بیمه تکمیلی البرز

در لیست زیر دندانپزشکی‌های طرف قرارداد با بیمه البرز را در شهر اهواز و استان خوزستان ملاحظه می‌فرمایید. اکثر این مراکز درمانی معرفی‌نامه را به صورت آنلاین صادر می‌نمایند، ولی بهتر است قبل از مراجعه از یکی از شعبات بیمه استعلام بفرمایید. شما می توانید به راحتی از کادر جستجو نام مرکز درمانی، محله یا خیابان خود را درج کنید تا سریع‌تر به اطلاعات محل مورد نظر خود دست یابید:

نام مرکزشهرآدرستلفن
دکتر مهتاب احمدیاهوازکیانپارس، خیابان سوم شرقی، جتمع پارس، طبقه 6- شنبه تا چهارشنبه ساعت 16:30 تا 21 - پنجشنبه صبح ساعت 10 تا 1409365583171 و 06133920717
ابوالقاسم اکرمي مقدماميديهبازار-روبروي بانک سپه-کلينيک فرهنگيان06152625033
احسان رحمانياهوازسه راه باهنر ساختمان پزشکان احسان طبقه اول32276563-32276713
الماس (احسان صالحي فرد)اهوازکوي ملت خ اقبال 14 پلاک 37061-34470888
الهام طالبي فردزفولخيابان آفرينش نبش منتظري ساختمان رهياب طبقه سوم06142225733
امين الله اميدي نور آبادياهوازگلستان جنب بيمارستان گلستان برج پزشکان33333333
بهين(مريم خادمي)اهوازکيانپارس خيابان ميهن شرقي مجتمع امام رضا جنب پارکينگ طبقه 1 واحد 333914289
بيتا گل باباپوراهواززيتون کارمندي خ حجت بين زمرد و زمزم ساختمان پزشکي پارسيان طبقه 4 واحد1506134425691
پريسا پورخسرواميديهبلوار امام علي جنب مجتمع تجاري ساختمان سهيل طبقه 2 واحد 52625033
تيام (مهرناز يازان)اهوازپرديس بلوار گلديس نبش خيابان گلبهار پلاک 2706133344646
جهان طب اميديهاميديهشهرک مطهري، خيابان 22 بهمن، خيابان شهريور 3،ساختمان جهان، طبقه 206152624006
درمانگاه دندانپزشکي نورايذهخيابان امام،بين فلکه امام علي وفلکه پليس روبروي کلانتري1133333333
درمانگاه شبانه روزي نويناهوازخيابان سلمان فارسي خ کتانباف شمالي مجتمع خليج فارس طبقه دوم06132931544
درمانگاه کسريبندرماه شهرميدان امام خميني - خيابان باهنر - روبروي درمانگاه آريا06152369046
دکتر ابراهيم پورحسيناهوازخيابان نادري بين حافظ و خوانساري مجتمع پزرگ نادري طبقه دوم32231285
دکتر اميد مسجدياهواززيتون کارمندي فلکه چيتا ساختمان سرلک طبقه دوم واحد334430430
دکتر بهمن سينااهوازکيانپارس خيابان دوم شرقي مجتمع تشريفات طبقه 6 واحد 60406133920008
دکتر حسيني پورخرمشهرخرمشهر.انتهاي خيابان حافظ نو.روبروي بازار امام رضا53230791
دکتر رحمي زادآبادانآبادان.خيابان اميرکبير. خيابان پرويزي. روبروي داروخانه دکتر خليلي6153225814
دکتر زارعيآبادانآبادان.خيابان اميرکبير.خيابان پرويزي.ساختمان دهکده سلامت جم.طبقه سوم.واحد 31006153230763
دکتر زهرا ليلوي شوشترياهوازگلستان خيابان فروردين بين خيابان دي و بهمن مجتمع پزشکي سما طبقه اول33219189
دکتر سارا شيرزادياهوازنادري (سلمان فارسي ) خيابان خوانساري مجتمع ميلاد طبقه 3 واحد 832221091
دکتر سميرا شاه سياهاهوازکيانپارس - خيابان دوم شرقي- ساختمان اداري پزشکي تشريفات -طبقه 7 -واحد 70533920775
دکتر شهرزاد شکراللهياهوازخيابان نادري-مجتمع پزشکي خوزستان32202630
دکتر صمد صميمياهوازکيانپارس خ سوم غربي مجتمع پزشکي سينوهه3388996
دکتر طاهريآبادانخيابان امير کبير.جنب بانک کشاورزي06153221340
دکتر عظيم رضايارويسيبندرامام خمينيکوي اباذر - خيابان صحابه - روبروي فضاي سبز - درب هفتم52227075
دکتر غزال جليلياناهوازکيانپارس خيابان پهلوان شرقي (توحيد) مجتمع پزشکي ايران زمين طبقه پنجم33335500-33334400
دکتر محمد زرگراهوازخيابان نادري-مجتمع پزشکي خوزستان--32202630
دکتر مرتضي انصاريآباداناميري خ پرويزي ساختمان مهرگان طبقه سوم06153226009
دکتر مهدي دادفراهوازکوت عبداله ميدان الغدير خيابان سوم گندمکار( شهيد نمکين ) مجتمع پزشکي ثامن الائمه35552761
دکتر نسيم بهناماهوازکيان آباد نبش خيابان 21 غربي مجتمع نرگس طبقه دوم06133913933
دکتربهبهانيآبادانآبادان.خيابان اميرکبير.ساختمان دهکده سلامت جم06153228555
دکترحسين ملک زادهاهوازکيانپارس خيابان 8 غربي فاز يک ساختمان دانش 2 طبقه 3 واحد 1206133915882
دکترشامليخرمشهرفلکه الله.طبقه فوقاني داروخانه دکتر خسروي6153514958
دکترعبادالهيخرمشهرخرمشهر.فلکه الله.طبقه فوقاني داروخانه دکتر خسروي.طبقه سوم53514958
دکترفاطمه قنواتياهوازکيانپارس خيابان پهلوان شرقي مجتمع پزشکي شفاء طبقه 633368814
دکترقربانيآبادانآبادان.خيابان اميرکبير.بعداز بانک آينده.طبقه فوقاني داروخانه دکتر کمال بيک061-53222627
دکترمستوره يوسفيسوسنگردخيابان شهيد مرمزي ساختمان دکتر عبيداوي طبقه 3واحد9334228918
دندانپزشک مهيار کاوشاهواززيتون کارمندي بين فلکه چيتا و پارک نبش تقاطع هدايت06194438560
دندانپزشکي آنا بهونداهوازاهواز نادري خيابان مسلم مجتمع کسري ط49160669838
دندانپزشکي اشکان نوحانياهوازکيانپارس،خيابان 2شرقي،مجتمع طوبي طبقه اول33377665
دندانپزشکي اکسيناهوازگلستان،خيابان ارديبهشت بين آذر و دي33223018
دندانپزشکي امين(امين صفارفر)اهواززيتون کارمندي خيابان کميل فلکه پارک روبروي بانک رفاه مجتمع بختياري طبقه اول34439287
دندانپزشکي انيس الهامياهوازاهواز ابتداي يوسفي پلاک 1335542821
دندانپزشکي ايرانپارس (سيدحسن ميرصالحي)اهواززيتون کارمندي خ حجت شمالي بين زيتون وزمزم34457424
دندانپزشکي بارانباغ ملكچهارراه امام خميني،کوچه سعدي43723029
دندانپزشکي پگاه قصري زادهاهوازاهواز زيتون کارمندي اصلي زيتون بين هدايت و بندر مجتمع کوه نور ط 39167632008
دندانپزشکي حسين زارع محمدياهوازگلستان،خيابان فروردين بعد از بيمارستان گلستان برج پزشکان طبقه سوم3356662
دندانپزشکي دکتر سينا راعيبندرماه شهرماهشهر، خيابان منتظري، روبروي داروخانه دکتر راسخ06152331732
دندانپزشکي دکتر عاطفه نظرياهوازاهواز نادري بين خيابان موسوي وکتانباف ،مجتمع پزشکي خوزستان ،طبقه اول32212942
دندانپزشکي دکتر عباس باقرپوراهوازخيابان 6 پاداد بين خ يوسفي و خ سلطاني پلاک 579160100837
دندانپزشکي دکتر کورش اميرياهوازکيانپارس خ 5 غربي ابتداي فاز يک ساختمان فارابي طبقه 606133382828
دندانپزشکي دکتر محمود زلکي زادهدزفولدزفول خيابان نشاط مجتمع نشاط 2طبقه چهارم واحد 2542238831
دندانپزشکي دکتر نيلوفر درخشان نيااهوازکيان پارس خيابان پهلوان شرقي مجتمع صدرا طبقه 5 واحد 99169968113
دندانپزشکي دکترمريم جعفرزادهاهوازاهواز کيانپارس نبش 4شرقي جنب بانک سامان مجتمع امين طبقه 5واحد2933920566
دندانپزشکي رضا بهمن نژاداهوازکيانپارس خيابان 2 غربي فاز 3 مجتمع آريا ط1 و233912470
دندانپزشکي رويال (عليرضا جوان فلاح)دزفولدزفول خ طالقاني بين هجرت وحضرت رسول33733454
دندانپزشکي کيهان احمديبندرماه شهرخيابان منتظري-کوچه مصطفي خميني-جنب مطب دکتر رکني06152331370
دندانپزشکي محمد مکوندياهوازچهارراه نادري ساختمان آرين طبقه سوم واحد 932234392
دندانپزشکي مهرداد پيوستهاهوازخيابان سي متري،روبروي سينما بهمن ،خيابان آهنگري32222239
دندانپزشکي مهرگان آتيه درمان(نسيم القاصي)اهوازاهواز کيانپارس خيابان وهابي تقاطع ششم غربي33381227
دندانپزشکي مهيار حيدري گوجانياهواززيتون کارمندي-خ حجت بين زمزم وزمرد مجنکع پزشکي پارسيان ط334425520
دندانپزشکي ندا غزلاوياهوازاهواز ورودي کانتکس جنب داروخانه اسلامي3555445
زند (مسعود طاهري)اهوازخيابان اباذر (زند) تقاطع شهيد موسوي(حافظ)06135536096
سپيده اسدي عيدي ونداهوازگلستان خ فروردين بين دي و بهمن پلاک 107 طبقه سوم درمانگاه علاج33219064
سعادتبهبهانخيابان 60 متري مقابل تامين اجتماعي پلاک 1 طبقه اول06152802660
سعيد معشوريبندرماه شهرخيابان منتظري-روبروي داروخانه اميد06152323226
سعيده مراديآبادانآبادان.خيابان يک اصلي.خيابان ولايت 186153334471
سميه کلهرياهوازکيانپارس خ مهر شرقي مجتمع مهر طبقه 69904509799
سوسن آلبوکردياهوازکوي علوي -خ فرهاني بين مدرس و منصوري -جنب نان فانتزي06138888888
سيد علي امامشوشترخيايان طالقاني پايين تر از خيابان سادات09301132324
سيدعلي اصغر موسي زادهبندرماه شهرناحيه صنعتي-جنب بانک ملت06152345300
سيده مريم موسوي (کلينيک آراس )اميديهميدان فرمانداري ابتداي بلوار امام علي ساختمان آراس06152620473
سيمين اسکندري زادحميديهکوي شهرياري بين خيابان 1 و 206136720042
عاطفه عالي نسباهوازگلستان خيابان مهر بين بهمن و اسفند مجتمع سکويا طبقه اول06133754502
عباس حي براهواززيزتون کارمندي خ فاطمي بين فلکه پارک و خ زيبا مجتمع ستاره زيتون پلاک 54 طبقه 4 واحد 119332229081
فاطمه افرائياهوازگلستان ابتداي خيابان اسفند مجتمع وليعصر طبقه 2 واحد 309379264341
قمر بني هاشم (فريده آذرکيش)اهوازخشايار خيابان بني هاشم بين کيان و شيخ بها پلاک 25106133786787
کلينيک آريانا (نغمه قاسمي)اهواززيتون کارمندي خ زاويه نبش شهيد عباسي پلاک 15 واحد 3 طبقه 206134494415
کلينيک دندانپزشکي اهورا(مصطفي ظهوري)اهوازخيابان شريعتي شمالي ( سي متري ) نرسيده به پل سياه نبش خيابان نبي ئي - جنب آژانس هواپيمايي آرادپرواز -32927334-32927705
کلينيک دندانپزشکي ياقوت (موسي باقري بابا احمدي)اهوازکوروش بين فلکه اقبال و عامري خ شيخ نبهان نبش مهر06134463002
کلينيک سيباهوازپادادشهر بلوار جوادالائمه نبش خيابان 16 غربي مجتمع پزشکي جردن طبقه 435513797-35512495
کلينيک شبانه روزي گلستان (دکتربرفر)اهوازگلستان خيابان فروردين بين آذر و دي روبروي بانک ملي33205062-3
کلينيک عاجاهوازخيابان شريعتي -ميدان شريعتي ( آخر آسفالت ) روبروي مسجد الغدير35516345
کلينيک مهرسواهوازکوي ملت ( کوروش) نبش خيابان 19 اقبال ساختمان ملت طبقه اول06134462730
کلينيک نيلااهوازکيان آباد بين خيابان 20 و 21 شرقي مجتمع کيان33915690
محسن بقايياميديهميدان فرمانداري-بلوار امام علي-مجتمع سهيل-طبقه دوم-واحد609160318700
محمدرضا کهوازيشوشترچهار راه رجايي - ضلع شرقي -روبروي پارک شهيد خدري06136215960
محمدهادي هاديخانيبندرماه شهرانتهاي خيابان منتظري-روبروي نانوايي جهاد06152369554
مرتضي ابراهيمي راداهوازشهرستان کارون کوت عبداله روبروي فرهنگ سراي مهديه06135558538
مرضيه احمدي آرپناهاهوازکيانپارس خيابان اسفند شرقي مجتمع مهر آذين طبقه 609330609335
مرضيه وصاليشوشترميدان 15 خرداد ابتداي بلوار آيت اله آل طيب (دروازه)06136243838
مريم نصيريبندرماه شهرخيابان منتظري-طبقه فوقاني داروخانه دکتر موحد06150000000
ملل (محمد قصاب نائيني)اهوازامانيه بعد از استاديوم تختي نرسيده به ميدان دانشگاه چمران نبش خ معتمدي06133335620
مولود حق نظر کوچسرائياهوازکيانپارس بين خ 8 و 9 شرقي ساختمان جاودانه طبقه اول واحد 406133377055
مهدي فخيميباغ ملكنبش خيابان فرهنگ06143726622
مهسا دانشي نيااهوازنادري نبش خيابان حافظ ساختمان پزشکي حافظ طبقه 4 واحد 19169535100
ندا مقدمرامهرمزخيابان نواب صفري روبه روي حسينيه شوشتري ها06143526882
نگار چتينشوشخيابان دکتر شريعتي جنب دادگاه سابق42829377
نگار حلاجي دزفولياهوازکيانپارس خيابان وهابي بين خياان 10 و 1106133384708
نويد عباسياهوازاهواز-کيان آباد- خيابان 12 متري بين 20 و30 متري -3906133769767

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *