برای اخذ نوبت اینترنتی از بیمارستان فیروزگر، باید به لینک زیر مراجعه کنید. سپس، اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید و بر روی گزینه “ثبت نوبت” کلیک کنید. نوبت شما ثبت خواهد شد و کد نوبت به تلفن همراه شما ارسال خواهد شد.

نوبت دهی اینترنتی بیمارستان (اینجا کلیک کنید)

برنامه هفتگی پزشکان بیمارستان فیروزگر

دسته بندینام پزشکسمتروزهای هفتهساعت کاریروزهای هفتهساعت کاری
قلبخانم دکتر اسلامیمتخصص بیماریهای قلب و عروقیکشنبه 10 دی(13:00-20:00)دوشنبه 11 دی(07:00-12:30)
کلیه ( نفرولوژی )خانم دکتر دادرسفوق تخصص نفرولوژییکشنبه 10 دی(07:30-12:55)یکشنبه 10 دی(14:25-21:30)
داخلی مغز و اعصاب (نورولوژی ) ، ام اسخانم دكتر خوینیمتخصص بیماریهای مغز و اعصابچهارشنبه 13 دی(09:00-12:00)
طب فیزیکی و توانبخشیخانم دکتر احدیمتخصص طب فیزیکی و توانبخشییکشنبه 10 دی(07:00-12:55)چهارشنبه 13 دی(07:30-12:00)
قلبخانم دکتر امامیمتخصص بیماریهای قلب و عروقیکشنبه 10 دی(14:00-21:00)چهارشنبه 13 دی(07:30-12:55)
زنان و زایمانخانم دکتر امینی مقدممتخصص زنان و زایماندوشنبه 11 دی(07:30-13:00)چهارشنبه 13 دی(08:30-14:00)
کلیه ( نفرولوژی )خانم دکتر آموزگارفوق تخصص نفرولوژیچهارشنبه 13 دی(09:00-13:00)
خون ( انکولوژی )خانم دکتر باقریانفوق تخصص خون و سرطان بالغینیکشنبه 10 دی(08:00-12:00)دوشنبه 11 دی(08:00-11:00)
قلبخانم دکتر ترابیمتخصص بیماریهای قلب و عروقدوشنبه 11 دی(09:00-14:00)چهارشنبه 13 دی(12:30-19:30)
کلیه ( نفرولوژی )خانم دکتر چهرازیفوق تخصص نفرولوژیدوشنبه 11 دی(08:30-13:00)سه شنبه 12 دی(10:30-18:00)
داخلی گوارش و کبدخانم دکتر حاتمیفوق تخصص گوارش و کبد بالغینچهارشنبه 13 دی(07:30-12:30)
داخلی مغز و اعصاب (نورولوژی ) ، ام اسخانم دکتر حاجی آخوندیمتخصص بیماریهای مغز و اعصابسه شنبه 12 دی(13:00-20:00)
داخلی مغز و اعصاب (نورولوژی ) ، ام اسخانم دکتر حمصیانمتخصص بیماریهای مغز و اعصابشنبه 16 دی(10:00-12:00)
داخلی تخصصیخانم دکتر رحیمیانمتخصص بیماریهای داخلیشنبه 16 دی(13:30-20:30)
عفونیخانم دکتر رنجبرمتخصص بیماریهای عفونی و گرمسیرییکشنبه 10 دی(10:30-12:55)
عفونیخانم دکتر رهاممتخصص بیماریهای عفونی و گرمسیریسه شنبه 12 دی(10:30-12:55)
گوش و حلق و بينیخانم دکتر رومیانیمتخصص گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردنسه شنبه 12 دی(08:00-13:00)
آلر‍‍ژی و ایمونولوژی بالینیخانم دکتر سالاریایمونولوژی و آلرژی بالینی (فوق تخصص)چهارشنبه 13 دی(07:30-13:00)شنبه 16 دی(07:30-13:00)
کلیه ( نفرولوژی )خانم دکتر ساوجفوق تخصص نفرولوژیسه شنبه 12 دی(07:30-12:55)
روماتولوژیخانم دکتر سیمین الماسیفوق تخصص روماتولوژیدوشنبه 11 دی(11:00-20:00)سه شنبه 12 دی(15:30-20:00)
کلیه ( نفرولوژی )خانم دکتر شاه نظریفوق تخصص نفرولوژیشنبه 16 دی(09:30-14:00)
پوست و موخانم دکتر صادق زاده بازرگانمتخصص بیماریهای پوستیکشنبه 10 دی(07:30-12:55)
جراحی پستان و جراحی سرطان پستانخانم دکتر صیادفلوشیپ جراحی پستاندوشنبه 11 دی(13:00-20:00)سه شنبه 12 دی(07:30-12:55)
قلبخانم دکتر طاهونیمتخصص بیماریهای قلب و عروقشنبه 16 دی(07:30-13:00)
مسمومیت و کلینیک سربخانم دکتر عامریمتخصص پزشکی قانونیچهارشنبه 13 دی(07:30-12:00)شنبه 16 دی(07:30-12:00)
داخلی گوارش و کبدخانم دکتر عاملیفوق تخصص گوارش و کبد بالغینشنبه 16 دی(07:30-13:30)
روماتولوژیخانم دکتر عزیزی جدیدالاسلامیفوق تخصص روماتولوژییکشنبه 10 دی(12:30-20:00)دوشنبه 11 دی(08:30-13:30)
داخلی تخصصیخانم دکتر علی بیگمتخصص بیماریهای داخلیدوشنبه 11 دی(13:00-20:00)چهارشنبه 13 دی(13:00-20:00)
گوش و حلق و بينیخانم دکتر علیزاده پهلوانمتخصص گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردنچهارشنبه 13 دی(08:00-13:00)
قلبخانم دکتر فیضیمتخصص بیماریهای قلب و عروقسه شنبه 12 دی(07:30-12:55)پنج شنبه 14 دی(08:00-12:25)
خون ( انکولوژی )خانم دکتر قریشیفوق تخصص خون و سرطان بالغینیکشنبه 10 دی(07:30-13:00)دوشنبه 11 دی(07:30-12:55)
گوش و حلق و بينیخانم دکتر كاظمي پورمتخصص گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندوشنبه 11 دی(08:00-13:00)
جراحی عمومیخانم دکتر کاشانی زادهمتخصص جراحی عمومیدوشنبه 11 دی(07:30-13:00)چهارشنبه 13 دی(13:00-20:00)
طب كارخانم دکتر کثيريمتخصص طب کارچهارشنبه 13 دی(07:30-13:00)شنبه 16 دی(07:30-13:00)
زنان و زایمانخانم دکتر کرمعلیمتخصص زنان و زایماندوشنبه 11 دی(08:00-13:00)پنج شنبه 14 دی(08:00-13:00)
انکولوژی وکولپوسکوپی زنانخانم دکتر کریمیکارشناس روانشناسی بالینیسه شنبه 12 دی(07:30-12:55)
زنان و زایمانخانم دکتر کریمی زارچیمتخصص زنان و زایمانیکشنبه 10 دی(08:00-13:30)سه شنبه 12 دی(08:00-13:25)
پوست و موخانم دکتر گودرزیمتخصص بیماریهای پوستدوشنبه 11 دی(08:00-12:30)شنبه 16 دی(07:00-12:30)
عفونیخانم دکتر لعلیمتخصص بیماریهای عفونی و گرمسیریدوشنبه 11 دی(13:00-20:00)شنبه 16 دی(13:00-20:00)
زنان و زایمانخانم دکتر متوسلیانمتخصص زنان و زایماندوشنبه 11 دی(13:00-16:00)پنج شنبه 14 دی(08:00-14:00)
کلیه ( نفرولوژی )خانم دکتر مددیفوق تخصص نفرولوژیدوشنبه 11 دی(13:00-20:00)
گوش و حلق و بينیخانم دکتر مرادیمتخصص گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردنیکشنبه 10 دی(08:00-13:00)
اورولوژی و مجاری ادراریخانم دکتر مقصودیمتخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلییکشنبه 10 دی(09:30-13:25)
زنان و زایمانخانم دکتر نوعیمتخصص زنان و زایمانشنبه 16 دی(13:00-16:00)شنبه 16 دی(08:00-13:00)
متخصص بیماریهای دهان وفکخانم دکتربصیر شبستریمتخصص بیماریهای دهان وفک و صورتدوشنبه 11 دی(08:00-13:00)
طب فیزیکی و توانبخشیخانم دکترحسین وردیمتخصص طب فیزیکی و توانبخشیشنبه 16 دی(08:00-11:00)
جراحی عمومیدكتر درياباريمتخصص جراحی عمومیسه شنبه 12 دی(07:00-12:00)
جراحی کبد-پانکراس-مجاری صفراوی-پیوند کبددكتر ضرغاميفلوشیپ پیوند کبددوشنبه 11 دی(08:00-13:00)
گوش و حلق و بينیدکتر ملکیمتخصص گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردنپنج شنبه 14 دی(08:00-13:00)
درمانگاه بیهوشی صبحدکتر اجمالیانمتخصص بیهوشیدوشنبه 11 دی(09:00-12:00)
درمانگاه بیهوشی عصردکتر اجمالیانمتخصص بیهوشیدوشنبه 11 دی(13:00-15:00)
ارتوپدی مچ پادکتر الهی فرمتخصص ارتوپدیشنبه 16 دی(11:30-19:00)
قلبدکتر امینفوق تخصص بیماریهای قلب و عروقیکشنبه 10 دی(10:00-12:00)دوشنبه 11 دی(13:00-15:00)
خون ( انکولوژی )دکتر انوشیروانیفوق تخصص خون و سرطان بالغینسه شنبه 12 دی(13:00-20:00)چهارشنبه 13 دی(07:30-12:55)
اینترونشنالدکتر ایرجیفلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژیدوشنبه 11 دی(08:00-13:00)سه شنبه 12 دی(09:30-11:00)
ریهدکتر ایزدیمامایی (کارشناسی پیوسته)شنبه 16 دی(08:00-12:00)
مسمومیت و کلینیک سربدکتر آقابیگلوییمتخصص پزشکی قانونییکشنبه 10 دی(07:30-12:00)دوشنبه 11 دی(07:30-12:00)
اینترونشنالدکتر باباییفلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژییکشنبه 10 دی(08:00-16:00)چهارشنبه 13 دی(08:00-16:00)
خون ( انکولوژی )دکتر باسیفوق تخصص خون و سرطان بالغیندوشنبه 11 دی(07:30-13:00)
روماتولوژیدکتر پورمقیممامایی (کارشناسی پیوسته)یکشنبه 10 دی(08:00-13:00)دوشنبه 11 دی(08:00-13:00)
درمانگاه بیهوشی صبحدکتر پورنجفیانمتخصص بیهوشیشنبه 16 دی(09:00-13:00)
درمانگاه بیهوشی عصردکتر پورنجفیانمتخصص بیهوشیشنبه 16 دی(12:45-16:00)
ارتوپدی لگندکتر پیسودهمتخصص ارتوپدییکشنبه 10 دی(06:30-11:00)
ارتوپدی زانودکتر ترکمانفلوشیپ جراحی زانوشنبه 16 دی(07:30-12:55)
درمانگاه بیهوشی صبحدکتر جلاليمتخصص بیهوشییکشنبه 10 دی(09:00-13:00)
درمانگاه بیهوشی عصردکتر جلاليمتخصص بیهوشییکشنبه 10 دی(12:45-20:00)
گوش و حلق و بينیدکتر جهاندیدهمتخصص گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردنسه شنبه 12 دی(08:00-13:00)
طب كاردکتر چيني چیانمتخصص طب کاریکشنبه 10 دی(07:30-13:00)سه شنبه 12 دی(07:30-13:00)
جراحی مغز و اعصاب و ستون فقراتدکتر حسن پورمتخصص جراحی مغز و اعصابسه شنبه 12 دی(15:30-21:00)
داخلی گوارش و کبددکتر حمصیفوق تخصص گوارش و کبد بالغینسه شنبه 12 دی(10:30-13:30)
جراحی عروقدکتر خالقیانفوق تخصص جراحی عروقچهارشنبه 13 دی(10:00-14:00)
داخلی گوارش و کبددکتر خوانساریفوق تخصص گوارش و کبد بالغیندوشنبه 11 دی(07:00-12:30)سه شنبه 12 دی(13:00-20:00)
اورولوژی و مجاری ادراریدکتر دهقانی اطهرمتخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلییکشنبه 10 دی(13:00-20:00)دوشنبه 11 دی(07:30-13:00)
عفونیدکتر دیوسالارمتخصص بیماریهای عفونی و گرمسیرییکشنبه 10 دی(13:00-20:00)چهارشنبه 13 دی(12:30-20:00)
گوش و حلق و بينیدکتر رجاييهمتخصص گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردنشنبه 16 دی(08:00-13:00)
درمانگاه بیهوشی صبحدکتر رختابناکمتخصص بیهوشیچهارشنبه 13 دی(09:00-13:00)
درمانگاه بیهوشی عصردکتر رختابناکمتخصص بیهوشیچهارشنبه 13 دی(13:00-20:00)
ریهدکتر رضاییمامایی (کارشناسی پیوسته)سه شنبه 12 دی(08:00-12:00)
طب فیزیکی و توانبخشیدکتر رئیسیمتخصص طب فیزیکی و توانبخشیسه شنبه 12 دی(07:30-12:55)
داخلی تخصصیدکتر سلطانی عربشاهیمتخصص بیماریهای داخلییکشنبه 10 دی(08:00-13:25)سه شنبه 12 دی(12:30-20:00)
جراحی مغز و اعصاب و ستون فقراتدکتر سهیل نادریمتخصص جراحی مغز و اعصابسه شنبه 12 دی(12:30-20:00)
اورولوژی و مجاری ادراریدکتر شکیبامتخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلیچهارشنبه 13 دی(08:00-12:00)
خون ( انکولوژی )دکتر شیرنگیفوق تخصص خون و سرطان بالغینسه شنبه 12 دی(06:00-11:30)شنبه 16 دی(07:30-13:00)
داخلی گوارش و کبددکتر صبح رخشانخواهفوق تخصص گوارش و کبد بالغینیکشنبه 10 دی(10:30-16:00)دوشنبه 11 دی(07:30-13:00)
جراحی عمومیدکتر صفریمتخصص جراحی عمومیشنبه 16 دی(06:30-13:00)
اورولوژی و مجاری ادراریدکتر صوفیانمتخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلیچهارشنبه 13 دی(13:30-16:00)
جراحی عمومیدکتر عالم رجبیمتخصص جراحی عمومیچهارشنبه 13 دی(07:30-13:00)
ریهدکتر عظیمیفوق تخصص بیماریهای ریهچهارشنبه 13 دی(10:00-15:00)
عمومیدکتر عمادیمتخصص بیماریهای داخلییکشنبه 10 دی(07:30-13:00)دوشنبه 11 دی(07:30-13:00)
داخلی گوارش و کبددکتر فخریاسریفوق تخصص گوارش و کبد بالغینشنبه 16 دی(07:00-12:30)
داخلی گوارش و کبددکتر فرجیفوق تخصص گوارش و کبد بالغیندوشنبه 11 دی(13:00-20:00)چهارشنبه 13 دی(13:00-20:00)
ریهدکتر فرخ پورفوق تخصص بیماریهای ریهیکشنبه 10 دی(09:00-12:55)شنبه 16 دی(12:30-19:30)
داخلی مغز و اعصاب (نورولوژی ) ، ام اسدکتر فرزاد سینامتخصص بیماریهای مغز و اعصابچهارشنبه 13 دی(07:30-13:00)
طب فیزیکی و توانبخشیدکتر فروغمتخصص طب فیزیکی و توانبخشیدوشنبه 11 دی(07:30-12:55)
درمانگاه بیهوشی صبحدکتر قدرتیمتخصص بیهوشیسه شنبه 12 دی(09:00-12:00)
درمانگاه بیهوشی عصردکتر قدرتیمتخصص بیهوشیسه شنبه 12 دی(13:00-15:00)
گوش و حلق و بينیدکتر کدخدامحمديمتخصص گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردنپنج شنبه 14 دی(08:00-13:00)
جراحی مغز و اعصاب و ستون فقراتدکتر گلچینمتخصص جراحی مغز و اعصابیکشنبه 10 دی(07:30-11:25)
ارتوپد ستون فقراتدکتر گیوه چیانفلوشیپ جراحی ستون فقراتچهارشنبه 13 دی(07:30-12:55)
متخصص کودکان و نوزاداندکتر مجیدی نژادمتخصص کودکانیکشنبه 10 دی(13:00-20:00)
ارتوپدی لگندکتر محمد واحدیان اردکانیمتخصص ارتوپدییکشنبه 10 دی(12:00-19:00)سه شنبه 12 دی(12:00-19:00)
اورولوژی و مجاری ادراریدکتر مرادیمتخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلیسه شنبه 12 دی(08:30-13:00)
داخلی مغز و اعصاب (نورولوژی ) ، ام اسدکتر مصطفی الماسی دوغاییمتخصص بیماریهای مغز و اعصابسه شنبه 12 دی(08:30-14:00)شنبه 16 دی(12:00-19:00)
درمانگاه مشاوره ژنتیكدکتر مصلایی برزكیدکترای تخصصی ژنتیک پزشکییکشنبه 10 دی(14:00-16:00)
اورولوژی و مجاری ادراریدکتر مقیمیان بروجنیمتخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلیشنبه 16 دی(08:00-12:00)
جراحی مغز و اعصاب و ستون فقراتدکتر ملاحسینیمتخصص جراحی مغز و اعصابچهارشنبه 13 دی(07:30-13:00)
جراحی کبد-پانکراس-مجاری صفراوی-پیوند کبددکتر منصوریانفلوشیپ پیوند کبدچهارشنبه 13 دی(07:30-13:00)
جراحی عمومیدکتر موسویمتخصص جراحی عمومیشنبه 16 دی(07:30-14:30)
جراحی مغز و اعصاب و ستون فقراتدکتر میربلوکمتخصص جراحی مغز و اعصابیکشنبه 10 دی(14:30-21:30)چهارشنبه 13 دی(14:30-21:30)
قلبدکتر نوریانمتخصص بیماریهای قلب و عروقیکشنبه 10 دی(08:00-13:00)سه شنبه 12 دی(12:30-20:00)
داخلی گوارش و کبددکتر نیکخواهفوق تخصص گوارش و کبد بالغینیکشنبه 10 دی(14:00-19:30)پنج شنبه 14 دی(10:00-16:00)
جراحی مغز و اعصاب و ستون فقراتدکتر نیکوبختمتخصص جراحی مغز و اعصابشنبه 16 دی(07:00-12:25)
ریهدکتر یداله زادهفوق تخصص بیماریهای ریهدوشنبه 11 دی(09:00-13:00)سه شنبه 12 دی(12:00-19:00)
ارتوپدی زانودکتر یزدیفلوشیپ جراحی زانوسه شنبه 12 دی(07:30-12:55)
طب فیزیکی و توانبخشیدکتر یوسفیمتخصص طب فیزیکی و توانبخشیچهارشنبه 13 دی(07:30-12:00)
جراحی عمومیدکتربقاییمتخصص جراحی عمومییکشنبه 10 دی(13:30-20:30)سه شنبه 12 دی(08:00-12:40)
جراحی عمومیدکترجلال واحدیان اردکانیمتخصص جراحی عمومییکشنبه 10 دی(07:30-12:45)سه شنبه 12 دی(13:00-20:00)
ارتوپدی دستدکترحمیدرضا دهقانی ناروژانیفلوشیپ جراحی دستدوشنبه 11 دی(07:30-13:00)
جراحی مغز و اعصاب و ستون فقراتدکترحیدریمتخصص جراحی مغز و اعصابدوشنبه 11 دی(06:30-11:55)شنبه 16 دی(13:00-20:00)
کلینیک تغذیه و رژیم درمانیکارشناس تغذیهکارشناس علوم تغذیهچهارشنبه 13 دی(10:30-13:00)پنج شنبه 14 دی(10:30-13:00)
کلينيک شنوایی سنجیکارشناس شنوایی سنجیکارشناس شنوایی شناسییکشنبه 10 دی(08:00-13:00)دوشنبه 11 دی(08:00-13:00)

بیمارستان فیروزگر: گوهری درخشان در قلب پایتخت

در میان غوغای زندگی شهری، گوهری درخشان می‌درخشد به نام بیمارستان فیروزگر. این گُهر گران‌بها، داستان طولانی‌ای از دلسوزی و تخصص را در دل خیابان‌های شلوغ تهران حکاکی کرده است. قصه‌ای که از سال ۱۳۳۳، با 170 تخت و اتاق عمل آغاز شد و حالا، با 590 تخت فعال و تخصص‌های متنوع، برای هر دغدغه سلامتی، گره‌گشایی می‌کند.

ریشه‌ای قدیمی، نگاهی به آینده

بیمارستان فیروزگر، داستانی از تداوم و پیشرفت است. این بیمارستان، با پشتوانه‌ی پُرصلابت دانشگاه علوم پزشکی ایران، هم ریشه در تجربه دارد و هم به آینده‌ی نوآوری‌ها، ‌چشم دوخته است. اساتید و پزشکان برجسته‌ی دانشگاه، در این بیمارستان گرد هم آمده‌اند تا با دانش روز و تکنولوژی‌های پیشرفته، گلی به نام سلامتی را در کنار هر نگرانی، به شکوفه بنشانند.

تخصص و فوق‌تخصص: قله‌هایی در دسترس

در کالبد بیمارستان فیروزگر، روحی از تخصص و فوق‌تخصص می‌دمد. چهره‌های سرشناس و برجسته‌ی هر رشته‌ی پزشکی، در این بیمارستان حاضرند و قله‌های دانش و تجربه را در دسترس بیماران قرار می‌دهند. از اساتید دانشگاه گرفته تا پزشکان متخصص و مجرب، همگی دلسوزانه در کنار شما خواهند بود تا با تشخیص دقیق و درمان‌های موثر، قله‌‌ی سلامت را فتح کنید.

طیف گسترده‌ای از خدمات: گره‌گشای هر دغدغه

بیمارستان فیروزگر، برای هر سرفه‌ای، هر دردی، و هر نگرانی‌ای، درمانی در آستین دارد. از بخش‌های پیشگیری که مثل چتر ایمنی،‌ بر سر سلامت شما سایه می‌افکنند تا بخش‌های جراحی پیچیده که با ظرافت و دانش، گره‌های بیماری را می‌گشایند.

تشخیص: رازگشایی از معماهای تن

در فیروزگر، تشخیص، با استفاده از پیشرفته‌ترین تجهیزات و فناوری‌ها، به دقت انجام می‌شود. از دستگاه‌های تصویربرداری پیشرفته گرفته تا آزمایش‌های تخصصی، همه و همه برای کشف ریشه‌ی مشکلات سلامتی، در اختیار شما قرار دارند.

درمان: گام به گام تا بهبودی

پس از تشخیص، نوبت به درمان می‌رسد. در فیروزگر، انواع روش‌های درمانی، از درمان‌های دارویی و جراحی گرفته تا درمان‌های مکمل، در دسترس شما قرار دارند. تیم پزشکی متخصص، با توجه به شرایط خاص شما، بهترین روش درمانی را برای شما انتخاب خواهد کرد.

تیم پزشکی: فرشتگان با بال‌های دانش

در قلب بیمارستان فیروزگر، تیمی از فرشتگان با بال‌های دانش، به پرواز درآمده‌اند تا امید را به بیماران هدیه دهند. این تیم، متشکل از اساتید دانشگاه، پزشکان متخصص، و پرستاران مهربان، با عشق و تعهد، در کنار شما هستند تا سلامتی را به شما بازگردانند.

فناوری پیشرفته: هم‌دم درمان، نوربخش آینده

بیمارستان فیروزگر، همواره در حال نوآوری و پیشرفت است. این بیمارستان، با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته، در تلاش است تا خدمات درمانی را به سطحی بالاتر برساند. از دستگاه‌های تصویربرداری پیشرفته گرفته تا تجهیزات جراحی مدرن، همه و همه برای ارائه‌ی بهترین خدمات درمانی، در اختیار شما قرار دارند.

محیطی مدرن و آرامش‌بخش: پناهگاهی برای جسم و جان

در فیروزگر، آرامش و رفاه بیمار، در اولویت قرار دارد. فضای بیمارستان، با طراحی مدرن و آرامش‌بخش، فضایی مناسب برای بهبودی بیماران فراهم می‌کند.

دسترسی آسان: مسیری هموار به سوی بهبودی

بیمارستان فیروزگر، در موقعیتی مناسب در قلب تهران قرار دارد. دسترسی آسان به این بیمارستان، مسیری هموار را برای بهبودی بیماران فراهم می‌کند.

نوبت‌دهی آسان: احترام به وقت و آرامش شما

در فیروزگر، نوبت‌دهی آسان و سریع، یکی از دغدغه‌های بیماران را برطرف می‌کند. از طریق تماس تلفنی، اینترنت، یا مراجعه حضوری، می‌توانید به راحتی نوبت مورد نظر خود را دریافت کنید.

هزینه‌های درمان: شفافیت و عدالت

بیمارستان فیروزگر، با بیمه‌های مختلف طرف قرارداد است. همچنین، هزینه‌های درمان در این بیمارستان، شفاف و عادلانه است.

تجربه بیماران: داستان‌هایی از لبخند سلامتی

بیمارستان فیروزگر، با خدمات درمانی باکیفیت و تیم پزشکی متخصص، توانسته است اعتماد بیماران را جلب کند. تجربه‌های بیماران از این بیمارستان، داستان‌هایی از لبخند سلامتی است.

فیروزگر، انتخابی برای شکوفایی سلامتی

بیمارستان فیروزگر، با سابقه‌ای درخشان و خدمات درمانی باکیفیت، انتخابی مطمئن برای شکوفایی سلامتی است. این بیمارستان، با بهره‌گیری از دانش و تجربه‌ی متخصصان برجسته، در کنار فناوری‌های پیشرفته، می‌تواند پاسخگوی نیازهای درمانی طیف وسیعی از بیماران باشد.

سوالات متداول

  • آیا بیمارستان فیروزگر، برای همه‌ی بیماری‌ها خدمات درمانی ارائه می‌دهد؟

بله، بیمارستان فیروزگر، با تخصص‌های متنوع، می‌تواند پاسخگوی نیازهای درمانی طیف وسیعی از بیماران باشد.

  • هزینه‌های درمان در بیمارستان فیروزگر، چقدر است؟

هزینه‌های درمان در بیمارستان فیروزگر، با بیمه‌های مختلف طرف قرارداد، متفاوت است. همچنین، هزینه‌های درمان در این بیمارستان، شفاف و عادلانه است.

  • چگونه می‌توانم به بیمارستان فیروزگر دسترسی پیدا کنم؟

بیمارستان فیروزگر، در موقعیتی مناسب در قلب تهران قرار دارد. دسترسی آسان به این بیمارستان، مسیری هموار را برای بهبودی بیماران فراهم می‌کند.

  • چگونه می‌توانم نوبت اینترنتی در بیمارستان فیروزگر دریافت کنم؟

برای دریافت نوبت اینترنتی در بیمارستان فیروزگر، می‌توانید به سایت این بیمارستان مراجعه کنید و با طی مراحلی ساده، نوبت مورد نظر خود را دریافت کنید.

یک پاسخ

  1. قسمتی که ایمیلهارادریافت میکند نمیدانم معاونت درمانه یاروابط عمومی ویامدیریت خیلی دور ازوجدان وانسانیت وسوگند پزشکی عمل میکنه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *