بیمه تکمیلی ایران

در لیست زیر مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه ایران را در ارومیه ملاحظه می‌فرمایید. اکثر این مراکز درمانی معرفی‌نامه را به صورت آنلاین صادر می‌نمایند، ولی بهتر است قبل از مراجعه از یکی از شعبات بیمه استعلام بفرمایید. شما می توانید به راحتی از کادر جستجو نام مرکز درمانی، محله یا خیابان خود را درج کنید تا سریع‌تر به اطلاعات مرکز درمانی اطراف محل مورد نظر خود دست یابید:

نام مرجعآدرسشماره تلفنخدمات قابل ارائه
جلوندتقاطع مدنی 2 و خیام شمالی- نرسیده به بیمه آسیا - مجتمع پزشکی بوعلی - پلاک 31404432245825آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات ژنتیک,پاتولوژی
رویانخیابان کاشانی - جنب هتل جهانگردی - کوچه12 - ساختمان پزشکان میلاد - پلاک 3 - طبقه همکف و زیرزمین04432241744آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات ژنتیک,پاتولوژی
آبانمیدان امام حسین - خیابان مدنی - جنب داروخانه دکتر فرازجو 04432245098آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات ژنتیک,پاتولوژی
عباس زادهخیابان برق - روبروی برج جواهر - مرکز جراحی تیزرو - طبقه منفی یک04433488644آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات ژنتیک,پاتولوژی
آریانخیابان کاشانی-روبروی دارائی04433450044-04433481216آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات ژنتیک,پاتولوژی
شمسخیابان سرداران - کوچه خانباباخان 2 - پلاک 16 04432240180آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات ژنتیک,پاتولوژی
اسماعیل زادهخیابان خیام شمالی - کوچه خانباباخان - ساختمان پزشکان ایران مهر - شماره 58 -طبقه همکف04432234737آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات ژنتیک,پاتولوژی
پاستورمدنی2 - ساختمان پزشکان سینا04432233715آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات ژنتیک,پاتولوژی
میلانیتقاطع خیابان مدنی و خیام شمالی04432230117-04432230240آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات ژنتیک,پاتولوژی
پاتوبیولوژی ارومیهخیابان امام - نبش خیابان طرزی - پلاک 66604432223675-04432233235آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات ژنتیک,پاتولوژی
پژمانخیابان ورزش - روبروی ورزشگاه - مرکز جراحی آفتاب04433489316-09143493321آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات ژنتیک,پاتولوژی
مهرخیابان خیام شمالی - کوچه خان باباخان - بن بست اول - ساختمان مهر04432250769آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات ژنتیک,پاتولوژی
نانو خیابان حسنی - مجتمع پزشکی هاشمی - طبقه اول 04433457996آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات ژنتیک,پاتولوژی
صفاخیابان حسنی - جنب بانک سپه - ساختمان پزشکان آیجان - طبقه اول - واحد1 04433224224آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات ژنتیک,پاتولوژی
ستارزادهخیابان میثم - جنب کبابی وحید 04433376056آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات ژنتیک,پاتولوژی
ژنومخیابان حسنی - مجتمع پزشکی پارس 04433444829آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات ژنتیک,پاتولوژی
چوبتراشبالاتر از بیمارستان امید -مجتمع طبیب04433870680آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات ژنتیک,پاتولوژی
عرفانارومیه - خیابان حسنی - ساختمان اورشاد- ورودی 2 - طبقه اول04433224007آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات ژنتیک,پاتولوژی
آلفا خیابان حسنی - جنب بانک مسکن - مجتمع رازی - طبقه 104433435822آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات ژنتیک,پاتولوژی
ماهانخیابان کاشانی - درمانگاه امام سجاد(فرهنگیان) - طبقه همکف04433483434آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات ژنتیک,پاتولوژی
دناخیابان حسنی ساختمان صدر ازمایشگاه دنا04433224284آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات ژنتیک,پاتولوژی
غیبیخیابان شورا - برج شورا - طبقه زیرزمین04433468604آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات ژنتیک,پاتولوژی
اصغری خیابان مولوی 1 - نرسیده به مسجد الرسول - ساختمان پزشکان آتیه - طبقه منفی یک 04433485811-04433485840آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات ژنتیک,پاتولوژی
پاتوبیولوژی و مولکولی نوینارومیه - خیابان حسنی - مجتمع پزشکی اسپیناس - طبقه 1 - واحد 1و204433224304-04433224305آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات ژنتیک,پاتولوژی
دکتر نعمتیخیابان امینی - جنب جهاد دانشگاهی- ساختمان پزشکان کسری - طبقه زیرزمین 04433456607آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات ژنتیک,پاتولوژی
رادخیابان مولوی 2 - ساختمان بهبود 04433443660آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات ژنتیک,پاتولوژی
پیوندخیابان حسنی - روبروی بیمارستان زنان کوثر - ساختمان لقمان حکیم 304433227711-09145349911آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات ژنتیک,پاتولوژی
پاتوبیولوژی آریاخیابان حسنی ساختمان افق پلاک 6204433472627آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات ژنتیک,پاتولوژی
بنیانمیدان خیرین - بلوار ورزش - ساختمان پزشکان سلامت - پلاک 4 - طبقه زیرزمین04433436913آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات ژنتیک,پاتولوژی
نوبل خیابان حسنی - ساختمان ماندگار - پلاک 101 - طبقه یک - واحد اول 04433439573آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات ژنتیک,پاتولوژی
دکتر حسین زادهخیابان حسنی - روبروی بیمارستان زنان کوثر-ساختمان کالین - طبقه اول 04433224325آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات ژنتیک,پاتولوژی
شهریارخیابان حسنی - ساختمان اورشاد - ورودی اول - طبقه زیرزمین 04433224018آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات ژنتیک,پاتولوژی
شفا خیابان امام جنب - مخابرات پیام 04432222324 انواع اسکن ( پزشکی هسته ای) , آنواع راديو گرافي (راديو لوژي), انواع ام ار ای,آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات ژنتیک,آمبولانس خارج
آذربایجان خیابان شهید بهشتی بالاترازدانشگاه 04433463300 انواع اسکن ( پزشکی هسته ای) , آنواع راديو گرافي (راديو لوژي), انواع ام ار ای,GIFT ,IUI ,IVF,ZIFT ,آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات
صولتیخیابان امام- پلاک 60204432227624 انواع اسکن ( پزشکی هسته ای) , آنواع راديو گرافي (راديو لوژي), انواع ام ار ای,GIFT ,IUI ,IVF,ZIFT ,آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات
منصور عارفیانخیابان امام -کوچه شهید منصور عارفیان04431934135 انواع اسکن ( پزشکی هسته ای) , آنواع راديو گرافي (راديو لوژي), انواع ام ار ای,GIFT ,IUI ,IVF,ZIFT ,آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات
شمس بالاتر از کوی منصور افشار -جنب بانک پارسیان04431992212 انواع اسکن ( پزشکی هسته ای) , آنواع راديو گرافي (راديو لوژي), انواع ام ار ای,GIFT ,IUI ,IVF,ZIFT ,آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات
امام خمینی خیابان ارشاد04433457276 انواع اسکن ( پزشکی هسته ای) , آنواع راديو گرافي (راديو لوژي), انواع ام ار ای,GIFT ,IUI ,IVF,ZIFT ,آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات
طالقانی خیابان کاشانی04431966328 انواع اسکن ( پزشکی هسته ای) , آنواع راديو گرافي (راديو لوژي), انواع ام ار ای,GIFT ,IUI ,IVF,ZIFT ,آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات
سید الشهداخیابان 17شهریور04432375907 انواع اسکن ( پزشکی هسته ای) , آنواع راديو گرافي (راديو لوژي), انواع ام ار ای,GIFT ,IUI ,IVF,ZIFT ,آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات
مطهریخیابان کاشانی-بعد از سه راه باکری04432224777 انواع اسکن ( پزشکی هسته ای) , آنواع راديو گرافي (راديو لوژي), انواع ام ار ای,GIFT ,IUI ,IVF,ZIFT ,آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات
امام رضا(ع)خیابان مولوی-خیابان امام رضا (ع)04431982047 انواع اسکن ( پزشکی هسته ای) , آنواع راديو گرافي (راديو لوژي), انواع ام ار ای,GIFT ,IUI ,IVF,ZIFT ,آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات
میلادخیابان مولوی 2 - تقاطع فردوسی04431010128 انواع اسکن ( پزشکی هسته ای) , آنواع راديو گرافي (راديو لوژي), انواع ام ار ای,GIFT ,IUI ,IVF,ZIFT ,آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات
کوثرروبروی برج آسمان04433461466 انواع اسکن ( پزشکی هسته ای) , آنواع راديو گرافي (راديو لوژي), انواع ام ار ای,GIFT ,IUI ,IVF,ZIFT ,آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات
امیدبلوار باهنر - بلوار فرهنگیان - نبش خیابان امید - پلاک 328704433847373 انواع اسکن ( پزشکی هسته ای) , آنواع راديو گرافي (راديو لوژي), انواع ام ار ای,GIFT ,IUI ,IVF,ZIFT ,آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات
مهرداد ذوالفقاری براخیابان خیام شمالی - کوچه خانباباخان - ساختمان ایرانمهر - طبقه اول - واحد 704432251135جراحي ديسک و ستون فقرات,جراحی مجاز سرپایی,خدمات اورژانس ,درمان طبی,شکستگی، دررفتگی ، گچ گیری,فیزیو تراپی,ویزیت,کاتاراکت
اسلام حسین زادهکوچه خانباباخان 2 - مجتمع پزشکی سرداران - واحد 304432237536آزمایشات تشخیص طبی,انواع آنژیو گرافی(بجز چشم و قلب ),انواع اکوکاردیوگرافی,انواع تست ریوی و قلبی,انواع تست های بینایی,انواع
نرمین شفقی خیابان خیام شمالی - ساختمان دی- طبقه اول04432238568جراحي ديسک و ستون فقرات,جراحی مجاز سرپایی,خدمات اورژانس ,درمان طبی,سونوگرافی,لیزر درمانی,ماموگرافی,ویزیت,کاتاراکت,
محممود مجردخیابان آهندوست - مجتمع پزشکی شفا04433454209خدمات اورژانس ,دارو و ملزومات دارویی ,ویزیت
جعفر کیاست فرخیابان حسنی - روبروی بیمارستان زنان کوثر - ساختمان لقمان حکیم 3 - طبقه 8 - واحد 1704432246361-04432253636انواع آندوسکوپی,بیماری خاص,جراحي ديسک و ستون فقرات,خدمات اورژانس ,دارو و ملزومات دارویی ,درمان طبی,نوار قلب,ویزیت,کاتاراکت
سید حجت تقی نژادتقاطع غیرهم سطح مادر- اول شهرک فرهنگیان - روبروی بانک مسکن04433844595آنژیوگرافی چشم,انواع آندوسکوپی,انواع اکوکاردیوگرافی,انواع تست ریوی و قلبی,انواع تست های بینایی,انواع تست های شنوایی,انواع نوار
رضا احمدزادهشهرک فرهنگیان-بالاتر از بیمارستان امید - روبروی خیابان سبحان - مجتمع پزشکی طبیب - طبقه اول 04433841611-04433870681آنژیوگرافی چشم,انواع آندوسکوپی,انواع اکوکاردیوگرافی,انواع تست ریوی و قلبی,انواع تست های بینایی,انواع تست های شنوایی,انواع نوار
حمید غنی زاده خیابان مدنی 2 - روبروی خیام شمالی - جنب بانک ملی - ساختمان سینا - طبقه 404432242929انواع نوار عصب و عضله,ویزیت
پيمان رفيع الدينخيابان خيام شمالي-كوچه خانباباخان-ساختمان ايران مهر-طبقه دوم-واحد 1704432259248 انواع اسکن ( پزشکی هسته ای) , آنواع راديو گرافي (راديو لوژي), انواع ام ار ای,GIFT ,IUI ,IVF,ZIFT ,آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات
محمدرضا رجبیخیابان حسنی - برج آسمان - طبقه 4 - واحد 40104433479922انواع اکوکاردیوگرافی,انواع تست ریوی و قلبی,نوار قلب,ویزیت
رامین حکیم زاده خیابان خیام شمالی - جنب داروخانه دکتر عمانی - پلاک 804432226876جراحي ديسک و ستون فقرات,جراحي عمومي,خدمات اورژانس ,درمان طبی,رادیوتراپی,سنگ شکن,ویزیت,کاتاراکت
جعفر احمدزادهخیابان حسنی - ساختمان پزشکان هاشمی - طبقه هشتم 04433434748انواع نوار عصب و عضله,خدمات اورژانس ,شکستگی، دررفتگی ، گچ گیری,فیزیو تراپی,ویزیت,کار درماني
میترا مختاری تواناخیابان سرداران - کوچه خانباباخان - ساختمان صدف -پلاک 48 -واحد 204432224569آنژیوگرافی چشم,انواع آندوسکوپی,انواع اکوکاردیوگرافی,انواع تست ریوی و قلبی,انواع تست های بینایی,انواع تست های شنوایی,انواع نوار
محمدحسین محمودیخیابان خیام شمالی - کوچه خان باباخان - ساختمان اندیشه - طبقه 2 - واحد 404432224137آنژیوگرافی چشم,انواع آندوسکوپی,انواع اکوکاردیوگرافی,انواع تست ریوی و قلبی,انواع تست های بینایی,انواع تست های شنوایی,انواع نوار
علی اصغر صالحی صدقیانیخیابان خیام شمالی - کوچه خانباباخان -جنب داروخانه محمودی فر04432245558آنژیوگرافی چشم,انواع آندوسکوپی,انواع اکوکاردیوگرافی,انواع تست ریوی و قلبی,انواع تست های بینایی,انواع تست های شنوایی,انواع نوار
ایرج برقیاول خیابان سرداران - ابتدای کوچه خانباباخان - ساختمان پزشکان لقمان حکیم04432243377آنژیوگرافی چشم,انواع آندوسکوپی,انواع اکوکاردیوگرافی,انواع تست ریوی و قلبی,انواع تست های بینایی,انواع تست های شنوایی,انواع نوار
علی اصغر سودی چهارراه مخابرات - خیابان حسنی- مجتمع پزشکی هاشمی - طبقه چهار - واحد40404433435566انواع آندوسکوپی,جراحي ديسک و ستون فقرات,جراحي عمومي,جراحی مجاز سرپایی,خدمات اورژانس ,درمان طبی,شکستگی، دررفتگی ، گچ
علیرضا فتاحی خیابان جهاد - جنب داروخانه دکتر عابدپور - ساختمان مولانا - واحد904432231120جراحی مجاز سرپایی,خدمات اورژانس ,شکستگی، دررفتگی ، گچ گیری,ویزیت
پویا اسلام پورخیابان حسنی-ساختمان پزشکان اورشاد 1-طبقه ی 2-واحد 1004433483313آنژیوگرافی چشم,انواع آندوسکوپی,انواع اکوکاردیوگرافی,انواع تست ریوی و قلبی,انواع تست های بینایی,انواع تست های شنوایی,انواع نوار
توحید اشرفی سلطان احمدیساختمان پاستور طبقه دوم04433431683آنژیوگرافی چشم,انواع آندوسکوپی,انواع اکوکاردیوگرافی,انواع تست ریوی و قلبی,انواع تست های بینایی,انواع تست های شنوایی,انواع نوار
دکتر نازلی سپاسیخیام شمالی -کوی خانباباخان - ساختمان دکتر وطن دوست - طبقه دوم 04432245960انواع اکوکاردیوگرافی,انواع تست ریوی و قلبی,نوار قلب,ویزیت
صالحی صدقیانیخیام شمالی - خان باباخان 04432252730دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
پویاخیابان باهنر - جنب اداره گاز 04433871189دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
شقاقی روبروی بیمارستان امید04433868771دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
فرازجو خیابان مدنی204432241886دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
امیر المومنین ع خیابان سرداران04432224880دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
ارژنگ نیاخیابان مدنی 2 -اول خیابان خمسه لویی04432233353دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
جوانبخت خیابان امام - چهارراه خیام -پاساژتابان 04432220303دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
تخت جمشید خیام جنوبی - نبش کوی کلیسا - پلاک 3/2904432225747دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
علی خالدی زادهچهار راه شورا - اول حسنی - ساختمان اورشاد1 04433461696دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
نیساری آزادگان 1 - نرسیده به چهار راه ازادگان 04433654300دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
حمیدی اذرخیابان آهندوست - جنب درمانگاه شفا04433482298دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
علی اکبریبلوار عدالت - جنب اموزشگاه رانندگی اذربایجان04433656842دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
طاهریخیابان دانشکده - نبش کوچه 19 -جنب درمانگاه سلامت04433472721دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
پاستور خیابان کاشانی - روبروی اداره دارایی04433442301دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
بدلیوالفجر 1 -جنب بانک تجارت - طبقه همکف درمانگاه صحت04433370444دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
پوررجب خیابان مولوی - روبروی بیمارستان امام رضا ع 04433478100دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
حیاتی خیابان عمار - پلاک 9404433489530دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
فتاح پورخیام شمالی - پلاك 3204432229067دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
رخشانخواه مدنی 2 - جنب بیمه آسیا 04432222603دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
عالی زاده خیابان ارشاد - خیابان شفا- روبروی درمانگاه فوق تخصصی بیمارستان امام خمینی 04433452479دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
اخوانخیابان مدنی 2 - جنب ازمایشگاه میلانی 04432238888دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
رحیمی رادخیام شمالی - خان باباخان -ساختمان ايران مهر 04432244603دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
پاشایی خیابان سرداران - پلاک 9204432233129دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
گردش خواهخیابان دانش 04433431570دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
خانه شناسجنب درمانگاه خواجه نصیر04433468908دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
پارساخیابان حسنی - پایین تر از برج آسمان04433466557دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
غلامیخیابان ورزش - ساختمان ابن سینا - نرسیده به چهارراه شورا 04433361281دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
علی یانخیابان حسنی - ساختمان اورشاد 04433439605دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
هلال احمر ارمیه خیام شمالی - نبش پاساژ هادی04432245915دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
تافتاچیخیام شمالی - خان باباخان - کوچه اول- پلاک 4904432257799دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
بافنده خیابان میرداماد- ساختمان آراز04433457911دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
صفری خیابان براعتی - روبروی خیابان صدا و سیما 04433381115دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
فاتحی خیابان حسنی - جنب فروشگاه رفاه -ساختمان 44 04433458903دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
احمدی فر خیابان حسنی - مجتمع پزشکی صدر- واحد 304433483764دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
ترکمانیخیام شمالی - کوچه خانباباخان -ساختمان لقمان حکیم 04432241113دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
حسن زادهمابین پمپ بنزین پاسارگاد و خیابان امنیت طلب - ساختمان شایان 04433224512دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
حیدرلو خیابان دانشکده- نرسیده به بیمارستان آذربایجان- نبش کوچه 24 04433459346دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
فرهودی خیابان کاشانی - جنب ورزشگاه تختی 04432237197دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
بیمارستان شهید مطهری داخل بیمارستان شهید مطهری 04433226969دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
حسین زادهبلوار مولوی 2- بالاتر از فلکه فردوسی -خیابان رخشا04433676297دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
میزانیخیابان برق - جنب درمانگاه فارابی 04433461331دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
عزیزی خیابان رودکی- روبروی خیابان خردمند 04433686620دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
شمس خیابان شهید بهشتی- بالاتر از کوی منصور افشار 04431992223دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
تدبیرخیابان عمار - روبروی پزشکی قانونی- ساختمان تدبیر 04433433748دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
فتاح زادهمیثم -طبقه پایین درمانگاه ستارزاده 04433376046دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
سهیل یگانه انتهای دانشکده - نبش کوچه 4904433465965دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
رشتچیخیابان حسنی - نرسیده به برج آسمان 04433385480دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
سوژین فاتحی خیابان بهداری - پلاک 1/4704433468739دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
سلیمانی پوربلوار حسنی- ساختمان اورشاد 04433438997دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
اسلام پرست بلوار ایثار - نبش 12 متری اول - روبروی درمانگاه صفری- پلاک 32904433872983دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
نعمتی خیابان حسنی - جنب ساختمان ماندگار 04433431670دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
دکتر خوشبختمیدان سعدی نبش خیابان باباطاهر04433673743دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
دکتر مسعود علیزادهارومیه-بلوار سعدی-نرسیده به خیابان گلستان- داروخانه دکتر مسعود علیزاده04433655059دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
داروخانه دکتر مشرفیارومیه خیابان 8 شهریور خیابان ابوالفتحی جنب درمانگاه مریم مقدس04433873856دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
دکتر قادریخیابان آزادگان جنب کلینیک شهریار04491014927دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
نوید حبیبیانخیابان امام - پلاک 35304432222669دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
دکتر مرادپورخیابان باکری بعد از چهارراه بعثت مابین کوچه 21 و 23 نرسیده به سه راه منتطی04432360081دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
قاسمیانخیابان کاشانی- سه راه دانش- جنب بیمه ایران04433488993دارو (بیماران خاص و صعب العلاج),دارو و ملزومات دارویی
شرکت آتیه درمان ودندان صفرعلیزادهسه راه کاشانی - ساختمان آتیه 04432255610 آنواع راديو گرافي (راديو لوژي),ارتودنسی,ایمپلنت,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی,سي تي اسکن ,ویزیت
امین مولایی اصلساختمان سبحان 2 -طبقه 3 -واحد 704432240443دندانپزشکی,ویزیت
نگین بهار ارومیه سه راه باکری- کوی کیوان - بن بست اول- پلاک3204433478525 آنواع راديو گرافي (راديو لوژي),ارتودنسی,ایمپلنت,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی,ویزیت
آرادخیابان سرداران-روبروي مسجد لطفعلي خان - طبقه فوقاني بانك پارسيان04432224215ایمپلنت,جراحي ديسک و ستون فقرات,جراحی فک و دهان,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی
سعید رادنرسیده به چهار راه برق - روبروی بورس منطقه ای استان 04433484747ارتودنسی,ایمپلنت,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی
بامدادخیابان امام-روبروی بیمارستان شفا -بن بست قاسملو -ساختمان سامان -واحد اول 04432225416ارتودنسی,ایمپلنت,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی,ویزیت
خیامخیابان سرداران-کوچه خان باباخان- نبش کوچه سنایی -روبروی ساختمان صدف04432238254 آنواع راديو گرافي (راديو لوژي),ارتودنسی,ایمپلنت,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی
جم روبروی تازه بازار- ساختمان آتلانتیس -طبقه 404433679860ارتودنسی,ایمپلنت,خدمات اورژانس ,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی,ویزیت
لبخند سپیدخیابان استادان-روبروی اداره اوقاف -پلاک 3804433433434ارتودنسی,ایمپلنت,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی
مددی فلکه بهداری -طبقه فوقانی بانک ملت04433487304 انواع اسکن ( پزشکی هسته ای) , آنواع راديو گرافي (راديو لوژي), انواع ام ار ای,ارتودنسی,انواع آنژیو گرافی(بجز چشم و قلب ),ایمپلنت,
رویان نرسیده به چهارراه برق - جنب بانک مسکن - ساختمان بهار - پلاک 50 - طبقه همکف 04433451938ارتودنسی,ایمپلنت,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی,ویزیت
تامین درمان بسیجیان ارومیه (مهرشفا) میدان 9 پله- اول خیابان شهید مفتح- بسمت عسگر خان -نرسیده به دبیرستان زهرا 04432257123ارتودنسی,ایمپلنت,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی,ویزیت
موسسه خیریه رفاه کودک و نوجوان ارومیهخیابان ذاکر-موسسه خیریه رفاه کودک و نوجوان اورمیه 04433860022ارتودنسی,ایمپلنت,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی,ویزیت
علیاریمابین میدان خیرین و چهار راه عمار 04433461201انواع تست ریوی و قلبی,انواع تست های بینایی,انواع تست های شنوایی,انواع نوار عصب و عضله,تست آلرژی,جراحی مجاز سرپایی,شکستگی،
خواجه نصیربلواربهداری- نرسیده به خیابان فردوسی1 - سمت راست04433431583خدمات اورژانس ,ویزیت
میلاد نوینبلوار 17 شهریور - روبروی بانک تجارت - پلاک 52504432353156 انواع اسکن ( پزشکی هسته ای) , آنواع راديو گرافي (راديو لوژي), انواع ام ار ای,آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات ژنتیک,آنژیوگرافی
ستارزاده خیابان میثم - جنب کبابی وحید 04433361669 انواع اسکن ( پزشکی هسته ای) , آنواع راديو گرافي (راديو لوژي), انواع ام ار ای,آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات ژنتیک,آنژیوگرافی
شهرخیابان باکری بالاتر از چهارراه بعثت روبروی کوی نارون04432351666ارتودنسی,ایمپلنت,جراحی مجاز سرپایی,خدمات اورژانس ,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی,شکستگی، دررفتگی ، گچ گیری,لیزر درمانی,نوار
صفری شهرک ایثار - خیابان جمهوری - نبش خیابان رسالت 04433834113 انواع اسکن ( پزشکی هسته ای) , آنواع راديو گرافي (راديو لوژي), انواع ام ار ای,آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات ژنتیک,آنژیوگرافی
دکتر میرجعفریخیابان رودکی - روبروی خیابان خردمند 04433686572انواع تست ریوی و قلبی,نوار قلب,ویزیت
مریم مقدسخیابان 8 شهریور - خیابان ابوالفتحی 04433872882-04433873852-ارتودنسی,ایمپلنت,جراحی مجاز سرپایی,خدمات اورژانس ,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی,نوار قلب,ویزیت
فرهنگيان خیابان كاشاني - جنب بيمه ايران04433475801آمبولانس خارج شهر,آمبولانس داخل شهر,آنژیوگرافی قلب,ارتودنسی,انواع آنژیو گرافی(بجز چشم و قلب ),انواع تست ریوی و قلبی,انواع تست
فارابی نوینخیابان سربازان گمنام - بین میدان خیرین و چهارراه عمار04433442583آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات ژنتیک,آمبولانس خارج شهر,آمبولانس داخل شهر,آنژیوگرافی قلب,ارتودنسی,انواع آندوسکوپی,انواع آنژیو گرافی
الزهراخیابان ولیصر - چهارراه ولیعصر - اول زیر گذر04432776975ویزیت
امداد صحت خیابان والفجر 1-پایین تر از خیابان فرهنگ04433368551جراحی مجاز سرپایی,خدمات اورژانس ,شکستگی، دررفتگی ، گچ گیری,فیزیو تراپی,لیزر درمانی,ویزیت,کرایوتراپی
بوعلی شهرک فرهنگیان- 200 متر بالاتر از بیمارستان امید - نرسیده به اول خیابان شمالی04433837000 انواع اسکن ( پزشکی هسته ای) , آنواع راديو گرافي (راديو لوژي), انواع ام ار ای,آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات ژنتیک,آنژیوگرافی
آدینهرسالت -جنب مصلی امام04432388861 انواع اسکن ( پزشکی هسته ای) , آنواع راديو گرافي (راديو لوژي), انواع ام ار ای,آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات ژنتیک,آنژیوگرافی
بهمن یحیی زاده جسورپایین تراز چهاراه دانش -مجتمع تیموری- طبقه -3واحد604432224391ارتودنسی,ایمپلنت,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی
بیژن امیرفلاحجنب بانک ملت مرکزی -مجتمع پزشکی ارومیه -طبقه اول -واحد اول04432222424ارتودنسی,ایمپلنت,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی
شهناز نیریخیابان امام-کوچه جنب صنایع دستی- ساختمان 102 -طبقه اول04432225963ارتودنسی,ایمپلنت,جراحي ديسک و ستون فقرات,خدمات اورژانس ,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی,ویزیت
قاسم رضائیخیابان امام-جنب پاساژ ستار خان -طبقه دوم 04432232455ایمپلنت,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی
مریم تاییدیکوچه خان بابا خان -ساختمان ایرانمهر -طبقه دو -واحد 1704432251930ارتودنسی,ایمپلنت,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی,ویزیت
فریبا پادار خیابان حسنی -روبروی برج آسمان- ساختمان آذران -طبقه6- واحد2004433486558ارتودنسی,ایمپلنت,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی
احمد دلیریجنب بیمارستان صولتی -ساختمان بهار -طبقه همکف 04432228214ارتودنسی,ایمپلنت,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی
فریبا فارغبال خامنهخیابان خیام جنوبی-روبروی داروخانه جابرابن حیان -ساختمان مهر -طبقه دوم 04432235226ارتودنسی,ایمپلنت,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی
حميد پاك زاد خیابان سرداران -کوچه خان باباخان - ساختمان سهند- واحد 704432244770ایمپلنت,جراحي ديسک و ستون فقرات,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی,ویزیت
وحید حسینیخیابان سرداران -جنب مسجد لطفعلی خان -ساختمان سبحان 3 -واحد 1004432231200ارتودنسی,ایمپلنت,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی,ویزیت
محمدعلی محمدیخیابان امین-جنب غذاخوری مولوی-ساختمان کیا طبقه5-واحد704433430237ارتودنسی,ایمپلنت,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی,ویزیت
فراز آرین فرخیابان حسنی-جنب پمپ بنزین-ساختمان لقمان حکیم 2-طبقه سوم-واحد30204433456658ارتودنسی,ایمپلنت,خدمات اورژانس ,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی,ویزیت
عارف رضائی فلکه مولوی-تقاطع آزادگان-پلاک 12704433651438ارتودنسی,ایمپلنت,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی,ویزیت
اصغر کاظمی تازه شهریمیدان امام حسین- ابتدای کوچه 2104432227897ارتودنسی,ایمپلنت,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی
علی حیدری یالقوزآغاجی تقاطع خیام شمالی -ساختمان زمرد- طبقه 2-واحد 304432233867ارتودنسی,ایمپلنت,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی
مهدیه کوه نوردچهارراه دره چایی-جنب دانشگاه ایران پاش 04433436710ارتودنسی,ایمپلنت,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی,ویزیت
عباس احمدیخیایان خان باباخان-مجتمع ایران مهر(پزشکی هسته ای)-طبقه 4-واحد 3004432250374ارتودنسی,ایمپلنت,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی
سیدرضا ربیع زادهخیابان امام -کوچه صنایع دستی -ساختمان 102 -طبقه 2 04433477475ارتودنسی,ایمپلنت,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی,ویزیت
سینا حبیبیخیابان ورزش-ساختمان ابن سینا -طبقه 3 -واحد B04433450065ارتودنسی,ایمپلنت,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی,ویزیت
امیراردلان عبدالهی خیابان خانباباخان-ساختمان میلاد نور -طبقه سوم -واحد 704432255383ارتودنسی,ایمپلنت,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی,ویزیت
محمود نجف قدیمیخیابان حسنی -ساختمان ماندگار- طبقه 2 -واحد 20304433451516ارتودنسی,ایمپلنت,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی,ویزیت
هوتن محبی رادخیابان شورا-ساختمان پزشکان ارسطو- طبقه 3-واحد 604433438883ارتودنسی,ایمپلنت,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی,ویزیت
امیر ایلبگیکوچه خانباباخان -مجتمع پزشکی سقراط -طبقه 2 -واحد 304432254271ارتودنسی,ایمپلنت,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی,ویزیت
اصلان عباس زاده اهر جانی خیابان شیخ تپه -باند بالا -نرسیده به فلکه بهداری- آپارتمان آتاسرا -طبقه 204433479172ارتودنسی,ایمپلنت,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی,ویزیت
سمیه سلیمانی سه راه کاشانی- روبروی درمانگاه کوثر- کوی شماره 2 (داخل کوچه ترک دنر)- پلاک 4004432248005ارتودنسی,ایمپلنت,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی,ویزیت
فرید روحی کوزه کنان خیابان استادان-جنب فروشگاه کنسل-روبروی اداره اوقاف-ساختمان38-طبقه اوا-واحد304433438947ارتودنسی,ایمپلنت,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی,ویزیت
سعید بهلولی حیدرلومیدان امام حسین - جنب بانک صادرات- ساختمان ذکریا -طبقه 2 -واحد 404432247069ارتودنسی,ایمپلنت,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی,ویزیت
پونه بیداری جنب مسجد لطفعلی خان-ساختمان سبحان 3 -واحد 20 04432259519ارتودنسی,ایمپلنت,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی,ویزیت
احسان قدمیاریخیابان حسنی-ساختمان پاستور-طبقه ۷-واحد ۲۷04433431659ارتودنسی,ایمپلنت,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی,ویزیت
بهار بابازادهخیابان والفجر 1 -خیابان فرهنگ -پلاک 53 04433369144ارتودنسی,ایمپلنت,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی,ویزیت
فائزه اسمعیلیخیابان ورزش -ساختمان ابن سینا- طبقه 7 -واحد2709129586027ارتودنسی,ایمپلنت,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی,ویزیت
شرمین وطن پرستخیابان حسنی-ساختمان کیا-طبقه 304433487878ارتودنسی,ایمپلنت,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی,ویزیت
احسان فتحی اقدم میدان امام حسین ( گل اوستی ) -ساختمان شهرآرا- طبقه 3 -واحد 604432250346ارتودنسی,ایمپلنت,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی,ویزیت
الناز طایفی نصر آبادی سرداران -کوچه خان بابا خان -ساختمان رویان -طبقه 5-واحد 1804432253993ارتودنسی,ایمپلنت,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی
پریسا فرشادفرمیدان امام حسین-جنب بانک صادرات-ساختمان ذکریا-طبقه 204432238924 آنواع راديو گرافي (راديو لوژي),ارتودنسی,ایمپلنت,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی
کیانوش حاجی زادهخیابان مدنی 2 جنب آزمایشگاه میلانی ساختمان زمرد04432238222ارتودنسی,ایمپلنت,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی,ویزیت
افسون اسداللهی اصل تبریزخواهخیابان حسنی- ساختمان اورشاد 1 -طبقه 7 -واحد 3204433457001ارتودنسی,ایمپلنت,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی,ویزیت
یعقوب محمدی خیابان سرداران -کوچه خانباباخان- ساختمان لقمان حکیم -طبقه 5 -واحد 59 04432255171ارتودنسی,ایمپلنت,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی,ویزیت
خشایار اردلانی خیابان حسنی-ساختمان اورشاد 1 -طبقه 9 -واحد 4304433440500ارتودنسی,ایمپلنت,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی,ویزیت
جلیلی حسنی -از طرف فلکه فلکه مخابرات-دست راست-ساختمان ایجان 04433478933ارتودنسی,ایمپلنت,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی,ویزیت
هومن محبی رادمواوی۲ ساختمان بهبود طبقه۲ واحد۶04433484849ارتودنسی,ایمپلنت,دست دندان مصنوعی,دندانپزشکی,ویزیت
تابانخیابان حسنی - جنب بانک تجارت - ساختمان کیا - طبقه زیرزمین - دکتر قاطع04433461200 انواع اسکن ( پزشکی هسته ای) , آنواع راديو گرافي (راديو لوژي), انواع ام ار ای,آنژیوگرافی چشم,انواع آندوسکوپی,انواع آنژیو گرافی(بجز
پی رزمخیابان سرداران - کوچه خانباباخان - مجتمع پزشکی سرداران - زیر زمین04432251235 انواع اسکن ( پزشکی هسته ای) , آنواع راديو گرافي (راديو لوژي), انواع ام ار ای,آنژیوگرافی چشم,انواع آندوسکوپی,انواع آنژیو گرافی(بجز
نوری خیابان خیام شمالی - سه راهی خانباباخان - ساختمان پزشکان صدف - طبقه زیرزمین 04432254297 انواع اسکن ( پزشکی هسته ای) , آنواع راديو گرافي (راديو لوژي), انواع ام ار ای,آنژیوگرافی چشم,انواع آندوسکوپی,انواع آنژیو گرافی(بجز
سلطانی خیابان شورا - ساختمان بوعلی - بالای داروخانه دکتر مائیل - طبقه اول 04433430905 انواع اسکن ( پزشکی هسته ای) , آنواع راديو گرافي (راديو لوژي), انواع ام ار ای,آنژیوگرافی چشم,انواع آندوسکوپی,انواع آنژیو گرافی(بجز
مراد سیناخیابان حسنی - مجتمع پاستور - طبقه اول - واحد 404433451717 انواع اسکن ( پزشکی هسته ای) , آنواع راديو گرافي (راديو لوژي), انواع ام ار ای,آنژیوگرافی چشم,انواع آندوسکوپی,انواع آنژیو گرافی(بجز
حکمتحسنی -روبروی بیمارستان کوثر -ساختمان نوبل -طبه همکف 04433224578سونوگرافی
نورخیابان ارشاد - جنب اداره صنایع - مرکز پزشکی نور04433480170فیزیو تراپی
میلادخیابان خیام شمالی - کوچه خان باباخان - ساختمان میلادنور - طبقه همکف04432245552فیزیو تراپی,لیزر درمانی,کار درماني,گفتار درماني
حکیمخیابان خیام شمالی - کوچه خانباباخان- ساختمان پزشکی ارگ- طبقه زیر زمین 04432240617فیزیو تراپی,لیزر درمانی
شیخ الرئیسخیابان امینی - جنب جهاد دانشگاهی - ساختمان پزشکان کسری - زیرزمین04433478860 انواع اسکن ( پزشکی هسته ای) , آنواع راديو گرافي (راديو لوژي), انواع ام ار ای,GIFT ,IUI ,IVF,ZIFT ,آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات
سیناخیابان مولوی 1 - بالاتراز خیابان امین - جنب رستوران آقیانوس- ساختمان پزشکان آتیه - طبقه 3 - واحد 304433489598-04433489599 انواع اسکن ( پزشکی هسته ای) , آنواع راديو گرافي (راديو لوژي), انواع ام ار ای,GIFT ,IUI ,IVF,ZIFT ,آزمایشات تشخیص طبی,آزمایشات
بهبودخیابان حسنی - جنب بانک تجارت - ساختمان صدر - طبقه زیرزمین04433483765-04433483766فیزیو تراپی,لیزر درمانی
آرادخیابان ورزش - بالای داروخانه روزبه - کلینیک فوق تخصصی سهند - طبقه اول - واحد204433489318فیزیو تراپی,لیزر درمانی
ادیب خیابان خیام شمالی - کوچه خانباباخان - روبروی ساختمان پزشکان صدف - جنب دندانپزشکی خیام - واحد همکف 04432228120فیزیو تراپی,لیزر درمانی,ویزیت
فارابیخیابان حسنی - ساختمان بهار - طبقه اول - واحد7 04433463088فیزیو تراپی,لیزر درمانی
صباخیابان شورا - برج لاله - طبقه دوم - واحد 2 و 304433484073فیزیو تراپی
سوداگر خیابان حسنی - نبش چهارراه شورا - ساختمان اورشاد -ورودی یک- طبقه 2 - واحد 604433439995فیزیو تراپی,لیزر درمانی
ایرانیانخیابان حسنی-ساختمان حدیدی-طبقه 2-واحدA04433430494فیزیو تراپی,لیزر درمانی
کاراحسنی - ساختمان آیجان- طیقه زیرزمین04433463813فیزیو تراپی,لیزر درمانی
نورامیدخیابان حسنی - مجتمع پزشکی رازی - طبقه دوم - واحد 202/20104433435835فیزیو تراپی,لیزر درمانی
صمد محمدزاده خیابان خیام شمالی - کوچه خانباباخان - ساختمان صدف - طبقه سوم - واحد 604432245236جراحي ديسک و ستون فقرات,رفع عیوب انکساری چشم راست ,رفع عیوب انکساری چشم چپ,ویزیت
صمد محمدزاده خیام شمالی خان بابا خان 04432242173جراحي ديسک و ستون فقرات,رفع عیوب انکساری چشم راست ,رفع عیوب انکساری چشم چپ,ویزیت
دلبند ابراهیمیتقاطع خیام شمالی و مدنی 2 -روبروی بانک ملی - ساختمان هادی - طبقه همکف 04432245828آنژیوگرافی چشم,انواع آندوسکوپی,انواع اکوکاردیوگرافی,انواع تست ریوی و قلبی,انواع تست های بینایی,انواع تست های شنوایی,انواع نوار
داود جبارنژادخیابان حسنی - ساختمان آذران - طبقه5 - واحد 1904433486557انواع تست های بینایی,ویزیت
مریم اردوخانیخیام شمالی - روبروی خان باباخان - کوچه عادل نجفی - ساختمان آذربایجان یک - طبقه چهارم - واحد ۱۴04432245395انواع تست های بینایی,ویزیت
حکیمخیابان حسنی - نبش فلکه مخابرات - برج شمس 04433459362 انواع اسکن ( پزشکی هسته ای) , آنواع راديو گرافي (راديو لوژي), انواع ام ار ای,انواع آنژیو گرافی(بجز چشم و قلب ),دانسیتومتری,
مرکز پزشکی هسته ای ارومیهخیابان خیام شمالی - کوچه خانباباخان - ساختمان پزشکان ایرانمهر - واحد 1 و 2 04432242433 انواع اسکن ( پزشکی هسته ای) , آنواع راديو گرافي (راديو لوژي), انواع ام ار ای,آنژیوگرافی چشم,انواع آنژیو گرافی(بجز چشم و قلب ),
رادخانباباخان - ساختمان سهند - طبقه زیرزمین04432257170 انواع اسکن ( پزشکی هسته ای) , آنواع راديو گرافي (راديو لوژي), انواع ام ار ای,آنژیوگرافی چشم,انواع آنژیو گرافی(بجز چشم و قلب ),
ماکان بلوار حسنی - جنب پمپ بنزین - ساختمان لقمان حکیم2 - پلاک 1 - طبقه زیرزمین - واحد 1 04433458674 آنواع راديو گرافي (راديو لوژي),سي تي اسکن
سوگل احمدپورخیابان حسنی - ساختمان بهار (جنب بانک مسکن) - پلاک 50 - نیم طبقه اول 04433480539 انواع اسکن ( پزشکی هسته ای) , آنواع راديو گرافي (راديو لوژي), انواع ام ار ای,انواع آنژیو گرافی(بجز چشم و قلب ),دانسیتومتری,
نوروزی خیابان سرداران - کوچه خانباباخان - ساختمان سقراط (روبروی ساختمان لقمان حکیم )04432253271-04433363600- انواع اسکن ( پزشکی هسته ای) , آنواع راديو گرافي (راديو لوژي)
پیاهوحسنی -روبروی بیمارستان زنان -ساختمان لقمان حکیم 304433224376 انواع اسکن ( پزشکی هسته ای) , آنواع راديو گرافي (راديو لوژي), انواع ام ار ای,آنژیوگرافی چشم,انواع آندوسکوپی,انواع آنژیو گرافی(بجز
غزنویخیابان سرداران - کوچه خان باباخان - جنب داروخانه دکتر صدقیانی - ساختمان آذرمهر - طبقه زیرزمین04432248103 انواع اسکن ( پزشکی هسته ای) , آنواع راديو گرافي (راديو لوژي), انواع ام ار ای,آنژیوگرافی چشم,انواع آندوسکوپی,انواع آنژیو گرافی(بجز
رادیو لوژی دهان و فک و صورت غیبیشورا-ابتدای بلوار ورزش-ساختمان ابن سینا 04433224506 آنواع راديو گرافي (راديو لوژي)
پرتوارومیه - خیابان مولوی 2 خیابان فردوسی 2 -ساختمان پرتو04433677809آنژیوگرافی قلب,جراحي ديسک و ستون فقرات,جراحي عمومي,درمان طبی,رادیوتراپی,سنگ شکن,شیمی درمانی,کاتاراکت
موسسه پزشکی هسته ای شفیع پورخیابان حسنی - ساختمان اورشاد - ورودی2 - طبقه همکف 04433224065-04433464190 انواع اسکن ( پزشکی هسته ای) ,جراحي ديسک و ستون فقرات,رادیوتراپی,کاتاراکت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *