در لیست زیر مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه ما را در شهر و استان اردبیل ملاحظه می‌فرمایید. اکثر این مراکز درمانی معرفی‌نامه را به صورت آنلاین صادر می‌نمایند، ولی بهتر است قبل از مراجعه از یکی از شعبات بیمه استعلام بفرمایید.

شما می توانید به راحتی از کادر جستجو نام مرکز درمانی، محله یا خیابان خود را درج کنید تا سریع‌تر به اطلاعات مراکز درمانی اطراف محل مورد نظر خود دست یابید.

با توجه به تغییرات غیرقابل پیش‌بینی در قرارداد مراکز درمانی، خواهشمند است قبل از هماهنگی جهت مراجعه به مراکز ذیل، جهت دریافت اطلاعات دقیق معرفی نامه آنلاین تلفنی از آن‌ها استعلام بفرمایید.

نام مرکزنوع مرکزشهرآدرستلفن
امام خمینی رهبیمارستانبیله سواراردبيل- شهرستان بيله سوار- انتهاي خيابان بسيج- روبروي مسجد جامع4532826800
آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی بیله سوارآزمایشگاهبیله سواراردبيل- شهرستان بيله سوار- انتهاي خيابان بسيج- روبروي مسجد جامع4532826800
رادیولوژی بیمارستان امام خمینی بیله سوارتصویربرداریبیله سواراردبيل- شهرستان بيله سوار- انتهاي خيابان بسيج- روبروي مسجد جامع4532826800
سونوگرافی بیمارستان امام خمینی بیله سوارتصویربرداریبیله سواراردبيل- شهرستان بيله سوار- انتهاي خيابان بسيج- روبروي مسجد جامع4532826800
ولیعصر مشکین شهربیمارستانمشگین شهراردبيل- مشکين شهر-جاده موئيل-خيابان سعدي-بالاتر از دادگستري4532532691
آزمایشگاه بیمارستان ولیعصر مشگین شهرآزمایشگاهمشگین شهراردبيل- مشکين شهر-جاده موئيل-خيابان سعدي-بالاتر از دادگستري4532532691
سونوگرافی بیمارستان ولیعصر مشگین شهرتصویربرداریاردبیلاردبيل- مشکين شهر-جاده موئيل-خيابان سعدي-بالاتر از دادگستري4532532691
رادیولوژی بیمارستان ولیعصر مشگین شهرتصویربرداریمشگین شهراردبيل- مشکين شهر-جاده موئيل-خيابان سعدي-بالاتر از دادگستري4532532691
فیزیوتراپی بیمارستان ولیعصر مشگین شهرفیزیوتراپیاردبیلاردبيل- مشکين شهر-جاده موئيل-خيابان سعدي-بالاتر از دادگستري4532532691
نوار عضلانی بیمارستان ولیعصر مشگین شهرتصویربرداریاردبیلاردبيل- مشکين شهر-جاده موئيل-خيابان سعدي-بالاتر از دادگستري4532532691
نوار مغزی بیمارستان ولیعصر مشگین شهرتصویربرداریاردبیلاردبيل- مشکين شهر-جاده موئيل-خيابان سعدي-بالاتر از دادگستري4532532691
اکو قلب بیمارستان ولیعصر مشگین شهرتصویربرداریاردبیلاردبيل- مشکين شهر-جاده موئيل-خيابان سعدي-بالاتر از دادگستري4532532691
سی تی اسکن بیمارستان ولیعصر مشگین شهرتصویربرداریمشگین شهراردبيل- مشگين شهر-جاده موئيل-خيابان سعدي-بالاتر از دادگستري4532532691
فاطمیبیمارستاناردبیلاردبيل-ايستگاه سرعين؛خيابان امام خميني(ره)نرسيده به ميدان شريعتي4533232520
فاطمیآزمایشگاهاردبیلاردبيل-ايستگاه سرعين؛خيابان امام خميني(ره)نرسيده به ميدان شريعتي4533232520
سونوگرافی فاطمیتصویربرداریاردبیلاردبيل-ايستگاه سرعين؛خيابان امام خميني(ره)نرسيده به ميدان شريعتي4533232520
رادیولوژی بیمارستان فاطمی اردبیلتصویربرداریاردبیلاردبيل-ايستگاه سرعين؛خيابان امام خميني(ره)نرسيده به ميدان شريعتي4533232520
فاطمیفیزیوتراپیاردبیلاردبيل-ايستگاه سرعين؛خيابان امام خميني(ره)نرسيده به ميدان شريعتي4533232520
سی تی اسکن بیمارستان فاطمیتصویربرداریاردبیلاردبيل-ايستگاه سرعين؛خيابان امام خميني(ره)نرسيده به ميدان شريعتي4533232520
رضواندرمانگاهاردبیلاردبيل-خ رضوان-جنب کلانتري 15 حافظ4533711555
علویبیمارستاناردبیلاردبيل-خيابان مقدس اردبيلي-خيابان معادي4533231206
سونوگرافی بیمارستان علویتصویربرداریاردبیلاردبيل-خيابان مقدس اردبيلي-خيابان معادي4533231206
رادیولوژی بیمارستان علویتصویربرداریاردبیلاردبيل-خيابان مقدس اردبيلي-خيابان معادي4533231206
علویآزمایشگاهاردبیلاردبيل-خيابان مقدس اردبيلي-خيابان معادي4533231206
آنژیوگرافی بیمارستان علویتصویربرداریاردبیلاردبيل-خيابان مقدس اردبيلي-خيابان معادي4533231206
سی تی اسکن بیمارستان علویتصویربرداریاردبیلاردبيل-خيابان مقدس اردبيلي-خيابان معادي4533231206
ام آر آی بیمارستان علویتصویربرداریاردبیلاردبيل-خيابان مقدس اردبيلي-خيابان معادي4533231206
علویفیزیوتراپیاردبیلاردبيل-خيابان مقدس اردبيلي-خيابان معادي4533231206
اکو بیمارستان علویتصویربرداریاردبیلاردبيل-خيابان مقدس اردبيلي-خيابان معادي4533231206
نوار عضلانی بیمارستان علویتصویربرداریاردبیلاردبيل-خيابان مقدس اردبيلي-خيابان معادي4533231206
نوار مغزی علویتصویربرداریاردبیلاردبيل-خيابان مقدس اردبيلي-خيابان معادي،بیمارستان علوی4533231206
شهدائ پارس آبادبیمارستانپارس آباداردبيل-شهرستان پارس اباد-بلوار کشت وصنعت4532723096
آزمایشگاه بیمارستان شهدا پارس آبادآزمایشگاهپارس آباداردبيل-شهرستان پارس اباد-بلوار کشت وصنعت4532723096
سونوگرافی بیمارستان شهدا پارس آبادتصویربرداریپارس آباداردبيل-شهرستان پارس اباد-بلوار کشت وصنعت4532723096
رادیولوژی بیمارستان شهدا پارس آبادتصویربرداریپارس آباداردبيل-شهرستان پارس اباد-بلوار کشت وصنعت4532723096
آنژیوگرافی بیمارستان شهدا پارس آبادتصویربرداریپارس آباداردبيل-شهرستان پارس اباد-بلوار کشت وصنعت4532723096
امام خمینی پارس آبادبیمارستانپارس آباداردبيل-شهرستان پارس آباد-خيابان امام4532723097
آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی پارس آبادآزمایشگاهپارس آباداردبيل-شهرستان پارس آباد-خيابان امام4532723097
سونوگرافی بیمارستان امام خمینی پارس آبادتصویربرداریپارس آباداردبيل-شهرستان پارس آباد-خيابان امام4532723097
رادیولوژی بیمارستان امام خمینی پارس آبادتصویربرداریپارس آباداردبيل-شهرستان پارس آباد-خيابان امام4532723097
سی تی اسکن بیمارستان امام خمینی پارس آبادتصویربرداریپارس آباداردبيل-شهرستان پارس آباد-خيابان امام4532723097
نوار مغزی بیمارستان امام خمینی پارس آبادتصویربرداریپارس آباداردبيل-شهرستان پارس آباد-خيابان امام4532723097
نوار عضلانی بیمارستان امام خمینی پارس آبادتصویربرداریپارس آباداردبيل-شهرستان پارس آباد-خيابان امام4532723097
ولایت گرمیبیمارستانگرمیاردبيل-شهرستان گرمي-به طرف هنگ مرزي-پائين تر از ايران خودرو4532643028
سونوگرافی بیمارستان ولایت گرمیتصویربرداریگرمیاردبيل-شهرستان گرمي-به طرف هنگ مرزي-پائين تر از ايران خودرو4532643028
آزمایشگاه بیمارستان ولایت گرمیآزمایشگاهگرمیاردبيل-شهرستان گرمي-به طرف هنگ مرزي-پائين تر از ايران خودرو4532643028
رادیولوژی بیمارستان ولایت گرمیتصویربرداریگرمیاردبيل-شهرستان گرمي-به طرف هنگ مرزي-پائين تر از ايران خودرو4532643028
سی تی اسکن بیمارستان ولایت گرمیتصویربرداریگرمیاردبيل-شهرستان گرمي-به طرف هنگ مرزي-پائين تر از ايران خودرو4532643028
امام خمینی ره نمینبیمارستاننمیناردبيل-شهرستان نمين-خيابان امام خميني4532322200
امام خمینی نمینآزمایشگاهنمیناردبيل-شهرستان نمين-خيابان امام خميني4532322200
سونوگرافی بیمارستان امام خمینی نمینتصویربردارینمیناردبيل-شهرستان نمين-خيابان امام خميني4532322200
رادیولوژی بیمارستان امام خمینی نمینتصویربردارینمیناردبيل-شهرستان نمين-خيابان امام خميني4532322200
سی تی اسکن بیمارستان امام خمینی نمینتصویربردارینمیناردبيل-شهرستان نمين-خيابان امام خميني4532322200
بیمارستان امام خمینی نمینفیزیوتراپینمیناردبيل-شهرستان نمين-خيابان امام خميني4532322200
شمیم مهردرمانگاهاردبیلاردبيل-شهرک سبلان فازيک-جنب مدرسه امام جعفر صادق4533614626
شمیم مهردندانپزشکیاردبیلاردبيل-شهرک سبلان فازيک-جنب مدرسه امام جعفر صادق4533614626
رادیوتراپی شفا پرتوسایراردبیلاردبيل-کارشناسان -ميدان شفاء - خيابان شفا4533740704
امام رضابیمارستاناردبیلاردبيل-ميدان بسيج-جنب دانشگاه آزاد اسلامي4533733089
آزمایشگاه بیمارستان امام رضاآزمایشگاهاردبیلاردبيل-ميدان بسيج-جنب دانشگاه آزاد اسلامي4533733089
رادیولوژی امام رضاتصویربرداریاردبیلاردبيل-ميدان بسيج-جنب دانشگاه آزاد اسلامي4533733089
سونوگرافی بیمارستان امام رضاتصویربرداریاردبیلاردبيل-ميدان بسيج-جنب دانشگاه آزاد اسلامي4533733089
سی تی اسکن بیمارستان امام رضاتصویربرداریاردبیلاردبيل-ميدان بسيج-جنب دانشگاه آزاد اسلامي4533733089
بوعلیبیمارستاناردبیلاردبيل-ميدان ورزش-خيابان معلم-روبروي پارک آزادي04533252251-4
بوعلیآزمایشگاهاردبیلاردبيل-ميدان ورزش-خيابان معلم-روبروي پارک آزادي04533252251-4
سونوگرافی بیمارستان بوعلیتصویربرداریاردبیلاردبيل-ميدان ورزش-خيابان معلم-روبروي پارک آزادي04533252251-4
رادیولوژی بیمارستان بوعلیتصویربرداریاردبیلاردبيل-ميدان ورزش-خيابان معلم-روبروي پارک آزادي04533252251-4
امام خمینی ره کوثربیمارستاناردبیلاردبيل -شهرستان کوثر4532942309
امام خمینی کوثرآزمایشگاهاردبیلاردبيل -شهرستان کوثر4532942309
سونوگرافی بیمارستان امام خمینی کوثرتصویربرداریاردبیلاردبيل -شهرستان کوثر4532942309
رادیولوژی بیمارستان امام خمینی کوثرتصویربرداریاردبیلاردبيل -شهرستان کوثر4532942309
بهاراندندانپزشکیاردبیلاردبيل ، خيابان دانش-روبروی ساختمان آموزش و پرورش سابق4533460001
سینامرکز جراحی محدوداردبیلاردبيل، خ سيمتري اول، خ ارمنستان33339900
آرادمرکز جراحی محدوداردبیلاردبيل، کوچه ساختمان مرکزي بيمه ايران4533254550
آرادفیزیوتراپیاردبیلاردبيل، کوچه ساختمان مرکزي بيمه ايران4533254550
شفاآزمایشگاهاردبیلاردبيل،پارس آباد،خ پزشکان،ک طبيب 1،ساختمان معراج،ط زيرزمين4532791717
آنالیزآزمایشگاهپارس آباداردبيل،پارس آباد،خ پزشکان،ک طبيب يک،ساختمان مولايي،ط زيرزمين4532795030
دکتر علویدندانپزشکیاردبیلاردبيل،پشت بيمارستان امام خميني،ساختمان پزشکان اردبيل4533274052
دکتر حدیثیآزمایشگاهاردبیلاردبيل،پشت بيمارستان امام خميني،مجتمع پزشکان اردبيل،ط همکف،واحد94533274727
دکتر نینا اسمعیلی جاهتصویربرداریاردبیلاردبيل،پشت بيمارستان امام،ساختمان پزشکان اردبيل،ط همکف،واحد24533274036
دکتر قلی زادهدندانپزشکیاردبیلاردبيل،پشت بيمارستان امام،ساختمان پزشکان،ط6،واحد1724533258190
لبخند سفید اردبیلدندانپزشکیاردبیلاردبيل،چهارراه ججين،بالاي سوپر مارکت ايران زمين،ط اول9914213490
دیده ورآزمایشگاهاردبیلاردبيل،خ امام خميني،پايين تر از ميدان سرچشمه4533260630
بهارفیزیوتراپیاردبیلاردبيل،خ حافظ،جنب مجتمع آموزشي سما4533712212
آرتا شفا بخشدرمانگاهاردبیلاردبيل،خ خيرين،نرسيده به ميدان باکري4533270707
آرتا شفا بخشدندانپزشکیاردبیلاردبيل،خ خيرين،نرسيده به ميدان باکري4533270707
ناباروری قفقاز اردبیلبیمارستاناردبیلاردبيل،خ دادگستري،روبروي اداره برق،جنب مخابرات شهيد قندي4533261226
شهریارفیزیوتراپیاردبیلاردبيل،خ سيمتري،پشت بازار 1104533235936
امام خمینی اردبیلبیمارستاناردبیلاردبيل،خ شهيد غفور جدي04533251401-8
سونوگرافی بیمارستان امام خمینی ارذبیلتصویربرداریاردبیلاردبيل،خ شهيد غفور جدي04533251401-8
رادیولوژی بیمارستان امام خمینیتصویربرداریاردبیلاردبيل،خ شهيد غفور جدي04533251401-8
سی تی اسکن امام خمینی اردبیلتصویربرداریاردبیلاردبيل،خ شهيد غفور جدي04533251401-8
ام آر آی امام خمینی اردبیلتصویربرداریاردبیلاردبيل،خ شهيد غفور جدي04533251401-8
امام خمینی اردبیلآزمایشگاهاردبیلاردبيل،خ شهيد غفور جدي04533251401-8
امام خمینی اردبیلفیزیوتراپیاردبیلاردبيل،خ شهيد غفور جدي04533251401-8
آنژیو گرافی بیمارستان امام خمینی اردبیلتصویربرداریاردبیلاردبيل،خ شهيد غفور جدي04533251401-8
التیام اردبیلدرمانگاهاردبیلاردبيل،خ فلسطين،روبروي بانک مسکن،جنب فروشگاه،کوروش9142893359
دکتر سودا نوریدندانپزشکیاردبیلاردبيل،خ والي،پشت بيمارستان امام خميني،ساختمان پزشکان اردبيل،ط2،واحد524533274051
دکتر فاطمه پوروثوقیدندانپزشکیاردبیلاردبيل،خ والي،مجتمع پزشکان،ط2،واحد544533236619
دکتر طباطبائي مجد اردبيلدندانپزشکیاردبیلاردبيل،سرچشمه،کوي شمس،جنب آزمايشگاه فارابي،ساختمان خيام،طبقه زيرين33251641-33243838
دکتر بهمنیدندانپزشکیاردبیلاردبيل،سرچشمه،کوي شمس،ساختمان پزشکان فارابي،طبقه دوم4533241664
دکتر مریم حیدرزادهدندانپزشکیاردبیلاردبيل،سيمتري،روبروي بيمارستان آرتا،ابتداي کوچه طوي،پ44،ط اول33258175
دکتر محفوظیدندانپزشکیاردبیلاردبيل،شهرک آزادي،ابتداي خ آزادي،نبش فضاي سبز شهريار4533730037
دکتر هادی محمدزادهدندانپزشکیاردبیلاردبيل،شهرک آزادي،ميدان حر به سمت سه راهي آذربايجان،ساختمان مهاجري،ط3،واحد5045-33733012
نیکاندرمانگاهاردبیلاردبيل،شهرک نادري،جنب ميدان اصلي4533780581
نیکاندندانپزشکیاردبیلاردبيل،شهرک نادري،جنب ميدان اصلي4533780581
پریسا مخنفیدندانپزشکیاردبیلاردبيل،عالي قاپو،روبروي مسجد عالي قاپو،جنب موزه مردم شناسي4533428051
دکتر بصیریدندانپزشکیمشگین شهراردبيل،مشکين شهر،خ جمهوري،روبروي قنادي الف شهر،4532531126
یاستصویربرداریاردبیلاردبيل،ميدان سرچشمه،کوچه طوي،روبروي ساختمان فراز،طبقه سوم4533235182
دکتر علیزادهدندانپزشکیاردبیلاردبيل،ميدان سرچشمه،کوي شمس،ساختمان خيام،طبقه اول045-33251644
علیزاده اردبیلدندانپزشکیاردبیلاردبيل،ميدان سرچشمه،کوي شمس،ساختمان خيام،طبقه اول33251644
تصویربرداری دهان و دندان و فک دکتر میکائیلیتصویربرداریاردبیلاردبيل،ميدان سرچشمه،کوي معصومين،کوچه صمد ملکي،ساختمان البرز،ط زيرين4533237019
دکتر پروینی اقدمدندانپزشکیاردبیلاردبيل،ميدان شريعتي،ميدان يحيوي،ساختمان پزشکان شريعتي،ط2045-33252585
افقدرمانگاهاردبیلاردبيل،ميدان مادر به طرف سعيدي،نرسيده به مسجد ائمه045-33467000
افقدندانپزشکیاردبیلاردبيل،ميدان مادر به طرف سعيدي،نرسيده به مسجد ائمه045-33467000
جنتدندانپزشکیاردبیلاردبيل،ميدان نبوت، روبروي اورژانس بيمارستان سبلان04533425506-7
رایانتصویربرداریاردبیلاردبيل،ميدان ورزش،ساختمان پزشکان آتا،ط زيرزمين4533257892
دکتر رضائیدندانپزشکیاردبیلاردبيل،ميدان يحيوي،ساختمان پاستور1،ط6،واحد214533253035
دکتر قنبریدندانپزشکیاردبیلاردبیل-خیابان عطایی-ساختمان بزرگ پزشکان-طبقه طبقه پنجم واحد 1424533234556
مرکز جراحی چشم پزشکی نورچشم پزشکیاردبیلاردبیل خیابان سیمتری نرسیده به مسجد مولامومن33238893
دکتر ژیلا صالحی اردبیلدندانپزشکیاردبیلاردبیل میدان ارتش، نبش کوچه گلستان، پلاک681،واحد اول33727000
بهدنداندندانپزشکیاردبیلاردبیل، چهارراه حافظ، جنب پل عابر پیاده045-33231928
صدفدندانپزشکیاردبیلاردبیل، خ امام خمینی، میدان ارتش9129450206
دکتر اصغریدندانپزشکیاردبیلاردبیل، خ امام، روبروی استانداری، اول عارف، جنب رادیولوژی دکتر مصطفی زاده33260206
دکتر امیر آبیآزمایشگاهاردبیلاردبیل، خ امام، روبروی مسجد سرچشمه، جنب بانک تجارت، بن بست یاسمن045-33234017
دکتر جعفرزادهتصویربرداریاردبیلاردبیل، خ سرچشمه، روبروی مسجد سرچشمه، کوچه یاسمن، ساختمان اقبال، طبقه زیرین045-33258080
آرتابیمارستاناردبیلاردبیل، خ سی متری4533335244
آزمایشگاه بیمارستان آرتاآزمایشگاهاردبیلاردبیل، خ سی متری4533335244
سونوگرافی بیمارستان آرتاتصویربرداریاردبیلاردبیل، خ سی متری4533335244
رادیولوژی بیمارستان آرتاتصویربرداریاردبیلاردبیل، خ سی متری4533335244
التیامدندانپزشکیاردبیلاردبیل، خ فلسطین، روبروی بانک مسکن، جنب فروشگاه،کوروش4533519183
دکتر برینآزمایشگاهاردبیلاردبیل، خ مدرس، اول خ کوشا، پلاک193314533257547
دکتر مرتضی عفت پروردندانپزشکیاردبیلاردبیل، خیابان دانش، بالاتر از راهنمایی و رانندگی سابق، پلاک11133460001
بابکمرکز جراحی محدوداردبیلاردبیل، خیابان دانشگاه، 18 متر آزادگان33257365
دکتر باصرتصویربرداریاردبیلاردبیل، روبروی مسجد سرچشمه، بن بست یاسمن، پ6، مطب دکتر باصر32257798
نیلوآزمایشگاهاردبیلاردبیل، ساختمان پزشکان33249442
دکتر توحید مصلحدندانپزشکیاردبیلاردبیل، سرچشمه اول، کوچه طوی، جنب داروخانه دکتر مهرانی4533254277
مهدی صبوردندانپزشکیاردبیلاردبیل، سرچشمه، کوچه معصومین، جنب مشجد معصم شاه، ساختمان پزشکان، طبقه اول32230545
روز اردبیلعینک سازی و اپتومتریاردبیلاردبیل، سرچشمه، کوی معصومین، عینک روز33246962
استارعینک سازی و اپتومتریاردبیلاردبیل، سرچشمه، نبش پاساژ صدرا33254469
حافظمرکز جراحی محدوداردبیلاردبیل، شهرک رضوان، جنب کلانتری 154533711555
دکتر پریا مخنفیدندانپزشکیاردبیلاردبیل، عالی قاپو، روبروی مسجد عالی قاپو، جنب موزه مردم شناسی4533428051
دکتر ذوالفقاریتصویربرداریاردبیلاردبیل، مجتمع پزشکان اردبیل، طبقه همکف، واحد 1133249414
دکتر میلاد آقاجانیدندانپزشکیاردبیلاردبیل، میدان ارتش، نبش کوچه گلستان، پلاک681، واحد اول33727000
قائم (عج)بیمارستاناردبیلاردبیل، میدان بسیج4533725803
سونوگرافی بیمارستان قائم عجتصویربرداریاردبیلاردبیل، میدان بسیج4533725803
رادیولوژی بیمارستان قائم عجتصویربرداریاردبیلاردبیل، میدان بسیج4533725803
قائم عجآزمایشگاهاردبیلاردبیل، میدان بسیج4533725803
آنژیوگرافی قائم عجتصویربرداریاردبیلاردبیل، میدان بسیج4533725803
قائم عجفیزیوتراپیاردبیلاردبیل، میدان بسیج4533725803
اکو قائم عجسایراردبیلاردبیل، میدان بسیج4533725803
فارابی (اردبیل)آزمایشگاهاردبیلاردبیل، میدان سرچشمه، بتدای کوچه شمس33247389
دانش نوینآزمایشگاهاردبیلاردبیل، میدان سرچشمه، کوچه شهید لطفی آذر33251260
دکتر شیداییآزمایشگاهاردبیلاردبیل، میدان سرچشمه، کوی طوی4533242223
پارس اردبیلآزمایشگاهاردبیلاردبیل، میدان سرچشمه،کوچه جنب مسجد سرچشمه،پلاک633263004
تابشتصویربرداریاردبیلاردبیل، میدان سرچشمه،کوچه شمس،نرسیده به آزمایشگاه فارابی روبروی داروخانه دکتر کرامتی33231879
دکتر علی ظهوریآزمایشگاهاردبیلاردبیل، میدان سرچشمه،کوچه طوی،ساختمان آلفا،طبقه همکف،واحد 733237424
دکتر وهاب زادهآزمایشگاهاردبیلاردبیل، میدان سرچشمه،کوی طوی33721095
دکتر یوسف زادهآزمایشگاهاردبیلاردبیل، میدان سرچشمه،کوی معصومین، روبروی مطب دکتر یزدان بد، ساختمان پزشکان زرین33249647
مهرآزمایشگاهاردبیلاردبیل، میدان سرچشمه،کوی معصومین،ساختمان پزشکان مهر045-33234433
بورنگدندانپزشکیاردبیلاردبیل، میدان شریعتی، کوچه هلال اهمر، ساختمان پزشکان سفید، طبقه 39143537814
پلاسماآزمایشگاهاردبیلاردبیل، میدان ورزش33254345
دکتر طاهره ایمانیدندانپزشکیاردبیلاردبیل، میدان ورزش، خیابان پاسداران، ساختمان پزشکان رویان، طبقه 533233598
دکتر توسلیآزمایشگاهاردبیلاردبیل، میدان ورزش، ساختمان پزشکان رویال، طبقه همکف32255656
سلامتدندانپزشکیاردبیلاردبیل،کارشناسان، میدان شفا، جنب مجتمع ولایت، طبقه دوم045-33749183
لقمان اردبیلدندانپزشکیاردبیلاردبیل،کارشناسان، میدان فرهنگ33793001
دکتر قهرمانپوردندانپزشکیپارس آبادپارس آباد خ پزشکان ،خ برق، روبروی داروخانه دکتر جمالی4532783509
سودا رضائیدندانپزشکیاردبیلپارس آباد خیابان پزشکان32789212
مینا حاجی زاده اردبیلدندانپزشکیاردبیلپشت بیمارستان امام ساختمان بزرگ پزشکان ط6 واحد 1814533274052
بهبودفیزیوتراپیاردبیلپشت بیمارستان امام ساختمان پزشکان ط5 واحد 14033236172
فجر2درمانگاهاردبیلچهارراه حافظ نبش خیابان آذربایجان33715668
فجر2دندانپزشکیاردبیلچهارراه حافظ نبش خیابان آذربایجان33715668
فجر اردبیلدرمانگاهاردبیلچهارراه حافظ نبش خیابان آذربایجان33715668
دکتر بالازادهدندانپزشکیخلخالخلخال، خ امام خمینی، 3راه شهید مظفر ، طبقه اول هتل آپارتمان آریا4532434881
مهرفیزیوتراپیاردبیلخيابان بيمارستان امام نرسيده به بيمارستان ساختمان باوفا طبقه اول33236217
حکیم اردبیلدندانپزشکیاردبیلخيابان ساحلي جنب بيمارستان علوي33263300
مجید ابراهیم زادهدندانپزشکیاردبیلخيابان سي متري ، مابين بازار و عالي قاپو453323137
صدرآزمایشگاهاردبیلخیابان امام خمینی چهاراره امام خمینی آزمایشگاه صدر4533231300
رویال اردبیلدندانپزشکیاردبیلخیابان ساحلی بالاتر از بیمه رازی ساختمان پزشکان رویال ط اول4533257676
حسینی صنعتیفیزیوتراپیاردبیلخیابان معلم ساختمان پزشکان امین ط33256012
دانشفیزیوتراپیاردبیلخیابان هلال احمر مابین فاطمی و داروخانه خالوزاده ساختمان درمانی سفید33256958
آریافیزیوتراپیاردبیلخیابان والی 18 متری آزادگان جنب داروخانه آزادگان33240447
ولیعصردرمانگاهاردبیلخیابان والی نرسیده به میدان جانبازان4533510288
ولیعصردندانپزشکیاردبیلخیابان والی نرسیده به میدان جانبازان4533510288
ملا جوادیدندانپزشکیاردبیلساختمان پزشکان ط6 واحد 17633274072
رزا مومنیتصویربرداریاردبیلسرچشمه کوی شمس روبروی آزمایشگاه فارابی ساختمان حکیم33258751
مهرین صدوقدندانپزشکیاردبیلسرچشمه،کوي معصومين،جنب مسجد سرچشمه،روبروي آزمايشگاه طبي پارس33742733
خاتم الانبیا اردبیلدرمانگاهاردبیلشهرستان پارس آباد خیابان شورا جنب پارک کاج32733941
فرزاد خبیریتصویربرداریاردبیلشهرک آزادی سه راه آذربایجان ساختمان آذربایجان9141525214
لامعیفیزیوتراپیاردبیلشهرک کارشناسان میدان وصال برج سفید ط333743022
شمسدرمانگاهاردبیلکارشناسان میدان فرهنگ درمانگاه فرهنگ33740446
شمسدندانپزشکیاردبیلکارشناسان میدان فرهنگ درمانگاه فرهنگ33740446
لقمان اردبیلدرمانگاهاردبیلکارشناسان میدان فرهنگ درمانگاه لقمان33793000
لقمانآزمایشگاهاردبیلکارشناسان میدان فرهنگ درمانگاه لقمان33793000
لقمان اردبیلتصویربرداریاردبیلکارشناسان میدان فرهنگ مسجد امام علی33793355
سیامک خان محمدیاندندانپزشکیاردبیلکوی طوی ساختمان ابن سینا ط همکف4533260055
سودا محمد حسینیدندانپزشکیاردبیلمشکین شهر45325464440
نوراللهی اردبیلدندانپزشکیاردبیلمشکین شهر انتهای کوچه مدرس ساختمان نیما4532522411
عین الله زادهتصویربرداریاردبیلمشکین شهر خیابان امام کوچه برق 9 ساختمان پاستور ط زیر زمین4532543277
آزمایشگاه رازیآزمایشگاهاردبیلمشکین شهر خیابان مصلی درمانگاه رازی4532526703
رازی اردبیلدرمانگاهاردبیلمشکین شهر خیابان مصلی درمانگاه رازی4532526703
پناهیتصویربرداریاردبیلمشکین شهر کوچه برق ساختمان پزشکان کلینیک دکتر پناهی4532544110
دکتر نوریتصویربرداریاردبیلمیدان سرچشمه ابتدای کوچه شمس33235632
نور اردبیلآزمایشگاهاردبیلمیدان سرچشمه جنب داروخانه بیگ زاده33242494
خامسیدندانپزشکیاردبیلمیدان سرچشمه روبروی پارکینگ طبقاتی ساختمان فراز ط3 واحد 233236122
احمدی ردبیلدندانپزشکیاردبیلمیدان سرچشمه کوی طوی ساختمان احمدی33251563
شایان احمدیدندانپزشکیاردبیلمیدان سرچشمه کوی طوی ساختمان احمدی33251563
دیدرمانگاهاردبیلمیدان قیام4533356063
دیدندانپزشکیاردبیلمیدان قیام4533356063
فجر1درمانگاهاردبیلمیدان وحدت خیابان وحدت بعد از شهرداری منطقه 4 کوچه درجزی4533476623
فجر1دندانپزشکیاردبیلمیدان وحدت خیابان وحدت بعد از شهرداری منطقه 4 کوچه درجزی4533476623
بقیه اللهدندانپزشکیاردبیلمیدان ولایت- درمانگاه بقیه الله4533536563
بقیه الله اردبیلدرمانگاهاردبیلمیدان ولایت درمانگاه بقیه الله4533536563
عاجدندانپزشکیاردبیلمیدان یحیوی ساختمان پزشکان اکسیر3 طبقه سوم9145549090
دکتر احمدزادهدندانپزشکیاردبیلنمین خیابان امام خمینی9144517680
رحیمیدندانپزشکیاردبیلنمین خیابان مجدیان جنب بیمه آسیا32324431

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *