بیمه تکمیلی کوثر

در لیست زیر مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه کوثر را در شهر اراک و استان مرکزی ملاحظه می‌فرمایید. اکثر این مراکز درمانی معرفی‌نامه را به صورت آنلاین صادر می‌نمایند، ولی بهتر است قبل از مراجعه از یکی از شعبات بیمه استعلام بفرمایید. شما می توانید به راحتی از کادر جستجو نام مرکز درمانی، محله یا خیابان خود را درج کنید تا سریع‌تر به اطلاعات محل مورد نظر خود دست یابید:

نوع مرکزنام مرکزشهرستانآدرستلفن
مراکز دندان پزشکیكلينيك درساساوهميدان شهرداري بسمت شهدا- خيابان امام خميني - كوچه امام خميني 8- طبقه اول - واحد3و48642210001
مراکز دندان پزشکیدكتر عليرضا كاظمي نسبمامونیهچهل دستگاه پايين - كوچه امام خميني41- داخل كوچه8645228822
مراکز پزشکی هسته ایدرمانگاه بيمارستان سينااراکانتهاي خيابان هپكو – ميدان ورزش – پشت ورزشگاه 15 هزار نفري8633405
مراکز دندان پزشکیدكتر ركسانه معمارياراکخيابان شهيد شيرودي (خرم )جنب اداره كل آموزش و پرورش86322124573
مراکز دندان پزشکیدكتر محدثه اعتماد مقدماراکخيابان شهيد بهشتي - روبروي پاساژ ساسان - بن بست تيكران - ساختمان پزشكان ميلاد - طبقه دوم - واحد 88634220315
دندان پزشکان معتمددكتر محدثه اعتماد مقدماراکخيابان شهيد بهشتي - روبروي پاساژ ساسان - بن بست تيكران - ساختمان پزشكان ميلاد - طبقه دوم - واحد 88634220315
داروخانهدكتر معصومياراکميدان شريعتي –ابتداي خيابان شهيد بهشتي – روبروري بانك ملي8634029708
آزمایشگاهنوراراکخيابان امام خميني (ره) - روبروي خيابان امام خميني 12 - جنب بانك سپه ( مهراقتصاد)1555754
مراکز دندان پزشکیدرمانگاه پارتدلیجانخيابان رازي – روبروي مركز درماني 17 شهريور- طبقه اول8644232206
درمانگاهپارتدلیجانخيابان رازي – روبروي مركز درماني 17 شهريور- طبقه اول8644232206
آزمایشگاهنوبلاراکميدان شهدا - امام خميني 5- ساختمان الغدير- پلاك 193 -طبقه زيرزمين - واحد138642216345
آزمایشگاهدكتر محبي آشتيانيساوهميدان شهدا - ساختمان پزشكان پويا - طبقه همكف8642200022
آزمایشگاهبهساناراکميدان هفت تير - خيابان نيسانيان -ساختمان پزشكان بهارستان - طبقه اول8632241767
داروخانهدرمانگاه بيمارستان سينااراکانتهاي خيابان هپكو – ميدان ورزش – پشت ورزشگاه 15 هزار نفري8633405
داروخانهدرمانگاه بيمارستان قدساراکخيابان مولوي شرقي - خيابان فلسطين8632228061
مراکز دندان پزشکیدكتر محمد خسرويخمینخيابان آزادي - بعداز دانشگاه علوم پزشكي8646225422
مراکز تصویربرداریدرمانگاه نيك فراراکميدان امام حسين - خيابان ابن سينا- گلبرگ 2 - كوچه شعبه نفت - طبقه همكف - واحد18643324008
مراکز دندان پزشکیدرمانگاه نيك فراراکميدان امام حسين - خيابان ابن سينا- گلبرگ 2 - كوچه شعبه نفت - طبقه همكف - واحد18643324008
درمانگاهنيك فراراکميدان امام حسين - خيابان ابن سينا- گلبرگ 2 - كوچه شعبه نفت - طبقه همكف - واحد18643324008
مراکز فیزیوتراپیدرمانگاه شهداي گمنامساوهخيابان پاسداران – درمانگاه شبانه روزي شهداي گمنام8642235666
مراکز دندان پزشکیدرمانگاه شبانه روزي اميددلیجانخيابان شهيد بهشتي - روبروي ثبت اسناد9644231911
مراکز تصویربرداریدرمانگاه شبانه روزي اميددلیجانخيابان شهيد بهشتي - روبروي ثبت اسناد9644231911
درمانگاهدرمانگاه شبانه روزي اميددلیجانخيابان شهيد بهشتي - روبروي ثبت اسناد9644231911
مراکز دندان پزشکیدرمانگاه غديرخمینخيابان امام خميني- روبروي مصلي- ابتداي كوچه رازي8646333439
مراکز جراحی محدودامام جواد (ع)اراکخيابان قائم مقام - نرسيده به سپاه روح ا.. -روبروي بوستان آزادي8633126975
داروخانهدكتر پرگان چهرئياراکخيابان - شهيد بهشتي - نبش كوچه ارسوط8632237890
آزمایشگاهسینااراکخیابان شهید بهشتی - میدان هفت تیر- کوچه شکرایی- مجتمع نظیری - طبقه اول8632233562
مراکز دندان پزشکیدکتر سمیه بابائیاراکخیابان شهید شیرودی (خرم)- روبروی انتقال خون استان - ساتمان پاستور -طبقه6- واحد168633124995
مراکز عینک سازی و بینایی سنجیدیدنومحلاتخیابان اموزش و پرورش- روبوری فروشگاه مارال - پلاک 18778643233308
آزمایشگاهکیانمحلاتمیدان استقلال-مجتمع پزشکان کیان8643236070
داروخانهدرمانگاه بیمارستان حضرت فاطمهساوهشهر ساوه- میدان دانشگاه – بلوار شهید ناصری( بلوار دادگستری) – میدان شهید ناصری8642442400
مطبدرمانگاه بیمارستان حضرت فاطمهساوهشهر ساوه- میدان دانشگاه – بلوار شهید ناصری( بلوار دادگستری) – میدان شهید ناصری8642442400
مطبدرمانگاه بیمارستان حضرت فاطمهساوهشهر ساوه- میدان دانشگاه – بلوار شهید ناصری( بلوار دادگستری) – میدان شهید ناصری8642442400
مطبدرمانگاه بیمارستان حضرت فاطمهساوهشهر ساوه- میدان دانشگاه – بلوار شهید ناصری( بلوار دادگستری) – میدان شهید ناصری8642442400
مطبدرمانگاه بیمارستان حضرت فاطمهساوهشهر ساوه- میدان دانشگاه – بلوار شهید ناصری( بلوار دادگستری) – میدان شهید ناصری8642442400
مطبدرمانگاه بیمارستان حضرت فاطمهساوهشهر ساوه- میدان دانشگاه – بلوار شهید ناصری( بلوار دادگستری) – میدان شهید ناصری8642442400
مطبدرمانگاه بیمارستان حضرت فاطمهساوهشهر ساوه- میدان دانشگاه – بلوار شهید ناصری( بلوار دادگستری) – میدان شهید ناصری8642442400
مطبدرمانگاه بیمارستان حضرت فاطمهساوهشهر ساوه- میدان دانشگاه – بلوار شهید ناصری( بلوار دادگستری) – میدان شهید ناصری8642442400
مطبدرمانگاه بیمارستان حضرت فاطمهساوهشهر ساوه- میدان دانشگاه – بلوار شهید ناصری( بلوار دادگستری) – میدان شهید ناصری8642442400
مطبدرمانگاه بیمارستان حضرت فاطمهساوهشهر ساوه- میدان دانشگاه – بلوار شهید ناصری( بلوار دادگستری) – میدان شهید ناصری8642442400
مراکز دندان پزشکیدرمانگاه بیمارستان حضرت فاطمهساوهشهر ساوه- میدان دانشگاه – بلوار شهید ناصری( بلوار دادگستری) – میدان شهید ناصری8642442400
مراکز فیزیوتراپیدرمانگاه بیمارستان حضرت فاطمهساوهشهر ساوه- میدان دانشگاه – بلوار شهید ناصری( بلوار دادگستری) – میدان شهید ناصری8642442400
آزمایشگاهدرمانگاه بیمارستان حضرت فاطمهساوهشهر ساوه- میدان دانشگاه – بلوار شهید ناصری( بلوار دادگستری) – میدان شهید ناصری8642442400
مراکز تصویربرداریدرمانگاه بیمارستان حضرت فاطمهساوهشهر ساوه- میدان دانشگاه – بلوار شهید ناصری( بلوار دادگستری) – میدان شهید ناصری8642442400
درمانگاهبیمارستان حضرت فاطمهساوهشهر ساوه- میدان دانشگاه – بلوار شهید ناصری( بلوار دادگستری) – میدان شهید ناصری8642442400
مراکز دندان پزشکیمصطفی خمینیخمینخیابان شریعتی - خیابان بسیج46220414
آزمایشگاهمصطفی خمینیخمینخیابان شریعتی - خیابان بسیج46220414
مراکز تصویربرداریمصطفی خمینیخمینخیابان شریعتی - خیابان بسیج46220414
درمانگاهمصطفی خمینیخمینخیابان شریعتی - خیابان بسیج46220414
مراکز دندان پزشکیدکتر حسن کمانیاراکاراک- خیابان شهید شیرودی -کوچه فرهنگ33127224
داروخانهدرمانگاه ثارالهاراکاراک -خیابان قائم مقام -پایین تر از فروشگاه اتکا -روبروی پارک آزادی -مجتمع درمانی ثاراله32266066
آزمایشگاهدرمانگاه ثارالهاراکاراک -خیابان قائم مقام -پایین تر از فروشگاه اتکا -روبروی پارک آزادی -مجتمع درمانی ثاراله32266066
مراکز تصویربرداریدرمانگاه ثارالهاراکاراک -خیابان قائم مقام -پایین تر از فروشگاه اتکا -روبروی پارک آزادی -مجتمع درمانی ثاراله32266066
مراکز دندان پزشکیدرمانگاه ثارالهاراکاراک -خیابان قائم مقام -پایین تر از فروشگاه اتکا -روبروی پارک آزادی -مجتمع درمانی ثاراله32266066
داروخانهدرمانگاه حضرت زهرا (س)اراکاراک -خیابان دوازدهم شهیدرجایی (ملک) -مجتمع درمانی حضرت زهرا32228783
مراکز دندان پزشکیدرمانگاه حضرت زهرا (س)اراکاراک -خیابان دوازدهم شهیدرجایی (ملک) -مجتمع درمانی حضرت زهرا32228783
مراکز تصویربرداریدرمانگاه حضرت زهرا (س)اراکاراک -خیابان دوازدهم شهیدرجایی (ملک) -مجتمع درمانی حضرت زهرا32228783
درمانگاهدرمانگاه حضرت زهرا (س)اراکاراک -خیابان دوازدهم شهیدرجایی (ملک) -مجتمع درمانی حضرت زهرا32228783
مراکز تصویربرداریدرمانگاه بیمارستان سینااراکانتهای خیابان هپکو – میدان ورزش – پشت ورزشگاه 15 هزار نفری33405
مراکز فیزیوتراپیدرمانگاه بیمارستان سینااراکانتهای خیابان هپکو – میدان ورزش – پشت ورزشگاه 15 هزار نفری33405
درمانگاهدرمانگاه بیمارستان سینااراکانتهای خیابان هپکو – میدان ورزش – پشت ورزشگاه 15 هزار نفری33405
آزمایشگاهدرمانگاه غدیرخمینخیابان امام خمینی- روبروی مصلی- ابتدای کوچه رازی46333439
درمانگاهغدیرخمینخیابان امام خمینی- روبروی مصلی- ابتدای کوچه رازی46333439
مراکز فیزیوتراپیپارسیاناراکخیابان شهید شیرودی - نبش کوچه حسن زاده - ساختمان پزشکان اهورا- طبقه دوم - واحد433127284
مراکز عینک سازی و بینایی سنجیمهتاباراکمیدان هفت تیر - کوچه شکرایی - طبقه 3 - واحد98632235332
آزمایشگاهایراناراکخیابان امام - ابتدای12 متری - ساختمان ایران طبقه 3863221365
مراکز تصویربرداریپژواکاراکخیابان شهید شیرودی - ساختمان پزشکان بوعلی - طبقه منفی 1 -رادیولوژی و سونوگرافی پژواک33127150
مراکز دندان پزشکیکلینیک دندانپزشکی بهاراناراکاراک- خیابان شهید شیرودی - روبروی کلینیک امام رضا6974785
درمانگاهبیمارستان قدساراکخیابان مولوی شرقی-خیابان فلسطین8632228061
آزمایشگاهدرمانگاه بیمارستان قدساراکخیابان مولوی شرقی-خیابان فلسطین8632228061
داروخانهحضرت زهرا (س)اراکاراک -خیابان دوازدهم شهیدرجایی (ملک) -مجتمع درمانی حضرت زهرا32228783
دندان پزشکان معتمددکترحسین احمدیاراکاستان مرکزی- اراک - خیابان جهان پناه -مجتمع آسا- طبقه اول33126040 - 32219414
اپتومتریست معتمد (جهت تایید عینک، لیزیک، لازک،PRK)آقای حسین حسن خاناراکخیابان امام خمینی - نرسیده به 12 متری ملک- ساختمان پزشکان ایران - طبقه 4 - واحد 28632215754
مراکز عینک سازی و بینایی سنجیعینک نیمااراکخیابان امام خمینی - نرسیده به 12 متری ملک- ساختمان پزشکان ایران - طبقه 4 - واحد 28632215754
اپتومتریست معتمد (جهت تایید عینک، لیزیک، لازک،PRK)آقای عباس مهری اواتیساوهاستان مرکزی - ساوه - خیابان امام خمینی - امام 11( کوچه بلورچی)8642213386
اپتومتریست معتمد (جهت تایید عینک، لیزیک، لازک،PRK)خانم نجمه مرشدی علمداریاراکخیابان شهید بهشتی - روبروی پاساژ ساسان - کوچه تیکران - مجتمع پزشکان میلاد - طبقه اول - واحد48632214265
مراکز عینک سازی و بینایی سنجیخانه عینکاراکخیابان شهید بهشتی - روبروی پاساژ ساسان - کوچه تیکران - مجتمع پزشکان میلاد - طبقه اول - واحد48632214265
مراکز دندان پزشکیدرمانگاه حسین احمدیاراکاستان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی - ابتدای خیابان آزادی-- مجتمع ولیعصر864622066
مراکز دندان پزشکیدرمانگاه سینوههاراکخیابان شهید بهشتی - کوچه شمس-برج سینوهه2-طبقه منفی 18632233766
آزمایشگاهرازیاراکاستان مرکزی - اراک- ابتدای خیابان امام خمینی- جنب داروخانه نوربخش8632215649
مراکز عینک سازی و بینایی سنجیخانه عینکساوهاستان مرکزی - ساوه - خیابان امام خمینی - امام 11( کوچه بلورچی)8642213386
مطبثاراله (اراک)اراکخیابان قائم مقام -پایین تر از فروشگاه اتکا -روبروی پارک آزادی -مجتمع درمانی ثاراله اراک32266066
مطبثاراله (اراک)اراکخیابان قائم مقام -پایین تر از فروشگاه اتکا -روبروی پارک آزادی -مجتمع درمانی ثاراله اراک32266066
مطبثاراله (اراک)اراکخیابان قائم مقام -پایین تر از فروشگاه اتکا -روبروی پارک آزادی -مجتمع درمانی ثاراله اراک32266066
مطبثاراله (اراک)اراکخیابان قائم مقام -پایین تر از فروشگاه اتکا -روبروی پارک آزادی -مجتمع درمانی ثاراله اراک32266066
مطبثاراله (اراک)اراکخیابان قائم مقام -پایین تر از فروشگاه اتکا -روبروی پارک آزادی -مجتمع درمانی ثاراله اراک32266066
مطبثاراله (اراک)اراکخیابان قائم مقام -پایین تر از فروشگاه اتکا -روبروی پارک آزادی -مجتمع درمانی ثاراله اراک32266066
مطبثاراله (اراک)اراکخیابان قائم مقام -پایین تر از فروشگاه اتکا -روبروی پارک آزادی -مجتمع درمانی ثاراله اراک32266066
مطبثاراله (اراک)اراکخیابان قائم مقام -پایین تر از فروشگاه اتکا -روبروی پارک آزادی -مجتمع درمانی ثاراله اراک32266066
مطبثاراله (اراک)اراکخیابان قائم مقام -پایین تر از فروشگاه اتکا -روبروی پارک آزادی -مجتمع درمانی ثاراله اراک32266066
مطبثاراله (اراک)اراکخیابان قائم مقام -پایین تر از فروشگاه اتکا -روبروی پارک آزادی -مجتمع درمانی ثاراله اراک32266066
مطبثاراله (اراک)اراکخیابان قائم مقام -پایین تر از فروشگاه اتکا -روبروی پارک آزادی -مجتمع درمانی ثاراله اراک32266066
مطبثاراله (اراک)اراکخیابان قائم مقام -پایین تر از فروشگاه اتکا -روبروی پارک آزادی -مجتمع درمانی ثاراله اراک32266066
داروخانهدرمانگاه ثارالهاراکاراک -خیابان قائم مقام -پایین تر از فروشگاه اتکا -روبروی پارک آزادی -مجتمع درمانی ثاراله32266066
مراکز تصویربرداریبیمارستان سینااراکاراک - انتهای خیابان هپکو -میدان ورزش -پشت ورزشگاه 15 هزار نفری8433682721
آزمایشگاهبیمارستان سینااراکاراک - انتهای خیابان هپکو -میدان ورزش -پشت ورزشگاه 15 هزار نفری8433682721
درمانگاهبیمارستان سینااراکاراک - انتهای خیابان هپکو -میدان ورزش -پشت ورزشگاه 15 هزار نفری8433682721
مراکز فیزیوتراپیدرمانگاه شهدای گمنامساوهخیابان پاسداران - درمانگاه شبانه روز شهدای گمنام42235666
مراکز دندان پزشکیدرمانگاه شهدای گمنامساوهخیابان پاسداران - درمانگاه شبانه روز شهدای گمنام42235666
آزمایشگاهدکتر قاضی سعیدیاراکاراک - خیابان شهید بهشتی - بالاتر از امامزاده - ساختمان پزشکان رازی - طبقه دوم8634029035
آزمایشگاهمهراداراکاراک -خیابان شهید بهشتی -جنب بیمه سلامت -بن بست گلها -ساختمان اراز8632210879
مراکز جراحی محدودچشم پزشکی دیداراراکاراک -خیابان شهید شیرودی -روبروی انتقال خون33127297-99
مراکز فیزیوتراپیمهرگاناراکاراک - خیابان جهان پناه - ساختمان پزشکان آسا- طبقه چهارم8633134966
مراکز جراحی محدودایرانمهراراکاراک -خیابان شهید شیرودی -نبش کوچه شهید محمودآبادی مرکز جراحی محدود دی32240500
مراکز بیمارستانیحضرت فاطمهساوهساوه -میدان دانشگاه -باوار شهید ناصری (دادگستری)میدان شهید ناصری42442400
مراکز دندان پزشکیکلینیک مهرگاناراکاراک -میدان شهدا -جنب پاساژاسلامی -درمانگاه علوی33219508
مراکز دندان پزشکیدرمانگاه ثارالهاراکاراک -خیابان قائم مقام -پایین تر از فروشگاه اتکا -روبروی پارک آزادی -مجتمع درمانی ثاراله32266066
مراکز تصویربرداریدرمانگاه ثارالهاراکاراک -خیابان قائم مقام -پایین تر از فروشگاه اتکا -روبروی پارک آزادی -مجتمع درمانی ثاراله32266066
آزمایشگاهدرمانگاه ثارالهاراکاراک -خیابان قائم مقام -پایین تر از فروشگاه اتکا -روبروی پارک آزادی -مجتمع درمانی ثاراله32266066
مراکز فیزیوتراپیثارالهاراکاراک -خیابان قائم مقام -پایین تر از فروشگاه اتکا -روبروی پارک آزادی -مجتمع درمانی ثاراله32266066
درمانگاهثارالهاراکاراک -خیابان قائم مقام -پایین تر از فروشگاه اتکا -روبروی پارک آزادی -مجتمع درمانی ثاراله32266066
مراکز دندان پزشکیدرمانگاه حضرت ز هرا (س)اراکاراک -خیابان دوازدهم شهیدرجایی (ملک) -مجتمع درمانی حضرت زهرا32228783
مراکز تصویربرداریدرمانگاه حضرت ز هرا (س)اراکاراک -خیابان دوازدهم شهیدرجایی (ملک) -مجتمع درمانی حضرت زهرا32228783
آزمایشگاهدرمانگاه حضرت زهرا (س)اراکاراک -خیابان دوازدهم شهیدرجایی (ملک) -مجتمع درمانی حضرت زهرا32228783
مراکز فیزیوتراپیدرمانگاه حضرت زهرا(س)اراکاراک -خیابان دوازدهم شهیدرجایی (ملک) -مجتمع درمانی حضرت زهرا32228783
مراکز بیمارستانیسینااراکاراک -انتهای خیابان هپکو -میدان ورزش -پشت ورزشگاه 15هزار نفری086-33682721
مراکز جراحی محدوددیاراکاراک-خیابان شهید شیرودی08633127174-80
مراکز دندان پزشکیکلینیک آراز- اراکاراکاراک- خیابان شهید بهشتی- مجاور با نک کار آفرین- طبقه 48632224383
مراکز دندان پزشکیکلینیک پور سینااراکاراک- خیابان شهید بهشتی- روبروی امامزاده- مجتمع پزشکی پارس- طبقه پایین8632234666
مراکز عینک سازی و بینایی سنجیابن سینا (افشین محمدی)اراکخیابان امام خمینی ساختمان پزشکان مهر طبقه دوم - واحد 232212788
مراکز بیمارستانیقدساراکاراک-خیابان مولوی شرقی-خیابان فلسطین8632228061

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *