مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه البرز در بندرعباس و هرمزگان

بیمه تکمیلی البرز

در لیست زیر مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه البرز را در شهر بندرعباس و استان هرمزگان ملاحظه می‌فرمایید. اکثر این مراکز درمانی معرفی‌نامه را به صورت آنلاین صادر می‌نمایند، ولی بهتر است قبل از مراجعه از یکی از شعبات بیمه استعلام بفرمایید. شما می توانید به راحتی از کادر جستجو نام مرکز درمانی، محله یا خیابان خود را درج کنید تا سریع‌تر به اطلاعات محل مورد نظر خود دست یابید:

نوعنام مرکزشهرآدرستلفن
بيمارستانخاتم الانبياء جاسكبندرجاسكبعد از لوران - روبروي اداره آب
بيمارستانصاحب الزمان بندر عباسبندرعباسبلوار پاسداران076-3264149
دندانپزشکيکلينيک نور بندرعباسبندرعباسچهارراه نخل ناخدا-روبروي آتش نشاني شماره 3-ساختمان اورست-طبقه 3076-33620374
مطبدکتر محمد عيلاميبندرلنگهفلکه ساعت - روبروي بانک ملي07622241317
مطبدكتر احمد كاكوانبندرلنگهفلکه ساعت - ميدان غدير - روبروي داروخانه شفا - جنب بانک مسکن07622245250
بيمارستانفاطمه الزهرا(س)حاجي آبادبلوار اميرکبير-روبروي آموزش و پرورش0763-4222167
داروخانهدكتر سعيد آهنگقشمميدان شفاء - جنب بيمارستان فاطمه الزهرا (س)0763-5228055
مطبفاطمه جدکارهبستكخ بيمارستان جنب کلينيک07633225489
دندانپزشکيبهناز وثوقبندرعباسبندرعباس-چهار راه فاطميه به سمت شاه حسيني-کوچه جاودان3 ساختمان مرادي طبقه 407633350153
دندانپزشکيحامد پيشاهنگبندرعباسچهارراه فاطميه-کوچه بينش 9-ساختمان دنتيکس-طبقه 407633350153
درمانگاهشبانه روزي شهيد چمرانبندرعباسبلوار جمهوري اسلامي-نرسيده به سه راه جهانبار-اميرآباد -عمار 207633468710
مطبدکتر محمد رضا اسلاميقشمروبروي بيمارستان - فاطمه الزهرا (س)0763522802
درمانگاهشبانه روزي خليج فارسبندرعباسميناب بلوار بسيج روبروي ميناب مال07642229393
بيمارستانکيشبندرعباسجزيره کيش-ششصد دستگاه-بيمارستان کيش07644459400
عينک سازيطلايي3پارسيانميدان ولي عصر، روبرو افق کورش07644626588
آزمايشگاهپارسيانپارسيانخيابان خميني، روبرو برج حکيم، ساختمان پارسيان طبقه107644627604
دندانپزشکيلبخندبندرعباسميدان 9 دي-ساختمان مسلم-طبقه 507691015352
دندانپزشکيمهديه کماليبندرعباسچهارراه فاطميه-جنب پارکينگ فاطميه-کوچه بينش 9-ساختمان دنتيکس-طبقه 307691090286-7
كلينيكدريابندرعباسيادبود-محله اوزيها-خيابان پيروزي-کوچه آلاله-14/107691319132
مطبعبدالرحيم خضريميناببلوار امام خميني-جنب ساختمان پزشکان هلال احمر-ساختمان مکران-طبقه 109016756867
داروخانهکورشبندرعباسچهارراه اتوبوسراني-ساختمان پزشکان ارم09133563600
داروخانهرويا عطاالهي اشکوربندرلنگهخيابان انقلاب-نرسيده به مسجد جامع-روبروي پاساژ صديقي09139921334
دندانپزشکيمهرداد شب خيزبندرعباسرودان-بلوار شهداء-روبروي استاديوم ورزشي-کوچه بيمه ايران-طبقه 209179532991
مطبعلي ملک پور افشاربندرعباسگلشهر جنوبي-جنب پمپ بنزين بلال-خيابان حر-مجتمع ابن سينا-طبقه فوقاني داروخانه گلشهر09367613243
مطبداود برجعليبندرعباسجاسک-خيابان 15 خرداد09371813319
مطبفرزانه کدخداييمينابساختمان پزشکان هلال احمر09921539258
مطبدکتر بهرام کاهنبندرعباسفلکه برق-جنب داروخانه پاستور2223181
مطبدکتر احمد رضا نخعيبندرعباسبلوار سيد جمال الدين اسد آبادي - چهار راه مرادي - ساختمان پزشکان پارسيان - طبقه پنجم - واحد 462239320
داروخانهشفا بندر لنگهبندرلنگهخيابان پاسداران - روبروي بانک مسکن2241215-0762
مطبحميد متقي خامنهبندرلنگهخيابان شهيد دستغيب - روبروي داروخانه شاهمرادي2241919-2241920
داروخانهعبداله شاهمراديبندرلنگهخيابان شهيد دستغيب2242633
آزمايشگاهمرکز تخصص طب کار نيکبندرعباسشريعتي شمالي-جاودان 13-ساختمان پاکدامن32210150
مطبمرضيه بارچي نژادبندرعباسچهارراه فاطميه-روبروي شيرينکده-ساختمان پزشک-طبقه 132210430
اپتومتريعينک سازي چشمکبندرعباسخيابان سيد جمال الدين اسدآبادي-نرسيده به چهارراه مرادي-ساختمان پارسيان-طبقه 1-واحد432210649
دندانپزشکيفرخنده بي نيازبندرعباسميدان يادبود-جنب مجتمع زيتون2-ساختمان هرمز موسسه اعتباري نور-طبقه 1-واحد 332211751
فيزيوتراپيپويا بندرعباسبندرعباسخيابان سيد جمال الدين اسدآبادي-کوچه جنب داروخانه دکتر اميري زاده-ساختمان پزشکان شريف-طبقه 5-واحد 1632213209
فيزيوتراپيکلينيک آرشبندرعباسچهار راه فاطميه-کوچه بينش 7-جنب کلينيک مهرگان-ساختمان رايا32217779
دندانپزشکيدکتر نسرين رفعتيبندرعباسخيابان امام-نرسيده به ميدان شهدا-مجتمع ستاره بندر-طبقه132220111
فيزيوتراپيمهر بندرعباسبندرعباسسه راه 17 شهريور-روبروي داروخانه دکتر اميري زاده-ساختمان آرش-طبقه 232220265
مطبدکتر اوشا مويديبندرعباسبلوار سيد جمال الدين اسدآبادي-کوچه بينش 7-ساختمان کيميا-طبقه 2-واحد532220306
مطبدکتر گيتا ذوالفقاريبندرعباسبين چهارراه سازمان وچهارراه مرادي32220412
داروخانهدکتر فريد طالبيبندرعباسخيابان سيد جمال الدين اسدآبادي-خيابان شهيد کازروني کوچه رحيل 2-ساختمان سبز32220486
دندانپزشکياسماء پرمربندرعباسبلوار سيد جمال الدين اسدآبادي-روبروي پاساژ طباطبايي-کوچه جنب داروخانه آريا و عينک جزيره-ساختمان پزشکان شفا-طبقه 332220890
مطبدکتر ناصر صادقيبندرعباسچهارراه سازمان-پاساژناصر32220956
مطبدکتر حسين قربانيبندرعباسميدان برق-جنب داروخانه پاستور32220998
آزمايشگاهعلي آتش آب پروربندرعباسابتداي بلوار سيد جمال الدين اسدآبادي-نرسيده به چهارراه فاطميه-ساختمان پزشکان اسپينال-پلاک 91632221044
آزمايشگاهپاستور بندرعباسبندرعباسميدان برق-جنب پاساژ شمس-کوچه شهيد علي پاليک32221770
مطبدکتر آزيتا رادبندرعباسچهارراه مرادي-ساختمان پارسيان-طبقه 132222248
دندانپزشکيمهرنوش رحيميبندرعباسچهارراه فاطميه-روبروي شيرينکده-کوچه بينش 8-ساختمان پارسه-طبقه 432222928
داروخانهپاستوربندرعباسميدان برق32222960
داروخانهدکتر فرجيبندرعباسبلوارسيدجمال الدين اسدآبادي-روبروي پاساژطباطبايي32223156
مطبدکتر مهشيد محسنيانبندرعباسسه راه پلنگ صورتي-پشت داروخانه اميري زاده-ساختمان شريف-طبقه 4-واحد 1132224007
فيزيوتراپيبهار بندرعباسبندرعباسچهارراه بلوکي-ساختمان مديا-طبقه اول-واحد 10632224394
آزمايشگاهدي بندرعباسبندرعباسخيابان اسدآبادي - ابتداي خيابان شهيد کازروني32224577
عينک سازيديد نوينبندرعباسچهارراه مرادي-بسمت سازمان-جنب داروخانه آلفا32224869
فيزيوتراپيآبان بندرعباسبندرعباسخيابان سيد جمال الدين اسدآبادي-روبروي مدرسه شهيد ساياني-کوچه داروخانه آريا-ساختمان محسن-طبقه همکف32225856
داروخانهآلفا بندرعباسبندرعباسبين چهارراه مرادي وسازمان32225977
عينک سازيمثبتبندرعباسچهارراه مرادي-بسمت سازمان-ساختمان مثبت32226757
عينک سازيعينک سازي نوينبندرعباسخيابان سيد جمال الدين-روبروي پاساژ طباطبائي-جنب حسينيه جهرميها32226817
عينک سازيکيميا بندرعباسبندرعباسخيابان سيد جمال الدين اسدآبادي-چهارراه مرادي-بين مهيار 1و332226903
داروخانهدکتر مجيد شيخانبندرعباسخيابان سيد جمال الدين - پاساژ طباطبايي32227027
داروخانهدکترملک زادهبندرعباسخيابان سيد جمال الدين اسدآبادي32227381
دندانپزشکيفرزانه جلاليبندرعباسچهارراه فاطميه-روبروي شيرينکده-ساختمان پزشک-طبقه 232227415
آزمايشگاهدكتر سبحانيبندرعباسخيابان سيد جمال الدين اسدآبادي - کوچه شفيع32227575
مطبدکتر روح اله نوريبندرعباسسورو-بلوار دانشمند-نبش دانشمند 1132228025
موسسهفرشته شعبان نژاديانبندرعباسبلوار سيد جمال الدين اسدآبادي-چهارراه سازمان-پاساژ ناصر-طبقه232229584
دندانپزشکيصديقه حسن پوربندرعباسخيابان شريعتي شمالي-کوچه جاودان 3-ساختمان مرادي32230053
داروخانهلياقتبندرعباسبلوارسيدجمال الدين-روبروي پاساژ طباطبايي32230072
مطبدکتر مهدي سلطانيبندرعباسخيابان مرادي-بالاي بانک پارسيان-طبقه 232230125
دندانپزشکيدرمانگاه صدفبندرعباسخيابان سيد جمال الدين اسدآبادي-چهار راه فاطميه32230190
داروخانهدکتر آذرميبندرعباسبلوارسيد جمال الدين اسدآبادي-خيابان شهيدکازروني-پشت ساختمان سبز32230295
دندانپزشکيمحمد مجيديبندرعباسچهارراه فاطميه-روبروي شيرينکده-ساختمان پزشک-طبقه 232230451
عينک سازيعينک کدهبندرعباسچهارراه سازمان-بطرف چهارراه مرادي-نبش کوچه مهيار 232230616
داروخانهحميد افتخاريبندرعباسخيابان سيد جمال الدين اسدآبادي-تقاطع رازي-پشت بانک صادرات32231000
داروخانهسينا بندرعباسبندرعباسخيابان سيد جمال الدين اسدآبادي-نرسيده به سه راه رازي-جنب بانک تجارت32231555
دندانپزشکيسميه عامري سياهوئيبندرعباسابتداي خيابان سيد جمال الدين اسدآبادي-نرسيده به چهارراه فاطميه-ساختمان پزشکان اسپينال-طبقه 4-واحد 1532233162
داروخانهدكتر دليران نيابندرعباسبندرعباس32233381
فيزيوتراپيسرافرازبندرعباسچهار راه مرادي-کوچه جنب بانک پارسيان-طبقه همکف32234079
آزمايشگاهدکتر موسويبندرعباسخيابان اسد آبادي-نرسيده به چهاراه مرادي-ساختمان پزشکان پارسيان32234114
مركز تصوير برداريمحمد رضا شمسه ايبندرعباسخيابان اسدآبادي-کوچه گلزاري-پلاک 232234744
مطبدکتر عليرضا وريانيبندرعباسچهارراه فاطميه-کوچه حسينيه جهرمي ها-جنب راديولوژي شمسه اي32235403
مطبزهرا حسينيانبندرعباسبلوار سيد جمال الدين اسدآبادي-خيابان شهيد کازروني-ساختمان ميلاد-طبقه 2-واحد 832235445
عينک سازيخانه عينک نگاهبندرعباسچهارراه مرادي-بلوار سيد جمال الدين اسدآبادي-کوچه پويش 432235662
مطبدکتر لادن حاجي عبدالرسوليبندرعباسچهارراه مرادي-ساختمان پزشکان پارسيان-طبقه 132235724
عينک سازيچشم بينابندرعباسخيابان سيد جمال الدين اسدآبادي-نرسيده به چهارراه مرادي-روبروي داروخانه دکتر اميري زاده32237642
مطبدکتر آرش رحيميبندرعباسسه راه پلنگ صورتي-ساختمان البرز32239198
آزمايشگاهدکتر بني هاشميبندرعباسبلوارسيدجمال الدين اسدآبادي-نبش شهيدکازروني-کوچه راحيل32239512
آزمايشگاهفارابي بندرعباسبندرعباسبلوار سيد جمال الدين اسد آبادي - ساختمان پزشکان مهر - طبقه اول -32239682
مطبهادي طاهريبندرعباسخيابان اسدآبادي-سه راه پلنگ صورتي-کوچه بانک صادرات-ساختمان آرام-طبقه332239695
دندانپزشکيدکتر ميترا نوروزيبندرعباسخيابان سيد جمال الدين اسد آبادي-روبروي پاساژ طباطبائي-کوچه سمت چپ حسينيه جهرمي ها-ساختمان پزشکان فارابي-طبقه 432240726
داروخانهدکتر موسويبندرعباسخيابان شهيد کازروني-روبروي پارکينگ طبقاتي پاسارگاد-ساختمان جهانگيريه32240842
فيزيوتراپيپارس بندرعباسبندرعباسخيابان سيد جمال الدين اسدآبادي-سه راه سازمان-پاساژ ناصر-طبقه اول32241244
فيزيوتراپيابن سينابندرعباسضلع شرقي چهارراه فاطميه-بالاي مبل مرتضي-ساختمان زيگورات32241561
مطبدکتر داريوش نيازيبندرعباسسه راه سازمان-پاساژ ناصر-طبقه ا32242039
داروخانهفرناز نبويبندرعباسخيابان سيد جمال الدين اسدآبادي-کوچه شهيد حميد سامپور-پلاک 1132242161
دندانپزشکيدکتر محسن ضميري نژادبندرعباسخيابان سيد جمال الدين - خيابان شهيد کازروني - ساختمان مهر و ماه32242382
فيزيوتراپيبه تنبندرعباسچهارراه مرادي-مهيار يک-ساختمان ويلايي-داخل کوچه32242711
فيزيوتراپينوينبندرعباسخيابان مرادي - جنب پاساژ طباطبايي - خيابان شهيد کازروني - ساختمان پزشکان ميلاد - طبق فوقاني داروخانه دکتر آذرمي32243322
دندانپزشکيناديا صفا درگيريبندرعباسبلوار سيد جمال الدين اسدآبادي-نرسيده به سه راه سازمان-ساختمان صفا-طبقه 1-واحد 232244185
مطبجمشيد شريفيبندرعباسنرسيده به چهارراه مرادي-ساختمان شريف-طبقه 232244805
درمانگاهشبانه روزي دکتر قريببندرعباسچهارراه فاطميه-کوچه بينش 932245410
آزمايشگاهپاتوبيولوژي حکيمانبندرعباسبندرعباس - خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي - پاساژ طباطبايي32245541
مطبدکتر غلامعباس مومنيبندرعباسخيابان شهيد کازروني-ساختمان سبز-طبقه 432245695
عينک سازينويدبندرعباسخيابان شهيد کازروني-ساختمان سبز-عينک نويد32245792
فيزيوتراپيآناميسبندرعباسخيابان سيد جمال الدين اسدآبادي-روبروي کانکس پليس-کوچه جنب کالاي پزشکي آريا32246203
آزمايشگاهپارسبندرعباسبلوار سيد جمال الدين اسدآبادي-سه راه پلنگ صورتي-طبقه فوقاني بانک تجارت32246257
آزمايشگاهپارس بندرعباسبندرعباسبلوار سيد جمال الدين اسدآبادي - چهار راه پلنگ صورتي - طبق فوقاني بانک تجارت32246257
دندانپزشکيدكتر شيما احمدي گردهبندرعباسچهار راه فاطميه - پشت شيرينکده - ساختمان کيان - طبقه دوم32246880
مطبفرهاد عبدالکريميبندرعباسخيابان مرادي-ساختمان پزشکان پارسيان-طبقه 2-واحد 1432247011
مطبدکتر حجت الله مهدي پوربندرعباسخيابان سيد جمال الدين اسدآبادي-بين چهارراه مرادي و سازمان-ساختمان کسري-طبقه 3-واحد 1132247299
عينک سازيديد چشمبندرعباسخيابان سيد جمال الدين اسدآبادي-چهارراه مرادي -روبروي بانک ملي32247695
مطبنيما اکبريبندرعباسخيابان مرادي-ساختمان پارسيان-طبقه 1-واحد 1032247759
مطبدکتر رقيه شمساييبندرعباسخيابان سيد جمال الدين اسدآبادي-کوچه شهيد لشتغاني پور-ساختمان شمس-طبقه 1-واحد332248080
مطبمجيد مشفقبندرعباسخيابان اسد آبادي-سه راه پلنگ صورتي-جنب سراي کتاب-مجتمع شمس32248083
مطبفاطمه گرجي ازندريانيبندرعباسخيابان سيد جمال الدين اسدآبادي-بعد از پاساژ طباطبائي-پشت بانک سينا-ساختمان پزشکان -طبقه 232248613
دندانپزشکيدکتر زهره راد افشاربندرعباسشريعتي شمالي-کوچه جاودان 16-جنب داروخانه دکتر معافي32248620
داروخانهدکتر کشاورزبندرعباسخيابان امام موسي صدر شمالي-حد فاصل سه راه سازمان و بلوکي-روبروي بانک پاسارگاد32248770
دندانپزشکيالهه ابراهيم نژاد مشيزيبندرعباسخيابان سيد جمال الدين اسدآبادي-چهارراه فاطميه-کوچه بينش 7-ساختمان پزشک-طبقه 3-واحد 30532249226
درمانگاهشرکت تعاوني هيژا طب همياربندرعباسکيلومتر 16 جاده ميناب-بعد از دانشگاه هرمزگان-شهرک صنعتي گمبرون1632249250
داروخانهمهربندرعباسابتداي بلوار سيد جمال الدين اسدآبادي-ساختمان پزشکان باران32249458
دندانپزشکيعاطفه خوانچه مهربندرعباسنرسيده به چهارراه فاطميه-ساختمان پزشکان اسپينال-طبقه 2-واحد 632249881
مطبدکتر احمد بهزادبندرعباسخيابان اسدآبادي - جنب بانک ملت - ساختمان پزشکان ابن سينا32251092
عينک سازيوزرابندرعباسچهارراه مرادي-نبش مهيار 332251212
مركز تصوير برداريرحمت اله شمسائيبندرعباسخيابان کازروني-پشت بانک سينا-کوچه رحيل 2-جنب آزمايشگاه بني هاشمي-ساختمان پزشکان همت32251975
دندانپزشکيدکتر فريبا جواني سرجبندرعباسخيابان مرادي-حد فاصل چهارراه فاطميه-سه راه پلنگ صورتي-کوچه جنب داروخانه آريا-ساختمان پزشکان محسن-طبقه 5 واحد 1032252025
دندانپزشکيدکتر رضا عابدين تاشبندرعباسچهار راه فاطميه-روبروي شيرينکده-داخل کوچه-جنب مجتمع پزشک-مجتمع کيميا-طبقه 6-واحد 1832252272
فيزيوتراپيآراد بندرعباسبندرعباسچهارراه فاطميه-روبروي شيرينکده-ساختمان پزشک-طبقه 132252461
آزمايشگاهدکتر قريببندرعباسچهارراه فاطميه-نرسيده به مبل شيوا-کوچه بينش 932253688
دندانپزشکيفرناز فخريبندرعباسچهارراه فاطميه-روبروي شيرينکده-ساختمان کيميا-طبقه 332254241
دندانپزشکيسعيد ساغريبندرعباسچهارراه فاطميه-ساختمان کيميا-طبقه 432254247
دندانپزشکيدکتر آرش جنگجوبندرعباسچهارراه فاطميه-روبروي شيرينکده-ساختمان کيميا-طبقه 532254257
دندانپزشکيدکتر زهرا ظفرنيابندرعباسخيابان امام خميني-نبش بلوار معلم-ساختمان دي-طبقه 1-واحد233332008
بيمارستانام ليلا بندر عباسبندرعباسبلوار امام خميني-نايبند شمالي-پشت بقعه سيدمظفر3333339
داروخانهدانشگاهبندرعباسجنب بيمارستان3333392
داروخانهشبانه روزي زيبا شهربندرعباسچهارراه خانه نان-بلوار جلال آل احمد-پلاک 27-بلوار اصلي33334693
مطبامير چهاردهي دامغانبندرعباسکوچه دانشگاه 7-ساختمان آريا-طبقه 5333350153
دندانپزشکيمهسا شهرياريبندرعباسآزادگان-کوچه آزادگان 1-مجتمع سپهر-طبقه همکف33340312
داروخانهجالينوسبندرعباسپشت سيد مظفر-روبروي بيمارستان ام ليلا33340431
آزمايشگاهآپادانا بندرعباسبندرعباسبلوارامام خميني-ساختمان آپادانا33343732
درمانگاهشبانه روزي بهبودبندرعباسبلوار امام حسين-شهرک امام رضا-روبروي بازارچه امام حسين-جنب پل هوايي33346134
كلينيكشجاعيبندرعباسبلوار چمران-بين چمران 20و2233346275
مطبدکتر محمد خسرويانبندرعباسخيابان امام خميني - روبروي تربيت بدني - ساختمان پزشکان آپادانا33346696
داروخانهاکسيربندرعباسبلوار امام حسين-روبروي بازارچه امام حسين33346939
بيمارستانمجتمع آموزشي پژوهشي و درماني پيامبر اعظمبندرعباسبيمارستان شهيد محمدي33347001
داروخانهبيمارستان امام رضا(ع)بندرعباسبيمارستان امام رضا33347304
داروخانهيزديبندرعباسخيابان سيد جمال الدين اسدآبادي-روبروي مدرسه شهيد ساياني33350153
دندانپزشکيعلي کاغذلوبندرعباسبندرجاسک-روبروي مخابرات-جنب مرکز تجاري -داخل کوچه33350153
دندانپزشکيماهانبندرعباسبلوار امام حسين-ابتداي بلوار بروجردي33350153
فيزيوتراپيمهر توانبندرعباسگلشهر شمالي-چهارراه داماهي-ساختمان پزشکان نيروانا33350153
كلينيكايساتيسبندرعباسشهرک پيامبر اعظم-جنب آتش نشاني-مجتمع تجاري لاله-طبقه اول33350153
مطبفاطمه جان بزرگيبندرعباسچهارراه فاطميه-ساختمان تنديس33350153
فيزيوتراپيآدرينبندرعباسهرمزگان-سه راه پلنگ صورتي-کوچه حميد توسلي-ساختمان پزشکان آرام-طبقه 3-واحد 933350156
داروخانهاسکله شهيد رجاييبندرعباسمنطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي33351043
درمانگاهبهبود گستر ماهانبندرعباسکوي آزادگان-کوچه آزادگان 4-پلاک 5033354269
داروخانههليا حسينيبندرعباسخواجه عطا-بلوار چمران-نبش چمران 20-جنب درمانگاه دکتر شجاعي33354567
بيمارستانامام رضا بندر عباسبندرعباسبلوار امام خميني - نايبند شمالي - پشت بقعه سيد مظفر3336004
فيزيوتراپيدي بندرعباسبندرعباسنبش پل رسالت به سمت ميدان صادقيه-مجتمع رسالت-طبقه سوم واحد 30233377107
كلينيكديبابندرعباسرسالت شمالي-بلوار مصطفي خميني-چهارراه اتوبوسراني-بالاي بانک کشاورزي33380078
دندانپزشکيصديقه طالع پوربندرعباسبلوار سيد جمال الدين اسدآبادي-سه راه پلنگ صورتي-کوچه شهيد حميد توسلي-ساختمان آرام-طبقه133386613
دندانپزشکيمريم اسدزادهكيشخيابان کاشاني-جنب برج منا-ساختمان نمايشگاه قايق-طبقه 3-واحد 30233386613
فيزيوتراپييزدانبندرعباسخيابان شريعتي شمالي-کوچه جاودان 7-طبقه 3 ساختمان فراز-واحد 533386613
مطبدکتر مراد رجبعليانبندرعباسششصد دستگاه-بلوار سميه-نبش سلمان فارسي33461223
مطبدکتر حسين عليزاده آذربندرعباس600دستگاه-خيابان سلمان فارسي-نبش سلمان فارسي733462143
درمانگاهآتيهبندرعباسشهرک پيامبر اعظم-پشت سايت بانک ملي-بالاي داروخانه دکتر گلپايگاني33521130
درمانگاهفاطمه الزهرا(س)بندرعباسشهرک پيامبر اعظم(ص)-بعد از سايت لاوان-پشت خانه هاي بانک ملي-طبقه فوقاني دريا مارکت33521130
داروخانهسلامتبندرعباسششصددستگاه-بلوار سميه-نبش خيابان سلمان فارسي33558895
دندانپزشکيرضا قاسميبندرعباساميرآباد-کوچه عمار-واقع در درمانگاه شهيد چمران33562268
داروخانهمهسا آتش زربندرعباسروستاي دوگردان خونسرخ خيابان اصلي-ميدان اصلي33590351
داروخانهشبانه روزي گلشهربندرعباسگلشهر جنوبي-جنب پمپ بنزين بلال-خيابان حر33620473
داروخانهداروخانه آموزشي شماره 2 دانشگاهبندرعباسبلوار جمهوري اسلامي-خيابان داروپخش-بيمارستان کودکان33621989
داروخانهشبانه روزي باغستانيبندرعباسبلوار پرديس-درب ورودي بيمارستان خليج فارس33622062
آزمايشگاهپاتوبيولوژي دکتر خرميبندرعباسخيابان اتوبوسراني-ساختمان پزشکان ارم-طبقه 333634054
فيزيوتراپيحرکتبندرعباسبلوار مصطفي خميني-خيابان اتوبوسراني-ساختمان پزشکان ارم-طبقه 6-واحد 3633634384
درمانگاهشبانه روزي رسالتبندرعباسگلشهر-خيابان رسالت -نرسيده به ميدان صادقيه33661472
داروخانههلال احمر بندرعباسبندرعباسشهرک پيامبر اعظم-جنب درمانگاه فاطمه الزهرا33661560
دندانپزشکيفرهمنديانبندرعباسگلشهر شمالي-خيابان شلمچه-نبش فروان 1033662003
داروخانهفارمابندرعباسبلوار امام خميني-روبروي فروشگاه اتکا-ضلع غربي پارک صفا33662099
درمانگاهشبانه روزي صفابندرعباسبلوار امام خميني-روبروي فروشگاه اتکا-نبش پارک صفا33663560
آزمايشگاهگلشهربندرعباسگلشهر جنوبي-قبل از پمپ بنزين بلال-خيابان حر-نبش کوچه کوکب 1133665035
درمانگاهحميد نصيريبندرعباسخيابان رسالت شمالي-جنب داروخانه شبانه روزي رسالت33668182
داروخانهدکتر پابرجابندرعباسبلوار رسالت شمالي-حد فاصل ميدان صادقيه و چهارراه پرديس-روبروي کوي پرواز33668783
داروخانهکرد جمشيديبندرعباسگلشهر شمالي-جنب بيمه معلم33669410
داروخانهرسالتبندرعباسگلشهر شمالي-ميدان صادقيه-جنب بانک مسکن33676981
داروخانهيزدان پناهبندرعباسگلشهر جنوبي-روبروي بيمارستان کودکان33680087
فيزيوتراپيپويانبندرعباسگلشهر شمالي-حد فاصل ميدان صادقيه و اتوبوسراني-روبروي پست بانک-ساختمان بوعلي-طبقه 1-واحد 133681113
فيزيوتراپيسينا بندرعباسبندرعباسچهارراه پرديس-بلوار پرديس-ساختمان پزشکان پرديس-طبقه 5-واحد شرقي33683534
درمانگاهشبانه روزي سوروبندرعباسبلوار پاسداران-کوچه نام آوران 8-انتهاي کوچه جنب مسجد33684386
دندانپزشکيمحمد علي دهقانبندرعباسبلوار مصطفي خميني-ابتداي کوي نواب-ساختمان پزشکان برج بهشت-طبقه 433684909
آزمايشگاهدکتر الهام کاظمي جهرميبندرعباسابتداي گلشهر از سمت فرودگاه-ابتداي بهشت بندر-برج بهشت33684922
مطبمحمود دهقانبندرعباسبلوار امام خميني-نرسيده به پارک جنگلي-برج بهشت -طبقه 433684926
دندانپزشکيعليرضا ربيعيبندرعباسخيابان دانشگاه-روبروي استخر پروانه-ساختمان روژان-طبقه دوم33687587
داروخانهدکتر اسلاميبندرعباسشهرک توحيد-جنب مسجد نبي اکرم33701287
داروخانهپرديسانبندرعباسرسالت شمالي-چهارراه پرديس33740083
مطبخديجه زمانيبندرعباسچهارراه مرادي-ساختمان پارسيان طيبقه 233750493
بيمارستانپيامبر اعظم(ص) قشمقشمچهارراه سعدي-بلوار پيامبر اعظم-35212530
داروخانهمادربندرعباسجزيره قشم-بلوار وليعصر-بالاتر از سه راهي مخابرات-جنب ساختمان پزشکان مهرگان35221150
آزمايشگاهجعفري مينابقشمخيابان وليعصر - جنب ساختمان طلوع35227500
مطبطاهره آفاق نياقشمبلوار وليعصر-ساختمان پزشکان طلوع-طبقه 335228880
داروخانهتوسليقشمخيابان سام و زال1-جنب هتل کيميا35249377
درمانگاهتخصصي شهيد دارا قشمقشمجزيره قشم-سام و زال135249386
دندانپزشکيساناز داداللهي ساراببندرعباسحاجي آباد-خيابان امام-جنب پاساژ ستاره جنوب35423516
دندانپزشکيمحمد محسن عرفانيانبندرعباسسيرجان-خيابان شريعتي-کوچه اعلاء-روبروي ساختمان پزشکان نيکان42201547
دندانپزشکيصادق اسمعيل زادهبندرعباسسيرجان-خيابان امام-کوچه روبروي کوچه دکتر اديب پور-نبش چهار-کوچه اعلا42202004
عينک سازينور سيرجانبندرعباسسيرجان-خيابان امام -جنب کفش ملي42207053
آزمايشگاهدانشمينابميناب-بلوار امام-روبروي بانک مسکن-کوچه 12042210426
فيزيوتراپيسبابندرعباسميناب-بلوار امام خميني-پايين تر از ساختمان پزشکان سينا-جنب مسجد ابوالفضل42223404
فيزيوتراپيحضرت زينب(س)بندرعباسميناب-بلوار امام-جنب املاک يار42223583
داروخانهتهروديبندرعباسميناب-بلوار امام خميني(ره)-ساختمان هلال احمر42226570
داروخانهدکتر جعفرزادهبندرعباسميناب-بلوار امام خميني(ره)-ساختمان پزشکان سينا-42229053
داروخانهآرزو بستاممينابجنب اداره پست42231123
فيزيوتراپيپارسيانبندرعباسميناب-بلوار بسيج-جنب اداره پست-ساختمان پزشکان خليج فارس42231124
مطبزهرا پيرايشميناببلوار امام خميني-بلوار بسيج-کلينيک تخصصي خليج فارس-مطب شماره 10942231128
داروخانهدكتر مهرداد غفاريبندرلنگهخيابان انقلاب -روبروي پاساژ فرجمندي4242133
بيمارستانخاتم الانبياء(ص) جاسکبندرجاسكبلوار امام خميني-روبروي اداره برق42521073
درمانگاهشبانه روزي شهيد روشني جاسکبندرعباسجاسک-ميدان امام خميني(ره)-خيابان غدير42521919
دندانپزشکيرضا مسعوديبندرعباسچهارراه فاطميه-کوچه بينش9-ساختمان دنتيکس-طبقه 34313665
بيمارستانبيمارستان شهدا بندرلنگهبندرلنگهبندر لنگه-ميدان شهدا-بيمارستان شهدا44226083
آزمايشگاهسينا تشخيص آزمابندرلنگهروبروي کميته امداد-طبقه پايين پاساژ44240448
مطبدکتر سعيد محمديبندرعباسبندرلنگه-خيابان انقلاب-بعد از آزمايشگاه سينا-روبروي پاساژ مدني44241212
مطبدکتر ليلا کاظميبندرعباسبندرلنگه-خيابان انقلاب-بعد از آزمايشگاه سينا-روبروي پاساژ مدني-44241212
مطبدکتر عبداله بهمنبندرعباسبندرلنگه-فرعي خيابان دستغيب-جنب مسجد بلال44241918
مطبدکتر ابوالفضل صحراييانبندرلنگهبندر لنگه44242612
مطبدکتر محمد صالح ديواني زادهبندرعباسبندرلنگه-بازار مصاح-بانک صادرات مرکزي44242636
عينک سازيمارالبندرلنگهخيابان انقلاب-روبروي مرواريدگشت-ساختمان يوسفي-طبقه 244242678
مطبحسن زارعيبندرلنگهکوي مصلي-نبش خيابان امام علي(ع)-ساختمان ونيز44242878
داروخانهدکتر بحر پيماهرمزبندرلنگه-خيابان انقلاب-44244343
مطبدکتر احمد کاکوانبندرلنگهبلوار انقلاب-طبقه پائين ساختمان ملک پور-نرسيده به داروخانه دکتر بحرپيما44245250
مطبمحمد صالح محموديبندرعباسبندرلنگه-ساختمان فرجمندي-کنار آزمايشگاه سينا44245790
بيمارستانتخصصي شهيد محمديهابندرعباسبندرلنگه-بلوار جانبازان-شبکه بهداشت44246208
دندانپزشکيساغر وجدانيبندرعباسکيش-مجتمع پادانا-طبقه اول-واحد 103b44426062
بيمارستانعلي ابن ابيطالب رودانبندرعباسرودان-ميدان ورودي شهر-بيمارستان علي ابن ابيطالب رودان766-4222028
داروخانهحميد مرتضي قليبندرعباساميرآباد-خيابان عمار5-داخل درمانگاه چمران77708612

تبلیغات در سایت فکر آزاد؟

اگر مرکز درمانی در هر نقطه از کشور دارید که قصد تبلیغات آن را دارید، می‌توانید در صفحات مرتبط سایت ما آن را به طور کامل معرفی کنید. برای درخواست ثبت سفارش می‌توانید به صفحه زیر مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط