

تصویربرداری طرف قرارداد بیمه کمک رسان SOS در ساری و مازندران

تصویربرداری طرف قرارداد بیمه‌های تکمیلی سامان، آسماری، پاسارگاد، حافظ، حکمت، ملت، امید، یا صندوق درمان در لیست زیر مراکز تصویربرداری، سونوگرافی، ام ار ای، رادیولوژی، پزشکی هسته‌ای، آنژیوگرافی، آندوسکوپی، رادیوگرافی، دانسیوتومتری طرف قرارداد با بیمه تکمیلی (کمک رسان SOS) را در شهر ساری و کل استان مازندران شامل بابل، آمل، قائم شهر،

ادامه مطلب »
بیمه تکمیلی کمک رسان ایران SOS

تصویربرداری طرف قرارداد بیمه کمک رسان SOS در اهواز و خوزستان

تصویربرداری طرف قرارداد بیمه‌های تکمیلی سامان، آسماری، پاسارگاد، حافظ، حکمت، ملت، امید، یا صندوق درمان در لیست زیر مراکز تصویربرداری، سونوگرافی، ام ار ای، رادیولوژی، پزشکی هسته‌ای، آنژیوگرافی، آندوسکوپی، رادیوگرافی، دانسیوتومتری طرف قرارداد با بیمه تکمیلی (کمک رسان SOS) را در شهر اهواز و استان خوزستان ملاحظه می‌فرمایید. اکثر این مراکز درمانی

ادامه مطلب »
بیمه تکمیلی کمک رسان ایران SOS

تصویربرداری طرف قرارداد بیمه کمک رسان SOS در شیراز

تصویربرداری طرف قرارداد بیمه سامان، آسماری، پاسارگاد، حافظ، حکمت، امید، کارآفرین در شیراز در لیست زیر مراکز تصویربرداری، سونوگرافی، ام ار ای، رادیولوژی، پزشکی هسته‌ای، آنژیوگرافی، آندوسکوپی، رادیوگرافی، دانسیوتومتری طرف قرارداد با بیمه تکمیلی (کمک رسان SOS) را در شیراز ملاحظه می‌فرمایید. اکثر این مراکز درمانی معرفی‌نامه را به صورت آنلاین

ادامه مطلب »
بیمه تکمیلی امید

لیست مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه امید در کرج و استان البرز

بیمه امید به عنوان یکی از شرکت‌های بیمه تکمیلی، با مجموعه‌ای از مراکز درمانی طرف قرارداد دارای همکاری می‌باشد. این مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه امید، به بیمه‌گذاران این امکان را می‌دهند تا با داشتن بیمه تکمیلی امید، به خدمات پزشکی مورد نیاز خود به صورت مستقیم دسترسی داشته

ادامه مطلب »
بیمه تکمیلی کارآفرین

لیست مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه کارآفرین در کرج و استان البرز

بیمه کارآفرین یکی از شرکت‌های بیمه‌ای معتبر در ایران است که خدمات مختلفی را به بیمه‌گذاران خود ارائه می‌دهد. یکی از این خدمات، ارائه پوشش بیمه‌ای برای هزینه‌های درمانی است. بیمه کارآفرین با شبکه گسترده‌ای از مراکز درمانی طرف قرارداد است که این امکان را به بیمه‌گذاران می‌دهد تا از

ادامه مطلب »
بیمه تکمیلی حکمت

لیست مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه حکمت در کرج و استان البرز

بیمه حکمت ارائه دهنده بیمه تکمیلی می‌باشد که ارتباط و همکاری با مجموعه‌ای از مراکز درمانی طرف قرارداد دارد. این مراکز انتخاب‌شده با همکاری بیمه حکمت، خدمات درمانی متناسب با نیازهای بیمه‌شدگان ارائه می‌دهند. بیمه حکمت به بیمه‌گذاران خود این امکان را می‌دهد که با داشتن کارت شناسایی و دستور

ادامه مطلب »
بیمه تکمیلی پاسارگاد

لیست مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه پاسارگاد در کرج و استان البرز

بیمه پاسارگاد یکی از شرکت‌های بیمه‌ای معتبر در ایران است که خدمات مختلفی را به بیمه‌گذاران خود ارائه می‌دهد. یکی از این خدمات، ارائه پوشش بیمه‌ای برای هزینه‌های درمانی است. بیمه پاسارگاد با شبکه گسترده‌ای از مراکز درمانی طرف قرارداد است که این امکان را به بیمه‌گذاران می‌دهد تا از

ادامه مطلب »
بیمه تکمیلی سامان

لیست مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه سامان در کرج و استان البرز

بیمه سامان یکی از شرکت‌های بیمه‌ای معتبر در ایران است که خدمات متنوعی را به بیمه‌گذاران خود ارائه می‌دهد. یکی از این خدمات، بیمه تکمیل درمان است که به بیمه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا با هزینه کمتر از خدمات درمانی استفاده کنند. بیمه سامان با بسیاری از مراکز درمانی

ادامه مطلب »
بیمه تکمیلی کارآفرین

لیست بیمارستان‌های طرف قرارداد بیمه کارآفرین در تهران

روند رو به رشد هزینه‌های درمانی و بیمارستانی طی سال‌های اخیر، لزوم برخورداری از بیمه‌های تکمیلی درمان را بیش از پیش ضروری کرده است. بیمه‌های تکمیلی با پرداخت بخش قابل توجهی از هزینه‌های درمان، بار مالی سنگین ناشی از بیماری و بستری شدن را از دوش خانواده‌ها برمی‌دارند. یکی از

ادامه مطلب »
بیمه تکمیلی امید

لیست بیمارستان‌های طرف قرارداد بیمه امید در تهران

امروزه هزینه‌های درمانی به شدت افزایش یافته و تأمین هزینه‌های پیش‌بینی نشده پزشکی برای خیلی‌ها دشوار شده است. خوشبختانه با وجود بیمه‌های تکمیلی درمان می‌توان از بار مالی سنگین ناشی از درمان‌های پرهزینه کاست. یکی از بهترین شرکت‌های بیمه تکمیلی در تهران، بیمه امید است که با بسیاری از برترین

ادامه مطلب »
بیمه تکمیلی حکمت

لیست بیمارستان‌های طرف قرارداد بیمه حکمت در تهران

امروزه با توجه به افزایش قیمت های خدمات درمانی و بالا رفتن هزینه های بیمارستانی، داشتن بیمه تکمیلی درمان برای خانواده ها بسیار حیاتی شده است. بیمه تکمیلی درمان می تواند بخش عمده ای از هزینه های غیرمنتظره و گزاف درمانی را پوشش دهد. شرکت بیمه حکمت یکی از معتبرترین

ادامه مطلب »
بیمه تکمیلی حافظ

لیست بیمارستان‌های طرف قرارداد بیمه حافظ در تهران

امروزه بیمه تکمیلی درمان به یکی از ضروری‌ترین نیازهای خانواده‌ها تبدیل شده است. با توجه به افزایش روزافزون هزینه‌های درمانی، بیمه تکمیلی می‌تواند بخش عمده‌ای از بار مالی ناشی از درمان را از دوش خانواده‌ها بردارد. یکی از معتبرترین شرکت‌های ارائه دهنده بیمه تکمیلی در کشور، بیمه حافظ است که

ادامه مطلب »
بیمه تکمیلی پاسارگاد

لیست بیمارستان‌های طرف قرارداد بیمه پاسارگاد در تهران

بیمه تکمیلی درمان امروزه به یک ضرورت برای خانواده‌ها تبدیل شده است، زیرا با پوشش هزینه‌های درمانی، بار مالی سنگینی را از دوش آن‌ها برمی‌دارد. یکی از معتبرترین و پرطرفدارترین شرکت‌های ارائه‌دهنده بیمه تکمیلی در کشور، بیمه پاسارگاد است. این بیمه با بسیاری از مراکز درمانی معتبر طرف قرارداد است

ادامه مطلب »
بیمه تکمیلی سامان

لیست بیمارستان‌های طرف قرارداد بیمه سامان در تهران

بیمه تکمیلی یکی از مهم‌ترین نیازهای امروز جامعه ماست. با توجه به هزینه‌های سنگین درمان، داشتن بیمه تکمیلی می‌تواند بخش عمده‌ای از هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی را پوشش دهد. یکی از معتبرترین شرکت‌های بیمه تکمیلی در ایران، بیمه تکمیلی سامان است که طرف قرارداد با بهترین بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در

ادامه مطلب »
بیمه تکمیلی کمک رسان ایران SOS

لیست مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه آسماری SOS در قم

در لیست زیر مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه تکمیلی آسماری (کمک رسان SOS) را در قم ملاحظه می‌فرمایید. اکثر این مراکز درمانی معرفی‌نامه را به صورت آنلاین صادر می‌نمایند، ولی بهتر است قبل از مراجعه از یکی از شعبات بیمه استعلام بفرمایید. شما می توانید به راحتی از کادر

ادامه مطلب »
بیمه تکمیلی کمک رسان ایران SOS

لیست بیمارستان‌های طرف قرارداد بیمه آسماری SOS در قم

در لیست زیر بیمارستان‌های طرف قرارداد با بیمه تکمیلی آسماری (کمک رسان SOS) را در قم ملاحظه می‌فرمایید. اکثر این مراکز درمانی معرفی‌نامه را به صورت آنلاین صادر می‌نمایند، ولی بهتر است قبل از مراجعه از یکی از شعبات بیمه استعلام بفرمایید. شما می توانید به راحتی از کادر جستجو

ادامه مطلب »