• هزینه ویزیت مطابق با بالاترین تعرفه بخش خصوصی اعلام شده توسط بیمه مرکزی قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد.
 • هزینه ویزیت پزشکان برحسب نوع تخصص و درجه علمی ایشان و براساس تعرفه خدمات تشخیصی در بخش مربوطه (خصوصی، عمومی، عمومی – غیردولتی و خیریه) مصوب وزارت بهداشت و درمان محاسبه می‌گردد.
 • درج مشخصات از قبیل: نام بیمار، تاریخ ویزیت، مهر مرکز درمانی یا مهر پزشک مربوطه در گواهی‌های ارائه شده الزامی است.
 • ویزیت کاربنی و یا دست‌نویس توسط بیمه شده یا المثنی غیر قابل پرداخت می‌باشد. اصل دستور پزشک یا گواهی مجزا بایستی ارائه گردد.
 • در صورت قید مبلغ ویزیت در برگ دفترچه بیمه‌گر پایه درج دو مهر پزشک الزامیست.
 • در صورت انجام دو ویزیت توسط یک پزشک در یک روز تنها یک ویزیت محاسبه می‌گردد.
 • هزینه ویزیت پزشکان در مراکز درمانی اعم از مطب، بیمارستان‌ها و سایر مراکز طبق تعرفه نظام پزشکی و با اعمال فرانشیز پرداخت خواهد شد.
 • مبلغ ویزیت می‌بایست در سربرگ پزشک مربوطه درج و ممهور به مهر به پزشک باشد در صورت استفاده از دفترچه بیمه درمان مبلغ ویزیت می‌بایست توسط پزشک در پشت برگه دفترچه درج و ممهور به مهر پزشک شود.
 • تبصره هزینه‌های ویزیت مندرج در ذیل برگه دفترچه در صورت ممهمور به ۲ مهر پزشک معالج مورد تایید می‌باشد.

ویزیت‌های غیر قابل پرداخت

 • ویزیت فیزیوتراپی، کایروپراکتور کار درمان، گفتار درمان، انرژی درمان، طب سوزنی
 • ویزیت و معاینات دریافت گواهینامه رانندگی، استخدام طب کار
 • ویزیت‌های مکرر و با فاصله زمانی کوتاه در یک روز توسط یک پزشک خاص مگر اینکه دارو یا آزمایش داشته باشد
 • هزینه ویزیت دندانپزشک در مواردیکه همراه با انجام سایر اقدامات دندانپزشکی باشد قابل پرداخت نمی‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *