بیمه تکمیلی تجارت نو - بنو

در لیست زیر مراکز تصویربرداری، سونوگرافی، ام ار ای، رادیولوژی، سی تی اسکن، پزشکی هسته‌ای، آنژیوگرافی، آندوسکوپی، رادیوگرافی، سنجش تراکم استخوان یا دانسیوتومتری، ماموگرافی، نوارنگاری طرف قرارداد با بیمه تجارت نو را در شهر تبریز و آذربایجان شرقی ملاحظه می‌فرمایید. اکثر این مراکز درمانی معرفی‌نامه را به صورت آنلاین صادر می‌نمایند، ولی بهتر است قبل از مراجعه از یکی از شعبات بیمه استعلام بفرمایید. شما می توانید به راحتی از کادر جستجو نام مرکز درمانی، محله یا خیابان خود را درج کنید تا سریع‌تر به اطلاعات محل مورد نظر خود دست یابید.

قابل ذکر است که بسیاری از درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های طرف قرارداد نیز در بخش تصویربرداری طرف قرارداد این بیمه هستند که ‌میتوانید در گوگل بیمارستان‌های طرف قرارداد یا مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه تجارت نو را در شهر خود نیز جستجو نمایید.

با توجه به تغییرات غیرقابل پیش‌بینی در قرارداد مراکز درمانی، خواهشمند است قبل از مراجعه به مراکز، حتماً جهت دریافت اطلاعات دقیق به صورت تلفنی از آن‌ها داشتن قرارداد با بیمه‌ها را استعلام بفرمایید.

عنواننوع مرکزشهرآدرستلفن
بیمارستان بهبود تبریزمرکز تصویربرداریتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، خیابان ارتش جنوبی۴۱۳۵۵۶۰۰۱۳
بیمارستان امام سجاد (ع) تبریزمرکز تصویربرداریتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، بلوار استاد شهریار - خیابان گلکار۴۱۳۳۲۸۶۷۷۰
نورنجات تبریزمرکز تصویربرداریتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، خیابان حافظ - نرسیده به تقاطع پاستور۴۱۳۳۳۵۲۷۵۳
بیمارستان امیرالمومنین تبریزمرکز تصویربرداریتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، خیابان قدس۴۱۳۲۸۱۸۱۹۶
ایران تبریزمرکز تصویربرداریتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، خیابان ارتش جنوبی - چهار راه باغشمال - زیر زمین ساختمان قائم۳۵۵۵۵۶۱۶
امین تبریزمرکز تصویربرداریتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، خیابان امام خمینی - چهار راه بهشتی - ساختمان بارما۴۱۳۵۵۶۳۶۰۸
دکتر سبحانی تبریزمرکز تصویربرداریتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، چهار راه باغشمال - اول ۱۷ شهریور - ساختمان آپادانا۴۱۳۵۵۴۲۲۵۴
بیمارستان امام سجاد (ع) تبریزآندوسکوپیتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، بلوار استاد شهریار -خیابان گلکار۴۱۳۳۲۸۶۷۷۰
دکتر فخری علوی تبریزمرکز تصویربرداریتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، ابتدای خیابان گلباد، جنب بانک ملی، ساختمان امین، طبقه دوم۴۱۳۳۳۶۹۷۸۶
دکتر شهرام دبیری تبریزمرکز تصویربرداریتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، خیابان ۱۷ شهریور جدید، بین خیابان شریعتی، و طالقانی، ساختمان ابن سینا، طبقه همکف۴۱۳۵۵۳۰۲۱۳
امین تبریزرادیولوژیتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، خیابان امام خمینی - چهار راه بهشتی - ساختمان بارما۴۱۳۵۵۶۳۶۰۸
دکتر سبحانیرادیولوژیتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، چهار راه باغشمال - اول ۱۷ شهریور - ساختمان آپادانا۴۱۳۵۵۴۲۲۵۴
بیمارستان بهبود تبریزرادیولوژیتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، خیابان ارتش جنوبی۴۱۳۵۵۶۰۰۱۳
بیمارستان بهبود تبریزمرکز ام.آر.آیتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، خیابان ارتش جنوبی۴۱۳۵۵۶۰۰۱۳
بیمارستان بهبود تبریزمرکز سنجش تراکم استخوانتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، خیابان ارتش جنوبی۴۱۳۵۵۶۰۰۱۳
آندوسکوپی و کولونوسکوپی بیمارستان بهبود تبریزآندوسکوپیتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، خیابان ارتش جنوبی۴۱۳۵۵۶۰۰۱۳
بیمارستان امام سجاد (ع) تبریزرادیولوژیتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، بلوار استاد شهریار - خیابان گلکار۴۱۳۳۲۸۶۷۷۰
بیمارستان امام سجاد (ع) تبریزمرکز سنجش تراکم استخوانتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، بلوار استاد شهریار - خیابان گلکار۴۱۳۳۲۸۶۷۷۰
تصویربرداری بیمارستان امیرالمومنین تبریزرادیولوژیتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، خیابان قدس۴۱۳۲۸۱۸۱۹۶
آندوسکوپی و کولونوسکوپی و بیمارستان امیرالمومنین تبریزآندوسکوپیتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، خیابان قدس۴۱۳۲۸۱۸۱۹۶
ایران تبریزرادیولوژیتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، خیابان ارتش جنوبی - چهار راه باغشمال - زیر زمین ساختمان قائم۳۵۵۵۵۶۱۶
نورنجات تبریزرادیولوژیتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، خیابان حافظ - نرسیده به تقاطع پاستور۴۱۳۳۳۵۲۷۵۳
آندوسکوپی و کولونوسکوپی بیمارستان نورنجات تبریزآندوسکوپیتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، خیابان حافظ - نرسیده به تقاطع پاستور۴۱۳۳۳۵۲۷۵۳
نوید تبریزرادیولوژیتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، ولیعصر، بین چهارراه شریعتی و فلکه بازار، جنب داروخانه آفتاب، برج آرین۴۱۳۳۳۴۴۰۲۶
بیمارستان ولیعصر تبریزرادیولوژیتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، بلوار ۲۹ بهمن - میدان افلاک نما۴۱۳۱۱۲
بیمارستان ولیعصر تبریزمرکز ام.آر.آیتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، بلوار ۲۹ بهمن - میدان افلاک نما۴۱۳۱۱۲
بیمارستان ولیعصر تبریزمرکز سنجش تراکم استخوانتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، بلوار ۲۹ بهمن - میدان افلاک نما۴۱۳۱۱۲
بیمارستان ولیعصر تبریزآندوسکوپیتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، بلوار ۲۹ بهمن - میدان افلاک نما۴۱۳۱۱۲
بیمارستان شمس تبریزرادیولوژیتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، میدان هفت تیر۴۱۳۶۵۸۱۲۷۶
بیمارستان شمس تبریزمرکز ام.آر.آیتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، میدان هفت تیر۴۱۳۶۵۸۱۲۷۶
بیمارستان شمس تبریزمرکز سنجش تراکم استخوانتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، میدان هفت تیر۴۱۳۶۵۸۱۲۷۶
آندوسکوپی و کولونوسکوپی بیمارستان شمس تبریزآندوسکوپیتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، میدان هفت تیر۴۱۳۶۵۸۱۲۷۶
آندوسکوپی و کولونوسکوپی بیمارستان شهید محلاتی تبریزآندوسکوپیتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، خیابان راه آهن،نرسیده به نصف راه شرکت نفت۴۱۳۴۴۴۰۰۸۱
آندوسکوپی و کولونوسکوپی بیمارستان شفا تبریزآندوسکوپیتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، میدان قونقا۴۱۳۲۸۰۷۱۶۹
آندوسکوپی و کولونوسکوپی بیمارستان شهریار تبریزآندوسکوپیتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، چهارراه آبرسان نرسیده به چهارراه عباسی۴۱۳۶۵۸۳۰۳۰
درمانگاه سلامت سهندمرکز تصویربرداری‏آذربایجان شرقی‏ ،سهند، شهرجدید سهند، فاز ۲، بین فلکه شهرداری و عمران، خیابان نگین غربی، ساختمان داروخانه نظری۴۱۳۳۴۴۶۱۱۹
درمانگاه سلامت سهندرادیولوژی‏آذربایجان شرقی‏ ،سهند، شهرجدید سهند، فاز ۲، بین فلکه شهرداری و عمران، خیابان نگین غربی، ساختمان داروخانه نظری۴۱۳۳۴۴۶۱۱۹
گلگشت تبریزمرکز تصویربرداریتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، خیابان آزادی، نبش گلگشت، کلینیک گلگشت طبقه همکف۴۱۳۳۳۷۱۴۳۰
گلگشت تبریزرادیولوژیتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، خیابان آزادی، نبش گلگشت، کلینیک گلگشت طبقه همکف۴۱۳۳۳۷۱۴۳۰
گلگشت تبریزمرکز ام.آر.آیتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، خیابان آزادی، نبش گلگشت، کلینیک گلگشت طبقه همکف۴۱۳۳۳۷۱۴۳۰
پنجم آذر تبریزمرکز تصویربرداریتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، کوی لاله - خیابان شهید رجائی۳۴۴۶۷۷۲۷
بیمارستان شهید محلاتی تبریزمرکز تصویربرداریتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، خیابان راه آهن،نرسیده به نصف راه شرکت نفت۴۱۳۴۴۴۰۰۸۱
بیمارستان شهید محلاتی تبریزرادیولوژیتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، خیابان راه آهن،نرسیده به نصف راه شرکت نفت۴۱۳۴۴۴۰۰۸۱
بیمارستان شفا تبریزمرکز تصویربرداریتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، میدان قونقا۴۱۳۲۸۰۷۱۶۹
بیمارستان شفا تبریزرادیولوژیتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، میدان قونقا۴۱۳۲۸۰۷۱۶۹
نوید تبریزمرکز تصویربرداریتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، ولیعصر، بین چهارراه شریعتی و فلکه بازار، جنب داروخانه آفتاب، برج آرین۴۱۳۳۳۴۴۰۲۶
بیمارستان ولیعصر تبریزمرکز تصویربرداریتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، بلوار ۲۹ بهمن - میدان افلاک نما۴۱۳۱۱۲
بیمارستان شمس تبریزمرکز تصویربرداریتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، میدان هفت تیر۴۱۳۶۵۸۱۲۷۶
درمانگاه دیبا تبریزمرکز تصویربرداریتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، بلوار دکتر حسابی، بلوار میزاکوچک خان، ورودی زعفرانیه، نرسیده به ایستگاه مسجد۴۱۳۳۳۳۴۱۲۱
بیمارستان شهریار تبریزمرکز تصویربرداریتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، چهارراه آبرسان نرسیده به چهارراه عباسی۴۱۳۶۵۸۳۰۳۰
بیمارستان شهریار تبریزرادیولوژیتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، چهارراه آبرسان نرسیده به چهارراه عباسی۴۱۳۶۵۸۳۰۳۰
دکتر اسماعیلی تبریزمرکز تصویربرداریتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، خیابان ۱۷ شهریور جدید نرسیده به چهارراه باغشمال ساختمان ان یاک طبقه ۴۴۱۵۵۵۵۴۷۹
آدینه تبریزمرکز تصویربرداریتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، ولی عصر،مابین فلکه شریعتی، روبروی بانک پاسارگاد نبش کوچه کهنموئی شرقی۴۱۳۳۳۰۴۴۶۷
بیمارستان اسدآبادی تبریزمرکز تصویربرداریتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، خیابان بهار، جنب هنرستان کشاورزی۴۱۳۲۸۰۷۲۶۳
بیمارستان اسدآبادی تبریزرادیولوژیتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، خیابان بهار، جنب هنرستان کشاورزی۴۱۳۲۸۰۷۲۶۳
بیمارستان شهداء تبریزمرکز تصویربرداریتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، جاده ائل گلی، خیابان گلشهر۴۱۳۳۸۹۳۳۳۰
بیمارستان شهداء تبریزرادیولوژیتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، جاده ائل گلی، خیابان گلشهر۴۱۳۳۸۹۳۳۳۰
دکتر ابراهیمی میانهمرکز تصویربرداریمیانه‏آذربایجان شرقی‏ ،میانه، خیابان امام روبروی مسجد حضرت ابوالفضل کوی اعتماد ساختمان تابان۴۱۵۲۲۲۲۴۱۶
دکتر ابراهیمی میانهرادیولوژیمیانه‏آذربایجان شرقی‏ ،میانه، خیابان امام روبروی مسجد حضرت ابوالفضل کوی اعتماد ساختمان تابان۴۱۵۲۲۲۲۴۱۶
دکتر فاطمه محمدی میانهمرکز تصویربرداریمیانه‏آذربایجان شرقی‏ ،میانه، خیابان امام جنب مسجد حضرت ابوالفضل، ساختمان پزشکان طبقه زیرزمین۴۱۵۲۲۲۳۲۵۸
رشد و نمو ایلخچیمرکز تصویربرداریایلخچی‏آذربایجان شرقی‏ ،ایلخچی، خیابان ۱۷ شهریور پایین تر از بانک صادرات۴۱۳۳۴۱۸۱۰۰
حافظ تبریزمرکز تصویربرداریتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، خیابان آزادی سه راهی گلباد جنب پارک طوبی۴۱۳۳۳۴۶۰۴۴
حافظ تبریزرادیولوژیتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، خیابان آزادی سه راهی گلباد جنب پارک طوبی۴۱۳۳۳۴۶۰۴۴
حافظ تبریزمرکز سنجش تراکم استخوانتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، خیابان آزادی سه راهی گلباد جنب پارک طوبی۴۱۳۳۳۴۶۰۴۴
حافظ تبریزمرکز ام.آر.آیتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، خیابان آزادی سه راهی گلباد جنب پارک طوبی۴۱۳۳۳۴۶۰۴۴
بیمارستان دکتر ساجدی جلفامرکز تصویربرداریجلفا‏آذربایجان شرقی‏ ،جلفا، هادی شهر، خیابان لیوارجان (دکتر ساجدی هادی شهر)۴۱۴۲۰۵۹۰۱۷
بیمارستان دکتر ساجدی جلفارادیولوژیجلفا‏آذربایجان شرقی‏ ،جلفا، هادی شهر، خیابان لیوارجان (دکتر ساجدی هادی شهر)۴۱۴۲۰۵۹۰۱۷
بیمارستان باقرالعلوم اهرمرکز تصویربرداریاهر‏آذربایجان شرقی‏ ،اهر، میدان دادگستری۴۱۴۴۳۳۲۳۲۷
بیمارستان باقرالعلوم اهررادیولوژیاهر‏آذربایجان شرقی‏ ،اهر، میدان دادگستری۴۱۴۴۳۳۲۳۲۷
بیمارستان شهداء بنابمرکز تصویربرداریبناب‏آذربایجان شرقی‏ ،بناب، جاده زوارق، جنب حوزه علمیه۴۱۳۷۷۴۴۵۳۰
بیمارستان شهداء بنابرادیولوژیبناب‏آذربایجان شرقی‏ ،بناب، جاده زوارق، جنب حوزه علمیه۴۱۳۷۷۴۴۵۳۰
بیمارستان امام خمینی بنابمرکز تصویربرداریبناب‏آذربایجان شرقی‏ ،بناب، بلوار قاسم سلیمانی۴۱۳۷۷۶۳۳۳۶
بیمارستان امام خمینی بنابرادیولوژیبناب‏آذربایجان شرقی‏ ،بناب، بلوار قاسم سلیمانی۴۱۳۷۷۶۳۳۳۶
بیمارستان امام خمینی کلیبرمرکز تصویربرداریکلیبر‏آذربایجان شرقی‏ ،کلیبر، خیابان شهید ایمانی۴۱۴۴۴۴۲۰۷۹
بیمارستان امام خمینی کلیبررادیولوژیکلیبر‏آذربایجان شرقی‏ ،کلیبر، خیابان شهید ایمانی۴۱۴۴۴۴۲۰۷۹
بیمارستان امام حسین (ع) هریسمرکز تصویربرداریهریس‏آذربایجان شرقی‏ ،هریس، خیابان شهید رجایی محله دیزج -مدرسه قلمچی محل موقت بیمارستان۴۱۴۳۴۳۳۶۱۱
بیمارستان امام حسین (ع) هریسرادیولوژیهریس‏آذربایجان شرقی‏ ،هریس، خیابان شهید رجایی محله دیزج -مدرسه قلمچی محل موقت بیمارستان۴۱۴۳۴۳۳۶۱۱
بیمارستان علامه جعفری ورزقانمرکز تصویربرداریورزقان‏آذربایجان شرقی‏ ،ورزقان، فلکه بسیج، اول جاده جاجان۴۱۴۴۵۵۰۲۹۸
بیمارستان علامه جعفری ورزقانرادیولوژیورزقان‏آذربایجان شرقی‏ ،ورزقان، فلکه بسیج، اول جاده جاجان۴۱۴۴۵۵۰۲۹۸
بیمارستان امیرالمومنین چاراویماقمرکز تصویربرداری‏آذربایجان شرقی‏ ،چاراویماق، انتهای خیابان امام خمینی۴۱۵۲۷۲۴۵۰۴
بیمارستان امیرالمومنین چاراویماقرادیولوژی‏آذربایجان شرقی‏ ،چاراویماق، انتهای خیابان امام خمینی۴۱۵۲۷۲۴۵۰۴
شبکه بهداشت و درمان چاراویماقمرکز تصویربرداری‏آذربایجان شرقی‏ ،چاراویماق، خیابان امام خمینی۴۱۵۲۷۲۲۳۶۰
شبکه بهداشت و درمان چاراویماقرادیولوژی‏آذربایجان شرقی‏ ،چاراویماق، خیابان امام خمینی۴۱۵۲۷۲۲۳۶۰
پنجم آذر تبریزرادیولوژیتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، کوی لاله - خیابان شهید رجائی۳۴۴۶۷۷۲۷
درمانگاه شفا آذرشهرمرکز تصویربرداریآذرشهر‏آذربایجان شرقی‏ ،آذرشهر، خیابان امام، بعد از ترمینال، روبروی داروخانه شفا۴۱۳۴۲۳۶۰۰۶
درمانگاه شفا آذرشهررادیولوژیآذرشهر‏آذربایجان شرقی‏ ،آذرشهر، خیابان امام، بعد از ترمینال، روبروی داروخانه شفا۴۱۳۴۲۳۶۰۰۶
آرشام تبریز (فک و صورت)مرکز تصویربرداریتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، ائل گلی فلکه خیام ۳۵ متری سینا روبروی ۱۸ متری مخابرات نبش کوچه رز پلاک ۷۶۴۱۳۳۳۲۲۸۴۵
درمانگاه هلال احمر تبریزمرکز تصویربرداریتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، خیابان امام خمینی چهارراه آبرسان ساختمان مرکزی هلال احمر۴۱۳۳۳۶۱۴۱۶
درمانگاه هلال احمر تبریزرادیولوژیتبریز‏آذربایجان شرقی‏ ،تبریز، خیابان امام خمینی چهارراه آبرسان ساختمان مرکزی هلال احمر۴۱۳۳۳۶۱۴۱۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *