بیمه تکمیلی تجارت نو - بنو

در لیست زیر مراکز تصویربرداری، سونوگرافی، ام ار ای، رادیولوژی، سی تی اسکن، پزشکی هسته‌ای، آنژیوگرافی، آندوسکوپی، رادیوگرافی، سنجش تراکم استخوان یا دانسیوتومتری، ماموگرافی، نوارنگاری طرف قرارداد با بیمه تجارت نو را در شهر اهواز و استان خوزستان ملاحظه می‌فرمایید. اکثر این مراکز درمانی معرفی‌نامه را به صورت آنلاین صادر می‌نمایند، ولی بهتر است قبل از مراجعه از یکی از شعبات بیمه استعلام بفرمایید. شما می توانید به راحتی از کادر جستجو نام مرکز درمانی، محله یا خیابان خود را درج کنید تا سریع‌تر به اطلاعات محل مورد نظر خود دست یابید.

قابل ذکر است که بسیاری از درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های طرف قرارداد نیز در بخش تصویربرداری طرف قرارداد این بیمه هستند که ‌میتوانید در گوگل بیمارستان‌های طرف قرارداد یا مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه تجارت نو را در شهر خود نیز جستجو نمایید.

با توجه به تغییرات غیرقابل پیش‌بینی در قرارداد مراکز درمانی، خواهشمند است قبل از مراجعه به مراکز، حتماً جهت دریافت اطلاعات دقیق به صورت تلفنی از آن‌ها داشتن قرارداد با بیمه‌ها را استعلام بفرمایید.

عنواننوع مرکزشهرآدرستلفن
پیام سلامتی آبادانمرکز تصویربرداریآبادان‏خوزستان‏ ،آبادان، انتهای خیابان طالقانی، جنب کلیسا۶۱۵۳۲۲۰۸۴۱
پیام سلامتی آبادانرادیولوژیآبادان‏خوزستان‏ ،آبادان، انتهای خیابان طالقانی، جنب کلیسا۶۱۵۳۲۲۰۸۴۱
پیام سلامتی آبادانمرکز ام.آر.آیآبادان‏خوزستان‏ ،آبادان، انتهای خیابان طالقانی، جنب کلیسا۶۱۵۳۲۲۰۸۴۱
دکتر فغانزاده اهوازمرکز تصویربرداریاندیمشک‏خوزستان‏ ،اندیمشک، خیابان پناهی، پلاک ۱۳۴۲۶۲۸۵۰۰
مرکزی اندیمشکمرکز تصویربرداریاندیمشک‏خوزستان‏ ،اندیمشک، خیابان امام۶۱۴۲۶۴۰۱۳۴
مرکزی اندیمشکرادیولوژیاندیمشک‏خوزستان‏ ،اندیمشک، خیابان امام۶۱۴۲۶۴۰۱۳۴
درمانگاه حجت اهوازمرکز تصویربرداریاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، زیتون کارمندی-میدان چیتا-ابتدای خیابان حجت-روبروی بانک صادرات۶۱۳۴۴۳۹۹۵۰
درمانگاه آب و برق اهوازمرکز تصویربرداریاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، بلوار گلستان، خیابان فروردین، نبش آذر،۶۱۳۳۲۱۰۰۴۱
درمانگاه آب و برق اهوازمرکز سنجش تراکم استخواناهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، بلوار گلستان، خیابان فروردین، نبش آذر،۶۱۳۳۲۱۰۰۴۱
درمانگاه آب و برق اهوازرادیولوژیاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، بلوار گلستان، خیابان فروردین، نبش آذر،۶۱۳۳۲۱۰۰۴۱
درمانگاه کمیل اهوازمرکز تصویربرداریاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، زیتون کارمندی- خ زاویه- نبش کمیل۶۱۲۶۶۴۵۳۶۰
درمانگاه کمیل اهوازرادیولوژیاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، زیتون کارمندی- خ زاویه- نبش کمیل۶۱۲۶۶۴۵۳۶۰
درمانگاه کمیل اهوازمرکز سنجش تراکم استخواناهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، زیتون کارمندی- خ زاویه- نبش کمیل۶۱۲۶۶۴۵۳۶۰
کولونوسکوپی درمانگاه کمیل اهوازآندوسکوپیاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، زیتون کارمندی- خ زاویه- نبش کمیل۶۱۲۶۶۴۵۳۶۰
دکتر نغمه نیرومند تصویربرداری فک و صورتمرکز تصویربرداریاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، کیانپارس پهلوان شرقی نبش خیابان اردیبهشت ساختمان اوسینا طبقه ۹۶۱۳۳۳۳۰۴۶۰
دکتر ظاهری اهوازمرکز تصویربرداریاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، کیانپارس بین خیابان ششم غربی مجتمع ایران نگین ورودی اول طبقه ۱ واحد ۱۶۱۳۳۹۱۲۳۶۸
خوزستان پرتو اهوازمرکز تصویربرداریاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، کیانپارس خیابان ۱۱ غربی پلاک ۸۲۶۱۳۳۹۱۵۰۹۶
درمانگاه علاج اهوازمرکز تصویربرداریاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، گلستانف خیابان فروردین، بین دی و بهمن۶۱۳۳۲۱۹۰۷۶
دکتر محمدرضا حمیدانی اهوازمرکز تصویربرداریاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، کیانپارس، خیابان میهن شرقی، ساختمان مروارید، طبقه ۲۶۱۳۳۳۷۹۷۳۰
آندوسکوپی و کولونوسکوپی بیمارستان آریا اهوازآندوسکوپیاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، کیانپارس - خیابان ۱۷ شرقی - جنب مخابرات۶۱۳۳۳۷۸۳۱۱
دکتر نسیم شمس اهواز (فک و صورت)مرکز تصویربرداریاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، خیابان نادری، بین حافظ و فردوسی، پلاک ۱۳، واحد ۲۶۱۳۲۲۲۲۱۲۲
درمانگاه دی اهوازرادیولوژیاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، کیانپارس - خ ۱۶ غربی۶۱۳۳۳۸۴۶۶۱
مفاخر پزشکی ایران اهوازرادیولوژیاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، اتوبان لشگر-ابتدای خیابان سروش شمالی-جنب بیمارستان آپادانا۶۱۳۳۷۷۵۹۵۹
مفاخر پزشکی ایران اهوازمرکز ام.آر.آیاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، اتوبان لشگر-ابتدای خیابان سروش شمالی-جنب بیمارستان آپادانا۶۱۳۳۷۷۵۹۵۹
تابان اهوازرادیولوژیاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، کیانپارس-انتهای خیابان پنجم شرقی-مجتمع پزشکی تابان۶۱۳۲۰۲
تابان اهوازمرکز ام.آر.آیاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، کیانپارس-انتهای خیابان پنجم شرقی-مجتمع پزشکی تابان۶۱۳۲۰۲
تابان اهوازمرکز سنجش تراکم استخواناهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، کیانپارس-انتهای خیابان پنجم شرقی-مجتمع پزشکی تابان۶۱۳۲۰۲
بیمارستان آریا اهوازرادیولوژیاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، کیانپارس - خیابان ۱۷ شرقی - جنب مخابرات۶۱۳۳۳۷۸۳۱۱
بیمارستان آریا اهوازمرکز ام.آر.آیاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، کیانپارس - خیابان ۱۷ شرقی - جنب مخابرات۶۱۳۳۳۷۸۳۱۱
بیمارستان آریا اهوازمرکز سنجش تراکم استخواناهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، کیانپارس - خیابان ۱۷ شرقی - جنب مخابرات۶۱۳۳۳۷۸۳۱۱
اکسین اهوازرادیولوژیاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، زیتون کارمندی - بلوار زاویه - نبش خیابان فروغ - پلاک ۱۶۱۳۱۴۴
اکسین اهوازمرکز ام.آر.آیاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، زیتون کارمندی - بلوار زاویه - نبش خیابان فروغ - پلاک ۱۶۱۳۱۴۴
اکسین اهوازمرکز سنجش تراکم استخواناهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، زیتون کارمندی - بلوار زاویه - نبش خیابان فروغ - پلاک ۱۶۱۳۱۴۴
گاما اسکن کیانپارس اهوازمرکز سنجش تراکم استخواناهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، کیانپارس خیابان توحید(پهلوان) پلاک ۲۱۶۱۳۳۳۳۷۴۸۴
هلال اهوازمرکز سنجش تراکم استخواناهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، کیانپارس - خ ۱۱ شرقی۶۱۳۳۹۲۴۵۱۱
رایانه اروند اهوازرادیولوژیاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، سی متری، خیابان شریعتی، بیمارستان اروند۶۱۳۲۹۳۳۳۳۴
رایانه اروند اهوازمرکز ام.آر.آیاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، سی متری، خیابان شریعتی، بیمارستان اروند۶۱۳۲۹۳۳۳۳۴
رایانه اروند اهوازمرکز سنجش تراکم استخواناهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، سی متری، خیابان شریعتی، بیمارستان اروند۶۱۳۲۹۳۳۳۳۴
رضوی اهواز ( فک و صورت )مرکز تصویربرداریاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، کیانپارس - خیابان ۱۲ غربی - مجتمع سپید طبقه - واحد۳۰۳۳۶۱۳۳۹۱۶۲۰۲
رایانه اروند اهوازمرکز تصویربرداریاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، سی متری، خیابان شریعتی، بیمارستان اروند۶۱۳۲۹۳۳۳۳۴
شرکت ره آورد طب کارون اهوزمرکز ام.آر.آیاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، کیانپارس-خیابان ۱۷شرقی-بیمارستان آریا-طبقه همکف۶۱۳۳۳۷۸۲۷۵
دکتر سید آرمان محققی اهواز ( فک و صورت )مرکز تصویربرداریاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، گلستان،بوستان، نبش همدان، مجتمع آرتینا، طبقه ۳، واحد۶۶۱۳۳۲۱۱۴۶۶
پرتوسان اهواز ( فک و صورت )مرکز تصویربرداریاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، زیتون کارمندی، فلکه چیتا، بین حجت و فردوس، ساختمان سرلک، طبقه ۴۶۱۳۴۴۴۷۵۵۷
درمانگاه دی اهوازمرکز تصویربرداریاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، کیانپارس - خ ۱۶ غربی۶۱۳۳۳۸۴۶۶۱
دکتر آرمان فیض اهواز ( فک و صورت )مرکز تصویربرداریاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، کیانپارس نبش خیابان۵ غربی مجتمع پزشکی فاخر۶۱۳۳۳۳۵۶۹۶
تابان اهوازمرکز تصویربرداریاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، کیانپارس-انتهای خیابان پنجم شرقی-مجتمع پزشکی تابان۶۱۳۲۰۲
بیمارستان آریا اهوازمرکز تصویربرداریاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، کیانپارس - خیابان ۱۷ شرقی - جنب مخابرات۶۱۳۳۳۷۸۳۱۱
مفاخر پزشکی ایران اهوازمرکز تصویربرداریاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، اتوبان لشگر-ابتدای خیابان سروش شمالی-جنب بیمارستان آپادانا۶۱۳۳۷۷۵۹۵۹
شرکت ره آورد طب کارون اهوزمرکز تصویربرداریاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، کیانپارس-خیابان ۱۷شرقی-بیمارستان آریا-طبقه همکف۶۱۳۳۳۷۸۲۷۵
اکسین اهوازمرکز تصویربرداریاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، زیتون کارمندی - بلوار زاویه - نبش خیابان فروغ - پلاک ۱۶۱۳۱۴۴
دکتر کاوسی اهواز ( فک و صورت )مرکز تصویربرداریاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، کیانپارس-مهر شرقی-جنب بانک انصار-مجتمع ایرانیان-طبقه اول۶۱۳۳۷۳۱۲۶۰
مجتمع درمانی شهید عمویی ماهشهرمرکز تصویربرداریبندر ماهشهر‏خوزستان‏ ،بندرماهشهر، بندر ماهشهر- فاز دو-بلوار کوثر- جنب آتش نشانی- مجتمع شهید عمویی۶۱۵۲۳۲۰۱۱۱
درمانگاه آریا ماهشهر ( بوعلی ماهشهر)رادیولوژیبندر ماهشهر‏خوزستان‏ ،بندرماهشهر، میدان امام خمینی، نبش خیابان باهنر۶۱۵۲۳۶۹۳۶۰
مجتمع درمانی شهید عمویی ماهشهررادیولوژیبندر ماهشهر‏خوزستان‏ ،بندرماهشهر، بندر ماهشهر- فاز دو-بلوار کوثر- جنب آتش نشانی- مجتمع شهید عمویی۶۱۵۲۳۲۰۱۱۱
ویرا ماهشهرمرکز تصویربرداریبندر ماهشهر‏خوزستان‏ ،بندرماهشهر، خیابان ۲۲ بهمن تقاطع باهنر ساختمان ایران زمین طبقه دوم۹۰۴۵۷۵۷۵۴۸
شفا ماهشهرمرکز تصویربرداریبندر ماهشهر‏خوزستان‏ ،بندرماهشهر، درمانگاه شفا۶۱۵۲۳۵۸۲۵۳
شفا ماهشهررادیولوژیبندر ماهشهر‏خوزستان‏ ،بندرماهشهر، درمانگاه شفا۶۱۵۲۳۵۸۲۵۳
درمانگاه پارسیان ماهشهرمرکز تصویربرداریبندر ماهشهر‏خوزستان‏ ،بندرماهشهر، درمانگاه پارسیان۶۱۵۲۳۵۵۶۱۴
درمانگاه پارسیان ماهشهررادیولوژیبندر ماهشهر‏خوزستان‏ ،بندرماهشهر، درمانگاه پارسیان۶۱۵۲۳۵۵۶۱۴
درمانگاه کوثر خرمشهرمرکز تصویربرداریخرمشهر‏خوزستان‏ ،خرمشهر، بلوار آیت اله خامنه ای - نبش بوستان۶۱۵۳۵۲۷۶۸۵
درمانگاه کوثر خرمشهررادیولوژیخرمشهر‏خوزستان‏ ،خرمشهر، بلوار آیت اله خامنه ای - نبش بوستان۶۱۵۳۵۲۷۶۸۵
درمانگاه دکتر ابراهیمی رامهرمزمرکز تصویربرداریرامهرمز‏خوزستان‏ ،رامهرمز، خیابان طالقانی غربی، نبش تقاطع شهرداری۶۱۴۳۵۲۷۱۱۵
درمانگاه سینا سربندررادیولوژیبندر امام خمینی‏خوزستان‏ ،بندرامام خمینی، سربندر- خیابان ۱۷ شهریور۶۱۵۲۲۳۸۱۸۱
خانه سلامت بندر امام خمینیرادیولوژیبندر امام خمینی‏خوزستان‏ ،بندرامام خمینی، خیابان شهید آزاده، بعد از بانک تجارت۶۱۵۲۲۲۳۵۲۰
خانه سلامت بندر امام خمینیمرکز تصویربرداریبندر امام خمینی‏خوزستان‏ ،بندرامام خمینی، خیابان شهید آزاده، بعد از بانک تجارت۶۱۵۲۲۲۳۵۲۰
درمانگاه سینا سربندرمرکز تصویربرداریبندر امام خمینی‏خوزستان‏ ،بندرامام خمینی، سربندر- خیابان ۱۷ شهریور۶۱۵۲۲۳۸۱۸۱
پژواک اهوازمرکز تصویربرداریاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، خیابان اصفهان خیابان اقبال مجتمع ابن سینا طبقه ۲ واحد ۳۳۳۷۴۳۲۳۲
درمانگاه جهاددانشگاهی اهوازمرکز تصویربرداریاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، خیابان نادری نبش حافظ جنوبی روبروی پارکینگ کارون۶۱۳۲۲۳۷۰۰۳
درمانگاه جهاددانشگاهی اهوازرادیولوژیاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، خیابان نادری نبش حافظ جنوبی روبروی پارکینگ کارون۶۱۳۲۲۳۷۰۰۳
دکتر دباغی اهواز (فک و صورت)مرکز تصویربرداریاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، کیانپارس خیابان مهر شرقی مجتمع خلیج فارس طبقه اول پلاک ۲۰۶۱۳۳۳۳۶۴۲۱
درمانگاه نیک اهوازمرکز تصویربرداریاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، کیان شهر بلوار امام رضا نبش ۱۸ متری ژاله۹۱۶۰۰۴۴۴۳۲
درمانگاه نیک اهوازرادیولوژیاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، کیان شهر بلوار امام رضا نبش ۱۸ متری ژاله۹۱۶۰۰۴۴۴۳۲
دکتر محمدرضا کدخدازاده دزفولمرکز تصویربرداریدزفول‏خوزستان‏ ،دزفول، خیابان طالقانی بین هجرت و حضرت رسول۹۱۶۶۴۳۳۹۸۲
روناش دزفولمرکز تصویربرداریدزفول‏خوزستان‏ ،دزفول، خیابان هجرت نبش طالقانی۹۱۶۶۴۳۳۹۸۲
دکتر محمدرضا کدخدازاده دزفولرادیولوژیدزفول‏خوزستان‏ ،دزفول، خیابان طالقانی بین هجرت و حضرت رسول۹۱۶۶۴۳۳۹۸۲
روناش دزفولرادیولوژیدزفول‏خوزستان‏ ،دزفول، خیابان هجرت نبش طالقانی۹۱۶۶۴۳۳۹۸۲
گلریزان دیمجه شوشتررادیولوژیشوشتر‏خوزستان‏ ،شوشتر، خیابان طالقانی نرسیده به سه راه سادات ساختمان کدخدازاده۶۱۳۶۲۲۲۸۰۰
درمانگاه کیا دزفولمرکز تصویربرداریدزفول‏خوزستان‏ ،دزفول، زیباشهر کندرو جاده شهیون بن یوسف ۲و۴۹۳۳۵۹۲۳۰۰۰
درمانگاه کیا دزفولرادیولوژیدزفول‏خوزستان‏ ،دزفول، زیباشهر کندرو جاده شهیون بن یوسف ۲و۴۹۳۳۵۹۲۳۰۰۰
درمانگاه رازی دزفولمرکز تصویربرداریدزفول‏خوزستان‏ ،دزفول، بلوار شهدای پلیس کوی مدرس نبش خیابان سوم۶۱۴۲۲۵۸۰۰۰
درمانگاه رازی دزفولرادیولوژیدزفول‏خوزستان‏ ،دزفول، بلوار شهدای پلیس کوی مدرس نبش خیابان سوم۶۱۴۲۲۵۸۰۰۰
درمانگاه ایرانیان اندیمشکمرکز تصویربرداریاندیمشک‏خوزستان‏ ،اندیمشک، کوی شهدا، خیابان پرتو، نبش فلاح۶۱۴۰۶۵۰۳۸۹
درمانگاه ایرانیان اندیمشکرادیولوژیاندیمشک‏خوزستان‏ ،اندیمشک، کوی شهدا، خیابان پرتو، نبش فلاح۶۱۴۰۶۵۰۳۸۹
درمانگاه ایرانیان اندیمشکمرکز سنجش تراکم استخواناندیمشک‏خوزستان‏ ،اندیمشک، کوی شهدا، خیابان پرتو، نبش فلاح۶۱۴۰۶۵۰۳۸۹
گروه ملی فولاد اهوازمرکز تصویربرداریاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، کیانپارس خ پنجم غربی پ۱۱۷۶۱۳۳۳۸۴۰۸۸
گروه ملی فولاد اهوازرادیولوژیاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، کیانپارس خ پنجم غربی پ۱۱۷۶۱۳۳۳۸۴۰۸۸
گروه ملی فولاد اهوازمرکز سنجش تراکم استخواناهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، کیانپارس خ پنجم غربی پ۱۱۷۶۱۳۳۳۸۴۰۸۸
درمانگاه نیک اهوازمرکز سنجش تراکم استخواناهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، کیان شهر بلوار امام رضا نبش ۱۸ متری ژاله۹۱۶۰۰۴۴۴۳۲
ملی راه اهوازمرکز تصویربرداریاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، ملی راه - خ مهران - پ ۹۶۱۳۴۴۴۳۶۴۷
ملی راه اهوازرادیولوژیاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، ملی راه - خ مهران - پ ۹۶۱۳۴۴۴۳۶۴۷
ملی راه اهوازمرکز سنجش تراکم استخواناهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، ملی راه - خ مهران - پ ۹۶۱۳۴۴۴۳۶۴۷
درمانگاه علاج اهوازرادیولوژیاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، گلستانف خیابان فروردین، بین دی و بهمن۶۱۳۳۲۱۹۰۷۶
درمانگاه علاج اهوازمرکز سنجش تراکم استخواناهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، گلستانف خیابان فروردین، بین دی و بهمن۶۱۳۳۲۱۹۰۷۶
درمانگاه حجت اهوازرادیولوژیاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، زیتون کارمندی-میدان چیتا-ابتدای خیابان حجت-روبروی بانک صادرات۶۱۳۴۴۳۹۹۵۰
درمانگاه حجت اهوازمرکز سنجش تراکم استخواناهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، زیتون کارمندی-میدان چیتا-ابتدای خیابان حجت-روبروی بانک صادرات۶۱۳۴۴۳۹۹۵۰
درمانگاه جهاددانشگاهی اهوازمرکز ام.آر.آیاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، خیابان نادری نبش حافظ جنوبی روبروی پارکینگ کارون۶۱۳۲۲۳۷۰۰۳
شبانه روزی مهرگان اهوازمرکز تصویربرداریاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، کیانپارس خ ششم غربی۶۱۳۳۳۸۶۳۰۰
شبانه روزی مهرگان اهوازرادیولوژیاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، کیانپارس خ ششم غربی۶۱۳۳۳۸۶۳۰۰
شبانه روزی مهرگان اهوازمرکز سنجش تراکم استخواناهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، کیانپارس خ ششم غربی۶۱۳۳۳۸۶۳۰۰
درمانگاه دی اهوازمرکز سنجش تراکم استخواناهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، کیانپارس - خ ۱۶ غربی۶۱۳۳۳۸۴۶۶۱
درمانگاه دی اهوازمرکز ام.آر.آیاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، کیانپارس - خ ۱۶ غربی۶۱۳۳۳۸۴۶۶۱
درمانگاه جهاددانشگاهی اهوازمرکز سنجش تراکم استخواناهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، خیابان نادری نبش حافظ جنوبی روبروی پارکینگ کارون۶۱۳۲۲۳۷۰۰۳
ره آورد طب کارون اهوزمرکز سنجش تراکم استخواناهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، کیانپارس-خیابان ۱۷شرقی-بیمارستان آریا-طبقه همکف۶۱۳۳۳۷۸۲۷۵
شفا ماهشهرمرکز سنجش تراکم استخوانبندر ماهشهر‏خوزستان‏ ،بندرماهشهر، درمانگاه شفا۶۱۵۲۳۵۸۲۵۳
مجتمع درمانی شهید عمویی ماهشهرمرکز سنجش تراکم استخوانبندر ماهشهر‏خوزستان‏ ،بندرماهشهر، بندر ماهشهر- فاز دو-بلوار کوثر- جنب آتش نشانی- مجتمع شهید عمویی۶۱۵۲۳۲۰۱۱۱
مجتمع درمانی شهید عمویی ماهشهرمرکز ام.آر.آیبندر ماهشهر‏خوزستان‏ ،بندرماهشهر، بندر ماهشهر- فاز دو-بلوار کوثر- جنب آتش نشانی- مجتمع شهید عمویی۶۱۵۲۳۲۰۱۱۱
درمانگاه کوثر بهبهانرادیولوژیبهبهان‏خوزستان‏ ،بهبهان، روبروی بیمارستان شهید زاده۶۱۵۲۸۲۷۲۴۵
درمانگاه شفا بهبهانمرکز تصویربرداریبهبهان‏خوزستان‏ ،بهبهان، ذوالفقاری-بلوار شهید نیاکان۶۱۵۲۸۷۷۴۴۴
درمانگاه شفا بهبهانرادیولوژیبهبهان‏خوزستان‏ ،بهبهان، ذوالفقاری-بلوار شهید نیاکان۶۱۵۲۸۷۷۴۴۴
درمانگاه شفا بهبهانمرکز سنجش تراکم استخوانبهبهان‏خوزستان‏ ،بهبهان، ذوالفقاری-بلوار شهید نیاکان۶۱۵۲۸۷۷۴۴۴
درمانگاه کوثر بهبهانمرکز تصویربرداریبهبهان‏خوزستان‏ ،بهبهان، روبروی بیمارستان شهید زاده۶۱۵۲۸۲۷۲۴۵
درمانگاه کوثر خرمشهرمرکز سنجش تراکم استخوانخرمشهر‏خوزستان‏ ،خرمشهر، بلوار آیت اله خامنه ای - نبش بوستان۶۱۵۳۵۲۷۶۸۵
روناش دزفولمرکز سنجش تراکم استخواندزفول‏خوزستان‏ ،دزفول، خیابان هجرت نبش طالقانی۹۱۶۶۴۳۳۹۸۲
روناش دزفولمرکز ام.آر.آیدزفول‏خوزستان‏ ،دزفول، خیابان هجرت نبش طالقانی۹۱۶۶۴۳۳۹۸۲
دکتر محمدرضا کدخدازاده دزفولمرکز سنجش تراکم استخواندزفول‏خوزستان‏ ،دزفول، خیابان طالقانی بین هجرت و حضرت رسول۹۱۶۶۴۳۳۹۸۲
دکتر محمدرضا کدخدازاده دزفولمرکز ام.آر.آیدزفول‏خوزستان‏ ،دزفول، خیابان طالقانی بین هجرت و حضرت رسول۹۱۶۶۴۳۳۹۸۲
درمانگاه میلاد دزفولمرکز تصویربرداریدزفول‏خوزستان‏ ،دزفول، میدان بهاران، جنب کلانتری ۱۳۶۱۴۲۵۱۸۸۰۱
درمانگاه میلاد دزفولرادیولوژیدزفول‏خوزستان‏ ،دزفول، میدان بهاران، جنب کلانتری ۱۳۶۱۴۲۵۱۸۸۰۱
درمانگاه میلاد دزفولمرکز سنجش تراکم استخواندزفول‏خوزستان‏ ،دزفول، میدان بهاران، جنب کلانتری ۱۳۶۱۴۲۵۱۸۸۰۱
درمانگاه میلاد دزفولمرکز ام.آر.آیدزفول‏خوزستان‏ ،دزفول، میدان بهاران، جنب کلانتری ۱۳۶۱۴۲۵۱۸۸۰۱
درمانگاه مادر شادگانمرکز تصویربرداریشادگان‏خوزستان‏ ،شادگان، خیابان امام خمینی۶۱۵۳۷۲۷۷۳۸
درمانگاه مادر شادگانرادیولوژیشادگان‏خوزستان‏ ،شادگان، خیابان امام خمینی۶۱۵۳۷۲۷۷۳۸
درمانگاه مادر شادگانمرکز سنجش تراکم استخوانشادگان‏خوزستان‏ ،شادگان، خیابان امام خمینی۶۱۵۳۷۲۷۷۳۸
درمانگاه دکتر صدری نیا اهوازمرکز تصویربرداریاهواز‏خوزستان‏ ،اهواز، کوروش، کوی ملت، خیابان شیخ مبهان، بین فلکه اقبال و فلکه عامری۶۱۳۴۴۸۰۶۱۰
درمانگاه امام علی (ع) دزفولمرکز تصویربرداریدزفول‏خوزستان‏ ،دزفول، خیابان روستا بین بهشتی و حضرت رسول۴۲۲۷۰۶۲۴
درمانگاه امام علی (ع) دزفولرادیولوژیدزفول‏خوزستان‏ ،دزفول، خیابان روستا بین بهشتی و حضرت رسول۴۲۲۷۰۶۲۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *