در لیست زیر مراکز تصویربرداری، سونوگرافی، ام ار ای، رادیولوژی، سی تی اسکن، پزشکی هسته‌ای، آنژیوگرافی، آندوسکوپی، رادیوگرافی، سنجش تراکم استخوان یا دانسیوتومتری، ماموگرافی، نوارنگاری طرف قرارداد با بیمه تجارت نو را در شهر ساری و کل استان مازندران شامل بابل، آمل، قائم شهر، بهشهر، نکا، چالوس، بابلسر، تنکابن، نوشهر ملاحظه می‌فرمایید. اکثر این مراکز درمانی معرفی‌نامه را به صورت آنلاین صادر می‌نمایند، ولی بهتر است قبل از مراجعه از یکی از شعبات بیمه استعلام بفرمایید. شما می توانید به راحتی از کادر جستجو نام مرکز درمانی، محله یا خیابان خود را درج کنید تا سریع‌تر به اطلاعات محل مورد نظر خود دست یابید.

قابل ذکر است که بسیاری از درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های طرف قرارداد نیز در بخش تصویربرداری طرف قرارداد این بیمه هستند که ‌میتوانید در گوگل بیمارستان‌های طرف قرارداد یا مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه تجارت نو را در شهر خود نیز جستجو نمایید.

با توجه به تغییرات غیرقابل پیش‌بینی در قرارداد مراکز درمانی، خواهشمند است قبل از مراجعه به مراکز، حتماً جهت دریافت اطلاعات دقیق به صورت تلفنی از آن‌ها داشتن قرارداد با بیمه‌ها را استعلام بفرمایید.

عنواننوع مرکزشهرآدرستلفن
بیمارستان شمال آملمرکز تصویربرداریآمل‏مازندران‏ ،آمل، انتهای بلوار مدرس، آفتاب ۴۷۴۴۲۳۳۵۷۰
آندوسکوپی و کولونوسکوپی بیمارستان شمال آملآندوسکوپیآمل‏مازندران‏ ،آمل، بلوار مدرس،آفتاب ۴۷۱۱۴۴۲۳۳۵۶۷
بیمارستان شمال آملرادیولوژیآمل‏مازندران‏ ،آمل، انتهای بلوار مدرس، آفتاب ۴۷۴۴۲۳۳۵۷۰
بیمارستان شمال آملمرکز ام.آر.آیآمل‏مازندران‏ ،آمل، انتهای بلوار مدرس، آفتاب ۴۷۴۴۲۳۳۵۷۰
دکتر شهرزاد روستا آمل ( فک و صورت)مرکز تصویربرداریآمل‏مازندران‏ ،آمل، خیابان ۱۷ شهریور، پاساژ سپهر، طبقه سوم۱۱۴۴۲۵۰۹۹۰
دکتر قائمیان بابلمرکز تصویربرداریبابل‏مازندران‏ ،بابل، جنب بیمارستان شهید بهشتی- نبش کوچه دانش ۷۱۱۳۵۱۵۹
مهرگان شمال بابلمرکز تصویربرداریبابل‏مازندران‏ ،بابل، میدان کشوری - سرداران ۲ - کوچه شهید باقرزاده۱۱۳۵۵۳
طب تصویریری مهرگان شمالرادیولوژیبابل‏مازندران‏ ،بابل، میدان کشوری - سرداران ۲ - کوچه شهید باقرزاده۱۱۳۵۵۳
طب تصویریری مهرگان شمالمرکز ام.آر.آیبابل‏مازندران‏ ،بابل، میدان کشوری - سرداران ۲ - کوچه شهید باقرزاده۱۱۳۵۵۳
حکمت بابلمرکز ام.آر.آیبابل‏مازندران‏ ،بابل، بلوار کشاورز، بیمارستان آیت اله روحانی۱۱۳۲۲۳۸۲۱۲
بیمارستان مهر بهشهررادیولوژیبهشهر‏مازندران‏ ،بهشهر، چهار راه گرگان - خیابان پاسداران۱۱۳۴۵۲۰۲۷۰
تابان ساریمرکز سنجش تراکم استخوانساری‏مازندران‏ ،ساری، بلوار امیرمازندرانی - جنب بیمارستان امام - کوچه یاس۱۱۳۳۳۹۳۰۸۱
تابان ساریمرکز تصویربرداریساری‏مازندران‏ ،ساری، بلوار امیرمازندرانی - جنب بیمارستان امام - کوچه یاس۱۱۳۳۳۹۳۰۸۱
بیمارستان شفا ساریرادیولوژیساری‏مازندران‏ ،ساری، بلوار ولیعصر(کمربندی شرقی)۱۱۳۳۲۰۵۰۰۶
بیمارستان شفا ساری.مرکز ام.آر.آیساری‏مازندران‏ ،ساری، بلوار ولیعصر(کمربندی شرقی)۱۱۳۳۲۰۵۰۰۶
درمانگاه ولیعصر(عج) ساریرادیولوژیساری‏مازندران‏ ،ساری، میدان امام۱۱۳۲۳۲۴۱۱۷
بیمارستان شفا ساریمرکز تصویربرداریساری‏مازندران‏ ،ساری، بلوار ولیعصر(کمربندی شرقی)۱۱۳۳۲۵۵۰۰۶
پرتو مازند ساریمرکز تصویربرداریساری‏مازندران‏ ،ساری، بلوار پاسداران۱۱۳۳۳۴۸۹۰۱
نگین ساریمرکز تصویربرداریساری‏مازندران‏ ،ساری، بلوار طالقانی مجتمع نگین۴۱۳۴۱۰۱۰
کلینیک ایرانیان ساری ( فک و صورت)مرکز تصویربرداریساری‏مازندران‏ ،ساری، بلوار پاسداران - نرسیده به بیمارستان بو علی - مجتمع ایرانیان۱۱۳۳۳۴۰۰۳۴
تصویربرداری درمانگاه حضرت ابوالفضل (ع) ساریرادیولوژیساری‏مازندران‏ ،ساری، خیابان معلم - روبروی بیمارستان آیتی۱۱۳۳۱۰۵۰۰۱
درمانگاه مانا ساریمرکز تصویربرداریساری‏مازندران‏ ،ساری، میدان معلم۱۱۴۴۴۳۱۶۳۱
نگین ساریرادیولوژیساری‏مازندران‏ ،ساری، بلوار طالقانی مجتمع نگین۴۱۳۴۱۰۱۰
نگین ساریمرکز ام.آر.آیساری‏مازندران‏ ،ساری، بلوار طالقانی مجتمع نگین۴۱۳۴۱۰۱۰
نگین ساریمرکز سنجش تراکم استخوانساری‏مازندران‏ ،ساری، بلوار طالقانی مجتمع نگین۴۱۳۴۱۰۱۰
بیمارستان شفا ساریمرکز ام.آر.آیساری‏مازندران‏ ،ساری، بلوار ولیعصر(کمربندی شرقی)۱۱۳۳۲۵۵۰۰۶
پرتو مازند ساریرادیولوژیساری‏مازندران‏ ،ساری، بلوار پاسداران۱۱۳۳۳۴۸۹۰۱
پرتو مازند ساریمرکز ام.آر.آیساری‏مازندران‏ ،ساری، بلوار پاسداران۱۱۳۳۳۴۸۹۰۱
پرتو مازند ساریمرکز سنجش تراکم استخوانساری‏مازندران‏ ،ساری، بلوار پاسداران۱۱۳۳۳۴۸۹۰۱
پرتو قائم شمالمرکز تصویربرداریقائم شهر‏مازندران‏ ،قائم شهر، خیابان مدرس - ساختمان پزشکان آمین ۲۴ - طبقه زیرزمین واحد اول۱۱۴۲۲۱۶۳۰۲
جراحی محدود قائم (عج) نورمرکز تصویربردارینور‏مازندران‏ ،نور، خیابان امام-کوچه سوردار ۵۱۱۴۴۵۱۲۰۸۷
جراحی محدود قائم (عج) نوررادیولوژینور‏مازندران‏ ،نور، خیابان امام-کوچه سوردار ۵۱۱۴۴۵۱۲۰۸۷
درمانگاه حضرت زینب (س) نورمرکز تصویربردارینور‏مازندران‏ ،نور، خیابان امام خمینی - کوچه سردار ۵۱۱۴۴۵۱۲۰۸۷
درمانگاه حضرت زینب (س) نوررادیولوژینور‏مازندران‏ ،نور، خیابان امام خمینی - کوچه سردار ۵۱۱۴۴۵۱۲۰۸۷
حضرت قائم چالوسمرکز تصویربرداریچالوس‏مازندران‏ ،چالوس، خیابان ۱۷ شهریور، روبروی شهرداری۱۱۵۲۲۴۶۲۱۴
بیمارستان امام رضا (ع) چالوسمرکز تصویربرداریچالوس‏مازندران‏ ،چالوس، میدان معلم۱۱۵۲۲۲۶۲۵۹
بیمارستان امام رضا (ع) چالوسمرکز ام.آر.آیچالوس‏مازندران‏ ،چالوس، میدان معلم۱۱۵۲۲۲۶۲۵۹
بیمارستان امام رضا (ع) چالوسرادیولوژیچالوس‏مازندران‏ ،چالوس، میدان معلم۱۱۵۲۲۲۶۲۵۹
بیمارستان امام رضا (ع) چالوسمرکز سنجش تراکم استخوانچالوس‏مازندران‏ ،چالوس، میدان معلم۱۱۵۲۲۲۶۲۵۹
آندوسکوپی و کولونوسکوپی بیمارستان امام رضا (ع) چالوسآندوسکوپیچالوس‏مازندران‏ ،چالوس، میدان معلم۱۱۵۲۲۲۶۲۵۹
دکتر قائمیان بابلرادیولوژیبابل‏مازندران‏ ،بابل، جنب بیمارستان شهید بهشتی- نبش کوچه دانش ۷۱۱۳۵۱۵۹
دکتر قائمیان بابلمرکز سنجش تراکم استخوانبابل‏مازندران‏ ،بابل، جنب بیمارستان شهید بهشتی- نبش کوچه دانش ۷۱۱۳۵۱۵۹
دکتر قائمیان بابلمرکز ام.آر.آیبابل‏مازندران‏ ،بابل، جنب بیمارستان شهید بهشتی- نبش کوچه دانش ۷۱۱۳۵۱۵۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *