در لیست زیر مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه کوثر را در شهر ساری، بابل، آمل، بابلسر و استان مازندران ملاحظه می‌فرمایید. اکثر این مراکز درمانی معرفی‌نامه را به صورت آنلاین صادر می‌نمایند، ولی بهتر است قبل از مراجعه از یکی از شعبات بیمه استعلام بفرمایید. شما می توانید به راحتی از کادر جستجو نام مرکز درمانی، محله یا خیابان خود را درج کنید تا سریع‌تر به اطلاعات محل مورد نظر خود دست یابید:

نوع مرکزنام مرکزشهرستانآدرستلفن
مراکز فیزیوتراپیفيزيوتراپي شفا (بابل)بابلخيابان شهيد محبوبي مجتمع آفتاب بلوک 11 واحد 9 طبقه سوم1132394712
آزمایشگاهآزمايشگاه دکتر پيماني (رامسر)رامسررامسر-روبه روي بيمارستان امام سجاد (ع) طبقه دوم فوقاني داروخانه دکتر باقر اميري1155230370
آزمایشگاهآزمايشگاه ياس نو (ساري)ساریساري بلوارر کشاورز روبه روي مسجد شکوهي جنب شهرک سپاه1133231599
مراکز عینک سازی و بینایی سنجیعينک بادل (چالوس)چالوسچالوس ، خيابان راديو دريا درياي 16 شرقي1152228647
آزمایشگاهدرمانگاه بقيه اله (عج) (ساري)ساریساري خيابان فرهنگ-ابتداي خيابان قارن-جنب سرپرستي بانک سپه1121825720
مراکز دندان پزشکیدرمانگاه بقيه اله (عج) (ساري)ساریساري خيابان فرهنگ ابتداي خيابان قارن -جنب سرپرستي بانک سپه1121825720
مراکز فیزیوتراپیدرمانگاه بقيه اله (عج) (ساري)ساریساري خيابان فرهنگ -ابتداي خيابان قارن جنب سرپرستي بانک سپه1121825720
درمانگاهدرمانگاه بقيه اله (عج) (ساري)ساریساري خيابان فرهنگ ابتداي خيابان قارن جنب سرپرستي بانک سپه1121825720
مراکز عینک سازی و بینایی سنجیعينک سحاب (بابلسر)بابلسربابلسر-خيابان بلوار پاسداران رو به روي سازمان مرکزي دانشگاه1135254201
مراکز دندان پزشکیدرمانگاه فرهنگيان (قائمشهر)قایم شهرقائمشهر-خيابان ساري-خيابان فرهنگ-روبه روي آموزش و پرورش1142226084
مراکز فیزیوتراپیدرمانگاه فرهنگيان (قائمشهر)قایم شهرقائمشهر- خيابان ساري - خيابان فرهنگ-روبه روي آموزش وپرورش1142226084
درمانگاهدرمانگاه فرهنگيان (قائمشهر)قایم شهرمازندران - قائمشهر خيابان ساري -خيابان فرهنگ رو به روي آموزش و پرورش1142226084
آزمایشگاهآريان (بابلسر)بابلسربابلسر خيابان امام جنب پمپ بنزين ساختمان آريان طبقه ي اول35365605
آزمایشگاهدکتر حسن زاده (بهشهر)بهشهربهشهر خيابان امام ساختمان پزشکان لاله34522624
آزمایشگاهسلامت (گلوگاه)گلوگاهاستان مازندران ، شهرستان گلوگاه ، بخش مرکزي ، شهر گلوگاه، محله کلبادي محله ، خيابان شهيد پهلوان ، خيابان امام خميني ، پلاک 0 ، طبقه منفي 1 ، واحد شرقي34663948
آزمایشگاهدکتر شريفيانساریساري خيابان فرهنگ خيابان توکلي ساختمان پزشکان ساوالان 644431503
مراکز عینک سازی و بینایی سنجیکامياب (قائم شهر)قایم شهرقائم شهر خيابان ساري ياس 4 روبه روي فروشگاه فرهنگيان42200776
مراکز فیزیوتراپینيکان (ساري)ساریساري خيابان فرهنگ ابتداي حافظ روبه روي درمانگاه تامين اجتماعي ساختمان 88 طبقه اول33311402
مراکز دندان پزشکیدکتر بهرام اکبريساریساري بلوار اميرمازندراني خيابان مهدي آباد مجتمع پزشکي نور طبقه ي اول واحد 133107540
مراکز فیزیوتراپیامام خميني (ره)نکانکا خيابان انقلاب روبه روي بيمارستان امام خميني (ره)1134722117
مراکز فیزیوتراپیعلي مهدويبهشهربهشهر خيابان شهيد رجايي تقاطع شهيد رجايي و شهيد بهشتي مجتمع نيلوفر 19 طبقه دوم واحد اول1144400671
پزشکان معتمددکتر جواد مهر آراءکلاردشتکوچه شهید ناطقی - ساختمان پزشکان مهر آرا1152621121
مراکز بیمارستانیولایتساریساري -بلوار پاسداران- كوچه آفتاب33349797
مراکز بیمارستانیامام رضا (ع)چالوسچالوس ميدان معلم52226259
اپتومتریست معتمد (جهت تایید عینک، لیزیک، لازک،PRK)آقای عاشوری تلوکیقایم شهرقائم شهر خيابان ساري جنب اداره برق كلينيك دكتر اسداله پور1142070506
اپتومتریست معتمد (جهت تایید عینک، لیزیک، لازک،PRK)خانم ایرانیانچالوسچالوس خيابان گلسرخي ساختمان پزشكان ياس طبقه همكف1152249798
مراکز تصویربرداریپرتو قائم شمالقایم شهرقائم شهر- خيابان مدرس- ساختمان امين 241142216501
مراکز عینک سازی و بینایی سنجیخانه عينكساریخيابان فرهنگ - بعد از فرهنگ 833328060
مراکز عینک سازی و بینایی سنجیلوكسآملميدان 17شهريور - رو بروي مسافرخانه فرهنگ44227798
آزمایشگاهدرمانگاه ماناساریساري - ميدان معلم44431631
مراکز فیزیوتراپیبهارتنکابنخيابان فرهنگ - مجتمع آناهيتا54212328
مراکز دندان پزشکیدرمانگاه مهر سلامتتنکابنميدان هفت تير - خيابان مجتهد زاده54225353
درمانگاهمهر سلامتتنکابنميدان هفت تير - خيابان مجتهد زاده54225353
آزمایشگاهاميديبهشهرخيابان امام خميني - پاساژ توسلي طبقه ي دوم34532420
مراکز فیزیوتراپیشاهدساریبلوار امير مازندراني - مجتمع پزشكي سينا طبقه همكف33378400
مراکز دندان پزشکیدكتر آتوسا ملك نياپل سفیدخيابان امام خميني - جنب بانك ملت42421467
پزشکان معتمددکتر علی رحمانیمحمودآبادمحمود آباد خیابان معلم پلاک 21 ساختمان آرمین طبقه اول کلینیک سامان44745065 011
پزشکان معتمددکتر علی وحیدیرامسررامسر -میدان امام -ابتدای خیابان شهدا55258009
پزشکان معتمدآقای دکتر نصرالله اقبالینورنور -میدان امام -دریا 20 -ساختمان پزشکان سینا -جنب آزمایشگاه دکتر ترخان - طبقه 444520950
پزشکان معتمددکتر عباس متاجی نیم ورنوشهرنوشهر - خیابان سینا -جنب بیمارستان شهید بهشتی52351080
پزشکان معتمددکتر علی اصغر بهشتی قادیبابلبابل -میدان شهید کشوری -ابتدای خیابان شیخ طبرسی -ساختمان پزشکی تخصصی آزاد - طبقه فوقانی بانک رفاه32255900
مراکز عینک سازی و بینایی سنجیشمستنکابنميدان امام - جنب اداره ي ثبت احوال54230034
آزمایشگاهايرانآملميدان 17شهريور - انتهاي آفتاب يك - ساختمان ونوشه طبقه اول44443955
مراکز عینک سازی و بینایی سنجینوربهشهرچهارراه فراشمحله - جنب تخمه حاج علي - نبش پاساژ عرفاني34536544
مراکز دندان پزشکیدكتر محمد حبيب نژادنورخيابان امام - لياني 10 - ساختمان كسري44511322
مراکز فیزیوتراپیروشنساریبلوار كشاورز - طبقه ي بالاي داروخانه دكتر ميرزائيان33410994
مراکز عینک سازی و بینایی سنجیتابانقایم شهرخيابان ساري - جنب اداره برق - كلينيك دكتر اسداله پور42070506
آزمایشگاهديقایم شهرخيابان مدرس - رو بروي كانون مهندسين - بعد از بانك سپه42216127
مراکز فیزیوتراپینيمه شعباننکاخيابان انقلاب - جنب مسجد توفيق - درمانگاه شبانه روزي نيمه شعبان34721734
مراکز عینک سازی و بینایی سنجینگاه نوبابلميدان كشوري - ابتداي خيابان بيمارستان بهشتي32252205
آزمایشگاهدكتر كشوريچالوسچالوس - خيابان گلسرخي52219350
دندان پزشکان معتمددکتر میترا صدیقیساریساری- خیابان فرهنگ- قبل از خیابان 15 خرداد- مجتمع فرهنگ1133114231
دندان پزشکان معتمددکتر محمدمهدی اصغریساریساری -خیابان قارن -ساختمان کسری -طبقه دوم33322991
مراکز دندان پزشکیدرمانگاه اميرالمومنين (ع)آملآمل خيابان نور ميدان فجر011-44294465
مراکز فیزیوتراپیبه توانساریساري خيابان فرهنگ نبش كوچه فرهنگ 34( كوچه دومهري)011-33320522
آزمایشگاهمجدنوشهرنوشهر ستارخان شمالي جنب كلينيك ايرانيان مجتمع پزشكي اميراد 1 طبقه ي همكف44450715
آزمایشگاهفارابیتنکابنتنكابن خيابان امام كوچه شهيد مروتي طبقه فوقاني بانك سامان1154221602
مراکز فیزیوتراپیاميدقایم شهرخيابان مدرس مجتمع آمين 24 طبقه اول42216163
پزشکان معتمددکتر سیامک مقدم جعفریساریساری - بلوار امیر مازندرانی - جنب بیمارستان امام خمینی - ساختمان مهرشاد - طبقه اول33394910
پزشکان معتمددکتر محمد ستودهتنکابنتنکابن - میدان هفت تیر - ابتدای خیابان مجتهدزاده54231419
مطبدرمانگاه وليعصر(عج)ساریبلوار پاسداران - روبروي اداره ي بازرگاني33358794
مطبدرمانگاه وليعصر(عج)ساریبلوار پاسداران - روبروي اداره ي بازرگاني33358794
مطبدرمانگاه وليعصر(عج)ساریبلوار پاسداران - روبروي اداره ي بازرگاني33358794
مطبدرمانگاه وليعصر(عج)ساریبلوار پاسداران - روبروي اداره ي بازرگاني33358794
مطبدرمانگاه وليعصر(عج)ساریبلوار پاسداران - روبروي اداره ي بازرگاني33358794
مطبدرمانگاه وليعصر(عج)ساریبلوار پاسداران - روبروي اداره ي بازرگاني33358794
مطبدرمانگاه وليعصر(عج)ساریبلوار پاسداران - روبروي اداره ي بازرگاني33358794
مطبدرمانگاه وليعصر(عج)ساریبلوار پاسداران - روبروي اداره ي بازرگاني33358794
مطبدرمانگاه وليعصر(عج)ساریبلوار پاسداران - روبروي اداره ي بازرگاني33358794
مطبدرمانگاه وليعصر(عج)ساریبلوار پاسداران - روبروي اداره ي بازرگاني33358794
مطبدرمانگاه وليعصر(عج)ساریبلوار پاسداران - روبروي اداره ي بازرگاني33358794
مطبدرمانگاه وليعصر(عج)ساریبلوار پاسداران - روبروي اداره ي بازرگاني33358794
درمانگاهدرمانگاه وليعصر(عج)ساریبلوار پاسداران - روبروي اداره ي بازرگاني33358794
مراکز تصویربرداریدرمانگاه وليعصر(عج)ساریبلوار پاسداران - روبروي اداره ي بازرگاني33358794
آزمایشگاهدرمانگاه وليعصر(عج)ساریبلوار پاسداران - رو بروي اداره ي بازرگاني33358791
مراکز دندان پزشکیدرمانگاه فارابيساریساري - بلوار امام - طبقه اول داروخانه دكتر غني پور33280104
مراکز عینک سازی و بینایی سنجیآيرليسساریساري - خيابان قارن رو بروي بانك ملت1133314838
پزشکان معتمدآقای دکتر مظاهربخشیآملآمل - خیابان نور - فجر 3844260611
مراکز دندان پزشکیکلینیک لبخندبابلبابل کمربندی غربی نبش توحید 4032360912
پزشکان معتمددکتر محمد حسن گلباغیچالوسچالوس -خیابان هفده شهریور -روبروی خیابان فرهنگ52222479
آزمایشگاهپارستنکابنتنکابن میدان شهید شیرودی ساختمان پارس طبقه اول54236630
مراکز فیزیوتراپیرازیبابلبابل میدان کشوری خیابان سرداران 2 ساختمان آراد طبقه پنجم44420929
مراکز تصویربرداریدرمانگاه حضرت قائمچالوسچالوس خیابان 17شهیریور رو به روی شهرداری52246214
مراکز فیزیوتراپیدرمانگاه حضرت قائمچالوسچالوس خیابان 17شهیریور رو به روی شهرداری52246214
درمانگاهحضرت قائمچالوسچالوس خیابان 17شهیریور رو به روی شهرداری52246214
مراکز تصویربرداریبیمارستان شفاساریساری بلوار ولی عصر (عج)3325006
آزمایشگاههرازآملامل خیابان هراز باغ فیروزی ساختمان پزشکان قائم هراز44440001
مراکز تصویربرداریبیمارستان شهید فکوریجویبارجویبار میدان کشتی ابتدای بلوار دکتر ورداسبی42640000
آزمایشگاهبیمارستان شهید فکوریجویبارجویبار میدان کشتی ابتدای بلوار دکتر ورداسبی42640000
مراکز بیمارستانیشهید فکوریجویبارجویبار میدان کشتی ابتدای بلوار دکتر ورداسبی42640000
مراکز عینک سازی و بینایی سنجیعینک طلاییچالوسچالوس خیابان گلسرخی ساختمان پزشکان یاس طبقه همکف52249798
آزمایشگاهبیمارستان شمال آملآملآمل بلوار مدرس آفتاب 4744230749
مراکز تصویربرداریبیمارستان شمال آملآملآمل بلوار مدرس آفتاب 4744230749
مطبدرمانگاه حضرت ابوالفضل عباس(ع)ساریویزیت با هماهنگی وقت قبلی از درمانگاه33105001
مطبدرمانگاه حضرت ابوالفضل عباس(ع)ساریساری بلوار طالقانی خیابان معلم33105001
مطبدرمانگاه حضرت ابوالفضل عباس(ع)ساریساری بلوار طالقانی خیابان معلم33105001
مطبدرمانگاه حضرت ابوالفضل عباس(ع)ساریساری بلوار طالقانی خیابان معلم33105001
مطبدرمانگاه حضرت ابوالفضل عباس(ع)ساریساری بلوار طالقانی خیابان معلم33105001
مطبدرمانگاه حضرت ابوالفضل عباس(ع)ساریساری بلوار طالقانی خیابان معلم33105001
مطبدرمانگاه حضرت ابوالفضل عباس(ع)ساریساری بلوار طالقانی خیابان معلم33105001
مطبدرمانگاه حضرت ابوالفضل عباس(ع)ساریساری بلوار طالقانی خیابان معلم33105001
مطبدرمانگاه حضرت ابوالفضل عباس(ع)ساریساری بلوار طالقانی خیابان معلم33105001
مطبدرمانگاه حضرت ابوالفضل عباس(ع)ساریساری بلوار طالقانی خیابان معلم33105001
مطبدرمانگاه حضرت ابوالفضل عباس(ع)ساریساری بلوار طالقانی خیابان معلم33105001
مطبدرمانگاه حضرت ابوالفضل عباس(ع)ساریساری بلوار طالقانی خیابان معلم33105001
مطبدرمانگاه حضرت ابوالفضل عباس(ع)ساریساری بلوار طالقانی خیابان معلم33105001
مطبدرمانگاه حضرت ابوالفضل عباس(ع)ساریساری بلوار طالقانی خیابان معلم33105001
مراکز فیزیوتراپیمهرساریساری بلوار طالقانی نبش باغ سنگ مجتمع نگین واحد 5433247319
مراکز دندان پزشکیدرمانگاه حضرت ابوالفضل عباس(ع)ساریساری بلوار طالقانی خیابان معلم33105001
مراکز تصویربرداریدرمانگاه حضرت ابوالفضل عباس(ع)ساریساری بلوار طالقانی خیابان معلم33105001
آزمایشگاهدرمانگاه حضرت ابوالفضل عباس(ع)ساریساری بلوار طالقانی خیابان معلم33105001
مراکز فیزیوتراپیدرمانگاه حضرت ابوالفضل عباس(ع)ساریساری بلوار طالقانی خیابان معلم33105001
درمانگاهحضرت ابوالفضل عباس(ع)ساریساری بلوار طالقانی خیابان معلم33105001
درمانگاهبیمارستان مهربهشهربهشهر خیابان پاسداران34520270
مراکز تصویربرداریبیمارستان مهربهشهربهشهر خیابان پاسداران34520270
آزمایشگاهبیمارستان مهربهشهربهشهرخیابان پاسداران34520270
آزمایشگاهحکیمساریساری بلوار امام رضا درمانگاه فارابی طبقه 433272755
مراکز تصویربردارینگینساریساری بلوار طالقانی نبش باغ سنگ مجتمع نگین011-3400
مراکز تصویربرداریام ار ای خامنه ایساریساری بلوار پاسداران کوچه آفتاب33346070
آزمایشگاهنورساریساری خیابان قارن مجتمع پزشکی کسری طیقه اول33312708
مراکز عینک سازی و بینایی سنجینورعباس آبادعباس آباد خیابان شهدا ساختمان نور54620995
آزمایشگاهپارسبابلبابل خیابان مدرس کوچه مدرس 4 جنب بانک سامان32200193
آزمایشگاهاندیشهساریساری میدان ساعت خیابان مدرس کوچه شهید محسنی33113344
مراکز دندان پزشکیدکتر حامد تاریقایم شهرقائم شهر خیابان ساری رو به روی ورزشگاه شهید وطنی مجتمع دریای نور طبقه پنجم44480581
آزمایشگاهفارابیبهنمیربهنمیر میدان شهدا ساختمان پزشکان طبقه سوم35750765
پزشکان معتمددکتر افسانه حسینیساریبلوار آزادی روبروی پارک آفتاب -جنب سوپر گوشت بابایی33360087
پزشکان معتمددکتر یاسر قزوینیساریبلوار پاسداران - روبروی بیمارستان بوعلی -ابتدای کوچه آلاله -ساختمان معصومی -طبقه 233343079
مراکز عینک سازی و بینایی سنجیعینک سیمانکانکا خیابان انقلاب مجتمع پزشکی ناهید طبقه پایین داروخانه شبانه روزی34727511
اپتومتریست معتمد (جهت تایید عینک، لیزیک، لازک،PRK)خانم سارا حیدرپوررامسرخیابان شهید مطهری -نارنج بن -ساختمان پزشکان سینا55253836
مراکز دندان پزشکیدکتر تقی صالحی کهریزسنگیساریساری خیابان قارن روبه روی بانک ملی ساختمان قارن کلینیک طبقه سوم واحد 1933303836
مراکز فیزیوتراپیپناهساریساری خیابان قارن رو به روی بانک رفاه ساختمان پزشکان شفا طبقه اول33310450
مراکز عینک سازی و بینایی سنجیعینک قارن اپتیکساریساری خیابان قارن بین قارن 1و333320169
آزمایشگاهایلاقیقایم شهرقائمشهر خیابان امام (بابل) روبه روی بانک مسکن مرکزی مجتمع آمین 20 واحد زیرزمین.42225585
مراکز پزشکی هسته ایپزشکی هسته ای آملآملمازندران آمل میدان قائم بلوار طالقانی اباذر 27 پلاک 1144250001
مراکز دندان پزشکیکلینیک صدفبابلسربابلسر -خیابان پاسداران -پاسداران 24 -ساختمان ترنم -طبقه -واحد 3235271957
دندان پزشکان معتمددکتر پیمان میرصالحیچالوسخیابان امام خمینی - جنب بیمارستان سلامت - مجتمع پزشکان مرکزی - طبقه 6 واحد 1644450290
آزمایشگاهپارسآملخیابان 17 شهریور - کوچه بنیاد شهد - ساختمان پزشکان قائم - طبقه اول44041
آزمایشگاهمرکزیچالوسخیابان امام خمینی - خیابان گلسرخی - ساختمان پزشکی یاس52249899
مراکز جراحی محدودآریان مازند (بابلسر)بابلسربابلسر- خیابان امام- جنب پمپ بنزین جعفریان- ساختمان پزشکان آریان- طبقه 535365638
آزمایشگاهحکیمیآملخیابان 17 شهریور -روبروی تامین اجتماعی - پاساژ رضائی44221632
آزمایشگاهدکتر هدایتیقایم شهرروبروی بانک ملی مرکزی - ساختمان پزشکان آبادیس - طبقه اول4267
مراکز دندان پزشکیدکتر ناصر یوسفی زرومینکاجنب بیمارستان امام حسین - کوچه ناهید - ساختمان عادل طبقه اول34727757
مراکز عینک سازی و بینایی سنجیعینک فرهنگآملمیدان 17 شهریور - بین طلا فروشی قصر بالی و سعید - طبقه فوقانی پاساژ خواجوی44250995 -09111004216
مراکز دندان پزشکیدکتر سیدمرتضی موحدی امیریبابلمیدان کشوری - روبروی آزمایشگاه دکتر فیروزجاهی - ساختمان پزشکان تهران32254750
مراکز فیزیوتراپیدرمانگاه وليعصر(عج)ساریبلوار پاسداران - رو بروي اداره ي بازرگاني33358794
دندان پزشکان معتمددکتر ناصر یوسفی زرومینکانکا - جنب بیمارستان امام حسین - کوچه ناهید - ساختمان عادل - طبقه اول34727757
اپتومتریست معتمد (جهت تایید عینک، لیزیک، لازک،PRK)ابراهیم اسماعیل زادهآملآمل - میدان 17 شهریور - بین طلا فروشی قصربالی و سعیدی - طبقه فوقانی پاساژ خواجوی44250996
مراکز دندان پزشکیدکتر یاسر قلی زادهرامسررامسر - خیابان مطهری - روبروی پاساژ اصغریان55255151
دندان پزشکان معتمددکتر بهمن رعیتقایم شهرقائم شهر - خیابان ساری - جنب بانک ملت مرکزی - طبقه فوقانی پرده سرای مجید42225525
دندان پزشکان معتمددکتر یاسر قلی زاده شغل آبادرامسررامسر - خیابان مطهری - روبروی پاساژ اصغریان55255151
مراکز عینک سازی و بینایی سنجینوین دیدگان (خانم حیدرپور)رامسرخیابان شهید مطهری -نارنج بن -ساختمان پزشکان سینا55253836 -09125580967
دندان پزشکان معتمددکتر نوربخش کاظمی بالفبابلبابل -میدان کشوری روبروی -بیمارستان شهید بهشتی1132252330
مراکز دندان پزشکیدکتر نوربخش کاظمی بالفبابلبابل -میدان کشوری -روبروی بیمارستان شهید بهشتی1132252330
مراکز فیزیوتراپیایده آشورپوریساریساری -خیابان قارن -کوچه قارن 14 -مجتمع نور -پلاک 105-طبقه همکف -واحد 41133320522
آزمایشگاهدکتر سلیمیتنکابنتنکابن -بعد از میدان شیرودی -نبش پاساژ زعفری -پلاک 19 -طبقه اول -واحد 154230280
آزمایشگاهصبابابلبابل -میدان کشوری -روبروی بیمارستان شهیدبهشتی -دانش 41135550
آزمایشگاهبابلسربابلسربابلسر -خیابان امام 535252606
آزمایشگاهفجرساریساری -بلوار کشاورز -ساختمان فجر33291691
آزمایشگاهرازیبابلبابل-خیابان مدرس1132196820
مراکز فیزیوتراپیسحر اسدیآملآمل -خیابان رسالت -ابتدای اسپه کلا -17شهریور44151510
مراکز عینک سازی و بینایی سنجیروشن (آقای محمدصالح مهدی نژاد روشن)آملآمل -خیابان انقلاب -روبروی شهرداری44253434
اپتومتریست معتمد (جهت تایید عینک، لیزیک، لازک،PRK)آقای محمدصالح مهدی نژاد روشن(عینک روشن)آملآمل -خیابان انقلاب -روبروی شهرداری44253434
آزمایشگاهنادررامسررامسر -خیابان مطهری -روبروی بیمارستان امام سجاد55225531
مراکز عینک سازی و بینایی سنجیاپتیک(آقای پژمان قدمگاهی)تنکابنتنکابن -خیابان امام خمینی -ساختمان پزشکان کاپری -طبقه اول1154226848
مراکز عینک سازی و بینایی سنجیمروارید (عبدالعلی زکیان)بهشهربهشهر مقابل پارک ملت -پاساژ عطار -طبقه اول34520868
مراکز عینک سازی و بینایی سنجیطلوع نور (سیده سکینه تقی زاده)نکانکا -خیابان انقلاب -جنب درمانگاه ولی عصر34728238
اپتومتریست معتمد (جهت تایید عینک، لیزیک، لازک،PRK)آقای پژمان قدمگاهیتنکابنتنکابن -خیابان امام خمینی -ساختمان پزشکان کاپری -طبقه اول011-54226848
مراکز دندان پزشکیآقای دکتر محسن عسگریآملآمل -روبروی پاساژ بزرگ -مجتمع پردیس سمت چپ -طبقه دوم44222957
مراکز دندان پزشکیآقای دکتر کیوش حاتمیبهشهربهشهر -خیابان امام -طبقه سوم پاساژ باب الحوایج (توسلی)34521934
مراکز فیزیوتراپیشفانورنور -خیابان امام -روبروی اداره برق -دریای 10 -ساختمان کسری - طبقه 2 -واحد 71144524696
دندان پزشکان معتمدآقای دکتر محسن عسگریبهشهرآمل -روبروی پاساژبزرگ مجتمع پردیس -سمت چپ طبقه دوم44222957
دندان پزشکان معتمدآقای دکتر کیوش حاتمیبهشهربهشهر -خیابان امام -طبقه سوم پاساژ باب الحوایج (توسلی)34521934
اپتومتریست معتمد (جهت تایید عینک، لیزیک، لازک،PRK)خانم سیده سکینه تقی زادهنکانکا -خیابان انقلاب -جنب درمانگاه ولی عصر34728234
اپتومتریست معتمد (جهت تایید عینک، لیزیک، لازک،PRK)آقای عبدالعلی زکیان گلوگاهیبهشهربهشهر مقابل پارک ملت -پاساژ عطار طبقه دوم011-34521287 -34520868
آزمایشگاهپارسچالوسچالوس خیابان 17 شهریور -اول خیابان کوروش52227070
آزمایشگاهدانشآملآمل -خیابان 17 شهریور -کوچه بنیاد شهید -ساختمان پزشکان رازی2254442
مراکز فیزیوتراپیتسکینقایم شهرقائم شهر -خیابان مدرس -ساختمان امین پلاک 2942216226
آزمایشگاهمهرنوشهرنوشهر -ستارخان -کوچه ابرار -ساختمان پزشکان سینا52339036
مراکز فیزیوتراپیفارابیبابلبابل میدان کشوری ساختمان پزشکان روجین طبقه اول32251820
آزمایشگاهدکتراحمدیبهشهربهشهر -ابتدای خیابان امام -روبروی بازار شریعت34531369
آزمایشگاهدانشساریساری -خیابان قارن -مجتمع پزشکی قو -طبقه همکف33314555
اپتومتریست معتمد (جهت تایید عینک، لیزیک، لازک،PRK)خانم فاطمه پاشای فومشیبابلبابل - میدان کشوری - جنب بیمارستان شهید بهشتی -ساختمان پزشکی رضا-طبقه اول011-32288933
مراکز عینک سازی و بینایی سنجیشقایق (فاطمه پاشای فومشی)بابلبابل - میدان کشوری - جنب بیمارستان شهید بهشتی -ساختمان پزشکی رضا-طبقه اول011-32288933
اپتومتریست معتمد (جهت تایید عینک، لیزیک، لازک،PRK)خانم فاطمه پوراحمدیبابلبابل - میدان کشوری - به سمت میدان کارگر -خیابان سرگرد قاسمی - ئنبش ساختمان پارس (عینک امیران)32264696
مراکز دندان پزشکیدکتر قربانعلی تاریقایم شهرقائم شهر- خیابان بابل- جنب تامین اجتماعی- مرکز جراحی قائم- طبقه سوم42260481
دندان پزشکان معتمددکتر قربانعلی تاریقایم شهرقائم شهر- خیابان بابل- جنب تامین اجتماعی- مرکز جراحی قائم- طبقه سوم42260481
اپتومتریست معتمد (جهت تایید عینک، لیزیک، لازک،PRK)نجاتعلی برزگرساریخیابان فرهنگ بعد از سه راه 15خردادساختمان الناز33108110
مراکز عینک سازی و بینایی سنجیعینک سازی دیدار(نجاتعلی برزگر)ساریخیابان فرهنگ بعد از سه راه 15خردادساختمان الناز روزهای شنبه تا چهار شنبه از ساعت 30/16 الی 2133108110
اپتومتریست معتمد (جهت تایید عینک، لیزیک، لازک،PRK)رضا زمانیقایم شهرمیدان ایت اله طالقانی اول خیابان ساری جنب داروخانه روحانی پاساژ نیمچه بهرام42228082
مراکز عینک سازی و بینایی سنجیعینک سازی دیدگاه (رضا زمانی)قایم شهرمیدان آیت اله طالقانی اول خیابان ساری جنب داروخانه روحانی پاساژ نیمچه بهرام شنبه تا چهار شنبه صبح از ساعت 30/12 - 30/10 عصر از ساعت 20 - 17 پنج شنبه ها فقط صبح ها از ساعت 30/12 -30/1042228082
مراکز عینک سازی و بینایی سنجیعینک سازی امیران (فاطمه پور احمد)بابلمیدان کشوری خیابان سرگرد قاسمی نبش ساختمان پارس تمام ایام هفته بجز روزهای تعطیل صبح از ساعت 13 - 9 عصرها از ساعت 21 - 16011-32264396
مراکز بیمارستانیشمال آملآملآمل- خیابان هراز- جنب آفتاب4701144330735-6
مراکز دندان پزشکیدکتر بهمن رعیتقایم شهرقائم شهر- چهارراه فرهنگ42225525
مراکز دندان پزشکیدکتر میترا صدیقیساریساری- خیابان فرهنگ- قبل از خیابان 15 خرداد- مجتمع فرهنگ1133114231
مراکز بیمارستانیامیر مازندرانیساریساری- خیابان امیر مازندرانی33255201
مراکز جراحی محدودسینا-بابلبابلبابل -حد فاصل میدان شهید گشوری -و کارگر32206570-32206608
مراکز بیمارستانیبوعلی سینا- ساریساریساری- ‌بلوار پاسداران0151-2233011-17
مراکز تصویربرداریمهرگان شمالبابلبابل- میدان کشوری -جنب اورژانس بیمارستان شهید بهشتی -روبروی ساختمان پزشکان روجین01112388804-6
مراکز تصویربرداریمازندران - بابلبابلبابل -اول کمربندی امیرکلا0111-32398999
مراکز تصویربرداریپرتو مازند - ساریساریساری- بلوار پاسداران151
مراکز بیمارستانیمهرگان -بابلبابلبابل- ابتدای امیر کلا- مرکز جراحی مدود مهرگان1113295591
مراکز بیمارستانیمهر بهشهربهشهربهشهر- چهار راه گرگان- خیابان پاسداران1525220270
مراکز بیمارستانیبابل کلینیکبابلبابل- خیابان مدرس- میدان باغ فردوس- خیابان اسد آبادی1113238001
مراکز بیمارستانیبیمارستان شفا-ساریساریساری- کمربندی شرقی- بیمارستان شفاء1513118503
مراکز بیمارستانیبیمارستان نیمه شعبان -ساریساریساری- بلوار پاسداران- جنب بیمارستان بوعلی1512230111

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *