بیمه تکمیلی البرز

در لیست زیر مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه البرز را در شهر مشهد و استان خراسان رضوی ملاحظه می‌فرمایید. اکثر این مراکز درمانی معرفی‌نامه را به صورت آنلاین صادر می‌نمایند، ولی بهتر است قبل از مراجعه از یکی از شعبات بیمه استعلام بفرمایید. شما می توانید به راحتی از کادر جستجو نام مرکز درمانی، محله یا خیابان خود را درج کنید تا سریع‌تر به اطلاعات محل مورد نظر خود دست یابید:

نوعنام مرکزتوضیحاتشهرآدرستلفن
آزمايشگاهآرمانآزمايشگاهمشهدخيابان کوهسنگي - کوهسنگي 10 - بن بست اول - شاهيد 1 - پلاک 11051-38425839
آزمايشگاهآزمايشگاه پاتوبيولوژي دانشآزمايشگاه و پاتوبيولوژينيشابورخيابان عطار، نبش عطار 9، ساختمان پزشکان پاستور، طبقه منفي يک05143222710
آزمايشگاهآزمايشگاه رويانآزمايشگاهنيشابورخيابان امام خميني (ره) ، روبروي باغ ملي، جنب هتل اميران، مجتمع پزشکي حکيم، طبقه دوم05143351554
آزمايشگاهآزمايشگاه شفاآزمايشگاهنيشابورخيابان امام خميني (ره)، جنب پاساژ ناصراني، ساختمان پزشکان شفا، طبقه اول05143356333
آزمايشگاهابن سيناآزمايشگاهمشهدبلوار وکيل آباد-سه راه آب و برق- پلاک 53838685626
آزمايشگاهالبرزآزمايشگاهمشهدسه راه ادبيات - نبش ابن سينا 2/3 - ساختمان 46 - طبقه اول051-38485586
آزمايشگاهاميدآزمايشگاهمشهدبلوار وکيل آباد - نرسيده به بلوار دانشجو - ساختمان اميد051-38929640
آزمايشگاهايرانآزمايشگاهمشهدخيابان احمدآباد - بين عارف و پرستار - ساختمان 44 - طبقه فوقاني تالار سپيده051-38432422
آزمايشگاهايران زمينآزمايشگاهمشهدخيابان احمدآباد - محتشمي 1 - مقابل خيابان صبوري - ساختمان پزشکان برتر051-38479010
آزمايشگاهايرانمهرآزمايشگاهمشهدخيابان احمدآباد - بين پرستار 5 و 7 - ساختمان ايرانمهر051-38466622
آزمايشگاهپارتآزمايشگاهمشهدبلوار پيروزي - بين پيروزي 49 و تقاطع هفت تير -051-38920270
آزمايشگاهپارس گنابادآزمايشگاهگنابادخيابان سعدي - روبه روي سعدي يک051-57223249
آزمايشگاهپارسهآزمايشگاهمشهدخيابان احمدآباد-نبش خيابان قائم38438444
آزمايشگاهپارسيانآزمايشگاهمشهدابتداي خيابان رازي،روبه روي انتشارات به نشر.ساختمان رازي38552622
آزمايشگاهپرديس سلامت خوافآزمايشگاهخوافخيابان نظام الملک - نبش نظام الملک 3051-54233609
آزمايشگاهپويانآزمايشگاهمشهدقاسم آباد - ميدان حجاب - نبش حجاب 54 - ساختمان پزشکان غرب051-6235047
آزمايشگاهدانش فريمانآزمايشگاهفريمانخيابان امام رضا شرقي 5051-32623944
آزمايشگاهدکتر آيت اللهيآزمايشگاهمشهدخيابان دکتر چمران-چمران 13-پلاک 1938544410
آزمايشگاهدکتر اجتهاديآزمايشگاهمشهدخيابان احمدآباد - ابتداي راهنمايي 3 - پلاک 9051-38437279
آزمايشگاهدکتر اکبريآزمايشگاهخوافخيابان فاطمه زهرا - ساختمان پزشکان پويا051-54230549
آزمايشگاهدکتر امينيآزمايشگاهمشهدانتهاي کوي دکترا- جنب خيابان پاستور- پلاک18638434119
آزمايشگاهدکتر بردبارآزمايشگاهمشهدبلوار توس - توس 3 - وليعصر 10/1 - ابتداي بيست متري يزدان دوست051-37646750
آزمايشگاهدکتر پيريآزمايشگاهمشهدشهرک لشکر-بلوار فلاحي-بين فلاحي 7و9-پلاک12535216974
آزمايشگاهدکتر رجب زادهآزمايشگاهتربت حيدريهخيابان فردوسي 7 - جنب دارالشفا موسي بن جعفر051-52223154
آزمايشگاهدکتر سليمانيآزمايشگاهتربت حيدريهفردوسي12-پلاک2152220100
آزمايشگاهدکتر صادقيانآزمايشگاهمشهدبلوار امامت - نبش امامت 34 - ساختمان پزشکان امامت051-36017851
آزمايشگاهدکتر فتحيآزمايشگاهمشهدخيابان احمدآباد - مقابل محتشمي - ساختمان سبزرنگ - بلوکB051-38478308
آزمايشگاهدکتر قناتيآزمايشگاهسبزوارخيابان طالقاني، ميدان حاج ملاهادي سبزواري، ساختمان پزشکان پاستور، طبقه منفي يک05144241938
آزمايشگاهدکتر منصفآزمايشگاهمشهدخيابان چمران- خيابان گلستان-ساختمان 6238511361
آزمايشگاهدکتر مويدآزمايشگاهمشهدبلوار احمدآباد-ابتداي خيابان پرستار38428360
آزمايشگاهدکتر ناظميآزمايشگاهمشهدبلوار توس - بين توس 75 و 77 - پلاک 79051-36658855
آزمايشگاهدکتر نژادحسينيآزمايشگاهمشهداحمدآباد- عارف1 -روبه روي ساختمان 111- پلاک 3838467257
آزمايشگاهدکتر نوروزپورآزمايشگاهمشهدخيابان چمران 13 - پلاک15051-38555343
آزمايشگاهديآزمايشگاهمشهدبلوار شاهد - بين شاهد 67و چهار راه حجاب - پلاک 773051-6639494
آزمايشگاهرضا کاشمرآزمايشگاهكاشمرخيابان امام خميني 2 - مجتمع تخصصي پزشکي امام رضا (ع)051-55246420
آزمايشگاهسروشآزمايشگاهمشهدخيابان ابن سينا - ابن سينا3 - پلاک 15 - ساختمان پزشکان اويدنس051-38112216
آزمايشگاهشفا بردسکنآزمايشگاهبرداسكنحاشيه ميدان مرکزي - به سمت خيابان عدالت - پاساژ پزشکان051-55424263
آزمايشگاهشفا کاشمرآزمايشگاهكاشمرخيابان امام خميني - امام خميني 7 - ساختمان پزشکان شفا051-55222323
آزمايشگاهفارابيآزمايشگاهمشهدبلوار سجاد - نبش خيابان ياسمن051-37608009
آزمايشگاهکاسپينآزمايشگاهمشهدخيابان ابن سينا - نرسيده به سه راه ادبيات - پلاک 86051-38431419
آزمايشگاهکيمياآزمايشگاهمشهدبلوار امامت - امامت 32 - پلاک 10051-36078800
آزمايشگاهمصطفيآزمايشگاهمشهداحمدآباد - بين محتشمي و عارف - ساختمان فريد - طبقه اول051-38443231
آزمايشگاهنگينآزمايشگاهمشهدخيابان پنج تن - نبش بابانظر 24051-32174002
آزمايشگاهنگين سجادآزمايشگاهمشهدبلوار سجاد - بين چهار راه خيام و گلريز - مجتمع پزشکي نگين - طبقه اول051-37676200
آزمايشگاهنويدآزمايشگاهمشهدخيابان احمدآباد-بين پاستور و قائم38413033
آزمايشگاهنويد سلامتآزمايشگاهخوافخيابان شهاب - نبش شهاب 3 - پلاک 42051-54226073
آزمايشگاهنيکانآزمايشگاهمشهداحمدآباد-پرستار1-نبش پرستار1/8-طبقه همکف051-38476680
بيمارستان22 بهمن مشهددرجه يک خيريهمشهدپيچ دوم تلگرد051-32595516
بيمارستان22بهمن نيشابورعمومينيشابورخيابان امام خميني05148888153
بيمارستانآريا مشهدخصوصيمشهدخيابان شهيد چمران - خيابان گلستان05132216410
بيمارستانامام رضا (ع) مشهددولتي-مخصوص پرسنل بانک مليمشهدمشهد- خيابان ابن سينا - ميدان امام رضا (ع)051-36069227
بيمارستانامام زمان مشهددرجه يک خيريهمشهدخيابان سرخس051-33652011
بيمارستانامام سجاد (ع)بيمارستانمشهدگلشهر - بلوار شهيدآويني - شهيد آويني 33051-32590133
بيمارستانبنت الهدي مشهدخصوصيمشهدخيابان بهار051-38590051
بيمارستانپاستورنو مشهدخصوصيمشهدخيابان احمد آباد - خيابان پاستور - نبش پاستور8051-38410244
بيمارستانتخصصي و فوق تخصصي کودکان اکبر----مشهدبلوار پيروزي-بلوار کاوه-مقابل کاوه 1438713800
بيمارستانچشم بينابيمارستان خصوصيمشهدبلوار سيد رضي - سيدرضي 45 - نبش چهارراه اول051-36163030
بيمارستانحضرت ابوالفضل کاشمر----كاشمرحاشيه ميدان سينا051-55238312
بيمارستانحکيم نيشابور----نيشابورفلکه باغرود05146619001
بيمارستاندکتر شيخ مشهددولتي-مخصوص پرسنل بانک مليمشهدمشهد- ميدان توحيد051-37276042
بيمارستانرضوي مشهدخصوصيمشهدبزرگراه شهيد کلانتري - بعد از پل قائم051-36668888
بيمارستانشريعتي مشهددولتي-مخصوص پرسنل بانک مليمشهدمشهد- انتهاي بلوار وکيل آباد051-35510010
بيمارستانطالقاني مشهددولتي-مخصوص پرسنل بانک مليمشهدمشهد- سه راه فردوسي051-35423970
بيمارستانقائم مشهددولتي-مخصوص پرسنل بانک مليمشهدمشهد- خيابان احمد آباد051-38817980
بيمارستانموسي ابن جعفر مشهددرجه يک خيريهمشهدخيابان امام رضا051-38596061
درمانگاهاباعبدالله الحسيندرمانگاه شامل : تصوير برداري - آزمايشگاه - ويزيت وپانسمان و بخيهمشهدخيابان آيت الله عبادي - عبادي 86 - پلاک 5051-37318177
درمانگاهپيروزيدرمانگاه شامل : دندانپزشکي -آزمايشگاه -ويزيت -داخلي -زنان واطفالمشهدبلوار پيروزي - نرسيده به ميدان حر38827131
درمانگاهتخصصي قلب و عروق نگاردرمانگاه شامل : ويزيت و خدمات سرپاييمشهدبلوار وکيل آباد - بين ويکيل آباد 47 و 49 - پلاک 102505131688
درمانگاهحکيم طوسدرمانگاه شامل : ويزيت و دندانپزشکيمشهدبلوار پيروزي - نرسيده به پيروزي 67051-38644644
درمانگاهريحانهدرمانگاه شامل : ويزيت و دندانپزشکيمشهدبلوار طبرسي جنوبي - بين طبرسي 43 و 45 - جنب ايستگاه مترو مفتح051-32703595
درمانگاهسپيده سلامتدرمانگاه شامل : ويزيت و خدمات سرپاييمشهدقاسم آباد - بين شريعتي 1 و 3051-36639649
درمانگاهسلامتدرمانگاه شامل : تصوير برداري- آزمايشگاه - دندانپزشکي - ويزيت وپانسمان و بخيهمشهدبلوار هدايت - بين 12 و 14051-37534050
درمانگاهشريفدرمانگاه شامل : تصوير برداري - آزمايشگاه - ويزيت وپانسمان و بخيهمشهدخيابان بهار-بلوارصابري-مقابل پزشکي قانوني38591774
درمانگاهشهيد شوريده مشهددرمانگاه شامل : تصوير برداري - آزمايشگاه - ويزيت وپانسمان و بخيهمشهدبلوار فردوسي - بين چهارراه مهدي و ميدان جانباز051-37640160
درمانگاهشهيد قانعدرمانگاه شامل : ويزيت و دندانپزشکيمشهدميدان استقلال - نبش آزادي 29051-36060835
درمانگاهمعراج توسدرمانگاه شامل : ويزيت و خدمات سرپاييمشهدبلوار توس - نبش توس 43 - جنب داروخانه وکيلي051-36673135
درمانگاهمقداددرمانگاه شامل : تصوير برداري- آزمايشگاه - دندانپزشکي - ويزيت وپانسمان و بخيهمشهدبلوار مطهري شمالي 54051-37323232
دندانپزشکيبهار سلامتدرمانگاه دندانپزشکي شامل (دندانپزشکان عمومي ومتخصص )مشهدخيابان چمران - پاسداران 8 - پلاک 128 - طبقه 2051-38381616
دندانپزشکيتبسمدرمانگاه دندانپزشکي شامل (دندانپزشکان عمومي ومتخصص )مشهدبلوار جلال آل احمد - نبش جلال 5 - پلاک 25051-36020790
دندانپزشکيدرمانگاه امام خميني هلال احمردرمانگاه دندانپزشکي شامل (دندانپزشکان عمومي ومتخصص )مشهدميدان ده دي-خيابان رازي غربي051-38556139
دندانپزشکيدکتر احمد زرگرجراح -دندانپزشکتربت جامخيابان المهدي - کوچه پزشکان051-52531550
دندانپزشکيدکتر امير پنجه باشي زادهجراح -دندانپزشکمشهدميدان چهارم هاشميه - بين پيروزي 35 و 37 - پلاک 29938841046
دندانپزشکيدکتر امير شفاعي بجستانيجراح -دندانپزشکبجستانخيابان امام خميني-جنب خيريه الفائزون051-56522848
دندانپزشکيدکتر اميرحسين اکبري زحمتيجراح -دندانپزشکچنارانبين امام خميني 29 و 31 - ساختمان آرتا051-46128909
دندانپزشکيدکتر اميرمحمد ارجمندجراح -دندانپزشکمشهدخيابان آبکوه- بين آبکوه 22 و 24 -پلاک 50038429568
دندانپزشکيدکتر بهزاد الهيجراح -دندانپزشکمشهدبلوار بعثت- بين رضا و طالقاني051-38441780
دندانپزشکيدکتر پريسا صادقيجراح -دندانپزشکمشهدبلوار بعثت - بين ابوذر و رضا - پلاک 100 - ساختمان رويال - واحد 2051-38473746
دندانپزشکيدکتر حسام الدين ابطحيجراح -دندانپزشکمشهدمشهد- خيابان احمد آباد-عارف1- ساختمان 111051-38400458
دندانپزشکيدکتر حسين کرباسيجراح -دندانپزشکمشهدبلوار فردوسي-بين فردوسي 14و16051-37626578
دندانپزشکيدکتر حميد رضا شيرازي نسبجراح -دندانپزشکمشهدمشهد- چهار راه دکترا - ابن سينا 11 - ساختمان پزشکان - طبقه 4051-38492053
دندانپزشکيدکتر حميد کوشان فرجراح -دندانپزشکمشهدآزادشهر - چهار راه استقلال - مقابل پيتزا ديانا -ساختمان 56 - طبقه اول36069227
دندانپزشکيدکتر زکيه محمديانجراح -دندانپزشکمشهدنبش طبرسي شمالي 305132143948
دندانپزشکيدکتر زهرا اميني رودخانهجراح -دندانپزشکمشهدبين هاشميه 24 و 26 - ساختمان 200 - طبقه اول - واحد 2051-38828077
دندانپزشکيدکتر زهرا قادري ثانويدندانپزشکمشهدبلوار هاشميه - بين هاشميه 53 و 55 - ساختمان سينوهه - طبقه اول051-38815265
دندانپزشکيدکتر سعيد عباس آبادعربيدندانپزشکسبزوارسبزوار، خيابان اسدآبادي، روبروي بيمارستان حشمتيه، اسدآبادي 25، ساختمان آراد، طبقه دوم05144235079
دندانپزشکيدکتر سياوش صفي زادهجراح ، دندانپزشکسبزوارخيابان کاشفي شمالي، خيابان فرمانداري، روبروي بيمارستان مبيني، ساختمان پزشکان صولت، طبقه دوم05144234965-6
دندانپزشکيدکتر سيد جلال حسينيجراح -دندانپزشکمشهدچهار راه خيام - روبروي بانک کشاورزي - ساختمان 444051-37610488
دندانپزشکيدکتر سيد مهدي صميميجراح -دندانپزشکرشتخواررشتخوار- نبش تربيت 1 - پلاک12051-56232970
دندانپزشکيدکتر سيدجواد موسويجراح -دندانپزشکمشهدخيابان طلاب - مفتح5 - مجتمع پزشکان بعثت - طبقه سوم051-32739496
دندانپزشکيدکتر سيدمحمدحسين شريفي دلوئيجراح -دندانپزشکمشهدخيابان احمدآباد - عارف 2 - ساختمان پزشکان فارابي - طبقه اول05138421909
دندانپزشکيدکتر سيده فاطمه نامدارمتخصص ترميمي دندانمشهدکوهسنگي 34 - نبش ابوريحان 7051-38429040
دندانپزشکيدکتر سيمين رحمانيجراح -دندانپزشکباخزربلوار خليج فارس - بعد از دادگستري - سه راه دکترا051-54827020
دندانپزشکيدکتر سينا رستگاريجراح -دندانپزشکمشهدبلوار وکيل آباد- هنرستان 2 - پلاک 18- ساختمان منجي-طبقه دوم (بين سه راه هنرستان و سامانيه)051-38848686-38846886
دندانپزشکيدکتر شاهرخ عليزاده آبکوهجراح -دندانپزشکمشهداحمد آباد-بلوار کلاهدوز-کلاهدوز238459700
دندانپزشکيدکتر شکورا احتشام----فريمانخيابان امام خميني - امام خميني4 - پلاک 22051-34623747
دندانپزشکيدکتر علي اصغر شفاعيجراح -دندانپزشکمشهدمشهد- خيابان احمد آباد - مقابل بيمارستان قائم - نبش بهشت - ساختمان حسيني - طبقه اول051-384333319
دندانپزشکيدکتر علي امتحانيجراح -دندانپزشکمشهدخيابان مطهري شمالي - چهارراه سي و پنج متري - جنب داروخانه مهدي051-37316638
دندانپزشکيدکتر علي عرب پورجراح -دندانپزشکفريمانانتهاي امام خميني 4 - جنب آزمايشگاه دانش09330609305
دندانپزشکيدکتر علي عزيزيجراح -دندانپزشکباخزرخيابان وليعصر 4 - ساختمان پزشکان - طبقه اول051-54826155
دندانپزشکيدکتر علي فهيميانجراح -دندانپزشکتايبادخيابان شهيد رجايي 21051-54537685
دندانپزشکيدکتر عليرضا طيبانجراح -دندانپزشکمشهدمشهد- خيابان احمدآباد - خيابان عارف - بين عارف17و19 - پلاک 70051-38518011
دندانپزشکيدکتر غلامرضا حيدريجراح -دندانپزشکمشهدبين پيروزي و صياد 18-مجتمع صياد-طبقه دوم-واحد538682526
دندانپزشکيدکتر فرزانه رئيس ستاريجراح -دندانپزشکمشهدبلوار صارمي - بين صارمي 34 و 36 - پلاک 36 - طبقه اول051-38928803
دندانپزشکيدکتر ليدا دادالهي سارابجراح -دندانپزشکمشهدقاسم آباد - چهارراه مخابرات - شريعتي 22051-36615684
دندانپزشکيدکتر محسن ابراهيم زادهجراح -دندانپزشکمشهدشهرک غرب - چهارراه مخابرات - بين شريعتي 20 و 22051-36630902
دندانپزشکيدکتر محمد امين صفائيجراح -دندانپزشکكاشمرخيابان امام - امام7 - ساختمان پزشکان آبنوس - طبقه اول - واحد3051-55220026
دندانپزشکيدکتر محمد عصاران خانروديجراح -دندانپزشکمشهدخيابان احمدآباد- نبش بخارايي38417882
دندانپزشکيدکتر محمد کاظم يزدانيجراح -دندانپزشکمشهدمشهد- بلوار وکيل آباد - نبش وکيل آباد 23 - جنب داروخانه دکتر انسان - ساختمان پزشکي شفا - طبقه دوم051-36065580
دندانپزشکيدکتر محمدرضا صباغي سيوکيجراح -دندانپزشکتربت حيدريهخيابان فردوسي شمالي22- کوچه دوم بعداز بانک ملي مرکزي- ساختمان پزشکان زکريا05152240355
دندانپزشکيدکتر محمدرضا مقيمي فيروزآبادجراح -دندانپزشکبرداسكنخيابان قائم-قائم2- پلاک155432250
دندانپزشکيدکتر مراد علي قاسميجراح -دندانپزشکمشهدطلاب - مفتح 5 - پلاک140051-32702410
دندانپزشکيدکتر مرجان ناظريجراح -دندانپزشکمشهدخيابان محتشمي- بين محتشمي 4و6-پلاک 80051-38450845
دندانپزشکيدکتر مصطفي کاظميجراح-دندانپزشک-ارتودنسيسبزوارخيابان کاشفي شمالي، چهار راه ابن يمين، ساختمان صدف، طبقه چهارم05144245034
دندانپزشکيدکتر منيژه عربجراح -دندانپزشکمشهدخيابان طلاب - نبش مفتح 3 - ساختمان پزشکان صاحب الزمان - طبقه اول - واحد 4051-32720542
دندانپزشکيدکتر مهدي خوش بافجراح -دندانپزشکمشهداحمد آباد -قائم 1- ساختمان 2538441780
دندانپزشکيدکتر مهدي شمس الدين ميدان دارجراح -دندانپزشکمشهدبلوار پيروزي - بين پيروزي 10 و چهارراه خاقاني - پلاک 204/1 - طبقه اول051-38767782
دندانپزشکيدکتر مهديه آخوند زادهجراح -دندانپزشکمشهدبلوار هاشميه-نبش هاشميه 26-ساختمان پزشکان هاشميه-واحد 34051-38833443
دندانپزشکيدكتر حبيب اله كلماتي زادهجراح -دندانپزشکمشهدبلوار معلم-بين معلم 12و14 - پلاک 270051-36145971
دندانپزشکيدكتر عباس قرائيجراح -دندانپزشکتربت جامتربت جام- خيابان المهدي - مقابل پاساژ رضائيان051-52544166
دندانپزشکيدكتر علي اكبر قزيانيجراح -دندانپزشکمشهدمشهد- خيابان طبرسي - نبش طبرسي 38 - چهار راه ايثار - پلاک2051-32765454
دندانپزشکيدكتر غلامرضا خوشه بستجراح -دندانپزشکفريمانفريمان- خيابان امام خميني 2 - ساختمان پزشکان پاستور051-34621523
دندانپزشکيدكتر مازيار نعمت پورجراح -دندانپزشکمشهدمشهد- ملک آباد - بزرگمهر جنوبي - نبش بزرگمهر 4 - طبقه دوم051-37618510
دندانپزشکيدكتر مهدي نيرومندجراح -دندانپزشکقوچانقوچان- خيابان شهيد داودي051-55220937
دندانپزشکيدندانپزشکي دکتر سيدمحمد حسينيدرمانگاه دندانپزشکي شامل (دندانپزشکان عمومي ومتخصص )شانديزنبش امام رضا 35051-34274040
دندانپزشکيسروش سلامت ثامندرمانگاه دندانپزشکي شامل (دندانپزشکان عمومي ومتخصص )مشهدبلوار حجاب - نبش حجاب 54 - طبقه دوم36236077
دندانپزشکيصحتدرمانگاه دندانپزشکي شامل (دندانپزشکان عمومي ومتخصص )مشهدبلوار پيروزي - نبش پيروزي 10051-38790404
دندانپزشکيکلينيک الماس طلائيدرمانگاه دندانپزشکي شامل (دندانپزشکان عمومي ومتخصص )مشهدميدان 15خرداد - بين امام رضا 47و49051-36144154
دندانپزشکيکلينيک درين(دکتر باقري)درمانگاه دندانپزشکي شامل (دندانپزشکان عمومي ومتخصص )مشهدبولوار فردوسي - بين مهدي و ثمانه - پلاک 207051-37627862
دندانپزشکيکلينيک راماندرمانگاه دندانپزشکي شامل (دندانپزشکان عمومي ومتخصص )مشهدبلوار سيدرضي - بين سيدرضي 38و40 - ساختمان کيان پارس - طبقه اول - واحد 2051-36146810
دندانپزشکيکلينيک نيايشدرمانگاه دندانپزشکي شامل (دندانپزشکان عمومي ومتخصص )مشهدخيابان گاز-بين گاز 6و8 - پلاک 27837316395
دندانپزشکيوهابدرمانگاه دندانپزشکي شامل (دندانپزشکان عمومي ومتخصص )مشهدخيابان احمدباد - محتشمي 1 - تقاطع شهيد صبوري - ساختمان آسايش - طبقه سوم051-38468563
عينک سازيآرياعينک سازيكاشمرخيابان امام خميني 3 - طبقه زيرين سونوگرافي دکتر سادات051-55223737
عينک سازيآريوعينک سازيمشهدبلوار شريعتي - بين شريعتي 3 و 5 - پلاک 97051-36618562
عينک سازياپتيک ترشيز (زايس)عينک سازيكاشمرخيابان امام خميني - طبقه فوقاني پاساژ فرمان051-55222261
عينک سازياطلسعينک سازيمشهدبلوار دانشجو - نبش دانشجو 14 - جنب داروخانه دکتر جلال زاده051-38939199
عينک سازيالماس اپتيکعينک سازيمشهدانتهاي 30متري طلاب-بلوار امت-روبه روي پارک امت051-32734646
عينک سازيبيناعينک سازيسرخسبلوار طالقاني غربي - نبش طالقاني 13 - نبش ساختمان دوستکام051-34521817
عينک سازيپارساعينک سازيتايبادچهارراه پست - ابتداي خيابان شريعتي051-54535684
عينک سازيپارسيان جامعينک سازيتربت جامخيابان المهدي - جنب شيريني سراي طلوع051-52524415
عينک سازيپرياعينک سازيمشهدقاسم اباد - ميدان حجاب - حجاب78 (54قديم)ساختمان پزشکان غرب مشهد طبقه اول واحدm17051-36227219
عينک سازيتماشا تربت جامعينک سازيتربت جامابتداي خيابان المهدي - جنب داروخانه دکتر جامي051-52522238
عينک سازيتيامعينک سازيمشهدبلوار جلال آل احمد-بين جلال آل 13و15051-36082267
عينک سازيتيتانعينک سازيمشهدبلوار کلاهدوز - بين کلاهدوز 6 و 8 - پلاک 32 - طبقه همکف051-38406152
عينک سازيتيتان خوافعينک سازيخوافخيابان شهاب - ابتداي خيابان پيراحمد051-54229176
عينک سازيخانه عينکعينک سازيمشهداحمدآباد-بين عارف1و3-پلاک7051-38469880
عينک سازيدانشجو بردسکنعينک سازيبرداسكنخيابان امام خميني 1 - جنب خياطي صدقي051-55420249
عينک سازيدقتعينک سازيمشهد20متري طلاب-نبش عليمرداني 17-پلاک 75-طبقه همکف051-32762220
عينک سازيديدآورعينک سازيمشهدکوهسنگي 6 - بعد از چهارراه اول - ساختمان پزشکان رازي - طبقه دوم - واحد 203051-38118110
عينک سازيديدگانعينک سازينيشابورخيابان عطار - بين عطار 5 و 7 - ساختمان طاهرنيا - طبقه همکف051-43219384
عينک سازيديدگانعينک سازيكاشمرخيابان امام خميني 3 - کلينيک خاتم الانبياء051-55221363
عينک سازيديدهعينک سازيتايبادبلوار امام خميني - کوچه بهداري - جنب مطب دکتر مريم جباري051-54533565
عينک سازيرحمتيعينک سازيمشهدبلوار امامت - بين امامت 15 و 17 - پلاک 209 - طبقه اول - واحد 1051-36074435
عينک سازيصباعينک سازيمشهدچهارراه مخابرات - نبش شريعتي 22051-36640189
عينک سازيصبا مشهدعينک سازيمشهدخيابان دانشگاه - بين کفايي و ميدان تقي آباد051-38454001
عينک سازيعينک باراناپتومتريست وعينک سازجغتايخيابان مطهري شمالي، پلاک 174، بينايي سنجي و عينک سازي باران05145620188
عينک سازيعينک پارسيانعينک سازيمشهدخيابان دانشگاه- بين چهارراه دکترا و چهارراه گلستان051-38593663
عينک سازيعينک پرتوعينک سازينيشابورخيابان عطار، بين عطار 10 و جلال آل احمد، ساختمان آريا، طبقه منفي يک، پلاک 2505143219330
عينک سازيعينک پرتواپتومتريست وعينک سازسبزوارتوحيدشهر، انتهاي خيابان فردوسي، پارک مرکزي (ساعت)، طبقه همکف، پلاک 6405144415742
عينک سازيعينک تياماپتومتريست وعينک سازسبزوارسبزوار، بلوار پاسداران، جنب درمانگاه امام حسين (ع) ، پلاک 3105144672855
عينک سازيعينک تيتانعينک سازينيشابورخيابان 17 شهريور، روبروي درمانگاه تامين اجتماعي05143335789
عينک سازيعينک ديدآورانعينک سازيمشهدمفتح 5- پلاک 241051-32737056
عينک سازيعينک شريفعينک سازيسبزوارخيابان بيهق، خيابان قائم، جنب مدرسه اهل البيت (ع)05144423044
عينک سازيعينک صديقيعينک سازيمشهدچهارراه ابوطالب-روبه روي بيمارستان خاتم الانبياء-داخل قرني32051-37267800
عينک سازيعينک عرفانعينک سازيمشهدچهارراه مخابرات-شريعتي26-چهارراه اول سمت چپ-عرفايي4051-36618029
عينک سازيعينک فرزانهعينک سازيمشهدخيابان دانشگاه-دانشگاه 20-چهارراه گلستان-مجتمع مهر-طبقه اول-واحد يک051-38555351
عينک سازيعينک گلارهعينک سازيمشهدبلوار پيروزي-بين پيروزي16و18051-38794853
عينک سازيعينک نگينعينک سازيسبزوارخيابان کاشفي شمالي، حدفاصل کاشفي 10-12، جنب بانک قوامين05144229513
عينک سازيفرهنگعينک سازينيشابورخيابان فردوسي شمالي 2 - جنب کلينيک فرهنگيان051-42239772
عينک سازيماه نوعينک سازيمشهدخيابان امام رضا - جنب بيمارستان موسي ابن جعفر051-38590233
عينک سازيمهدي محرابيعينک سازيمشهدسي متري طلاب - مفتح 5 - پلاک 181051-32715640
عينک سازيمهرعينک سازيمشهدچهارراه ابوطالب - روبه روي کلاهدوز 54051-37260030
عينک سازينگاه تايبادعينک سازيتايبادابتداي خيابان امام خميني - مقابل مهمانسراي هنگ مرزي051-54527110
عينک سازيهيرادعينک سازيمشهدبلوار هاشميه - نبش هاشميه 18 - پلاک 162 - طبقه فوقاني رستوران کلبه051-38841412
عينک سازييگانهعينک سازيمشهدبلوار پيروزي - جنب پيروزي 36 (حدفاصل ميدان هاشميه و چهااراه کوثر)051-38838012
فيزيوتراپيبرترفيزيو تراپيمشهدميدان استقلال-نبش آزادي29(گلشن4)-پلاک 35-واحد1051-36062235
فيزيوتراپيپارسيانفيزيو تراپيمشهدبلوار پيروزي - نبش پيروزي 31 - جنب درمانگاه پيروزي051-38800883
فيزيوتراپيتوانبخشفيزيو تراپيمشهدبين معلم 22و24 - جنب داروخانه دکتر بني اسد - پلاک 536 - طبقه اول051-36020938
فيزيوتراپيتيوانفيزيوتراپيمشهدبلوار آمزگار-بين آموزگار 78و8035021749
فيزيوتراپيجوانشيري خواففيزيوتراپيخوافخيابان شهاب4-طبقه 154232401
فيزيوتراپيرفيعفيزيو تراپيمشهدحاشيه ميدان امام رضا - جنب داروخانه دکتر عامل051-38555335
فيزيوتراپيرويشفيزيو تراپيمشهدبزرگراه ميثاق - جاهدشهر - ميدان بوستان - مجتمع پزشکي گيتي - طبقه سوم - واحد303051-35229368
فيزيوتراپيسبحانفيزيوتراپيمشهدحاشيه بلوار ساجدي(توس12) بين ساجدي 1و3051-37671097
فيزيوتراپيشهرياريفيزيوتراپيسرخسخيابان معلم روبروي اداره آموزش وپرورش34520299
فيزيوتراپيصدرفيزيوتراپيمشهدقاسم آباد-حاشيه بلوار شاهد-بين شاهد67 و حجاب-پلاک 73736628223
فيزيوتراپيفيزيوتراپي آتيهفيزيو تراپيسبزوارميدان لاله، ساختمان پزشکان لاله، طبقه همکف05144660288
فيزيوتراپيفيزيوتراپي ايرانمهرفيزيو تراپيسبزوارخيابان کاشفي شمالي، کاشفي 13، ساختمان نيکان، طبقه اول09152454981
فيزيوتراپيفيزيوتراپي توانفيزيو تراپيسبزوارخيابان اسرار شمالي، اسرار 5، مجتمع تجاري- پزشکي دکتر سميع زاده05144229727
فيزيوتراپيفيزيوتراپي ناديافيزيو تراپيسبزواراسدآبادي 25، مجتمع آراد، طبقه اول، واحد يک، پلاک 10505144248588
فيزيوتراپيکاظمي نيکفيزيوتراپيسرخسخيابان ثارالله مقابل ثارلله 18پلاک 6834521002
فيزيوتراپيکرماني مقدمفيزيو تراپيسرخسبلوار مصلي-روبه روي مسجد امام رضا(ع)-پلاک2734523771
فيزيوتراپيمستعدفيزيو تراپيخوافخيابان وحدت - بين وحدت 3 و 505154232771
فيزيوتراپيمهر خواففيزيوتراپيخوافخيابان فاطمه الزهراء - بين 5و754224338
فيزيوتراپيميلاد بردسکنفيزيو تراپيبرداسكنخيابان قائم - خيابان سيدباقر غربي051-55434287
فيزيوتراپيولايتيفيزيو تراپيسرخسبلوار مصلي- نبش مصلي 1505134528960
فيزيوتراپيوليعصر(عج)فيزيو تراپيمشهدشهرک غرب بلوار اماميه نبش اماميه 16 پلاک 105136630686
فيزيوتراپييعقوبيفيزيو تراپيسنگانخيابان امام خميني22-کوچه آزادگان-پلاک 10-طبقه1-واحد154125073
مرکزپزشکي هسته ايدکتر دباغمرکز پزشکي هسته ايمشهدخيابان کوهسنگي 4 - پلاک 1051-38383364
مرکزپزشکي هسته ايسينامرکز پزشکي هسته ايمشهدبلوار کلاهدوز - بين کلاهدوز 12 و 14 - پلاک 66051-38439221
مركز تصوير برداريايران منتصوير برداري دهان و فک و صورتمشهدبلوار امامت - امامت 22 - ساختمان پزشکان پاستور - طبقه اول051-36023772
مركز تصوير برداريپارسيانتصويربرداري و سونوگرافيمشهدميدان بيمارستان امام رضا-ابتداي خيابان رازي-روبه روي انتشارات به نشر-ساختمان پزشکان رازي-طبقه همکف051-38539964
مركز تصوير برداريدکتر اصغريمرکز تصوير برداري و سونوگرافيمشهدخواجه ربيع - بلوار 22 بهمن - بين بهمن 3 و 5051-37411570
مركز تصوير برداريدکتر الهه محمودي هاشميتصوير برداري دهان و فک و صورتمشهدخيابان احمدآباد - روبه روي بيمارستان قائم - ساختمان 73 - واحد 301051-38452232
مركز تصوير برداريدکتر ايماني نيکمرکز تصوير برداري و سونوگرافيسبزوارخيابان کاشفي شمالي، ابتداي خيابان صائب، ساختمان پزشکان قاسمي، طبقه همکف05144236969
مركز تصوير برداريدکتر فرشچيمرکز تصوير برداري و سونوگرافيمشهدخيابان کوهسنگي 2 - سه راه اول سمت راست - پلاک 24051-38112237
مركز تصوير برداريراديولوژي فک و صورت دکتر حسيني زارچتصوير برداري دهان و فک و صورتمشهداحمدآباد-نبش کلاهدوز يک38418001
مركز تصوير برداريراديولوژي فک و صورت دکتر محمديمتخصص راديولوژي فک و صورتمشهدبلوار سجاد-بين سجاد 2و4- پلاک74-طبقه اول37643557
مركز جراحي محدودارمغان مشهد(خدمات درماني رضوي)مرکز جراحي محدودمشهدخيابان احمدآباد-بلوار ابوذر غفاري-بين ابوذر 21و23051-38420174
مركز جراحي محدودتوس مشهدکلينيک چشم پزشکيمشهدبلوار کلاهدوز-نبش 17/2051-37290193
مركز جراحي محدودخاتم الانبياء کاشمرمرکز جراحي محدودكاشمرخيابان امام - امام 3051-55240010
مركز جراحي محدودنويد ديدگان مشهدکلينيک چشم پزشکيمشهدخيابان احمد آباد - ملاصدرا 7 - پلاک6051-38408326

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *