بیمه تکمیلی تجارت نو - بنو

در لیست زیر مراکز تصویربرداری، سونوگرافی، ام ار ای، رادیولوژی، سی تی اسکن، پزشکی هسته‌ای، آنژیوگرافی، آندوسکوپی، رادیوگرافی، سنجش تراکم استخوان یا دانسیوتومتری، ماموگرافی، نوارنگاری طرف قرارداد با بیمه تجارت نو را در شهر رشت و کل استان گیلان: انزلی، لاهیجان، لنگرود، هشتپر، آستارا، رودبار ملاحظه می‌فرمایید. اکثر این مراکز درمانی معرفی‌نامه را به صورت آنلاین صادر می‌نمایند، ولی بهتر است قبل از مراجعه از یکی از شعبات بیمه استعلام بفرمایید. شما می توانید به راحتی از کادر جستجو نام مرکز درمانی، محله یا خیابان خود را درج کنید تا سریع‌تر به اطلاعات محل مورد نظر خود دست یابید.

قابل ذکر است که بسیاری از درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های طرف قرارداد نیز در بخش تصویربرداری طرف قرارداد این بیمه هستند که ‌میتوانید در گوگل بیمارستان‌های طرف قرارداد یا مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه تجارت نو را در شهر خود نیز جستجو نمایید.

با توجه به تغییرات غیرقابل پیش‌بینی در قرارداد مراکز درمانی، خواهشمند است قبل از مراجعه به مراکز، حتماً جهت دریافت اطلاعات دقیق به صورت تلفنی از آن‌ها داشتن قرارداد با بیمه‌ها را استعلام بفرمایید.

عنواننوع مرکزشهرآدرستلفن
بیمارستان قائم (عج) رشتمرکز تصویربرداریرشت‏گیلان‏ ،رشت، بلوار شهید افتخاری۱۳۳۳۵۶۵۰۱۱
آنژیوگرافی بیمارستان آریا رشتمرکز تصویربرداریرشت‏گیلان‏ ،رشت، بلوار بندر انزلی- بیمارستان آریا۱۳۳۳۷۲۰۷۰۷
بیمارستان گلسار رشتمرکز تصویربرداریرشت‏گیلان‏ ،رشت، گلسار - بلوار سمیه۱۳۳۲۱۱۱۷۲۵
آندوسکوپی و کولونوسکوپی بیمارستان پارس رشتآندوسکوپیرشت‏گیلان‏ ،رشت، بلوار قلی پور - بیمارستان پارس بخش تصویربرداری۳۲۱۲۶۱۶۹
آندوسکوپی و کولونوسکوپی بیمارستان قائم (عج) رشتآندوسکوپیرشت‏گیلان‏ ،رشت، بلوار شهید افتخاری۱۳۳۳۵۶۵۰۱۱
آندوسکوپی و کولونوسکوپی بیمارستان گلسار رشتآندوسکوپیرشت‏گیلان‏ ،رشت، گلسار - بلوار سمیه۱۳۳۲۱۱۱۷۲۵
سپهر رشترادیولوژیرشت‏گیلان‏ ،رشت، خیابان گلسار- خیابان استاد اردشیری۱۳۳۲۱۲۴۹۵۵
سپهر رشتمرکز ام.آر.آیرشت‏گیلان‏ ،رشت، خیابان گلسار- خیابان استاد اردشیری۱۳۳۲۱۲۴۹۵۵
سپهر رشتمرکز سنجش تراکم استخوانرشت‏گیلان‏ ،رشت، خیابان گلسار- خیابان استاد اردشیری۱۳۳۲۱۲۴۹۵۵
بیمارستان قائم (عج) رشتمرکز ام.آر.آیرشت‏گیلان‏ ،رشت، بلوار شهید افتخاری۱۳۳۳۵۶۵۰۱۱
بیمارستان قائم (عج) رشترادیولوژیرشت‏گیلان‏ ،رشت، بلوار شهید افتخاری۱۳۳۳۵۶۵۰۱۱
بیمارستان قائم (عج) رشتمرکز سنجش تراکم استخوانرشت‏گیلان‏ ،رشت، بلوار شهید افتخاری۱۳۳۳۵۶۵۰۱۱
بیمارستان گلسار رشترادیولوژیرشت‏گیلان‏ ،رشت، گلسار - بلوار سمیه۱۳۳۲۱۱۱۷۲۵
بیمارستان گلسار رشتمرکز ام.آر.آیرشت‏گیلان‏ ،رشت، گلسار - بلوار سمیه۱۳۳۲۱۱۱۷۲۵
بیمارستان گلسار رشتمرکز سنجش تراکم استخوانرشت‏گیلان‏ ،رشت، گلسار - بلوار سمیه۱۳۳۲۱۱۱۷۲۵
پزشکی نگاه رشترادیولوژیرشت‏گیلان‏ ،رشت، بلوار شهید انصاری- - بن بست مسعود- پلاک۱۵۶۱۳۳۳۷۲۹۵۰۲
پزشکی نگاه رشتمرکز ام.آر.آیرشت‏گیلان‏ ،رشت، بلوار شهید انصاری- - بن بست مسعود- پلاک۱۵۶۱۳۳۳۷۲۹۵۰۲
پزشکی نگاه رشتمرکز سنجش تراکم استخوانرشت‏گیلان‏ ،رشت، بلوار شهید انصاری- - بن بست مسعود- پلاک۱۵۶۱۳۳۳۷۲۹۵۰۲
مارلیک رشترادیولوژیرشت‏گیلان‏ ،رشت، بلوار شهید انصاری۱۳۳۳۷۵۳۸۳۹
مارلیک رشتمرکز ام.آر.آیرشت‏گیلان‏ ،رشت، بلوار شهید انصاری۱۳۳۳۷۵۳۸۳۹
مارلیک رشتمرکز سنجش تراکم استخوانرشت‏گیلان‏ ،رشت، بلوار شهید انصاری۱۳۳۳۷۵۳۸۳۹
بیمارستان پارس رشترادیولوژیرشت‏گیلان‏ ،رشت، بلوار قلی پور - بیمارستان پارس بخش تصویربرداری۳۲۱۲۶۱۶۹
بیمارستان پارس رشتمرکز ام.آر.آیرشت‏گیلان‏ ،رشت، بلوار قلی پور - بیمارستان پارس بخش تصویربرداری۳۲۱۲۶۱۶۹
بیمارستان پارس رشتمرکز سنجش تراکم استخوانرشت‏گیلان‏ ،رشت، بلوار قلی پور - بیمارستان پارس بخش تصویربرداری۳۲۱۲۶۱۶۹
پزشکی نگاه رشتمرکز تصویربرداریرشت‏گیلان‏ ،رشت، بلوار شهید انصاری- - بن بست مسعود- پلاک۱۵۶۱۳۳۳۷۲۹۵۰۲
مارلیک رشتمرکز تصویربرداریرشت‏گیلان‏ ،رشت، بلوار شهید انصاری۱۳۳۳۷۵۳۸۳۹
دکتر زهرا دلیلی رشت ( فک و صورت)مرکز تصویربرداریرشت‏گیلان‏ ،رشت، چهار راه گلسار - نبش کوچه عسگری - ساختمان بوسار - طبقه چهارم - واحد ۸۱۳۳۲۱۱۲۷۳۴
بیمارستان پارس رشتمرکز تصویربرداریرشت‏گیلان‏ ،رشت، بلوار قلی پور - بیمارستان پارس بخش تصویربرداری۳۲۱۲۶۱۶۹
دکتر افضلی رشت (فک و صورت)مرکز تصویربرداریرشت‏گیلان‏ ،رشت، حاجی آباد- کوچه قویدل-ساختمان مارلیک-طبقه دوم۱۳۳۳۳۴۲۹۹۰
دکتر اسماعیل پورداور رشت ( فک و صورت)مرکز تصویربرداریرشت‏گیلان‏ ،رشت، بلوار نماز روبروی آزمایشگاه جم ساختمان آلفا طبقه دوم۱۳۳۲۱۲۲۷۹۷
سپهر رشتمرکز تصویربرداریرشت‏گیلان‏ ،رشت، خیابان گلسار- خیابان استاد اردشیری۱۳۳۲۱۲۴۹۵۵
دکتر سمیه نعمتی رشتمرکز تصویربرداریرشت‏گیلان‏ ،رشت، خیابان نواب برج نواب طبقه دوم واحد ۴۱۳۳۲۱۱۵۱۵۴
بیمارستان شفا لاهیجانمرکز تصویربرداریلاهیجان‏گیلان‏ ،لاهیجان، خیابان کاشف شرقی - اول میدان خرمشهر۴۲۲۲۲۳۱۶
فارابی لاهیجانمرکز تصویربرداریلاهیجان‏گیلان‏ ،لاهیجان، کیلومتر ۲ جاده لنگرود۱۳۴۲۴۲۵۵۷۷
دکتر خلجی لاهیجانمرکز تصویربرداریلاهیجان‏گیلان‏ ،لاهیجان، خیابان امیر شهید - روبروی مخابرات - ساختمان پزشکی مرکزی - طبقه سوم۱۳۴۲۳۴۲۰۴۰
بیمارستان شفا لاهیجانرادیولوژیلاهیجان‏گیلان‏ ،لاهیجان، خیابان کاشف شرقی - اول میدان خرمشهر۱۳۴۲۲۲۲۳۱۶
فارابی لاهیجانرادیولوژیلاهیجان‏گیلان‏ ،لاهیجان، کیلومتر ۲ جاده لنگرود۱۳۴۲۴۲۵۵۷۷
فارابی لاهیجانمرکز ام.آر.آیلاهیجان‏گیلان‏ ،لاهیجان، کیلومتر ۲ جاده لنگرود۱۳۴۲۴۲۵۵۷۷
فارابی لاهیجانمرکز سنجش تراکم استخوانلاهیجان‏گیلان‏ ،لاهیجان، کیلومتر ۲ جاده لنگرود۱۳۴۲۴۲۵۵۷۷
دکتر خلجی لاهیجانرادیولوژیلاهیجان‏گیلان‏ ،لاهیجان، خیابان امیر شهید - روبروی مخابرات - ساختمان پزشکی مرکزی - طبقه سوم۱۳۴۲۳۴۲۰۴۰
بیمارستان میلاد لاهیجانمرکز تصویربرداریلاهیجان‏گیلان‏ ،لاهیجان، بلوار امام رضا میدان شیخ زاهد۱۳۴۲۴۲۷۷۰۰
بیمارستان میلاد لاهیجانرادیولوژیلاهیجان‏گیلان‏ ،لاهیجان، بلوار امام رضا میدان شیخ زاهد۱۳۴۲۴۲۷۷۰۰
دکتر صدیقی لاهیجانمرکز تصویربرداریلاهیجان‏گیلان‏ ،لاهیجان، میدان شیخ زاهد، جنب بیمارستان، کلینیک میلاد۱۳۴۲۴۴۵۹۲۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *