مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه البرز در ساری، بابل، آمل، قائم شهر، مازندران

بیمه تکمیلی البرز

در لیست زیر مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه البرز را در ساری، بابل، آمل، قائم شهر، بهشهر، نکا، چالوس، بابلسر، تنکابن، نوشهر و کل استان مازندران ملاحظه می‌فرمایید. اکثر این مراکز درمانی معرفی‌نامه را به صورت آنلاین صادر می‌نمایند، ولی بهتر است قبل از مراجعه از یکی از شعبات بیمه استعلام بفرمایید. شما می توانید به راحتی از کادر جستجو نام مرکز درمانی، محله یا خیابان خود را درج کنید تا سریع‌تر به اطلاعات محل مورد نظر خود دست یابید:

نوعنام مرکزشهرآدرستلفن
فيزيوتراپينوين ساريساريخيابان فرهنگ ، سه راه قارن ، ابتداي کوچه نبوت ( گودرزيان )، ساختمان فرشا، طبقه زيرزمين واحد1011-33244261
عينک سازيعينک سيما( نکا)نكاخيابان انقلاب ، مجتمع پزشکي ناهيد ، طبقه زيرين داروخانه اومالي011-34727511
آزمايشگاهآزمايشگاه تشخيص طبي و پاتوبيولوژي مهر آمل آزمايشگاه تشخيص طبي و پاتوبيولوژي مهر آملآملآمل-خيابان امام رضا-نبش رضوان چهرام-ساختمان جام جم-طبقه اول011-43269538
آزمايشگاهآزمايشگاه تشخيص طبي پاستور آملآملآمل-سبزه ميدان-ابتداي خيابان ايران(کوچه مخابرات)-روبروي ساختمان پزشکان ايران- آزمايشگاه پاستور011-442224881
فيزيوتراپيفيزيوتراپي پوياآملآمل-جنب بيمارستان17شهريور-کوي خضرنبي-ساختمان ستاره-طبقه زيرين-فيزيوتراپي پويا011-44252078
آزمايشگاهآزمايشگاه پاتوبيولوژي ايرانآملخيابان هفده شهريور-انتهاي آفتاب يک-ساختمان پزشکان ونوشه-طبقه اول011-44443955-6
فيزيوتراپيفيزيوتراپي رازيعباس آبادبلوار شهدا-بعد از کوچه شاليزار-نبش کوچه رازي011-54629985
آزمايشگاهرازي بابل ( محمد جعفر سليماني )بابلبين چهار راه فرهنگ و گنجينه ، کوچه مهلوجي01132196820
آزمايشگاهپارس بابلبابلميدان هلال احمر ، روبروي شهرداري ، جنب بانک سامان ، ساختمان پزشکان مرکزي بابل01132200193
فيزيوتراپيفارابيبابلميدان کشوري ، کوچه سرداران 2 ، کوچه روبروي ساختمان روجين ، جنب ام ار آي مهرگان شمال01132251820
عينک سازينگاه نو ( فاطمه گيلکي)بابلميدان کشوري ، نبش دانش 2 ، روبروي شيريني کاکتوس01132252205
دندانپزشکيدکتر نوربخش کاظميبابلميدان کشوري ، روبروي بيمارستان شهيد بهشتي ، مجتمع پزشکي آرام01132252330
دندانپزشکيدکتر سيد مرتضي موحديبابلميدان کشوري ، جنب داروخانه دکتر شريف پور ، ساختمان پزشکان کشوري01132254750
عينک سازياميران ( فاطمه پور احمدي)بابلميدان کشوري ، خيابان سرگرد قاسمي ، جنب ساختمان پارس01132264396
مركز تصوير برداريطب تصويري مهرگان شمالبابلميدان کشوري ، کوچه سرداران 2 ، کوچه شهيد باقرزاده 101132288804
آزمايشگاهفيروز جاهيبابلميدان کشوري ، ابتداي خيابان سرگرد قاسمي01132288842
فيزيوتراپيايرانيان بابلبابلميدان کشوري ، جنب بيمارستان شهيد بهشتي ، ساختمان پزشکان رضا ، طبقه دوم01132288962
عينک سازيپاشا بابلبابلفلکه کارگر ،ابتداي خيابان گنج افروز ، بعد از بانک ملي01132295160
داروخانهدکتر مقتداييبابلباغ فردوس ، خيابان سيد جمال الدين اسدآبادي ، جنب بيمارستان بابل کلينيک01132335124
بيمارستانبابل کلينيکبابلميدان باغ فردوس ، خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي01132338001-3
آزمايشگاهبو علي بابل ( نوروزعلي نوري)بابلاميرکلا ، خيابان امام ، روبروي اداره پست01132340110
دندانپزشکيکلينيک دکتر طهماسب يوسفي زادهبابلکمربند غربي، نبش توحيد40، طبقه فوقاني01132360912
بيمارستانمهرگان بابلبابلبعد از پارک نوشيرواني ، اول اميرکلا01132395591-4
دندانپزشکيبهرام اکبريساريبلوار اميرمازندراني ، خيابان مهدي آباد ، مجتمع پزشکي نور،طبقه اول01133107784
عينک سازيديدارساريخيابان فرهنگ ، نبش خيابان 15 خرداد01133108110
داروخانهاحمدي خلرديساريخيابان 15 خرداد ، بيست متري دوم ، بعد از لوکس مارکت ، جنب نان لند01133109242
آزمايشگاهانديشه ساري ( ماني محمدزاده)ساريخيابان مدرس ، نبش کوچه محسني01133113344
دندانپزشکيرکن الدين نوش آباديساريميدان ساعت ، ابتداي خيابان مدرس ، روبروي ايستگاه 600 دستگاه01133116054
درمانگاهحضرت ابوالفضل ساريساريبلوار طالقاني ، خيابان معلم ، روبروي دبستان آيتي01133205085
داروخانهعلي معتمديساريخيابان معلم ، جنب دمانگاه حضرت ابوالفضل01133209833
دندانپزشکياسماعيل رزاقيساريبلوار فرح آباد ، روبروي ششصد دستگاه ، ابتداي شفا ، ساختمان علمدار01133214047
دندانپزشکيرضا راستي بروجنيساريبلوار فرح آباد ، روبروي ششصد دستگاه ، خيابان شفا ، ابتداي شفا ساختمان علمدار، طبقه دوم01133216572
فيزيوتراپيماهان ساريساريبلوار فرح آباد ، نبش فرح آباد 4 ، ساختمان پاسارگاد ، طبقه 501133217972
آزمايشگاهياس نو ساريساريبلوار کشاورز، حنب شهرک سپاه ، روبروي مسجد شکوهي ، کشاورز 2201133231599
داروخانههلال احمرساريميدان ساعت ، ابتداي خيابان 18 دي01133242435
فيزيوتراپيحرکت ساريساريخيابان فرهنگ ، بعد از پيوندي، ساختمان پزشکان نيکان، طبقه 6 ، واحد 2601133245554
فيزيوتراپيمهر ساريساريبلوار طالقاني ، نبش خيابان باغ سنگ ، ساختمان نگين ، طبقه 5 ، واحد 5401133247319
آزمايشگاهپارس ساري ( شهرام سليمي )ساريخيابان فرهنگ ، روبروي استاديوم تختي01133249771
بيمارستانشفا ساريساريکمربندي گرگان0113325006-9
آزمايشگاهدکتر پيونديساريخيابان فرهنگ ، خيابان 15 خرداد ، کوچه مهتاب ، ساختمان آراد ، طبقه همکف01133250857
بيمارستانامير مازندرانيساريسه راه کشاورزي01133255201-4
فيزيوتراپيمهدي تيرگريساريخيابان فرهنگ ، فرهنگ 17 (قاآني) ، ساختمان پارس ، طبقه همکف01133256171
مطبمجتبي ساداتيبهشهرمنطقه ويژه اقتصادي بندر امير آباد01133260338
داروخانهرضا خلوتيساريميدان معلم01133269343
آزمايشگاهطوبي مهر آذين حکيمساريبلوار امام رضا ، درمانگاه فارابي ، طبقه 401133272755
درمانگاهفارابي ساريساريبلوار امام رضا ، نرسيده به سه راه امامزاده عباس01133280104
آزمايشگاهپارسيان ساريساريخيابان قارن ، ساختمان قارن کلينيک ، طبقه همکف01133300070
آزمايشگاهامين ( مهدي جعفري نژاد)ساريخيابان قارن ، روبروي بانک رفاه کارگران ، ساختمان شفا01133301800
دندانپزشکيدرمانگاه دکتر خسرويساريخيابان فرهنگ ، نرسيده به سه راه قارن ، روبروي بانک سامان ، ساختمان فرهنگ01133301802
دندانپزشکيپرستو نامدارساريخيابان فرهنگ ، ساختمان شهريار 3 ، طبقه دوم ، واحد 2101133302010
دندانپزشکيمجتبي فرجيساريخيابان 18دي ، نبش خيابان خيام ، مجتمع پزشکي محسني ، طبقه زيرين ، واحد 101133304570
آزمايشگاهفرهنگ ساريساريخيابان فرهنگ ، روبروي پيوندي، فرهنگ 26،نبش کوچه سيد پور ، ساختمان پزشکان سينا ، طبقه زيرزمين01133304870
مركز تصوير برداريزينب السادات نبويساريخيابان فرهنگ ، نبش فرهنگ 26 ، کوچه سيد پور ،جنب بانک تجارت ،مرکز پزشکي سينا ، طبقه5، واحد 2501133305767
فيزيوتراپيايده آشورپوريساريخيابان قارن ، جنب بانک ملي ، کوچه قارن 14 ، مجتمع نور ، طبقه همکف01133305951
فيزيوتراپيپناه ( جعفري راد)ساريخيابان قارن ، روبروي بانک رفاه ، ساختمان پزشکان شفا ، طبقه اول01133310450
آزمايشگاهشهريار ( نغمه شهربندي)ساريخيابان فرهنگ ، مجتمع پزشکي شهريار 3 ، طبقه همکف ، واحد 1401133312506
آزمايشگاهنور ساري ( علي عباسي )ساريخيابان قارن ، مجتمع پزشکي کسري ، طبقه اول01133312708
مطبعلي قديريساريخيابان فرهنگ ، مجتمع شهريار 3 ، واحد شماره 51201133313177
عينک سازيحکمت ساري (زيار)ساريخيابان قارن ، روبروي مجتمع پزشکي قو ، نبش کوچه آزادگان01133313333
عينک سازيآيريس ( فغاني)ساريخيابان قارن ، روبروي بانک ملت ، ساختمان شهناسي ، طبقه زيرين01133314838
آزمايشگاهدانش ساريساريخيابان قارن ، مجتمع پزشکي قو ، همکف01133314888
آزمايشگاهآتيه ساري ( محمد رضايي فر )ساريخيابان قارن ، ساختمان طوس ، طبقه همکف01133320282
داروخانهپرستو کشاورزساريخيابان فردوسي ، نرسيده به دروازه بابل01133321190
فيزيوتراپينيکان ساري (ساداتيان)ساريخيابان فرهنگ ، ابتداي کوچه حافظ ، روبروي درمانگاه ، ساختمان 88 ، طبقه اول01133321402
آزمايشگاهپاتوبيولوژي مرکزي (ساري)ساريخيابان قارن ، بعد از بانک صادرات ، مجتمع شهريار 2 ، طبقه همکف01133322800
عينک سازيآفتاب ( کلبادي نژاد)ساريخيابان قارن ، جنب مجتمع پزشکي قو - همکف01133323215
داروخانهاحمد ميريساريخيابان قاران ، بعد از بانک ملي ، روبروي حسينيه حاجي آباد01133324235
دندانپزشکيسميرا هرنديساريخيابان قارن ، روبروي پارکينگ روشن ، کوچه قارن 1، ساختمان سبز ، طبقه اول01133327022
آزمايشگاهمهر ( عباس خنکدار)ساريخيابان قارن ، تقاطع انقلاب ، جنب داروخانه دهقان زاده ، ساختمان 3901133327131
فيزيوتراپيکاوهساريخيابان فرهنگ ، بعد از سه راه قارن به سمت شهدا ، جنب بانک سامان ، ساختمان پزشکان ايد ه ، طبقه همکف01133327927
دندانپزشکيمريم خرسندساريخيابان قارن ، نرسيده به انقلاب ، ساختمان 1801133329279
فيزيوتراپيبه توانساريخيابان فرهنگ ، بين فرهنگ 36 و 34 ، ساختمان 85 ، طبقه همکف01133329400
بيمارستاننيمه شعبان ساريساريبلوار پاسداران01133340111-14
آزمايشگاهنگين ساري ( يحيي زاده )ساريبلوار طالقاني ، ابتداي باغ سنگ ، مجتمع پزشکي نگين ، طبقه همکف011333408001
درمانگاهوليعصر (ام آر آي امام خامنه اي)ساريبلوار پاسداران ، جنب بيمارستان بوعلي01133340814
مرکزپزشکي هسته ايعليرضا مردانشاهيساريبلوار پاسداران ، انتهاي پارگينگ بيمارستان نيمه شعبان01133342423
مركز تصوير برداريپزشکي پرتو مازندساريبلوار پاسداران جنب بيمارستان نيمه شعبان01133348901-3
بيمارستانولايت ساريساريبلوار پاسداران ، کوچه آفتاب01133349797
مرکز لوازم و تجهيزات پزشکيمهران قوچانيساريبلوار اميرمازندراني ، روبروي بيمارستان امام خميني01133356545
آزمايشگاهشهبازي فرساريخيابان امير مازندراني ، سه راه ام ام ، ساختمان پزشکي عرفان01133361304
دندانپزشکيعلي جمشيدي فرساريخيابان فرهنگ ، نرسيده شهدا ، جنب بانک سرمايه ، ساختمان سيميرغ، طبقه سوم ، واحد 30201133373223
آزمايشگاهداناساريدروازه بابل ، خيابان رازي ، روبروي بيمارستان امام ، مجتمع پزشکي پاستور01133377330
آزمايشگاهدي ساريساريخيابان امير مازندراني ، روبروي بيمارستان امير ، کلينيک رازي ، طبقه همکف01133392630
مطبعلي حبيبيساريخيابان اميرمازندراني ، روبروي مهدي آباد ،مجتمع امير01133393000
مركز تصوير بردارياحمد قاسمي (تابان)ساريخيابان اميرمازندراني ، جنب بيمارستان امام ، نبش کوچه ياس ، طبقه 101133393083
مطببهيار سليمانيساريخيابان 15 خرداد، ساختمان آراد، طبقه 2 ، واحد 401133407677
فيزيوتراپيروشن ساريساريبلوار کشاورز ، بعد از بازار شهيد بهشتي ، طبقه فوقاني داروخانه ميرزاييان01133410994
آزمايشگاهفجر ساري ( محمدرضا مهدوي)ساريبلوارکشاورز، ساختمان دکتر دادخواه01133411103-4
مركز تصوير بردارينيکان تصوير صباي شمال ( نگين )ساريبلوار طالقاني ، نبش باغ سنگ ، روبروي خيابان معلم ، ساختمان نگين01134010
مركز تصوير برداريمهدي پور ساريساريابتداي بلوار کشاورز ، ساختمان آزمايشگاه فجر ، طبقه منفي يک01134457777
بيمارستاندرماني مهر بهشهربهشهرچهار راه گرگان ، خيابان پاسداران ، روبروي شوراي حل اختلاف01134520270-3
دندانپزشکيدکتر فائزه احمدي ليوانيبهشهرخيابان امام ، مجتمع دهبندي ، طبقه اول ، واحد301134521112
مطبدکتر رستم علي عادلبهشهرچهارراه گرگان، خيابان پاسداران ، درمانگاه حضرت فاطمه زهرا01134521516
آزمايشگاهحسن زاده بهشهر ( ابراهيم حسن زاده )بهشهرخيابان امام ، ساختمان پزشکان لاله01134522624
آزمايشگاهرحيمي بهشهر ( عنايت رحيمي )بهشهرخيابان امام ، جنب بانک ملي مرکزي ايران01134522968
آزمايشگاهسينا بهشهر ( غلامرضا جغتايي )بهشهربلوار شهيد هاشمي نژاد ، چهارراه فراش محله ، خيابان فرهنگ01134523537
عينک سازيدنياي عينکبهشهرخيابان امام ، روبروي پاساژ قاسميان01134524268
مطبدکتر اسماعيل اسلاميبهشهرخيابان امام ، روبروي داروخانه شبانه روزي ، مجتمع پزشکي گلستان01134524500
داروخانهمسيح حسنيبهشهرخيابان شهيد هاشمي نژاد ، پارک ملت ، جنب قنادي عبدالرضا01134525349
آزمايشگاهمظاهري بهشهر ( حميد رضا مظاهري )بهشهربلوار شهيد هاشمي نژاد جنب بانک مسکن ، پارک ملت01134527242
مطبمحمد مهدي اصغريبهشهرخيابان امام ، روبروي پاساژ لاله ، ساختمان پزشکي دي ، طبقه اول01134528428
دندانپزشکيمحمد علي ملکيبهشهرخيابان امام ، ساختمان پزشکان بوستان ، طبقه اول ، واحد 801134529175
مطبمحسن عموزادبهشهرچهارراه فراش محله ، ساختمان ملک پور ، طبقه اول01134530225
داروخانهبهزاد زارعبهشهرخيابان شهيد هاشمي نژاد ، چهارراه فراش محله ، روبروي مسجد نصيرخان01134531030
داروخانهمجتبي حسينيبهشهرخيابان امام ، جنب مجتمع پزشکي لاله01134531171
مرکز لوازم و تجهيزات پزشکيميرعمادبهشهرخيابان امام ، روبروي داروخانه شبانه روزي تبرايي ، پاساژ تنديس ، طبقه همکف ، پلاک 2901134531256
آزمايشگاهمهران احمدي بهشهربهشهرخيابان امام ، روبروي بازار شريعت01134531362
مطبعليرضا مقصودلوبهشهرخيابان امام ، روبروي داروخانه شبانه روزي ، ساختمان پزشکان بوستان01134531520
دندانپزشکيفاطمه اشرفيبهشهرخيابان امام ، ساختمان پزشکان بوستان ، طبقه دوم ، واحد 1201134532006
آزمايشگاهدکتر اميديبهشهرخيابان امام ، روبروي بازار روز ، پاساژ توسلي ( بابا الحوائج)01134532420
مطبمعصومه شازده احمديبهشهرپارک ملت ، مقابل بانک مسکن01134533020
داروخانهدکتر تبرائيبهشهرخيابان امام ، نرسيده به بانک ملي مرکزي01134533436
مطبنرگس ستونهبهشهربلوار شهيد هاشمي نژاد، چهارراه فرمانداري ، مجتمع دارالسلام ،طبقه 5 ، واحد 2501134533848
دندانپزشکيدکتر سيد مهدي دژکامبهشهرخيابان امام ، پايين تر از بانک ملي مرکزي ، مجتمع پزشکي دکتر اميدي ، طبقه دوم شمالي01134534519
دندانپزشکيعباسعلي حامديانبهشهرخيابان امام ، جنب بانک مسکن ، بن بست هشتم ، جنب داروخانه حسني ، ساختمان آقاپور ، طبقه چهارم01134534700
دندانپزشکيکلينيک بارانبهشهرچهار راه فرمانداري ، روبروي مسجد نصيرخان ، مجتمع دارالسلام ، طبقه 601134537776
آزمايشگاهصادقي فر بهشهربهشهرخيابان امام خميني ، جنب داروخانه تبرايي ، داخل کوچه دهم01134538383
بيمارستانامام خميني بهشهربهشهرخيابان امام خميني، سه راه چيت سازي ، روبروي فروشگاه کوروش01134541410-5
داروخانهمونا علايي بهشهربهشهرخيابان امام ، جنب بيمارستان امام ، طبقه همکف مجتمع نگين01134552801
فيزيوتراپيشفا طببهشهربلوار شهيد هاشمي نژاد ، روبروي هتل بهشهر ( اشرف )01134574167
داروخانهامام رضا ( هادي کاظمي)بهشهرزاغمرز ، روبروي بانک مهر01134612452
بيمارستانثامن الائمهگلوگاهکمربندي شرقي ، بلوار شهيد باهنر01134660191-5
داروخانههاشمينكاخيابان انقلاب ، نبش انقلاب 2201134720032
داروخانهزائر اومالينكاروبروي مصلي ، مجتمع پزشکي ناهيد01134720444
فيزيوتراپينيمه شعبان نکانكاخيابان انقلاب ، کوچه توفيق ، درمانگاه شبانه روزي نيمه شعبان01134721734
فيزيوتراپيابراهيمي سياوشي ( امام خميني نکا)نكاخيابان انقلاب ، روبروي بيمارستان امام حسين ، ساختمان مصلي ، طبقه همکف01134722117
آزمايشگاهرودباري نکا ( مصطفي رودباري )نكاخيابان انقلاب ، روبروي بيمارستان امام حسين ، نبش کوچه شهيد خادم ( بنفشه )01134724708
درمانگاهنيمه شعبان نکا ( همت اله نصيري)نكاخيابان انقلاب ، روبروي مصلي ، کوچه توفيق ، جنب مسجد توفيق01134725300
دندانپزشکيدکتر ناصر يوسفي زرومينكاخيابان انقلاب ،جنب بيمارستان امام حسين ، کوچه ناهيد ، ساختمان عادل ، طبقه اول01134727757
عينک سازيطلوع نور ( نکا)نكاخيابان انقلاب ، درمانگاه وليعصر ، عينک طلوع نور01134728238
مطبحسين مظفرينكاخيابان انقلاب ، جنب مسجد توفيق01134732440
آزمايشگاهبابلسر ( آذرميدخت قهاري )بابلسرخيابان امام - کوچه شهيد اکبري- ساختمان آفتاب01135252606
درمانگاهجانبازان قائمشهرقائم شهرخيابان ساري ، نرسيده به ميدان جانبازان ، جنب داروخانه دکتر ادياني01142041972
داروخانهاديانيقائم شهرميدان جانبازان ، روبروي شرکت مخابرات01142042889
عينک سازيتابانقائم شهرخيابان ساري ، جنب اداره برق ، کلينيک دکتر اسدا... پور01142070506
داروخانهغلاميقائم شهرخيابان بابل ، کوچه دستوريان ، ساختمان پرديس01142203604
دندانپزشکيدکتر فريبرز امريقائم شهرخيابان تهران ، جنب کفش ملي01142204779
فيزيوتراپيرها (نجارزاده)قائم شهرخيابان بابل ، تلار 18 ، ساختمان صاحبي ، طبقه اول ، واحد 30114220528
دندانپزشکيصدف قائمشهرقائم شهرخيابان بابل ، نبش خيابان چمران، سه راه نظامي ، ساختمان جواديان ، طبقه اول ، واحد 101142209278
آزمايشگاههدايتي قائمشهر ( بيژن هدايتي )قائم شهرروبروي بانک ملي مرکزي ، ساختمان پزشکان آباديس01142216060-0114267
فيزيوتراپيتسکين (قائمشهر)قائم شهرخيابان مدرس ، ساختمان آمين 29 ، طبقه زيرزمين01142216226
فيزيوتراپيشميمقائم شهرخيابان مدرس ، ساختمان آمين 29 ، واحد 40401142216239
مركز تصوير برداريشرکت تعاوني خدمات بهداشتي در ماني پرتو قائم شمالقائم شهرخيابان مدرس ( راه آهن ) ، ساختمان پزشکان آمين 24 ، طبقه زيرين01142216302
فيزيوتراپيآشيل قائمشهرقائم شهرخيابان مدرس ، ساختمان پزشکان آمين 24 ، طبقه زيرين01142216426
دندانپزشکيافروغ عطاييقائم شهرخيابان مدرس ، روبروي بانک ملي مرکزي ، مجتمع آمين 24 ، بلوک 1 ، واحد 40901142216504
آزمايشگاهدکتر طيبيقائم شهرخيابان بابل ، کوچه تلار 1201142221116
دندانپزشکيدکتربهمن رعيتقائم شهرچهارراه فرهنگ ، بانک ملت ، بالاي پرده سراي مجيد01142225525
فيزيوتراپياشکان قائمشهرقائم شهرخيابان تهران ، روبروي مسجد جامع ، جنب بانک قوامين،01142225971
دندانپزشکيزهره تقويقائم شهرخيابان بابل ، روبروي بانک رفاه ، مجتمع کارنيکان ، طبقه اول ، واحد 10401142235222
دندانپزشکيدکتر قربانعلي تاريقائم شهرخيابان بابل ، جنب تامين اجتماعي ، طبقه سوم01142260481
درمانگاهحکيم طب حياتقائم شهرخيابان تهران ، البرز 25، نبش طالقاني01142375251
دندانپزشکيسيد سينا هزينه ايپل سفيدروبروي بانک کشاورزي ، ساختمان شوراي شهر ، طبقه اول01142420444
دندانپزشکيآتوسا ملک نياپل سفيدخيابان امام خميني ، جنب بانک ملت01142421467
دندانپزشکيمينا عباسيزيرآبپل سفيد :خيابان امام ، روبروي بانک کشاورزي ، ساختمان شوراي شهر ،طبقه دوم ، زيرآب : خيابان آزادي، جنب بانک تجارت ، کلينيک دندانپزشکي مينا ، طبقه همکف01142455615
دندانپزشکيکوثرالسادات اسلاميزيرآبخيابان آزادي ، نبش بيست متري01142459088
فيزيوتراپيسينا جويبارجويبارخيابان امام ، جنب بانک رفاه ، ابتداي کوچه قدس01142546881
بيمارستانحکمت درمان طبرستان (شهيد فکوري جويبار)جويبارميدان کشتي ، ابتداي بلوار ورداسبي01142646464
داروخانهزهرا دهقانبهشهرخيابان امام ، روبروي پاساژلاله ، داخل کوچه01144400277
فيزيوتراپيتوان بهشهربهشهرخيابان امام ، نبش کوچه خيام، طبقه اول ، فروشگاه همت ، واحد 101144400513
فيزيوتراپيمهدوي بهشهربهشهرخيابان شهيد رجايي ، تقاطع شهيد بهشتي ( سه راه سيفي) ، مجتمع نيلوفر 19، طبقه دوم ، واحد اول01144400671
دندانپزشکيعالمي نژادنكاچهارراه مرکزي شهرداري ، مجتمع نگين ، طبقه سوم ، واحد 201144405466
فيزيوتراپيرازي بابل (محمدپور)بابلميدان کشوري ، خيابان سرداران 2 ، روبروي ساختمان روجين ، ساختمان آراد01144420929
درمانگاهشفا بابلبابلکمربندي غربي ، اميرکبير، نبش توحيد 3901144421035
دندانپزشکينگين مس چيساريبلوار خزر ، روبروي فرش مشهد ، ساختمان اکسير ، واحد 40601144430439
دندانپزشکينيلوفر جماليساريبلوار خزر ، ساختمان اکسير ، طبقه دوم ، واحد 20401144430463
داروخانهدکتر ابوترابي ساريساريساري ، خيابان فرهنگ نرسيده به پانزده خرداد ، جنب صرافي لقماني01144431818
فيزيوتراپيجهش ساريساريخيابان فرهنگ ، کوي توکلي(فرهنگ 13) مجتمع پزشکي ساوالان6، طبقه دوم01144432068
آزمايشگاهآزمايشگاه دقيق(محمدعلي يگانه)چالوسچالوس، کوچه غربي بانک سپه مرکزي01144450120
داروخانهداروخانه دکترسهيلا غفاريچالوسچالوس، خيابان امام، خيابان سلامت، ساختمان پزشکان بهار01144450130
دندانپزشکيدكتر سيده سارا طاهائي گيلاننوشهرنوشهر، خيابان ستارخان شمالي، نرسيده به کلينيک ايران، جنب داروخانه دکترتجويدي، ساختمان پزشکان اميراد1، طبقه دوم01144450704
دندانپزشکيمعصومه محمدنژادقائم شهرخيابان تهران ، نبش البرز 12، روبروي باشگاه تختي ، ساختمان البرز ، واحد 22 طبقه دوم01144480222
دندانپزشکيدکتر عليرضا يگانگيقائم شهرخيابان بابل ، کوچه دستوريان ، ساختمان اپرديس طبقه سوم01144480240
فيزيوتراپيآسا قائمشهرقائم شهرخيابان تهران ، نبش البرز 12 ، ساختمان البرز ، طبقه 5 ، واحد 5401144480392
دندانپزشکيمهدي جعفري مدرکقائم شهرخيابان بابل ، تلار 4، کوچه تير ، مجتمع تير ، طبقه دوم ، واحد1801144480562
دندانپزشکيحامد تاري نجارکلائيقائم شهرخيابان ساري ، روبروي ورزشگاه شهيد وطني ، مجتمع درياي نور ، طبقه پنجم ، واحد 50401144480581
فيزيوتراپيتبسم قائمشهرقائم شهرخيابان ساري ، مجتمع درياي نور ، طبقه 3 ، واحد 31301144480586
فيزيوتراپيدارالشفاقائم شهرخيابان ساري ، ساختمان درياري نور ، طبقه 5 ، واحد 52101144480723
دندانپزشکيشکوفه آقاياريقائم شهرخيابان تهران ، روبروي مخابرات ، کوچه البرز 12، ساختمان البرز ، واحد 6101144480960
درمانگاهدرمانگاه شبانه روزي حضرت زينب نورنورنور، خيابان امام، سوردار501144512087
دندانپزشکيدندانپزشکي درمانگاه حضرت زينب نورنورخيابان امام-سوردار501144512087
داروخانهبيژن سالارياننورنور، خيابان امام، نبش درياي10، داروخانه دکتر سالاريان01144525617
عينک سازيعينک سازي نگاه(دکتر شيواسالاريان)نورنور، خيابان امام خميني(ره)، طبقه همکف ساختمان کسري01144537060
مطبدکتر شيرين جبارپورچالوسچالوس، خيابان گلسرخي، ساختمان پزشکان ياس، طبقه سوم01152216242
مطباسماعيل جبرائيليچالوسچالوس، خ امام، روبروي بيمارستان طالقاني، ساختمان صدف، طبقه دوم، واحد301152216327
عينک سازيعينک سازي ونوس(مهدي نوائيان)چالوسچالوس، خيابان گلسرخي، ساختمان پزشکان ياس، طبقه همکف01152217703
مركز تصوير برداريشرکت گروه پزشکي حيات گستر بدر سهامي خاصچالوسچالوس، خيابان امام خميني، بيمارستان طالقاني01152218855
آزمايشگاهآزمايشگاه دکترکشوريچالوسچالوس، خيابان گلسرخي01152219350
بيمارستانطالقاني چالوسچالوسچالوس، خيابان امام01152222355-7
عينک سازيعينک سازي بادل(علي اکبر باقري)چالوسخيابان راديودريا-فرعي هفتم-جنب سوپرمارکت باقري-عينک بادل01152222543
داروخانهداروخانه شبانه روزي پنجم شهريور(سيدنصراله فتاحي)چالوسچالوس، خيابان امام خميني، روبروي بيمارستان طالقاني01152222946
دندانپزشکينسرين ضياءبخشچالوسروبروي بيمارستان طالقاني01152223347
داروخانهداروخانه بيمارستان آيت الله طالقاني چالوسچالوساستان مازندران ، شهرستان چالوس ، بخش مرکزي ، شهر چالوس، محله شهيدبهشتي ، خيابان سلامت ، خيابان امام خميني ، پلاک 0 ، طبقه همکف ، واحد 1301152223565
دندانپزشکيدکتر محمد ميرآفتابيچالوسچالوس، خيابان امام بعد، از دوستگر، طبقه فوقاني قنادي تيشن01152224232
آزمايشگاهآزمايشگاه فرشاد (بهمن رحيميان باجگيران)چالوسچالوس، خيابان گلسرخي، آزمايشگاه فرشاد01152224683
دندانپزشکيدندانپزشکي بيمارستان امام رضا (ع) چالوسچالوسچالوس،ميدان معلم، جنب دانشکده نيروي دريائي سپاه01152226259
داروخانهطاهره جسمانيچالوسچالوس، روبروي بيمارستان طالقاني، جنب بانک سپه مرکزي، کوچه بوعلي، ساختمان بوعلي01152226493
بيمارستانامام رضا(ع) چالوسچالوسچالوس، ميدان مخابرات01152226894
داروخانهداروخانه هما حسن زادهچالوسچالوس، خيابان گلسرخي، داروخانه حسن زاده01152227200
مطبدکتر شهناز عقيليچالوسچالوس، خيابان گلسرخي، طبقه فوقاني داروخانه حسن زاده01152240600
مطبدکتر مسلم انگورج تقويچالوسچالوس، خيابان گلسرخي، طبقه فوقاني داروخانه حسن زاده01152240600
مركز تصوير برداريتصويربرداري پزشکي راد(عليرضا رادپور)چالوسچالوس، گلسرخي، ساختمان پزشکان ياس، واحدسوم01152243200
درمانگاهدرمانگاه حضرت قائم چالوس(فروغ عزيزي تلوکي)چالوسچالوس، خيابان هفده شهريور، روبروي شهرداري01152246412
داروخانهداروخانه مجتبي هوشيارفردچالوسچالوس، خيابان طاولي، جنب موبايل پيامک01152248384
آزمايشگاهآزمايشگاه سينا دکتر عبدالعظيم موسوينوشهرنوشهر، ميدان آزادي01152320189
مطبدکتر بهرام شهابياننوشهرنوشهر، خيابان بهرام، پاساژ رياحي، طبقه دوم01152332061
داروخانهميترا ساروينوشهرنوشهر،خيابان انقلاب، پشت مسجدجامع، داروخانه دکترساروي01152332981
بيمارستانبيمارستان شهيد بهشتي نوشهرنوشهرنوشهر، خيابان بوعلي، روبروي مرکز بهداشت01152333211
داروخانهداروخانه بيمارستان شهيدبهشتي نوشهرنوشهرميدان آزادي- خيابان لبن سينا01152333211
مرکز لوازم و تجهيزات پزشکيتجهيزات پزشکي اکسيرطب(علي اصغر نجارپورکجور)نوشهرنوشهر، خيابان ستارخان شمالي، مغازه آقاي باقي زاده011523333333
فيزيوتراپيفيزيوتراپي مهرگان(دکتر فرخنده سادات سيد پور)نوشهرنوشهر، خيابان ابن سينا، جنب بيمارستان، روبروي مرکز بهداشت01152334215
داروخانهداروخانه پاستور (مجيدعبدي)نوشهرنوشهر، خيابان فردوسي، جنب بانک سپه01152334243
دندانپزشکيدندانپزشک زيبا شايگاننوشهرنوشهر، ابتداي خ فردوسي01152334320
عينک سازيمسعود نوائياننوشهرخيابان ستارخان، خيابان بوعلي سينا، پلاک2001152334483
داروخانهعلي بغيرينوشهرنوشهر،خيابان بوعلي، روبروي بيمارستان شهيدبهشتي01152335354
عينک سازيعينک کلاسيک(عبدالرحمان قلي زاده)نوشهرنوشهر، خيابان بوعلي، روبروي مطب دکتر ميرشاه ولد، عينک کلاسيک01152335699
آزمايشگاهآزمايشگاه دکتر حسام محسنينوشهرنوشهر، خيابان بوعلي سينا، روبروي بيمارستان نوشهر01152335980
مطبشهرام ذاکريننوشهرنوشهر، خيابان ستارخان شمالي، ساختمان امير، واحد1301152336114
مطبمرجان جعفرصالحينوشهرنوشهر، خيابان ستارخان شمالي، جنب کلينيک ايران، ساختمان امير، واحد1301152336114
درمانگاهدرمانگاه شبانه روزي ايران(دکترشفاشفاهي)نوشهرنوشهر، خيابان ستارخان، کلينيک شبانه روزي ايران01152337047
آزمايشگاهدکتر كوروش عباسينوشهرنوشهر، خ ابن سينا، جنب بانک پارسيان01152337880
فيزيوتراپيفيزيوتراپي پرديس(محمدرضا ديوسالار)نوشهرنوشهر، خيابان ستارخان شمالي، بالاتراز کلينيک ايران، جنب مهدکودک، داخل کوچه01152338724
آزمايشگاهآزمايشگاه مهردکترميرزاعليزادهنوشهرنوشهر، خيابان ستارخان، نبش کوچه ابرار، ساختمان پزشکان سينا01152339037
داروخانهفاطمه حسين پورنوشهرنوشهر، خيابان ستارخان شمالي، همکف ساختمان ترنج01152350234
مطبدکتر معصومه مهبدنوشهرنوشهر، خيابان ستارخان، ساختمان پزشکان ايرانيان، طبقه همکف، واحد301152351280
داروخانهداروخانه دکتر کلانترياننوشهرنوشهر، خ فردوسي شمالي، جنب بانک توسعه وتعاون01152352339
آزمايشگاهدكتر مجد نوشهرنوشهرنوشهر، خيابان ستارخان شمالي، مجتمع پزشکي بوعلي، طبقه دوم01152352596
درمانگاهدرمانگاه شبانه روزي سينا(مريم السادات سيدنژاد)نوشهرنوشهر، خيابان ستارخان شمالي، روبروي آزمايشگاه محسني01152353228
مطبمهدي کريمي رادنوشهرنوشهر، خيابان ستارخان، جنب کوچه ابرار، ساختمان سينا، طبقه301152353379
فيزيوتراپيفيزيوتراپي بوعلي(صديقه غريب قاسمي)نوشهرنوشهر، خ ستارخان، روبروي آزمايشگاه محسني، ساختمان ظفر01152353705
مطبعبدالرضا فقيه نصيرينوشهرنوشهر، خيابان ستارخان شمالي، ساختمان سينا01152353727
مطبسيتا عيسي پورنوشهرنوشهر، ميدان آزادي، جنب داروخانه سهرابي، خ اميرکبير، طبقه همکف، ساختمان پزشکان01152354416
فيزيوتراپيباران سعيدي(مهر)تنكابنمازندران-تنکابن-ساختمان کاپري-طبقه سوم01154210417
درمانگاهمهرسلامت شهسوارتنكابنتنکابن-ميدان هفت تير-نرسيده به مسجد جامع01154225353
آزمايشگاهآزمايشگاه تخصصي پزشکي سينارامسرخيابان شهيد مطهري-بين ساختمان احمدنژاد و رستوران گلسرخ-روبروي بانک مسکن01155228860
داروخانهآزيتا حاجي اشرفينوشهرنوشهر، مزگاه، بعدازپل عابرپياده، بعداز پست بانک01158564881
دندانپزشکيدکتر ندا عباسي کاشيساريخيابان قارن، ساختمان طوس ، طبقه همکف01199927081
آزمايشگاهگام قائمشهرقائم شهرخيابان رازي ، جنب فروشگاه فرهنگيان01513217929
دندانپزشکيمردانبگي بابلبابلخيابان مدرس ،روبروي سينما آزادي ، ساختمان سبحان ، طبقه دوم02188404937
دندانپزشکيمحمد رضا رسوليبهشهرخيابان امام ، روبروي پاساژ لاله ، کوچه داروخانه دکتر مسيح حسني ، ورودي سمت چپ ، طبقه سوم09117463532
آزمايشگاهپزشکي دانشتنكابنخيابان امام-روبروي بانک سپه-کوچ0 دکتربهادري11111111
داروخانهدكتر ميرسليميچالوسروبروي بيمارستان طالقاني - کوچه قنادي دريا - پلاک252215358
مطبهوشنگ كياكجورينوشهرنوشهر - خيابان ستارخان3238675
بيمارستانشهيد رجائي تنکابنتنكابنبعد از ميدان امام ( دولتي )4237004
آزمايشگاهآزمايشگاه دکترجوادحکيميآملآمل-خيابان هفده شهريور-پلاک1144221012
آزمايشگاهآزمايشگاه تشخيص طبي و پاتوبيولوژي هراز آملآملآمل-خيابان امام خميني-آفتاب15/1-ساختمان پزشکان قائم هراز-طبقه اول44440001-2
دندانپزشکيمحمدعلي علائي بخشآملآمل-روبروي اداره برق-ساختمان بصيرت-طبقه دوم44444655-6
بيمارستانامام خميني(ره) نورنورخيابان امام44522010
فيزيوتراپيفيزيوتراپي آراد(فرشته رضواني گيل کلائي)چالوسميدان معلم-کوچه بينش-ساختمان پزشکان-طبقه اول52224848
آزمايشگاهبابک جاهدچالوسخيابان17 شهريور-ابتداي خيابان کوروش52228222
آزمايشگاهآزمايشگاه مرکزي چالوس دکترمحسنيچالوسخيابان گلسرخي-ساختمان پزشکان ياس-طبقه زيرزمين واحد252230582
درمانگاهدرمانگاه شبانه روزي مهر چالوسنوشهراستان مازندران ، شهرستان چالوس ، بخش مرکزي ، شهر چالوس، محله امام رضا ، کوچه (مسجد پنج تن) ، خيابان شهيد منتظري ، پلاک 0 ، طبقه منفي 1 ، واحد 252243111
دندانپزشکيسميه حاتمينوشهرخيابان ستارخان شمالي، جنب آزمايشگاه دکترمحسني، کوچه لاله، ساختمان اميرراد252311111
مطبمحمدعلي حسين زادهنوشهرم آزادي جنب هتل شاليزار مطب دکترحسين زاده ت 0935239288952332208
دندانپزشکيدکتر نسرين منورينوشهرخيابان ستارخان-روبروي آزمايشگاه محسني52335515
داروخانهدکتر يدالله سهرابينوشهرميدان آزادي52350800
فيزيوتراپيرضا ميرانينوشهرخيابان ابن سينا، جنب بانک پارسيان52351501
فيزيوتراپيخزرتنكابنساختمان امين -جنب بيمارستان شهيد رجايي تنکابن - طبقه 4 واحد 2854210668
فيزيوتراپيفيزيوتراپي شفاتنكابنجنب بيمارستان شهيد رجايي.ساختمان پزشکان امين54220364
بيمارستانخصوصي شهسوار(شرکت گروه پزشکي سيالان طب تنکابن)تنكابنتنکابن-جنب فرمانداري54221816
دندانپزشکيدکتر عليرضا پورعليتنكابنجنب بيمارستان شهيد رجايي-ساختمان امين54222640
آزمايشگاهآزمايشگاه پاستورتنكابنخيابان امام-کوچه دکتر بهادري-ساختمان کيان54225800
عينک سازيعينک سازي هنروريتنكابنخيابان جمهوري-روبرو مخابرات54228312
آزمايشگاهآزمايشگاه تشخيص پزشکي و پاتوبيولوژي دکتر سليميتنكابنخيابان امام خميني-جنب پارکينگ زعفري-طبقه اول54230280
آزمايشگاهآزمايشگاه پاتوبيولوژي پارستنكابنميدان شهيد شيرودي-ساختمان پزشکان پارس54231488
داروخانهمريم پور عليتنكابنخ امام/ نرسيده به ميدان شهيدشيرودي/داروخانه دکتر مريم پورعلي54234445
داروخانهداروخانه دکتر گرانسايهتنكابنمازندران-تنکابن-خيابان امام-جنب پاساژماهان54236956
عينک سازيشمستنكابنجنب اداره ثبت احوال54238005
فيزيوتراپيکلينيک کيمياگرتنكابنبلوار شهيد شيرودي-کوچه ستوده-جنب اداره بهزيستي54289340
فيزيوتراپيفيزيوتراپي گام نوين(سيامک بيات) فيزيوتراپي گام نوين(سيامک بيات)نوشهرنوشهر، کرديکلا، خيابان شاليزار، خيابان نيلوفرآبي، کوچه تنديس9124056144

تبلیغات در سایت فکر آزاد؟

اگر مرکز درمانی در هر نقطه از کشور دارید که قصد تبلیغات آن را دارید، می‌توانید در صفحات مرتبط سایت ما آن را به طور کامل معرفی کنید. برای درخواست ثبت سفارش می‌توانید به صفحه زیر مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *