بیمه تکمیلی درمانی گروهی، بیمه‌ای است که توسط یک شرکت بیمه برای گروهی از افراد که در یک سازمان یا شرکت کار می‌کنند، ارائه می‌شود. مزایای این بیمه شامل پوشش هزینه‌های بستری، جراحی، پاراکلینیکی، دارویی و دندانپزشکی است.

بیمه تکمیلی درمانی گروهی مزایای زیادی نسبت به بیمه تکمیلی درمانی انفرادی دارد، از جمله:

 • هزینه پایین‌تر: در بیمه تکمیلی درمانی گروهی، شرکت بیمه با توجه به تعداد بیمه‌شدگان، حق بیمه را محاسبه می‌کند. بنابراین، هزینه بیمه تکمیلی درمانی گروهی برای هر فرد، کمتر از بیمه تکمیلی درمانی انفرادی است.
 • پوشش بیشتر: در بیمه تکمیلی درمانی گروهی، معمولاً پوشش‌های بیشتری نسبت به بیمه تکمیلی درمانی انفرادی ارائه می‌شود.
 • راحتی بیشتر: در بیمه تکمیلی درمانی گروهی، نیازی به مراجعه حضوری به شرکت بیمه برای صدور بیمه‌نامه نیست.

بیمه تکمیلی درمانی گروهی برای همه افراد مناسب نیست. افراد زیر نمی‌توانند از این بیمه استفاده کنند:

 • افراد شاغل در سازمان‌ها یا شرکت‌های کوچک (زیر ۱۵ نفر)
 • افراد شاغل در سازمان‌ها یا شرکت‌هایی که بیمه تکمیلی درمانی گروهی برای آنها ارائه نمی‌دهند
 • افراد بازنشسته
 • افراد بدون شغل

استثنائات بیمه تکمیل درمان گروهی عبارتند از:

 • عمل‌های جراحی زیبایی
 • عیوب مادرزادی
 • سقط جنین
 • ترک اعتیاد
 • عوارض ناشی از مصرف مواد مخدر، روانگردان و مشروبات الکلی
 • خودکشی و اعمال مجرمانه
 • حوادث طبیعی و جنگ
 • هزینه اتاق خصوصی
 • هزینه همراه بیمار
 • هزینه‌های چکاپ و معاینات گروهی
 • لوازم بهداشتی و آرایشی
 • جراحی فک
 • هزینه‌های مربوط به معلولیت ذهنی و ازکارافتادگی کلی
 • رفع عیوب انکساری چشم
 • هزینه‌های پزشکی در مراحل تحقیقاتی

به طور کلی، بیمه تکمیل درمان گروهی، یک راه‌حل مناسب برای کاهش هزینه‌های درمانی است. این بیمه می‌تواند برای کارکنان یک شرکت یا سازمان، اعضای یک خانواده یا هر گروه بزرگ دیگری از افراد مفید باشد.

فیزیوتراپی طرف قرارداد بیمه ما در مشهد و استان خراسان رضوی

در لیست زیر فیزیوتراپی، توانبخشی و طب فیزیکی طرف قرارداد با بیمه ما را در شهر مشهد و استان خراسان رضوی ملاحظه می‌فرمایید. اکثر این مراکز درمانی معرفی‌نامه را به صورت آنلاین صادر می‌نمایند، ولی بهتر است قبل از مراجعه از یکی از شعبات بیمه استعلام بفرمایید. شما می توانید به

ادامه مطلب »

فیزیوتراپی طرف قرارداد بیمه ما در تهران

در لیست زیر فیزیوتراپی، توانبخشی و طب فیزیکی طرف قرارداد با بیمه ما را در شهر و استان تهران ملاحظه می‌فرمایید. اکثر این مراکز درمانی معرفی‌نامه را به صورت آنلاین صادر می‌نمایند، ولی بهتر است قبل از مراجعه از یکی از شعبات بیمه استعلام بفرمایید. شما می توانید به راحتی از

ادامه مطلب »

فیزیوتراپی طرف قرارداد بیمه ما در کرج و استان البرز

در لیست زیر فیزیوتراپی، توانبخشی و طب فیزیکی طرف قرارداد با بیمه ما را در شهر کرج و استان البرز ملاحظه می‌فرمایید. اکثر این مراکز درمانی معرفی‌نامه را به صورت آنلاین صادر می‌نمایند، ولی بهتر است قبل از مراجعه از یکی از شعبات بیمه استعلام بفرمایید. شما می توانید به راحتی

ادامه مطلب »

عینک سازی و چشم پزشکی طرف قرارداد بیمه ما در کرج و استان البرز

در لیست زیر عینک سازی و بینایی سنجی و اپتومتریست، چشم پزشکی، عینک فروشی طرف قرارداد با بیمه ما را در شهر کرج و استان البرز ملاحظه می‌فرمایید. اکثر این مراکز درمانی معرفی‌نامه را به صورت آنلاین صادر می‌نمایند، ولی بهتر است قبل از مراجعه از یکی از شعبات بیمه

ادامه مطلب »

عینک سازی و چشم پزشکی طرف قرارداد بیمه ما در مشهد و استان خراسان رضوی

در لیست زیر عینک سازی و بینایی سنجی و اپتومتریست، چشم پزشکی، عینک فروشی طرف قرارداد با بیمه ما را در شهر مشهد و استان خراسان رضوی ملاحظه می‌فرمایید. اکثر این مراکز درمانی معرفی‌نامه را به صورت آنلاین صادر می‌نمایند، ولی بهتر است قبل از مراجعه از یکی از شعبات

ادامه مطلب »

عینک سازی و چشم پزشکی طرف قرارداد بیمه ما در تهران

در لیست زیر عینک سازی و بینایی سنجی و اپتومتریست، چشم پزشکی، عینک فروشی طرف قرارداد با بیمه ما را در شهر و استان تهران ملاحظه می‌فرمایید. اکثر این مراکز درمانی معرفی‌نامه را به صورت آنلاین صادر می‌نمایند، ولی بهتر است قبل از مراجعه از یکی از شعبات بیمه استعلام

ادامه مطلب »

آزمایشگاه‌های طرف قرارداد بیمه ما در اهواز و استان خوزستان

در لیست زیر آزمایشگاه‌های طرف قرارداد با بیمه ما را در شهر اهواز و استان خوزستان ملاحظه می‌فرمایید. اکثر این مراکز درمانی معرفی‌نامه را به صورت آنلاین صادر می‌نمایند، ولی بهتر است قبل از مراجعه از یکی از شعبات بیمه استعلام بفرمایید. شما می توانید به راحتی از کادر جستجو

ادامه مطلب »

آزمایشگاه‌های طرف قرارداد بیمه ما در اصفهان

در لیست زیر آزمایشگاه‌های طرف قرارداد با بیمه ما را در شهر و استان اصفهان ملاحظه می‌فرمایید. اکثر این مراکز درمانی معرفی‌نامه را به صورت آنلاین صادر می‌نمایند، ولی بهتر است قبل از مراجعه از یکی از شعبات بیمه استعلام بفرمایید. شما می توانید به راحتی از کادر جستجو نام

ادامه مطلب »

آزمایشگاه‌های طرف قرارداد بیمه ما در تبریز و استان آذربایجان شرقی

در لیست زیر آزمایشگاه‌های طرف قرارداد با بیمه ما را در شهر تبریز و استان آذربایجان شرقی ملاحظه می‌فرمایید. اکثر این مراکز درمانی معرفی‌نامه را به صورت آنلاین صادر می‌نمایند، ولی بهتر است قبل از مراجعه از یکی از شعبات بیمه استعلام بفرمایید. شما می توانید به راحتی از کادر

ادامه مطلب »

آزمایشگاه‌های طرف قرارداد بیمه ما در شیراز و استان فارس

در لیست زیر آزمایشگاه‌های طرف قرارداد با بیمه ما را در شهر شیراز و استان فارس ملاحظه می‌فرمایید. اکثر این مراکز درمانی معرفی‌نامه را به صورت آنلاین صادر می‌نمایند، ولی بهتر است قبل از مراجعه از یکی از شعبات بیمه استعلام بفرمایید. شما می توانید به راحتی از کادر جستجو

ادامه مطلب »

آزمایشگاه‌های طرف قرارداد بیمه ما در مشهد و استان خراسان رضوی

در لیست زیر آزمایشگاه‌های طرف قرارداد با بیمه ما را در شهر مشهد و استان خراسان رضوی ملاحظه می‌فرمایید. اکثر این مراکز درمانی معرفی‌نامه را به صورت آنلاین صادر می‌نمایند، ولی بهتر است قبل از مراجعه از یکی از شعبات بیمه استعلام بفرمایید. شما می توانید به راحتی از کادر

ادامه مطلب »

آزمایشگاه‌های طرف قرارداد بیمه ما در ساری، بابل، آمل و کل استان مازندران

در لیست زیر آزمایشگاه‌های طرف قرارداد با بیمه ما را در شهر ساری، بابل، آمل، قائم شهر، بهشهر، نکا، چالوس، بابلسر، تنکابن، نوشهر و کل استان مازندران ملاحظه می‌فرمایید. اکثر این مراکز درمانی معرفی‌نامه را به صورت آنلاین صادر می‌نمایند، ولی بهتر است قبل از مراجعه از یکی از شعبات

ادامه مطلب »

آزمایشگاه‌های طرف قرارداد بیمه ما در تهران

در لیست زیر آزمایشگاه‌های طرف قرارداد با بیمه ما را در شهر و استان تهران ملاحظه می‌فرمایید. اکثر این مراکز درمانی معرفی‌نامه را به صورت آنلاین صادر می‌نمایند، ولی بهتر است قبل از مراجعه از یکی از شعبات بیمه استعلام بفرمایید. شما می توانید به راحتی از کادر جستجو نام

ادامه مطلب »

آزمایشگاه‌های طرف قرارداد بیمه ما در کرج

در لیست زیر آزمایشگاه‌های طرف قرارداد با بیمه ما را در شهر کرج و استان البرز ملاحظه می‌فرمایید. اکثر این مراکز درمانی معرفی‌نامه را به صورت آنلاین صادر می‌نمایند، ولی بهتر است قبل از مراجعه از یکی از شعبات بیمه استعلام بفرمایید. شما می توانید به راحتی از کادر جستجو

ادامه مطلب »

بیمارستان‌های طرف قرارداد بیمه ما در اهواز و استان خوزستان

در لیست زیر بیمارستان‌های طرف قرارداد با بیمه ما را در شهر اهواز و استان خوزستان ملاحظه می‌فرمایید. اکثر این مراکز درمانی معرفی‌نامه را به صورت آنلاین صادر می‌نمایند، ولی بهتر است قبل از مراجعه از یکی از شعبات بیمه استعلام بفرمایید. شما می توانید به راحتی از کادر جستجو نام

ادامه مطلب »

بیمارستان‌های طرف قرارداد بیمه ما در اصفهان

در لیست زیر بیمارستان‌های طرف قرارداد با بیمه ما را در شهر و استان اصفهان ملاحظه می‌فرمایید. اکثر این مراکز درمانی معرفی‌نامه را به صورت آنلاین صادر می‌نمایند، ولی بهتر است قبل از مراجعه از یکی از شعبات بیمه استعلام بفرمایید. شما می توانید به راحتی از کادر جستجو نام مرکز

ادامه مطلب »

بیمارستان‌های طرف قرارداد بیمه ما در کرج و استان البرز

در لیست زیر بیمارستان‌های طرف قرارداد با بیمه ما را در شهر کرج و استان البرز ملاحظه می‌فرمایید. اکثر این مراکز درمانی معرفی‌نامه را به صورت آنلاین صادر می‌نمایند، ولی بهتر است قبل از مراجعه از یکی از شعبات بیمه استعلام بفرمایید. شما می توانید به راحتی از کادر جستجو نام

ادامه مطلب »

بیمارستان‌های طرف قرارداد بیمه ما در تهران

در لیست زیر بیمارستان‌های طرف قرارداد با بیمه ما را در شهر و استان تهران ملاحظه می‌فرمایید. اکثر این مراکز درمانی معرفی‌نامه را به صورت آنلاین صادر می‌نمایند، ولی بهتر است قبل از مراجعه از یکی از شعبات بیمه استعلام بفرمایید. شما می توانید به راحتی از کادر جستجو نام مرکز

ادامه مطلب »

مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه ما در سمنان

در لیست زیر مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه ما را در شهر و استان سمنان ملاحظه می‌فرمایید. اکثر این مراکز درمانی معرفی‌نامه را به صورت آنلاین صادر می‌نمایند، ولی بهتر است قبل از مراجعه از یکی از شعبات بیمه استعلام بفرمایید. شما می توانید به راحتی از کادر جستجو نام

ادامه مطلب »

بیمارستان‌های طرف قرارداد بیمه ما در مشهد و استان خراسان رضوی

در لیست زیر بیمارستان‌های طرف قرارداد با بیمه ما را در شهر مشهد و استان خراسان رضوی ملاحظه می‌فرمایید. اکثر این مراکز درمانی معرفی‌نامه را به صورت آنلاین صادر می‌نمایند، ولی بهتر است قبل از مراجعه از یکی از شعبات بیمه استعلام بفرمایید. شما می توانید به راحتی از کادر جستجو

ادامه مطلب »

بیمارستان‌های طرف قرارداد بیمه ما در تبریز و استان آذربایجان شرقی

در لیست زیر بیمارستان‌های طرف قرارداد با بیمه ما را در شهر تبریز و استان آذربایجان شرقی ملاحظه می‌فرمایید. اکثر این مراکز درمانی معرفی‌نامه را به صورت آنلاین صادر می‌نمایند، ولی بهتر است قبل از مراجعه از یکی از شعبات بیمه استعلام بفرمایید. شما می توانید به راحتی از کادر جستجو

ادامه مطلب »

بیمارستان‌های طرف قرارداد بیمه ما در شیراز و استان فارس

در لیست زیر بیمارستان‌های طرف قرارداد با بیمه ما را در شهر و استان شیراز و استان فارس ملاحظه می‌فرمایید. اکثر این مراکز درمانی معرفی‌نامه را به صورت آنلاین صادر می‌نمایند، ولی بهتر است قبل از مراجعه از یکی از شعبات بیمه استعلام بفرمایید. شما می توانید به راحتی از کادر

ادامه مطلب »

بیمارستان‌های طرف قرارداد بیمه ما در ساری، بابل، آمل، قائم شهر و کل استان مازندران

در لیست زیر بیمارستان‌های طرف قرارداد با بیمه ما را در شهر ساری، بابل، آمل، قائم شهر، بهشهر، نکا، چالوس، بابلسر، تنکابن، نوشهر و کل استان مازندران ملاحظه می‌فرمایید. اکثر این مراکز درمانی معرفی‌نامه را به صورت آنلاین صادر می‌نمایند، ولی بهتر است قبل از مراجعه از یکی از شعبات بیمه

ادامه مطلب »

مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه ما در زنجان

در لیست زیر مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه ما را در شهر و استان زنجان ملاحظه می‌فرمایید. اکثر این مراکز درمانی معرفی‌نامه را به صورت آنلاین صادر می‌نمایند، ولی بهتر است قبل از مراجعه از یکی از شعبات بیمه استعلام بفرمایید. شما می توانید به راحتی از کادر جستجو نام

ادامه مطلب »

مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه ما در یزد

در لیست زیر مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه ما را در شهر و استان یزد ملاحظه می‌فرمایید. اکثر این مراکز درمانی معرفی‌نامه را به صورت آنلاین صادر می‌نمایند، ولی بهتر است قبل از مراجعه از یکی از شعبات بیمه استعلام بفرمایید. شما می توانید به راحتی از کادر جستجو نام

ادامه مطلب »