نوبت دهی بیمارستان شهدای تجریش

نوبت دهی اینترنتی بیمارستان شهدای تجریش + تقویم پزشکان

بیمارستان شهدای تجریش امکان اخذ نوبت اینترنتی را برای بیماران خود فراهم کرده است. بیماران می توانند با مراجعه به لینک زیر، نوبت خود را برای ویزیت پزشک، انجام آزمایش، یا سایر خدمات درمانی دریافت کنند. همچنین تقویم پزشکان نیز در لینک زیرین موجود است: لینک نوبت دهی اینترنتی بیمارستان

ادامه مطلب »

فلج مغزی چیست؟

فلج مغزی (Cerebral palsy) به اختصار CP، قسمت‌های مختلف مغز مانند مخچه یا ساقه مغز را تحت تاثیر قرار می‌دهد. علائم فلج مغزی در کودکان بسیار متفاوت است و می‌‌تواند شامل عدم هماهنگی ماهیچه‌ها، سفتی و ضعف عضلات و مشکل در تعادل باشد. راهی برای درمان قطعی فلج مغزی در

ادامه مطلب »

نوبت اینترنتی اکو کاردیوگرافی بیمارستان شهید رجایی

برای اخذ نوبت اینترنتی از  بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی تهران، باید به لینک زیر مراجعه کنید. سپس، اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید و بر روی گزینه “ثبت نوبت” کلیک کنید. نوبت شما ثبت خواهد شد و کد نوبت به تلفن همراه شما ارسال خواهد شد. اکو کاردیوگرافی

ادامه مطلب »

نوبت دهی اینترنتی بیمارستان قلب شهید رجایی تهران

برای اخذ نوبت اینترنتی از  بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی تهران، باید به لینک زیر مراجعه کنید. سپس، اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید و بر روی گزینه “ثبت نوبت” کلیک کنید. نوبت شما ثبت خواهد شد و کد نوبت به تلفن همراه شما ارسال خواهد شد. برنامه پزشکان

ادامه مطلب »

نوبت دهی اینترنتی بیمارستان پیامبران

برای اخذ نوبت اینترنتی از  بیمارستان پیامبران تهران، باید به لینک زیر مراجعه کنید. سپس، اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید و بر روی گزینه “ثبت نوبت” کلیک کنید. نوبت شما ثبت خواهد شد و کد نوبت به تلفن همراه شما ارسال خواهد شد. جهت هرگونه پذیرش در بیمارستان پیامبران

ادامه مطلب »

نوبت دهی اینترنتی بیمارستان اکبرآبادی تهران + تقویم پزشکان

برای اخذ نوبت اینترنتی از  بیمارستان شهید اکبرآبادی تهران، باید به لینک زیر مراجعه کنید. سپس، اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید و بر روی گزینه “ثبت نوبت” کلیک کنید. نوبت شما ثبت خواهد شد و کد نوبت به تلفن همراه شما ارسال خواهد شد. تقویم و برنامه پزشکان درمانگاه

ادامه مطلب »

نوبت دهی اینترنتی بیمارستان شهید مطهری تهران – سوانح سوختگی

برای اخذ نوبت اینترنتی از  بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری تهران، باید به لینک زیر مراجعه کنید. سپس، اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید و بر روی گزینه “ثبت نوبت” کلیک کنید. نوبت شما ثبت خواهد شد و کد نوبت به تلفن همراه شما ارسال خواهد شد. بیمارستان سوانح سوختگی

ادامه مطلب »

نوبت دهی اینترنتی و تلفنی بیمارستان علی اصغر + برنامه هفتگی پزشکان

برای اخذ نوبت اینترنتی از  بیمارستان علی اصغر تهران، باید به لینک زیر مراجعه کنید. سپس، اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید و بر روی گزینه “ثبت نوبت” کلیک کنید. نوبت شما ثبت خواهد شد و کد نوبت به تلفن همراه شما ارسال خواهد شد. برای مشاهده برنامه و تقویم

ادامه مطلب »

نوبت دهی اینترنتی بیمارستان شفا یحیائیان

برای اخذ نوبت اینترنتی از  بیمارستان شفا یحیائیان، باید به لینک زیر مراجعه کنید. سپس، اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید و بر روی گزینه “ثبت نوبت” کلیک کنید. نوبت شما ثبت خواهد شد و کد نوبت به تلفن همراه شما ارسال خواهد شد. مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان؛ قطب ارتوپدی

ادامه مطلب »

نوبت دهی اینترنتی بیمارستان فیروزآبادی

برای اخذ نوبت اینترنتی از  بیمارستان مرکز قلب تهران، باید به لینک زیر مراجعه کنید. سپس، اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید و بر روی گزینه “ثبت نوبت” کلیک کنید. نوبت شما ثبت خواهد شد و کد نوبت به تلفن همراه شما ارسال خواهد شد. بیمارستان فیروزآبادی؛ میراثی ماندگار از

ادامه مطلب »

نوبت دهی اینترنتی بیمارستان رسول اکرم

برای اخذ نوبت اینترنتی از  بیمارستان مرکز قلب تهران، باید به لینک زیر مراجعه کنید. سپس، اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید و بر روی گزینه “ثبت نوبت” کلیک کنید. نوبت شما ثبت خواهد شد و کد نوبت به تلفن همراه شما ارسال خواهد شد. بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)؛

ادامه مطلب »

نوبت دهی اینترنتی و تلفنی بیمارستان فیروزگر+ برنامه پزشکان

برای اخذ نوبت اینترنتی از بیمارستان فیروزگر، باید به لینک زیر مراجعه کنید. سپس، اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید و بر روی گزینه “ثبت نوبت” کلیک کنید. نوبت شما ثبت خواهد شد و کد نوبت به تلفن همراه شما ارسال خواهد شد. برنامه هفتگی پزشکان بیمارستان فیروزگر بیمارستان فیروزگر:

ادامه مطلب »

نوبت دهی اینترنتی و تلفنی بیمارستان لولاگر

برای اخذ نوبت اینترنتی از بیمارستان لولاگر، باید به لینک زیر مراجعه کنید. سپس، اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید و بر روی گزینه “ثبت نوبت” کلیک کنید. نوبت شما ثبت خواهد شد و کد نوبت به تلفن همراه شما ارسال خواهد شد. برای نوبت دهی تلفنی کلیک کنید: ۶۶۸۹۸۱۸۳

ادامه مطلب »

نوبت دهی اینترنتی و تلفنی مرکز قلب تهران

برای اخذ نوبت اینترنتی از بیمارستان مرکز قلب تهران، باید به لینک زیر مراجعه کنید. سپس، اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید و بر روی گزینه “ثبت نوبت” کلیک کنید. نوبت شما ثبت خواهد شد و کد نوبت به تلفن همراه شما ارسال خواهد شد. برای نوبت دهی تلفنی کلیک

ادامه مطلب »

نوبت دهی اینترنتی بیمارستان یاس

برای اخذ نوبت اینترنتی از درمانگاه ام اس بیمارستان یاس، باید به لینک زیر مراجعه کنید. سپس، اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید و بر روی گزینه “ثبت نوبت” کلیک کنید. نوبت شما ثبت خواهد شد و کد نوبت به تلفن همراه شما ارسال خواهد شد. مجتمع بیمارستانی یاس: خدمات

ادامه مطلب »

نوبت دهی اینترنتی بیمارستان رازی – پوست

برای اخذ نوبت اینترنتی از درمانگاه ام اس بیمارستان پوست رازی، باید به لینک زیر مراجعه کنید. سپس، اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید و بر روی گزینه “ثبت نوبت” کلیک کنید. نوبت شما ثبت خواهد شد و کد نوبت به تلفن همراه شما ارسال خواهد شد. بیمارستان تخصصی و

ادامه مطلب »

نوبت دهی اینترنتی درمانگاه ام اس بیمارستان امیر اعلم

برای اخذ نوبت اینترنتی از درمانگاه ام اس بیمارستان امیر اعلم، باید به لینک زیر مراجعه کنید. سپس، اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید و بر روی گزینه “ثبت نوبت” کلیک کنید. نوبت شما ثبت خواهد شد و کد نوبت به تلفن همراه شما ارسال خواهد شد. تلفن گویای نوبت

ادامه مطلب »

نوبت دهی اینترنتی درمانگاه ام اس بیمارستان کودکان حکیم

برای اخذ نوبت اینترنتی از درمانگاه ام اس بیمارستان کودکان حکیم، باید به لینک زیر مراجعه کنید. سپس، اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید و بر روی گزینه “ثبت نوبت” کلیک کنید. نوبت شما ثبت خواهد شد و کد نوبت به تلفن همراه شما ارسال خواهد شد. یک انتخاب مطمئن

ادامه مطلب »

نوبت دهی اینترنتی درمانگاه ام اس بیمارستان سینا تهران

برای اخذ نوبت اینترنتی از درمانگاه ام اس بیمارستان سینا تهران، باید به لینک زیر مراجعه کنید. سپس، اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید و بر روی گزینه “ثبت نوبت” کلیک کنید. نوبت شما ثبت خواهد شد و کد نوبت به تلفن همراه شما ارسال خواهد شد. معرفی مرکز MS

ادامه مطلب »

نوبت دهی اینترنتی درمانگاه بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

برای اخذ نوبت اینترنتی از بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی، باید به لینک زیر مراجعه کنید. سپس، اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید و بر روی گزینه “ثبت نوبت” کلیک کنید. نوبت شما ثبت خواهد شد و کد نوبت به تلفن همراه شما ارسال خواهد شد. بیمارستان کودکان بهرامی یکی

ادامه مطلب »

نوبت دهی اینترنتی درمانگاه بیمارستان سینا تهران

برای اخذ نوبت اینترنتی از بیمارستان شریعتی تهران، باید به لینک زیر مراجعه کنید. سپس، اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید و بر روی گزینه “ثبت نوبت” کلیک کنید. نوبت شما ثبت خواهد شد و کد نوبت به تلفن همراه شما ارسال خواهد شد. بیمارستان سینا یکی از بزرگترین و

ادامه مطلب »

نوبت دهی اینترنتی درمانگاه بیمارستان شریعتی تهران

برای اخذ نوبت اینترنتی از بیمارستان شریعتی تهران، باید به لینک زیر مراجعه کنید. سپس، اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید و بر روی گزینه “ثبت نوبت” کلیک کنید. نوبت شما ثبت خواهد شد و کد نوبت به تلفن همراه شما ارسال خواهد شد. بیمارستان شریعتی تهران یکی از بزرگترین

ادامه مطلب »

نوبت دهی اینترنتی درمانگاه بیمارستان بهارلو تهران

برای اخذ نوبت اینترنتی از بیمارستان بهارلو تهران، باید به لینک زیر مراجعه کنید. سپس، اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید و بر روی گزینه “ثبت نوبت” کلیک کنید. نوبت شما ثبت خواهد شد و کد نوبت به تلفن همراه شما ارسال خواهد شد. نوبت دهی اینترنتی و تلفنی، بیمارستان

ادامه مطلب »

نوبت دهی اینترنتی درمانگاه بیمارستان فارابی تهران

برای اخذ نوبت اینترنتی از بیمارستان فارابی تهران، باید به لینک زیر مراجعه کنید. سپس، اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید و بر روی گزینه “ثبت نوبت” کلیک کنید. نوبت شما ثبت خواهد شد و کد نوبت به تلفن همراه شما ارسال خواهد شد. بیمارستان فارابی تهران یکی از معتبرترین

ادامه مطلب »

نوبت دهی اینترنتی درمانگاه بیمارستان بانوان آرش

برای اخذ نوبت اینترنتی از بیمارستان جامع بانوان آرش، باید به لینک زیر مراجعه کنید. سپس، اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید و بر روی گزینه “ثبت نوبت” کلیک کنید. نوبت شما ثبت خواهد شد و کد نوبت به تلفن همراه شما ارسال خواهد شد. نوبت دهی اینترنتی و تلفنی،

ادامه مطلب »