لیست پزشکان قلب بیمارستان شریعتی به شرح ذیل است، می توانید تخصص یا نام پزشک مد نظر خود را جستجو بفرمایید:

دکتر ثریا  شهرزادفلوشیب پیس میکر و الکتروفیزیولوژیدرمانگاه بیماری های قلب و عروق
دکتر ثریا  شهرزادفلوشیب پیس میکر و الکتروفیزیولوژیدرمانگاه بیماری های قلب و عروق
دکتر نگار حسن زاده قشلاقیفوق تخصص قلب و عروقدرمانگاه بیماری های قلب و عروق
دکتر فرحناز  نیک دوستمتخصص بیماری های قلب و عروقفلوشیپ اکوکاردیوگرافیدرمانگاه بیماری های قلب و عروق
دکتر هانیه حاجی علی فینیمتخصص بیماری های قلب و عروقفلوشیپ اکوکاردیوگرافیدرمانگاه بیماری های قلب و عروق
دکتر سیدعبدالحسین  طباطبائیمتخصص بیماری های قلب و عروقفلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژیدرمانگاه بیماری های قلب و عروق
دکتر علی  عباسیمتخصص بیماری های قلب و عروقفلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژیدرمانگاه بیماری های قلب و عروق
دکتر علی  عباسیمتخصص بیماری های قلب و عروقفلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژیدرمانگاه بیماری های قلب و عروق
دکتر شهرزاد  آشوریمتخصص بیماری های قلب و عروقفلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژیدرمانگاه بیماری های قلب و عروق
دکتر پوریا احمدیمتخصص بیماری های قلب و عروقدرمانگاه بیماری های قلب و عروق
دکتر عباس صالحی عمرانفوق تخصص جراحی قلب و عروقدرمانگاه جراحی قلب
دکتر خسرو  شریفیفوق تخصص جراحی قلب و عروقدرمانگاه جراحی قلب
دکتر خسرو  شریفیفوق تخصص جراحی قلب و عروقدرمانگاه جراحی قلب
دکتر محمدرضا  سرزعیمفوق تخصص جراحی قلب و عروقدرمانگاه جراحی قلب
دکتر محمدرضا  سرزعیمفوق تخصص جراحی قلب و عروقدرمانگاه جراحی قلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *