بیمه تکمیلی دانا

در لیست زیر مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد با بیمه دانا را در شهر یاسوج و استان کهگیلویه و بویراحمد ملاحظه می‌فرمایید. اکثر این مراکز درمانی معرفی‌نامه را به صورت آنلاین صادر می‌نمایند، ولی بهتر است قبل از مراجعه از یکی از شعبات بیمه استعلام بفرمایید. شما می توانید به راحتی از کادر جستجو نام مرکز درمانی، محله یا خیابان خود را درج کنید تا سریع‌تر به اطلاعات محل مورد نظر خود دست یابید.

با توجه به تغییرات غیرقابل پیش‌بینی در قرارداد مراکز درمانی، خواهشمند است قبل از مراجعه به مراکز، حتماً جهت دریافت اطلاعات دقیق به صورت تلفنی از آن‌ها داشتن قرارداد با بیمه‌ها را استعلام بفرمایید.

نام مرکزنوع تخصصتلفنشهرآدرس
دندانپزشكي داندانپزشكي امين زابلي زاده سي سخت -آنلايندندانپزشک- عمومي9907929985ياسوجسي سخت چهارراه نيروي انتظامي طبقه بالاي درمانگاه دکتر نوبخت
دندانپزشكي داندانپزشكي سميه دلاور اردكاني - ياسوجداندانپزشکي9175159100ياسوجهجرت سه ساختمان صالحي طبقه اول واحد2
دندانپزشكي دندان پزشكي خانم هوريه كشاورز-ياسوجدندانپزشک- عمومي9928178533ياسوجياسوج هجرت يه خيابان فردوسي نبش هجرت سه ساختمان بانک سرمايه طبقه دوم واحد3
دندانپزشكي دندان پزشكي دكتر حجتي - ياسوجدندانپزشک- عمومي7433231102ياسوجخيابان شريعتي کوچه هنر
دندانپزشكي دندان پزشكي دكتر راضيه طاهرپورسي سخت - ياسوج - آنلايندندانپزشک- عمومي9175509911ياسوجسردار جنگل جنوبي روبروي تامين اجتماعي ساختمان دنيا طبقه سوم
دندانپزشكي دندان پزشكي دكتر زينب مرادي -ياسوج - آنلايندندانپزشک- عمومي9936339597ياسوجبلوار چمران ساختمان اقتصاد نوين
دندانپزشكي دندان پزشكي دكتر مجتبي پرنياني - دهدشت - آنلايندندانپزشک- عمومي74322681182دهدشتکوچه کميته امداد امام خميني
دندانپزشكي دندان پزشكي دكتر محسن بهرامي- ياسوجدندانپزشک- عمومي9909330907ياسوجياسوج خيابان معلم حد فاصل معلم 1 و2
دندانپزشكي دندان پزشكي دكتر نسرين ظهرابي - ياسوج - آنلايندندانپزشک- عمومي9175185347ياسوجاستان کهگيلويه و بويراحمد -ياسوج
دندانپزشكي دندان پزشكي دكترالهام بهراميان- ياسوج (آنلاين)دندانپزشک9179417221ياسوجراهنمايي خيابان ستارخان طبقه فوقاني جزيره
دندانپزشكي دندان پزشكي دكترسمانه انصاري فر- ياسوج (پاتاوه )دندانپزشک- عمومي9332130741ياسوجياسوج بخش پاتاوه
دندانپزشكي دندان پزشكي فهيمه آزادوار -ياسوج - آنلايندندانپزشک- عمومي7433226533ياسوجسه جوب روبروي بانک پاسارگاد
دندانپزشكي دندانپزشك جعفر محرابي - ياسوج (آنلاين)دندانپزشک عمومي074-33228999ياسوجياسوج خيابان پزشک روبروي مطب دکتر سهام صفايي
دندانپزشكي دندانپزشك را محمد رامش - ياسوجعموميياسوجياسوج
دندانپزشكي دندانپزشك فاطمه محمدي - ياسوج (آنلاين)دندانپزشک متخصص جراحي لثه (پريودنتيست)9350590185ياسوجياسوج - سردار جنگل جنوبي - نرسيده به تامين اجتماعي ساختمان شيد رخ
دندانپزشكي دندانپزشك كرم بهروز پور_ياسوج - آنلايندندانپزشک عمومي1111111ياسوجياسوج خيابان پزشک طبقه دوم آزمايشگاه دکتر صالحي
دندانپزشكي دندانپزشك محمد فاطميان منش_ياسوج (آنلاين)دندانپزشک عمومي7433226781ياسوجياسوج خيابان مصلي خيابان شهيد طالبي جنب بانک رسالت
دندانپزشكي دندانپزشكي - محبوبه زارع - ياسوج (آنلاين)دندان پزشکي7433231079ياسوجخيابان سردار جنگل جنوبي - ساختمان آبان طبقه اول
دندانپزشكي دندانپزشكي ابراهيم عظيمي - ياسوج (آنلاين)دندان پزشك عمومي7433230504ياسوجسردار جنگل شمالي - نش هجرت 2
دندانپزشكي دندانپزشكي امين جاودانه - ياسوج - آنلايندندانپزشک- عمومي07433231381-2ياسوجياسوج هجرت2
دندانپزشكي دندانپزشكي پناهي - ياسوج(آنلاين)دندانپزشک- عمومي7433225354ياسوجسردار جنگل جنوبي - پايين تر از داروخانه دکتر ملايي روبرو سردار3 ساختمان ارين
دندانپزشكي دندانپزشكي خان دكتر فرخنده علي پوردولت آباد - ياسوج - آنلايندندانپزشک- عمومي9308539979ياسوجبلوار قرئي پنجا متر پايين تز از مسجد قبا
دندانپزشكي دندانپزشكي درمانگاه فرهنگيان سعيد يزدان كيشدندانپزشک- عمومي7433223057ياسوجآدرس درمانگاه ياسوج روبروي بيمارستان شهيد بهشتي خيابان کودک
دندانپزشكي دندانپزشكي دكتر امين انوري - دهدشت - آنلايندندانپزشک- عمومي7432261181دهدشتبلوار شريعتي جنب بانک کشاورزي
دندانپزشكي دندانپزشكي دكتر پاكباز - ياسوج آنلايندندانپزشک- عمومي7433230784ياسوجياسوج خيابان پزشک ساختمان سينا طبقه اول
دندانپزشكي دندانپزشكي دكتر درست -ياسوج آنلايندندانپزشک- عمومي9216418489ياسوجسالم آباد بين کاشاني 2و 3
دندانپزشكي دندانپزشكي دكتر سي سخت نژاد-سي سختدندانپزشک- عمومي97433444262ياسوجسيسخت ميدان الله خيابان دنا
دندانپزشكي دندانپزشكي دكتر مهشيد عزيزي - ياسوج - آنلايندندانپزشک- عمومي9173401130ياسوجبلوار باهنر روبروي باهنر 4
دندانپزشكي دندانپزشكي دكتر مينا صالحي دهنو- ياسوجدندانپزشک- عمومي9030436535ياسوجسردار جنگل شمالي سردار 7 ساختمان 20 طبقه اول واحد 3
دندانپزشكي دندانپزشكي دكتر نيكخواه - گچساران - آنلايندندانپزشک- عمومي9164811581گچساران( دوگنبدان)خيابان فراشبندي ساختمان اردانه طبقه يک
دندانپزشكي دندانپزشكي دكترمحمدرضا اكبري-ياسوجدندانپزشک- عمومي7433228997ياسوجبلوار مطهري چاده سيسخت جنب بانک کشاورزي
دندانپزشكي دندانپزشكي زهرا كشاورز-ياسوجدندانپزشک- عمومي99115063698ياسوجشردار جنگل جنوبي روبروي سردار 3
دندانپزشكي دندانپزشكي سحر خرسندي پور ياسوج -آنلايندندانپزشک- عمومي9175708500ياسوجخيابان شهيد قدوسي کوچه شهيد بهائي ساختمان آبشار طبقه 5 واحد 10
دندانپزشكي دندانپزشكي شهداي بسيج گچسارانکلينيک/درمانگاه7433222222گچساران( دوگنبدان)بلوار گلستان بين گلستان 4و5
دندانپزشكي دندانپزشكي صدف (دكتر معصومي) - ياسوجدندانپزشکي عمومي7433320756ياسوجياسوج - فلکه آريوبرزن کلنيک دندانپزشکي صدف
دندانپزشكي دندانپزشكي صديقه رحماني نسب - لنده - آنلايندندانپزشک- عمومي9173449923لندهشهرستان لنده دندان پزشکي صديقه رحمان
دندانپزشكي دندانپزشكي طاهره قلي پور - ياسوج (آنلاين)دندانپزشك . عمومي9175714745ياسوجسردار جنگل شمالي مجتمع محمدرسول اله
دندانپزشكي دندانپزشكي كيارش پاداش -ياسوج آنلايندندانپزشک- عمومي7432363332ياسوجدهدشت چرام خيابان ولي عصر جنب داروخانه دکتر کودايي
دندانپزشكي دندانپزشكي كيانوش پورك پور-ياسوج آنلايندندانپزشک- عمومي9029336243ياسوجسردار جنگل شمالي ساختمان محمد طبقه 4 واحد 6
دندانپزشكي دندانپزشكي محبت اله سيادت_ياسوج (آنلاين)دندانپزشک عمومي7433227671ياسوجياسوج سردار جنگل جنوبي موچه اول سمت راست روبرو ثبت شيخ صدراله
دندانپزشكي دندانپزشكي مهدي پناهي ياسوج-آنلايندندانپزشک- عمومي9907929985ياسوجاستان کهگيلويه و بويراحمد-سردار 7 ساختمان پزشکان
دندانپزشكي دندانپزشكي مهديه شيخ قهدريجاني - آنلاينمتخصص دندانپزشکي ترميمي7433232595ياسوجخيابان سردار جنگل شمالي نبش هجرت 1
دندانپزشكي دندانپزشكي مهشيد گشتاسب -گچساراندندانپزشک- عمومي9104362317گچساران( دوگنبدان)گچساران خيابان بلاديان کوچه ايرانسل ساختمان علي طبقه دوم
دندانپزشكي دندانپزشكي وحيد زاده باقري - ياسوج (آنلاين)دندان پزشك عمومي7433230968ياسوجخيابان چمران - روبروي بانک مسکن - ساختمان حافظ
دندانپزشكي دندانپزشكي هاجر هاشمي -ياسوج آنلايندندانپزشک- عمومي7433224507ياسوجانتهاي معلم يک ساختمان اکسير
دندانپزشكي دندانپزشكي هادي اسماعيلي -گچساراندندانپزشک- عمومي7432229098گچساران( دوگنبدان)خيابان بلاديان روبروي بانک تجاري زمرد جنب بانک ملت طبقه دوم
دندانپزشكي كلنيك دندان پزشكي خدمات درماني بسيجيان استان كهگيلويه وبويراحمد- ياسوجگلينيک و دندانپزشکي33361002ياسوجنجف آباد مسکن مهر
دندانپزشكي كلنيك دندان پزشكي ياس - دهدشت آنلاينکلينيک/درمانگاه7432269694دهدشتخيابان فردوسي جنوبي روبروي داروخانه شبانه روز جنب سينما
دندانپزشكي كلنيك دندانپزشكي آفتاب - ياسوج آنلايندندانپزشکي عمومي و تخصصي7433222740ياسوجياسوج سردار جنگل جنوبي جنب بانک پارسيان ساختمان سلطانيان
دندانپزشكي كلنيك دندانپزشكي دكتر صابري - گچساران آنلايندرمانگاه دندانپزشکي (شبانه روزي)7432220331گچساران( دوگنبدان)بلوار وليعصرخيابان شهيد فراشبندي مجتمع دادگر طبقه 1
دندانپزشكي كلنيك دندانپزشكي دنا - ياسوج (آنلاين)دندانپزشکي عمومي و تخصصي074-33228779ياسوجياسوج خيابان شهيد چمران 3 جوب
دندانپزشكي كلنيك دندانپزشكي شهيد مصطفي خميني - ياسوج آنلايندندانپزشکي عمومي7433224800ياسوجياسوج سردار جنگل شمالي روبور هجرت يک
دندانپزشكي كلنيك دندانپزشكي مهرسام (سياهپور- ياسوج ( آنلاين)کلينيک/درمانگاه7433338711ياسوجياسوج خيابان شهيد قرني روبرو خيابان تختي
دندانپزشكي كلينيك دندانپزشكي لبخند - ياسوج (آنلاين)دندان پزشکي9120679970ياسوجروبروي بيمارستان شهيد بهشتي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *